Boekverslag :  - De Leeuw Van Vlaanderen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 858 woorden.

Boekverslag De Leeuw van VlaanderenCONSCIENCE, Hendrik

De Leeuw van Vlaanderen

Bewerkt door J. M. Devos

Zele, 1961(1837)SamenvattingHet boek gaat over de(strijd voor de) onafhankelijkheid van de Vlamingen. Zij worden namelijk onderdrukt door de Fransen. Als de Vlaamse edelen onder bedding van Graaf Gwijde naar de Franse koning gaan om hun land terug te vragen worden zij verraderlijk gevangen genomen. De burgers van Brugge komen in opstand tegen de bezetters maar geven de stad over als er een groot Frans leger aankomt. De leider van het slagergilde in Brugge, Jan Breydel, wordt beledigd door enkele Franse soldaten. Dit doet de Brugse burgers, opgehitst door Breydel, besluiten nogmaals in opstand te komen. Ze gaan naar het slot van Male, een dorp in de buurt van Brugge, en vernietigen het. Breydel en Pieter de Coninck, de leider van het weversgilde, worden door de graaf van Vlaanderen benoemd tot aanvoerders van het Vlaamse leger. De Vlaamse edelen die niet in gevangenschap zitten en de zoons van Graaf Gwijde beramen met hen een algehele opstand tegen de Fransen. In Brugge proberen de Fransen zonder vorm van proces een aantal oproerige Vlamingen op te hangen. Deze verzetten zich, met steun van de hele bevolking maar de Franse soldaten kunnen hen overwinnen en plunderen de hele stad leeg. De Coninck en Breydel, die al eerder met hun benden uit de stad waren vertrokken, vallen de stad in de nacht daarop aan. Alle Fransen worden uit Brugge verdreven. Intussen halen de Vlaamse legeraanvoerders een groot leger bij eikaar, zo'n 30.000 man. De Fransen echter.zijn in de buurt met een 2 keer zo groot leger. Het komt tot een grote veldslag(l302, de Guldensporenslag) die de Vlamingen vooral door fouten van de Franse aanvoerders, winnen. Helemaal aan het eind komt nog een samenvatting van wat er in de jaren daarna gebeurde, hoe door veel oorlog de Vlamingen uiteindelijk toch nog geheel vrij werden.ThemaHet thema van het boek is onderdrukking en vrijheid. Dit komt ten uiting door de onderdrukking van de Vlamingen door de Fransen en de uiteindelijke bevrijding daarvan. In het boek komt ook chauvinisme en nationalisme van de Vlamingen naar voren. Helemaal aan het eind van het verhaal staat nog een soort noot van de schrijver zelf: "Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden waarvan het getuigt, wat Vlaanderen eertijds was - wat het nu nog is - en nog meer, wat het worden zal indien gij het heilig voorbeeld van uw vaderen vergeet!"IdeeDe idee in dit verhaal is dat de schrijver de lezer wil laten beseffen dat Vlaanderen ooit een machtig, onafhankelijk land was. Hoe het was, hoe het is en wat het zal worden, hiervan getuigt ook het eindstukje van het boek, zie hierboven.TitelverklaringDe titel van het boek beschrijft een van de hoofdpersonen, Robrecht van Bethune, bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen. Hij is de zoon van de oude graaf Gwijde en als die te overlijden komt zelf graaf van Vlaanderen. Hij is eigenlijk een stereotiep soort ridder, edelmoedig, dapper, enz.(tijds)OpbouwHet verhaal verloopt geheel volgens het normale tijdsverloop. Er wordt alleen 2 keer een stukje tijd van ongeveer twee weken overgeslagen, waarbij een tijdje niets gebeurd.

Perspectief

Het boek is geschreven in het perspectief van een alwetende verteller. In het begin wordt de groep Vlaamse edelen die bij de koning op audiƫntie gaan gevolgd. Daarna de verwanten van Robrecht van Bethune, die uit zijn kasteel moeten vluchten omdat de Fransen het bezetten. Daarna worden de leiders van de opstanden in Brugge, Jan Breydel en Pieter de Coninck, gevolgd. Als laatste, tijdens de veldslag loopt het eigenlijk een beetje door elkaar.RuimteOver de ruimte is helemaal niets geschreven, er wordt wel steeds gezegd waar het zich afspeelt, maar verder zijn er geen details.SymboliekDe enige symboliek die ik in het boek heb kunnen ontdekken is 'dat het symbool van Vlaanderen een leeuw is. Een leeuw is erg machtig en Vlaanderen blijkt dat ook te zijn, tot grote schrik van de Fransen.OriginaliteitHet boek is in zekere zin origineel, dat het het nationalisme en het streven naar onafhankelijkheid van de Vlamingen weergeeft. Maar verder geeft het antwoord aan de stereotypes van ridders, jonkvrouwen, goeien en slechten, enz.RelevantieDe schrijver vind het belangrijk dat mensen vrij kunnen zijn en onafhankelijk. In het boek warden de Vlamingen onderdrukt door de Fransen, en zijn dus totaal niet vrij. Dan komen ze in opstand en Vlaanderen wordt bevrijd.StijlDe schrijver gebruikt redelijk ouderwets taalgebruik, wat niet zo vreemd is voor een boek dat in de jaren '30 van de 19e eeuw is geschreven. Het is ook nog we] een beetje zo dat als het boek zich bij de Vlamingen afspeelt, positieve en goede woorden gebruikt warden en als er iets met de Fransen of Fransgezinden gebeurt, er woorden van afkeer in voorkomen, hoewel er uitzonderingen zijn als de Fransen zich edelmoedig en als een waar ridder gedragen.MeningIk vond het boek best wel mooi, dit kwam vooral omdat ik nog nooit zulk soort boeken had gelezen(beetje Oudnederlands). Maar omdat het over Vlaanderen ging vond ik het ook wel leuk.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen