Boekverslag : Annette Von Droste-hulshoff - Die Judenbuche
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 649 woorden.

Titel

Die JudenbucheVerschijningsjaar

1842Genre

epischCategorie

novellePerspectief

alwetende vertellerTitelverklaring

Er wordt een joodse man vermoord onder een beukenboom, de Joden uit de omgeving kopen de beuk op; deze plaats is van belang omdat de moordenaar zich later op precies dezelfde plek om het leven brengt.Hoofdpersoon en ontwikkeling

De hoofdpersoon in deze novelle is Friedrich Mergel. Hij heeft een eenzame jeugd omdat, als zijn vader dood wordt aangetroffen, men vermoedt dat zijn geest nog ronddwaalt, hierdoor wordt Friedrich door de mensen van zijn dorp gemeden. Als hij geld gaat verdienen door werk voor zijn oom te verrichten, wordt hij bewonderd en gevreesd door zijn hoogmoedige houding, ook gaat hij steeds meer aandacht aan zijn uiterlijk besteden terwijl zijn moeder verkommert van armoede. Hij zet mensen met opzet op het verkeerde been. Er is sprake van een enorme verandering van karakter als hij na vele jaren weggeweest te zijn, terugkeert naar zijn geboortedorp. Hij wordt een nederig persoon en is vol wroeging over zijn vroegere daden. Toch is er nog een sprankje van zijn oude karakter te herkennen, hij zet de mensen namelijk op het verkeerde been door zich uit te geven voor een ander persoon.Tijd

Het verhaal speelt zich af in het midden van de achttiende eeuw over eenperiode van 51 jaar. In de tekst staat letterlijk dat Friedrich in 1738 geboren wordt en sterft in 1789, dit is precies waar het boek mee begint en eindigt.Plaats

Het dorp waarin Friedrich leeft wordt 'dorp B.' genoemd.

Waarschijnlijk wordt hiermee het dorp Bellersen bedoeld.Samenvatting

Herman is vaak nogal beschonken. Vrouwen houden het niet bij hem uit. Margret denkt dat zij hem wel aan kan en trouwt met hem. Na de geboorte van hun zoon Friedrich, verbetert Herman zijn leven enigszins. Op een nacht komt Herman weer eens niet thuis, hoewel hij dat Friedrich wel beloofd had. Hij wordt dood gevonden in het woud. Friedrich wordt sindsdien buitengesloten door de mensen van het dorp. Hij hoedt de koeien op een afgelegen weide. Op een dag komt de broer van Margaret langs, Simon genaamd. Hij ziet hoe oud en zwak Margaret is en besluit Friedrich te adopteren, zodat Margaret die zorg niet meer op zich hoeft te nemen. Friedrich ontmoet een arme, eenzame jongen, Johannes Niemand. Hij lijkt heel erg op Friedrich. Margaret vindt het maar niets.

Op een dag, als Friedrich de koeien aan het hoeden is komt Brandis, de boswachter, langs. Ze krijgen ruzie omdat Brandis had gespot over de armoede waarin Friedrich en Margaret leven. Later blijkt dat Brandis vermoord is. Friedrich wordt verdacht en men stelt een onderzoek in. Er worden geen bewijzen gevonden en Friedrich gaat vrij uit.

Simon probeert Friedrich dezelfde weg als hem te laten volgen. Friedrich verandert, hij wordt vrolijker en de mensen van het dorp gaan hem aardig vinden.

Op een bruiloft steelt Johannes boter. Hij wordt betrapt als hij te dicht bij het vuur gaat staan en de boter smelt.

Er heerst enige dagen later een hevige storm. De Jood Aaron is vermoord onder een beuk in het woud. Friedrich wordt als schuldige aangewezen. Als men echter het huis van Margaret doorzoekt is hij onvindbaar. Hij keert niet meer terug en de mensen van het dorp vergeten hem.

Achtentwintig jaar later keert Johannes Niemand terug naar het dorp. Iedereen hoort graag zijn verhalen over zijn gevangenschap door de Turken waarbij hij en Friedrich als slaaf dienden en andere avonturen. Hij vertelt over hoe hij met Friedrich vluchtte. Waar Friedrich nu is weet hij niet. Simon en Margaret zijn allebei al dood. Herr von S. verschaft Johannes onderdak en gebruikt hem als dienstbode. Op een avond keert Johannes niet terug. Er wordt naar hem gezocht maar hij wordt niet gevonden. Twee weken later vindt de zoon van Brandis hem hangend aan de beuk waar Aaron was vermoord. Hij bleek niet Johannes Niemand, maar Friedrich Mergel te zijn.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen