Boekverslag : Remco Campert - Het Theater
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 4128 woorden.

Beschrijvingsopdracht:~Geef een korte motivatie voor je boekkeuze:De titel wekte bij mij belangstelling, het theater. Ik was benieuwd hoe Remco Campert dit ging uitleggen in de gedichtenbundel. Daarom ben ik de gedichtenbundel gaan lezen. Om de reden om te ontdekken hoe hij de titel ging uitleggen.Ik was op zoek naar een gedichtenbundel, toen ik haast geen gedichtenbundels kon vinden en deze bundel van Remco Campert tegen kwam wist ik niet zeker of deze wel mocht maar aangezien deze bundel door Remco Campert is geschreven leek mij het geen probleem om dit te lezen.Er komt nog bij dat ik een hekel heb aan lezen van boeken, gedichten spreken mij soms meer aan. Het is een niet al te dikke gedichtenbundel vandaar… Om deze reden ben ik ook een dichtenbundel gaan lezen.~ Beschrijf je eerste persoonlijke reactie:De meeste gedichten waren interessant om te lezen, ze waren niet zo heel erg moeilijk vergeleken met de gedichten die in het verwerkingsboek staan. De titel was heel nieuwsgierig makend, omdat ik graag wilde weten hoe Remco Campert de titel zou uitwerken. Het was wel werkelijk, alles waar hij over heeft verteld kan echt zijn gebeurd. Daarom komt het ook heel geloofwaardig over. Hij schreef heel overtuigend, dus ik was er van overtuigd dat het gedicht echt gebeurd kon zijn. Ik vond het indrukwekkend om deze gedichtenbundel te lezen, omdat ik het zelf heel moeilijk vind om gedichten te maken. Ik heb daarom ook bewondering voor auteurs die gedichten zo 1,2,3 bedenken, zoals Remco Campert.~ Vat de inhoud kort samen:Remco Campert heeft het vooral over de liefde en over de effecten van de natuur en het dromen over de natuur. Hij geeft veel vergelijkingen met de natuur als voorbeeld. Hij heeft het over de liefde in Californië, de liefde voor een hoofdkussen uit Japan. Hij wordt bewust van de liefde door te dromen over de effecten van de natuur.Een samenvatting van het gedicht American Dream:Hij was eens in Californië. Hij zat daar aan de oceaan en zag daar Deborah als een weerspiegeling van zonlicht in water. Hij wil niet dat de hemel noch aarde ooit zou vergaan.Een samenvatting van het gedicht De Japanse Hoofdsteun:Hij heeft een Japanse hoofdsteun gekocht op een dag dat de wind van zee kwam. Hij was helemaal verknocht aan zijn hoofdsteun. Hij sloot zijn ogen en hij verloor alle liefde en ging van alles houden. Hij was 1 met het kussen, alles verging tot stof maar zijn lichaam zweefde.Een samenvatting van het gedicht Wandeling naar Parfondeval:Hij is aan het wandelen, de wind waait over zijn gezicht, en hij krijgt wat schaduw van enkele bladeren. Hij gaat een heuvel op en daarachter is een vervolg van de weg, een bocht. Er was een trage afloop naar het dal maar hij was gelukkig, hij zou dit nooit meer kunnen vergeten omdat er een bericht in de krant stond dat hij nooit meer zou kunnen vergeten.Thematiek:Thema:Over het algemeen genomen gaat het over de effecten die de natuur op hem heeft, in de gedichten dromen de personen over de natuur. Hij loopt langs de zee en er waait een wind, hij besluit daarom een hoofdkussen te kopen. Hij koopt een Japans hoofdkussen en hij sluit zijn ogen om niet in slaap te vallen, hij vergeet alles en zweeft. Hij verliest alle liefde en gaat van alles houden, dat allemaal omdat het waaide en hij zijn ogen sloot.Motieven:Het motief van 1975:Het waren rare jaren, de jaren van 1975, veel mislukt. Ook hier komt de natuur weer naar voren, de natuur troost hier. In dit gedicht is er sprake van een grote afkeer, er is niet veel vertouwen in eigen kracht. Remco Campert wekt niet op – hij wordt zelfs niet wakker – hij wenst gewekt te worden.Het motief van De Japanse Hoofdsteun:Het waaide vanaf zee, hij kreeg een koude nek, om deze reden kocht hij een hoofdsteun. Hij legde zijn hoofd erop te rusten, alles verging tot stof, behalve zijn lichaam, dat zweefde, hij verloor alle liefde en ging van alles houden.Het motief van American Dream:Omdat hij dacht aan Deborah zag hij haar als een weerspiegeling van zonlicht in water. Hij vindt dat de hemel noch de aarde nooit mag vergaan.Het motief van Rokerssymfonie:Een man hoeft niet meer in te ademen, hij is dood, hij was vergeten uit te ademen. Hij werd een ander doordat hij dood was. Die man gaat dromen over de natuur, er worden vergelijkingen gegeven over de natuur en over zijn lichaam.Motto:De gedichtenbundel heeft een geen bepaald motto, het enige wat ik zou kunnen bedenken is, is het relativeren van dingen.De titel:De titel is, ‘theater’ dit omdat dit de favoriete plaats is van Remco Campert.De structuur:Remco Campert maakt gebruik van de algemene structuur verhalende teksten:1. Beginsituatie

ß

2. Ontstaan van het probleem

ß

3. Verslechtering van de situatie:

ß

4. Dieptepunt

ß

5. Verbetering van de situatie

ß

6. AfrondingVoorbeeld aan de hand van het gedicht Rokerssymfonie:1. Een keer vergat hij uit te ademen.

Na verloop van tijd besefte hij

dat hij niet meer hoefde in te ademen.

Wat er toen gebeurde!2. Hij werd een ander

nog warm aan zijn bureau, Grote Manitoe

verdiept in zijn gedachten

vormen barend op zijn netvlies

van paperclip en haarspeldbocht

tot bergtop met vlag.3. Waar was hij toen hij de steen aanbad,

in welk gat gevallende grote roker

opgegaan in lauw struweelop zoek naar de bron

van de wind in de boomtop?Dacht hij zich een specht

schors bekloppenddacht hij zich een voedselboom?4. Was hij het gat in de steen

de steen om het gat

de vorm van de hurkzit

de rook in de pijpesteel?Verdikte hij zich tot een sneeuwschoen

of nam hij de toevallige gestalte

van een lichaam aan?5. De grond tast naar de wortels

de wind dwaalt om de windvaan

de zon maakt haar salto mortale

de beek droogt op voor later

de spiegel kleurt zijn gezicht in

woorden wasemen adem

zijn billen vormen de stoel

zijn voeten de schoen6. Hij heeft geen veer gelaten.Taal en stijl:Remco Campert zijn werk wordt vooral gekenmerkt door een directe woordkeus en een verteltoon. In al zijn werken is de beheerste, sobere taal opvallend.Inhoud:Het is een gedichtenbundel met verschillende onderwerpen.Poëzie analyseren:B. Een gedichtenbundel lezen:Stap 1:

De titel roept bij mij belangstelling op. Er is geen motto bekend en de bundel heeft geen achterkanttekst.Stap 2:

De bundel bestaat uit afdelingen, elk gedicht wordt heel anders verteld. De titel hebben niks met elkaar te maken.Stap 3:

Remco is helemaal weg van het theater, vandaar dat veel gedichten daar op slaan.Stap 4:

De Japanse hoofdssteun – de hoofdsteun

Theater – tussen de coulissen

American Dream –weerspiegeling van zonlicht in water

Het geheim van de smid – het geheim

Voorbeeldig – voordoen

Wandeling naar Parfondeval – een bergwandeling

Bruid in Noord- Frankrijk – de bruiloft

Schilderij – betekenis van een schilderij

Rokerssymfonie – de dode Manitoe

De realist op het perron – het perron

La durée poignarde René Magritte – de locomotief

Moord in het atelier – het niet kunnen begrijpen van iets

Fat City – de stad

1975 – rare jaren

Aan Breyten – de dood

Voor Bert Schierbeek –het niet doen van iets

Voor Deborah – doodgaanStap 5:

De drie mooiste gedichten, volgens werkwijzer 3a:Gedicht 1:La Duree PoignardeZolang de locomotief

nog uit de schoorsteenmantel stoomtnou, dan treuren we nog niet

ach, dan treuren we nog niet.Stap 2:

Nou, dan treuren we nog niet, somber maar tegelijkertijd ook geruststellend.Stap 3:

De titel betekent:

De duurzaamheid doodstekenHet gedicht bestaat uit strofen, er zijn 2 strofen, de eerste 2 regels horen bij elkaar en de laatste 2 strofen horen bij elkaar.Stap 4:

Het gedicht bevat middenrijm, dat heeft voor mij geen effect.Stap5:

Als er nog stoom uit de schoorsteenmantel komt dan is de trein niet kapot en hoeven wij nog niet te treuren.Stap 6:

Het is een kort maar krachtig gedicht met een diepe betekenis.Gedicht 2:American Dream:Eens in Californië

al aan de oceaan

zag ik Deborah

glinsterend in het water

in ’t schitterende zonlicht staanoh hemel, och aarde

mocht u toch nooit vergaan.Stap 2:

Zag ik Deborah, zij betekent veel voor hem en dat is mooi om te horen.Stap 3:

De titel betekent:

Een Amerikaanse droomHet gedicht bestaat uit 2 strofen, maar alle regels horen bij elkaar.Stap 4:

We hebben hier te maken met eindrijm, dat heeft als effect voor mij dat het makkelijk leest.Stap 5:

Hij was eens in Californië en daar zag hij in een weerspiegeling van zonlicht en water Deborah. Hij wenst dat de hemel noch aarde nooit vergaan.Stap 6:

Het is mooi gedicht, dat hij zo denkt aan Deborah dat hij haar zelfs in een weerspiegeling van zonlicht in water ziet.Gedicht 3:Voor Deborah:Als ik doodga

hoop ik dat je erbij bent

dat ik je aankijk

dat je mij aankijkt

dat ik je hand nog voelen kan.Dan zal ik rustig doodgaan

Dan hoeft niemand verdrietig te zijn

Dan ben ik gelukkigStap 2:

Dan ben ik gelukkig, hij kan dan rustig doodgaan en dat is veel beter voor hem.Stap 3:

De titel betekent:

Hij heeft dit gedicht speciaal voor Deborah geschreven.Het vers bestaat uit 2 strofen, de tweede strofe is een gevolg van de eerste.Stap 4:

De regels beginnen veel met dezelfde woorden, dat geeft een opsomming en is makkelijker te lezen.Stap 5:

Als hij doodgaat wil hij graag dat Deborah er is, dan kan hij rustig doodgaan, dan hoeft niemand verdrietig te zijn en dan is hij gelukkig.Stap 6:

Het is mooi gedicht maar tevens ook moeilijk voor de persoon aan wie hij het gedicht heeft geschreven. Het is niet leuk om bij iemands dood aanwezig te zijn.Stap 6:

De hele bundel staat in het teken van het verlies van iemand of het doodgaan van iets, de liefde en verlangen naar iets speciaals…Stap 7:

De bundel wil ik best plaatsen in zijn oeuvre, als hij die had. Hij zegt in een interview:Wanneer je iets schrijft, is er nergens in je buurt een ladder te bekennen. Je bouwt niet aan iets, je schrijft gewoon door. Klimmen, bouwen, stijgen – ha! Bouwen aan een oeuvre zeker? Welnee, Ik schrijf wat me voor de voeten komt, zegt hij. En ik schrijf uitsluitend uit liefde voor het schrijven. Liefdesaffaires heeft men soms meerdere in het leven, terwijl schrijven voor mij een blijvende liefde is. Eeuwige trouw aan het schrijven is voor mij net zo vanzelfsprekend als zo lang mogelijk trouw blijven aan ademen. Een levensbehoefte.Zoals Remco Campert zelf zegt, hij heeft geen oeuvre, dus dan kan ik deze bundel ook niet in het oeuvre zetten!!Evaluatie:1. Over het boekHet was een mooie bundel om te lezen met niet al te moeilijke gedichten, de 1 was makkelijker dan de andere dat wel, maar over het algemeen begreep ik de meeste gedichten wel. De gedichtenbundel heeft een indruk op mij achter gelaten, dat Remco Campert zijn gedichten zo bedenkt, hij bedenkt iets en schrijft het op anders vergeet hij het weer.2. Over het uitvoeren van de verdiepingsopdracht:Het was moeilijk om hier de thema’s en de motieven uit te halen, omdat je te maken hebt met meerdere gedichten, in dat opzicht is het lezen van een boek makkelijker. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk een paar thema’s en motieven te geven. Deze opdracht was moeilijker dan de andere opdrachten uit de andere modules. Ik heb weinig geleerd van deze opdracht, alleen dat het moeilijk is gedichten goed te begrijpen omdat ze meestal meerdere betekenissen hebben.

Beschrijvingsopdracht:~Geef een korte motivatie voor je boekkeuze:De titel wekte bij mij belangstelling, het theater. Ik was benieuwd hoe Remco Campert dit ging uitleggen in de gedichtenbundel. Daarom ben ik de gedichtenbundel gaan lezen. Om de reden om te ontdekken hoe hij de titel ging uitleggen.Ik was op zoek naar een gedichtenbundel, toen ik haast geen gedichtenbundels kon vinden en deze bundel van Remco Campert tegen kwam wist ik niet zeker of deze wel mocht maar aangezien deze bundel door Remco Campert is geschreven leek mij het geen probleem om dit te lezen.Er komt nog bij dat ik een hekel heb aan lezen van boeken, gedichten spreken mij soms meer aan. Het is een niet al te dikke gedichtenbundel vandaar… Om deze reden ben ik ook een dichtenbundel gaan lezen.~ Beschrijf je eerste persoonlijke reactie:De meeste gedichten waren interessant om te lezen, ze waren niet zo heel erg moeilijk vergeleken met de gedichten die in het verwerkingsboek staan. De titel was heel nieuwsgierig makend, omdat ik graag wilde weten hoe Remco Campert de titel zou uitwerken. Het was wel werkelijk, alles waar hij over heeft verteld kan echt zijn gebeurd. Daarom komt het ook heel geloofwaardig over. Hij schreef heel overtuigend, dus ik was er van overtuigd dat het gedicht echt gebeurd kon zijn. Ik vond het indrukwekkend om deze gedichtenbundel te lezen, omdat ik het zelf heel moeilijk vind om gedichten te maken. Ik heb daarom ook bewondering voor auteurs die gedichten zo 1,2,3 bedenken, zoals Remco Campert.~ Vat de inhoud kort samen:Remco Campert heeft het vooral over de liefde en over de effecten van de natuur en het dromen over de natuur. Hij geeft veel vergelijkingen met de natuur als voorbeeld. Hij heeft het over de liefde in Californië, de liefde voor een hoofdkussen uit Japan. Hij wordt bewust van de liefde door te dromen over de effecten van de natuur.Een samenvatting van het gedicht American Dream:Hij was eens in Californië. Hij zat daar aan de oceaan en zag daar Deborah als een weerspiegeling van zonlicht in water. Hij wil niet dat de hemel noch aarde ooit zou vergaan.Een samenvatting van het gedicht De Japanse Hoofdsteun:Hij heeft een Japanse hoofdsteun gekocht op een dag dat de wind van zee kwam. Hij was helemaal verknocht aan zijn hoofdsteun. Hij sloot zijn ogen en hij verloor alle liefde en ging van alles houden. Hij was 1 met het kussen, alles verging tot stof maar zijn lichaam zweefde.Een samenvatting van het gedicht Wandeling naar Parfondeval:Hij is aan het wandelen, de wind waait over zijn gezicht, en hij krijgt wat schaduw van enkele bladeren. Hij gaat een heuvel op en daarachter is een vervolg van de weg, een bocht. Er was een trage afloop naar het dal maar hij was gelukkig, hij zou dit nooit meer kunnen vergeten omdat er een bericht in de krant stond dat hij nooit meer zou kunnen vergeten.Thematiek:Thema:Over het algemeen genomen gaat het over de effecten die de natuur op hem heeft, in de gedichten dromen de personen over de natuur. Hij loopt langs de zee en er waait een wind, hij besluit daarom een hoofdkussen te kopen. Hij koopt een Japans hoofdkussen en hij sluit zijn ogen om niet in slaap te vallen, hij vergeet alles en zweeft. Hij verliest alle liefde en gaat van alles houden, dat allemaal omdat het waaide en hij zijn ogen sloot.Motieven:Het motief van 1975:Het waren rare jaren, de jaren van 1975, veel mislukt. Ook hier komt de natuur weer naar voren, de natuur troost hier. In dit gedicht is er sprake van een grote afkeer, er is niet veel vertouwen in eigen kracht. Remco Campert wekt niet op – hij wordt zelfs niet wakker – hij wenst gewekt te worden.Het motief van De Japanse Hoofdsteun:Het waaide vanaf zee, hij kreeg een koude nek, om deze reden kocht hij een hoofdsteun. Hij legde zijn hoofd erop te rusten, alles verging tot stof, behalve zijn lichaam, dat zweefde, hij verloor alle liefde en ging van alles houden.Het motief van American Dream:Omdat hij dacht aan Deborah zag hij haar als een weerspiegeling van zonlicht in water. Hij vindt dat de hemel noch de aarde nooit mag vergaan.Het motief van Rokerssymfonie:Een man hoeft niet meer in te ademen, hij is dood, hij was vergeten uit te ademen. Hij werd een ander doordat hij dood was. Die man gaat dromen over de natuur, er worden vergelijkingen gegeven over de natuur en over zijn lichaam.Motto:De gedichtenbundel heeft een geen bepaald motto, het enige wat ik zou kunnen bedenken is, is het relativeren van dingen.De titel:De titel is, ‘theater’ dit omdat dit de favoriete plaats is van Remco Campert.De structuur:Remco Campert maakt gebruik van de algemene structuur verhalende teksten:1. Beginsituatie

ß

2. Ontstaan van het probleem

ß

3. Verslechtering van de situatie:

ß

4. Dieptepunt

ß

5. Verbetering van de situatie

ß

6. AfrondingVoorbeeld aan de hand van het gedicht Rokerssymfonie:1. Een keer vergat hij uit te ademen.

Na verloop van tijd besefte hij

dat hij niet meer hoefde in te ademen.

Wat er toen gebeurde!2. Hij werd een ander

nog warm aan zijn bureau, Grote Manitoe

verdiept in zijn gedachten

vormen barend op zijn netvlies

van paperclip en haarspeldbocht

tot bergtop met vlag.3. Waar was hij toen hij de steen aanbad,

in welk gat gevallende grote roker

opgegaan in lauw struweelop zoek naar de bron

van de wind in de boomtop?Dacht hij zich een specht

schors bekloppenddacht hij zich een voedselboom?4. Was hij het gat in de steen

de steen om het gat

de vorm van de hurkzit

de rook in de pijpesteel?Verdikte hij zich tot een sneeuwschoen

of nam hij de toevallige gestalte

van een lichaam aan?5. De grond tast naar de wortels

de wind dwaalt om de windvaan

de zon maakt haar salto mortale

de beek droogt op voor later

de spiegel kleurt zijn gezicht in

woorden wasemen adem

zijn billen vormen de stoel

zijn voeten de schoen6. Hij heeft geen veer gelaten.Taal en stijl:Remco Campert zijn werk wordt vooral gekenmerkt door een directe woordkeus en een verteltoon. In al zijn werken is de beheerste, sobere taal opvallend.Inhoud:Het is een gedichtenbundel met verschillende onderwerpen.Poëzie analyseren:B. Een gedichtenbundel lezen:Stap 1:

De titel roept bij mij belangstelling op. Er is geen motto bekend en de bundel heeft geen achterkanttekst.Stap 2:

De bundel bestaat uit afdelingen, elk gedicht wordt heel anders verteld. De titel hebben niks met elkaar te maken.Stap 3:

Remco is helemaal weg van het theater, vandaar dat veel gedichten daar op slaan.Stap 4:

De Japanse hoofdssteun – de hoofdsteun

Theater – tussen de coulissen

American Dream –weerspiegeling van zonlicht in water

Het geheim van de smid – het geheim

Voorbeeldig – voordoen

Wandeling naar Parfondeval – een bergwandeling

Bruid in Noord- Frankrijk – de bruiloft

Schilderij – betekenis van een schilderij

Rokerssymfonie – de dode Manitoe

De realist op het perron – het perron

La durée poignarde René Magritte – de locomotief

Moord in het atelier – het niet kunnen begrijpen van iets

Fat City – de stad

1975 – rare jaren

Aan Breyten – de dood

Voor Bert Schierbeek –het niet doen van iets

Voor Deborah – doodgaanStap 5:

De drie mooiste gedichten, volgens werkwijzer 3a:Gedicht 1:La Duree PoignardeZolang de locomotief

nog uit de schoorsteenmantel stoomtnou, dan treuren we nog niet

ach, dan treuren we nog niet.Stap 2:

Nou, dan treuren we nog niet, somber maar tegelijkertijd ook geruststellend.Stap 3:

De titel betekent:

De duurzaamheid doodstekenHet gedicht bestaat uit strofen, er zijn 2 strofen, de eerste 2 regels horen bij elkaar en de laatste 2 strofen horen bij elkaar.Stap 4:

Het gedicht bevat middenrijm, dat heeft voor mij geen effect.Stap5:

Als er nog stoom uit de schoorsteenmantel komt dan is de trein niet kapot en hoeven wij nog niet te treuren.Stap 6:

Het is een kort maar krachtig gedicht met een diepe betekenis.Gedicht 2:American Dream:Eens in Californië

al aan de oceaan

zag ik Deborah

glinsterend in het water

in ’t schitterende zonlicht staanoh hemel, och aarde

mocht u toch nooit vergaan.Stap 2:

Zag ik Deborah, zij betekent veel voor hem en dat is mooi om te horen.Stap 3:

De titel betekent:

Een Amerikaanse droomHet gedicht bestaat uit 2 strofen, maar alle regels horen bij elkaar.Stap 4:

We hebben hier te maken met eindrijm, dat heeft als effect voor mij dat het makkelijk leest.Stap 5:

Hij was eens in Californië en daar zag hij in een weerspiegeling van zonlicht en water Deborah. Hij wenst dat de hemel noch aarde nooit vergaan.Stap 6:

Het is mooi gedicht, dat hij zo denkt aan Deborah dat hij haar zelfs in een weerspiegeling van zonlicht in water ziet.Gedicht 3:Voor Deborah:Als ik doodga

hoop ik dat je erbij bent

dat ik je aankijk

dat je mij aankijkt

dat ik je hand nog voelen kan.Dan zal ik rustig doodgaan

Dan hoeft niemand verdrietig te zijn

Dan ben ik gelukkigStap 2:

Dan ben ik gelukkig, hij kan dan rustig doodgaan en dat is veel beter voor hem.Stap 3:

De titel betekent:

Hij heeft dit gedicht speciaal voor Deborah geschreven.Het vers bestaat uit 2 strofen, de tweede strofe is een gevolg van de eerste.Stap 4:

De regels beginnen veel met dezelfde woorden, dat geeft een opsomming en is makkelijker te lezen.Stap 5:

Als hij doodgaat wil hij graag dat Deborah er is, dan kan hij rustig doodgaan, dan hoeft niemand verdrietig te zijn en dan is hij gelukkig.Stap 6:

Het is mooi gedicht maar tevens ook moeilijk voor de persoon aan wie hij het gedicht heeft geschreven. Het is niet leuk om bij iemands dood aanwezig te zijn.Stap 6:

De hele bundel staat in het teken van het verlies van iemand of het doodgaan van iets, de liefde en verlangen naar iets speciaals…Stap 7:

De bundel wil ik best plaatsen in zijn oeuvre, als hij die had. Hij zegt in een interview:Wanneer je iets schrijft, is er nergens in je buurt een ladder te bekennen. Je bouwt niet aan iets, je schrijft gewoon door. Klimmen, bouwen, stijgen – ha! Bouwen aan een oeuvre zeker? Welnee, Ik schrijf wat me voor de voeten komt, zegt hij. En ik schrijf uitsluitend uit liefde voor het schrijven. Liefdesaffaires heeft men soms meerdere in het leven, terwijl schrijven voor mij een blijvende liefde is. Eeuwige trouw aan het schrijven is voor mij net zo vanzelfsprekend als zo lang mogelijk trouw blijven aan ademen. Een levensbehoefte.Zoals Remco Campert zelf zegt, hij heeft geen oeuvre, dus dan kan ik deze bundel ook niet in het oeuvre zetten!!Evaluatie:1. Over het boekHet was een mooie bundel om te lezen met niet al te moeilijke gedichten, de 1 was makkelijker dan de andere dat wel, maar over het algemeen begreep ik de meeste gedichten wel. De gedichtenbundel heeft een indruk op mij achter gelaten, dat Remco Campert zijn gedichten zo bedenkt, hij bedenkt iets en schrijft het op anders vergeet hij het weer.2. Over het uitvoeren van de verdiepingsopdracht:Het was moeilijk om hier de thema’s en de motieven uit te halen, omdat je te maken hebt met meerdere gedichten, in dat opzicht is het lezen van een boek makkelijker. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk een paar thema’s en motieven te geven. Deze opdracht was moeilijker dan de andere opdrachten uit de andere modules. Ik heb weinig geleerd van deze opdracht, alleen dat het moeilijk is gedichten goed te begrijpen omdat ze meestal meerdere betekenissen hebben.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen