Boekverslag : Caja Cazemier - Portret Van Sanne
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1366 woorden.

Geef de naam van de schrijver, de titel van het boek, de uitgeverij en het jaar van uitgave.Caja Cazemier is de schrijfster van het boek Portret van Sanne, wat door van Holkema en Warendorf is uitgegeven in 1993.Geef zoveel mogelijk informatie over de schrijver.Caja Cazemier is op 5 september 1958 in Spijkenisse geboren. Na de middelbare school werkte ze een jaar in de gezinsverzorging. In die periode besloot ze Nederlandse taal - en letterkunde te gaan studeren. Ze studeerde af op het onderwerp 'Jeugdliteratuur voor meisjes in de puber-

teit'. Ruim tien jaar werkte ze als docente Nederlands, eerst in Spijkenisse later in Leeuwarden. Haar jeugdboeken schreef ze tijdens de vakanties. In 1996 is ze gestopt met lesgeven om meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven. Caja Cazemier is getrouwd en moeder van drie zoons. Ze debuteerde in 1992 met Portret van Sanne. In 1995 kreeg haar tweede boek een eervolle vermelding van de Nederlandse Kinderjury in de leeftijdscategorie 13 t/m 16 jaar.

De belangstelling van Caja Cazemier gaat uit naar de belevingswereld van jongeren tussen 13 en 16 jaar, met name de manier waarop meisjes zich in die periode ontwikkelen. Daarbij gaat het om vragen als : Wie zijn ze ? Hoe denken ze ? Waar houden ze zich mee bezig ? Met welke problemen hebben ze te kampen ?

Haar inspiratie haalt ze vooral uit de vele verhalen die leerlingen op haar school vertelden. Hoewel ze een groot bewonderaarster is van de fantasie-

rijke verhalen van Tonke Dragt, schrijft ze zelf jeugdromans waarin alles echt gebeurd zou kunnen zijn.Geef een samenvatting van het boek in max. 250 woorden. Het gaat hierbij om de hoofdzaken en een aantal belangrijke bijzonderheden.De vijftienjarige Sanne voelt zich in de steek gelaten door haar beste vriendin Monique, die na een opwindende vakantieliefde alleen nog maar aandacht heeft voor jongens. Sanne trekt zich terug met potloden en papier en tekent portretten van haar vriendinnen. Na verloop van tijd ontdekt ze dat ze zich aangetrokken voelt tot meisjes. Het is een hele schok voor haar. In plaats van er met haar ouders er over te praten, trekt ze zich verder terug en wordt ze steeds bokkiger en moeilijker. Uiteindelijk raakt ze in gesprek met een tekenleraar die haar laat inzien dat homoseksualiteit niets bijzonders is. Vanaf dat moment krijgt Sanne langzaam haar ver-

trouwen terug. Aan het eind van het verhaal lijkt ook de toenadering tot haar ouders tot stand te komen.Wat is het onderwerp van het boek ? Zijn er ook subonderwerpen ? Zo ja, welke ?Het onderwerp van dit boek is homoseksualiteit en hoe je daar mee om moet en kunt gaan.Verklaar de titel.In de tijd dat Sanne alleen is met haar gevoelens, omdat Monique haar heeft laten vallen, gaat ze nadenken wat ze wil en zo leert ze zich zelf beter kennen. In die tijd gaat ze ook schilderen en tekenen van de meisjes waar ze verliefd op is geweest. Door al die dingen leert Sanne zichzelf beter kennen.Beschrijf de hoofdpersonen in je boek, zowel de manier waarop ze denken en handelen als hoe ze eruit zien.Sanne : Ze is 15 jaar en is in het begin erg onzeker, in de loop van het verhaal komt ze erachter dat ze zich tot meisjes voelt aangetrokken. Sanne verandert in een jaar tijd van een stil en onzeker meisje in een krachtige persoonlijkheid die weet wat ze wil en durft uit te komen voor haar les-

bische aard.Monique : Ze is ook 15 jaar en is de beste vriendin van Sanne. Monique valt alleen maar op jongens en ze heeft het nergens anders meer over. Monique heeft mooie, fijne krullen. Monique is heel wispelturig, de ene keer doet ze heel aardig en hartelijk en de andere keer is ze koel en afstan-

delijk.Gaan de verhaalfiguren zich in de loop van het verhaal anders gedragen ? Gaan ze anders denken of houden ze er een andere mening op na, m.a.w. maken ze ook een ontwikkeling door in de loop van het verhaal ?Sanne verandert in een jaar tijd van een stil en onzeker meisje in een krachtige persoonlijkheid die weet wat ze wil en durft uit te komen voor haar lesbische aard.Gebeurt er veel in jouw boek of gaat het meer over de gevoelens en gedachten van de verhaalfiguren ?Er gebeurt vrij veel in het verhaal, maar de aandacht gaat toch uit naar de gedachten en gevoelens van de verhaalfiguren. De gedachten van de verhaalfiguren zijn ook cursief gedrukt.Hoe begint het boek ? Zit je meteen midden in het verhaal of is er eerst een lange inleiding ?Je zit eigenlijk meteen midden in het verhaal. Het begint gelijk met het nieuwe schooljaar, een paar bladzijdes verder gaat het over Sannes lesbische gevoelens voor Monique.Hoe eindigt het boek ? Is het een open of gesloten einde ? Is het verhaal afgerond of blijf je met vragen zitten ?Het eind is gematigd positief, de vraag of het probleem van de hoofdper-

soon helemaal overwonnen is blijft open.Wordt het verhaal chronologisch verteld of verspringt het van tijd ?Hoewel de bouw van de verhalen ongekunsteld is en de gebeurtenissen chronologisch verteld worden, komen er zo nu en dan tijdsprongen en korte terugblikken in voor. Voorbeelden daarvan zijn dat Monique het steeds over haar vakantievriendje in Frankrijk heeft. Een voorbeeld van een tijdsprong is dat ze zegt dat ze nu al weer zin heeft in de vakantie, dan ziet ze haar vakantievriendje weer.Hoeveel tijd verstrijkt er in de loop van het boek ?De tijd die verstrijkt is precies 1 schooljaar, het begint met dat ze de boe-

kentas nog leeg hebben en het eindigt met dat ze op een terrasje wat gaan drinken ter afsluiting van het schooljaar.In welke tijd speelt het verhaal zich af ?Het verhaal speelt zich af in deze tijd, omdat ze het steeds hebben over verkering, disco's, vakanties naar Frankrijk.In welke omgeving of plaats speelt dit verhaal ?Er worden geen namen van plaatsen genoemd, het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af op school. Dat is een groot gebouw met vier verdiepingen en gele deuren.Is het door jouw gelezen boek een ik-verhaal of een hij-verhaal ?Caja Cazemier gebruikt een verteller die in de huid van de hoofdpersoon

kruipt, maar af en toe ook vertelt wat de andere personages denken en voelen.Is het boek vlot geschreven ?Caja Cazemier schrijft geen complexe, stilistische verfijnde literaire jeugdromans. Het zijn eenvoudig gestructureerde verhalen, geschreven in een makkelijke stijl, waardoor de boeken toegankelijk zijn voor een grote groep jongeren.Is het taalgebruik opvallend of alledaags ?De woordkeuze van Caja is eenvoudig, ze schrijft vaak korte zinnen en in de dialogen hanteert ze het jargon van jongeren, ik vind het alledaags taalgebruik.Wil de schrijver ook iets duidelijk maken met zijn boek ?Caja wil duidelijk maken dat een moeizame acceptatie van de eigen homo-

seksualtiteit en de onzekere gevoelens die in zo'n proces een belangrijke rol spelen.Wat vindt je van dit boek en waarom ? Noteer 1 of meer gebeurtenissen.Ik vond het een heel mooi boek om te lezen, vooral het moment dat ze denkt toch niet lesbisch te zijn, totdat ze erachter komt dat die jongen waar ze gek van is wat heeft met een meisje waar zij een portret van heeft gemaakt.

Die gebeurtenis is ook heel mooi beschreven.Herken je in het boek je eigen of andermans situatie en gevoelens ?Nee, ik herken niemands gedachten, gevoelens of gebeurtenissen omdat ik nooit van dichtbij iets heb meegemaakt over homoseksualiteit.Kijk je door het boek anders tegen bepaalde zaken aan ?Ja, ik heb meer bewondering gekregen voor homo's en lesbisch. Ze hebben het heel moeilijk om serieus genomen te worden. Het is voor hun ook heel moeilijk om een plaats te krijgen in de maatschappij.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen