Boekverslag : Onbekend/anoniem - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1614 woorden.


Wie is de schrijver?


Dit boek is in de middeleeuwen geschreven door een zekere Willem die zichzelf ook wel Medoc noemt.

Warneer speelt het verhaal zich af?


Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen (de 13e eeuw. Het boek drijft spot met allerlei toestanden in de middeleeuwen, vooral met kerk en adel. Er waren in de vroegere schooluitgaven ook dingen geschrapt die nu weer in het boek worden opgenomen.

Waar speelt het verhaal zich af?


Het verhaal speelt zich af in een bos. (Dit valt onder het rijk van de leeuw.) Ook in het hol van de vos van Reynaerde.

Titel & verklaring.


De titel is “Van den Vos van Reynaerde” dit is zo genoemd omdat er een vos in het verhaal is die Den Vos van Reynaerde heet.

Het perspectief.


Het perspectief in een vertellers perspectief, dat zie je aan de zin; Reynaerd de vos zij tegen de wezel dat die de koning… hier zie je dat er verteld werd wat hij deed.

Persoon beschrijving.  • Reynaerd de vos is een vos die een heleboel anderen dieren in het bos het leven zuur probeert te maken.

  • Grimbert de beer, hij is de neef van Reynaerd hij wordt er op uitgestuurd om Reynaerd te zoeken om hem te vervolgen.

  • Tybert de kater hij wordt er na de beer op uitgestuurd om Reynaerd te zoeken om hem ook te vervolgen, hij moest ook gaan omdat beer gefaald heeft in zijn missie. De kat zal uiteindelijk ook falen.

  • Teybeert haalt hem uiteindelijk op en met hem gaat hij wel mee.

  • Koning nobelHet begin van het verhaal.


Op een goede pinksterdag zij alle dieren van het bos uitgenodigd om zich te komen beklagen bij de koning van het bos.

Iedereen heeft een klacht over Reynaerd. De een zijn jongen zijn opgeslokt door de sluwe vos en de ander zijn huis is doorheen gehaald door het agressieve dier. De koning beslist dat de vos vervolgd moet worden tijdens een hoorzitting.

Slot van het verhaal.


Reynaerd weet zich van zijn straf te liegen door te zeggen dat hij de schat weet te liggen die zijn vader vroeger van de koning heeft gestolen. Hij wilt met twee van de koning zijn onderdanen een pelgrimstocht te gaan houden. Door een slim plan ontdoet hij zich van de twee onderdanen van de koning. Hij vlucht met zijn vrouw naar de Belgische Ardennen daar was hij veilig met zijn kinderen.

Tijdverloop.


Het is een chronologisch verhaal, je ziet precies hoe het verhaal wordt opgebouwd, alle personen worden eerst goed in het verhaal gebracht en er wordt precies beschreven wat en waar Reynaerd de vos is.

Uitvoering van het boek.


Het boek heeft 126 bladzijde waarvan er 63 in het Nederlands zijn vertaald de andere helft is geschreven in het oud nederlands, zo rond de 13e eeuw. De uitgever van het is A. Adema in Amsterdam.

Hoofdgedachte.


Een vos manipuleert het hele dierenrijk en moet voor het hof verschijnen. Reynaerd (De vos) komt niet uit zichzelf dus moet gehaald worden, daar ontstaan enkele problemen uit.

Samenvatting.


Het is op een Pinksterdag en Nobel de leeuw, koning van het rijk der dieren houdt hofdag. Alle dieren verschenen behalve Reynaert de vos, hij had erg veel dingen op zijn geweten waarover de andere dieren over klaagde . Ysengrijn was de eerste die zijn beklag deed, hij beschuldigde Reynaert dat die zijn vrouw Herswint had verkracht en daarna had Reynaert over zijn kinderen gepist. Daarna klaagde Cortoys dat Reynaert tijdens een koude winter zijn enige worst gestolen had. Tybeert zei dat die worst door Cortoys van hem gestolen was. Daarna vertelde Pancer hoe Reynaert Cuwaerde tot kapelaan (hulppriester) zou opleiden, maar Reynaert nam Cuwaerde in zijn bek en Pancer had Cuwaerde nog net kunnen redden.

Toen Ysengrijn erop aandrong Reynaert ter dood te brengen kwam Grimbert de das naar voren (Reynaert was zijn oom) en hield een pleidooi. Ysengrijn had volgens hem ook veel foute dingen gedaan en Reynaert was volgens hem kluizenaar geworden. Terwijl Grimbert zijn pleidooi hield naderde een groep met de dode kip Coppe. Cantecleer vertelde hoe schandelijk hij door Reynaert was bedrogen. Reynaert had een list bedacht om zo zijn kinderen op te kunnen eten. Nu had Cantecleer door Reynaert nog maar vier van zijn vijftien kinderen over.

Na deze aanklachten besloot de koning Nobel de vos Reynaert voor het hof te dagen. Er werd een begrafenis voor Coppe gehouden. Bruun de beer werd dagvaardiger en moest Reynaert gaan halen op zijn kasteel. Nobel waarschuwde Bruun voor Reynaerts listige streken, en Bruun vertrok. Aangekomen bij het kasteel riep Bruun Reynaert en na een tijdje gaf de vos gehoor. Reynaert zei dat hij niet mee kon, omdat hij veel te veel honing had gegeten. Hij had berouw en at geen vlees meer maar honing. Reynaert zei dat er nog heel veel van die honing was, waar de beer natuurlijk onmiddellijk voor viel. Bruun wilde vervolgens ook van die honing eten en Reynaert liet hem dus zien waar die honing lag. De honing lag volgens Reynaert op het erf van de timmerman Lamfroit in een door wiggen gespleten eik. Ze gingen dus naar het erf van de timmerman en Reynaert zei tegen Bruun dat hij matig moest zijn, maar daar gaf de beer weinig gehoor aan en hij stak zijn hele hoofd en zijn voorpoten in de gespleten boom. Vervolgens verwijderde Reynaert de wiggen en zat de beer klem. Toen ontdekte Lamfroit de beer en haalde alle dorpelingen erbij en ze begonnen de beer af te tuigen. Bruun kon zich met veel getrek los krijgen, waarbij hij het nodige vel verloor. Lamfroit gaf Bruun daarna zo'n harde klap met een bijl dat de Beer met een geweldige sprong vijf vrouwen de rivier in gooide, waaronder de vrouw van de koster. Deze vrouwen moesten worden gered en hierdoor kon de beer zwemmend ontkomen.

Vervolgens kroop de beer terug naar het hof. Tybeert de kater was de tweede die de vos moest gaan halen. Tybeert was veel minder sterk dan de beer, maar hij moest het meer van zijn slimheid hebben. Toen Tybeert bij de vos was aangekomen stelde de vos voor om de volgende dag pas te vertrekken, omdat het al donker begon te worden. Hier had de kater niet direct moeite mee, als de vos maar voor een goed avondmaal zorgde. In de schuur van de pastoor zouden veel muizen zijn die de kater lekker vond. Dus besloten ze naar de schuur toe te gaan. Reynaert liet de muis als eerst naar binnen gaan, maar achter het gat in de schuur zat een val die door de zoon van de pastoor was gemaakt. Tybeert kwam in een strik en maakte zo'n lawaai dat de bewoners van het huis wakker werden en de kat te lijf gingen. Tybeert wist te ontkomen aan de dood door de pastoor zijn geslachtsdelen te verwonden. En de kater ging vervolgens verwond terug naar de koning.

Alleen Grimbert, die vertrouwen in Reynaert had, was nu nog bereid om de vos te gaan halen. En het lukte hem om Reynaert, die afscheid van vrouw en kinderen nam, mee naar het hof te krijgen. Tijdens de reis biechtte Reynaert zijn gemene streken op en toonde berouw. Grimbert sloeg Reynaert onderweg nog met een tak als beboeting. Toen Grimbert en Reynaert langs een klooster met veel kippen kwamen had Grimbert nog de grootste moeite om Reynaert van een nieuwe slechte daad af te houden.

Toen Reynaert bij het hof was aangekomen deden nog vele dieren hun beklag. Reynaert vertelde de koning nog dat er geen trouwere dieren waren dan vossen. Maar dat mocht voor de vos niet baten, omdat hij toch tot de galg werd veroordeeld. Reynaert beste vrienden en familieleden wilden de terechtstelling niet zien en vertrokken. De galg werd door Ysengrijn Bruun en Tybeert in gereedheid gebracht.

Toen werd door Reynaert een biecht gehouden waarbij hij zichzelf beklaagde. En Reynaert ging de koning vertellen over een aanslag, die Bruun Ysengrijn en Tybeert op de koning beraamd zouden hebben. De aanslag moest worden betaald volgens Reynaert van een schat van koning Hermelike die Reynaerts vader had gevonden. Maar hier had Reynaert een stokje voor gestoken door de schat ergens anders te begraven.

De koning wilde meer weten over de schat. Reynaert vertelde waar de schat zou zijn begraven en de koning schold Reynaert zijn straf kwijt. Ysengrijn en Bruun werden gevangen genomen.

Reynaert wilde boeten voor zijn daden en wilde daarom naar Rome gaan. Als hij terug kwam zou hij met de koning Nobel naar de schat gaan. Hij zou de huid van Bruun gebruiken als pelgrimstas. Cuwaerde en Belijn zouden met hem mee gaan.

De volgende dag gingen Cuwaerde en Belijn mee naar Reynaert zijn Kasteel. Reynaert lokte Cuwaerde mee naar binnen en at hem op. Tegen Belijn, die buiten had staan wachten, vertelde Reynaert dat hij hem een brief voor de koning zou meegeven. Reynaert deed de kop van Cuwaerde in de pelgrimstas en zei tegen Belijn dat in de tas de brief zat die hij naar de koning moest brengen. Reynaert vertelde Belijn dat hij veel roem zou krijgen wanneer Belijn zou zeggen dat hij geholpen had bij het opstellen van de brief. Hij zei tegen Belijn dat hij alvast moest gaan en dat Cuwaerde hem na een tijdje zou volgen.

Toen Belijn bij de koning kwam en ze er achter kwamen hoe het werkelijk in elkaar zat, werd de koning ontzettend kwaad en verklaarde Reynaert, die met vrouw en kinderen was gevlucht, vogelvrij. Ook Belijn en zijn hele familie werden vogelvrij verklaard.

Mening.


Ik vind het in het begin wel een moeilijk verhaal omdat al die namen van de dieren moest onthouden en er stonden toch nog moeilijke woorden in. Het was ook wel raar dat een verhaal zich een keer afspeelt met alleen maar dieren, en een keer een paar mensen. Uiteindelijk vond ik het toch wel een goed boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen