Boekverslag : Bronislaw Verhage - Grondslagen Van De Marketing
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1256 woorden.


HOOFDSTUK 7Drie onderdelen van het Product (Kotler)

 1. Kernproduct: Voordelen die het voor de afnemer biedt, wat koopt hij nou eigenlijk?

 2. Actual product:

  • Kwaliteitsniveau

  • Vormgeving

  • Merknaam

  • Verpakking

  • Typische eigenschappen / speciale mogelijkheden


 3. Augmented product: Niet tastbare voordelen en bijgeleverde diensten die het product in de ogen van de koper extra aantrekkelijk maken, zoals gunstige betaling, leveringsvoorwaardenEigenschappen product:Fysieke: Fysieke product Techniek gewicht, smaak, geur, snelheid
Toegevoegde: Uitgebreide product Marketingmix Kwaliteit, Garantie, Service
Afgeleide: Totale product Consumenten Duurzaamheid, Status, Gebruiksnut


Consumptiegoederen:

Convenience goods: Weinig koopinspanning, voornamelijk levensmiddelen

 • Veel geld in reclameà voor herinnering bestaan merk

 • Homogeen karacter = comcurrentiestrijd

 • Lage winstmarge
 1. dagelijks/ frequent gekochte comsumptiegoederen

 2. impulsgoederen = spontaan gekocht

 3. emergency goods = urgentieartikelen b.v. parapluShopping goods:

Al winkelend vergelijken van prijs/ kwaliteit/ stijl

Hogere winstmarge dan Convenience goods


 1. homogene shopping goods = is in ogen van consument product gelijk aan andere producten

 2. heterogene shopping goods= in de ogen van de consument verschil in producten

  prijs / kwaliteit

  stijl / vormgeving

  garantie, prijs, service kostenSpecialty goods: Veel moeite, hoge betrokkenheid

 1. Imago

 2. Kwaliteit

 3. Betrouwbaarheid = klantentrouw((Unsought goods)): Niet gewilde goederen

Consument kent bestaan niet/ aankoopmotivatie ontbreekt

 • Prijs varieert

 • Distributie beperkt

 • Veel reclame/ verkoop inspanningen

 • Koopfrequentie uiterst laag
 1. Regular unsought goods= encyclopedieën uitvaartverzekeringen à men schuift aankoop voor zich uit

 2. New unsought goods= onbekende producten ( nog niet lang op de markt)Assortimentspolitiek


Productklasse: Dranken
Product groep: Frisdrank, Koffie, alcoholische dranken
Productvarianten: Frisdrank, Vruchtensap


Assortimentsdimensies


Breedte: Warenhuis = breed assortiment Speciaalzaak= smal assortiment
Diepte: Verschillende verpakkingen en maten, merken, typen, modellen, uitvoeringen
Lengte: gemiddelde van de productgroepen = aantal producten


Productgroepen


Consistentie: Samenhang tussen gevoerde producten. Branchevreemde producten
Assortimentshoogte: tot welke prijshoogte strekt het assortiment zich uit


Assortiment strategieën:

 • assortiment prijsbeleid= in samenhang prijzen van verschillende producten/ productgroepen

 • Pricelining = Beperken tot een aantal prijsniveaus waarvoor t gehele assortiment wordt aangeboden

 • Full line pricing/ Product line pricing = Verschillende onderdelen v.h. assortiment in samenhang prijzen met het doel om de verkoop van het gehele assortiment te maximaliseren.20/80 regel: 20% v.d. gevoerde artikelen zorgen voor 80% van de omzet (kernassortiment)

Relatief hoge omloopsnelheid (geringe winstmarge)80% = randassortiment

Relatief lage omloopsnelheid(bruto winstmarge hoger)Assortimentssanering = Slecht lopende artikelen uit het ass. verwijderen.Line stretching = assortiments strategie Trading up = duurdere art. In assortiment

Trading down = lager geprijsd artikel in assortiment

= KANNIBALISATIE
Line filling = Toevoegen van een product (variant) in de productlijn

Downgrading: positioneringsstrategie

 • Kwaliteit en prijzen van het aanbod verlagen

 • Service niveau verlagen


Upgrading: kwaliteits verhoging

Brandstretching = merkuitbreiding

Line extension = merklijn extensie = aantal productvariaties in dez. productgroep

horizontaal = dezelfde prijs / waarde verhouding

Verticaal = andere prijs / waarde verhouding

Merkextensie = oorspronkelijke merknaam nu ook voor andere productgroepen(BIC)Productlevenscyclus hulpmiddel bij planning en controle van een gevoerd beleidIntroductie, groei, rijpheid, verzadiging, neergangVolwassenheidsfase= rijpheid + verzadiging


 • Introductiefase:

  • afzet groeit langzaam

  • nog geen winst

  • veel geld investeren

  • primaire vraag stimuleren ( voor hele productklasse)

  • reclame voor productsoort à stimuleren vraag naar merk

  • nog een klein aantal verkooppunten

  • assortiment = beperkt

   afroomprijsstrategie à hoge prijs trekt concurrenten

   penetratieprijsstrategieà lage prijs beginnen en opvoeren, winst boeken in groeifase


 • Groeifase

  • omzet stijgt sneller dan in alle andere fases

  • winst optimaalà hoge prijzen, dalende kosten

  • introductiecampagne

  • themareclame voor merk

  • mond – tot – oor communicatie

  • veel nieuwe bedrijven betreden de markt

  • vraag groter dan afzet

  • prijzen nauwelijks verlaagd

  • inschakeling nieuwe productiekanalen

  • betere prijs / kwaliteitsverhouding

  • forse reclame budgetten à explosieve groei van da markt


 • Rijpheidsfase

  • omzet groeit minder snel

  • alle potentiële kopers hebben t wel eens geprobeerdà max.penetratiegraad

  • strijd om marktaandeel

  • merktrouw creëren door (productvernieuwing, prijsverlagingen, sales prom)

  • regelmatig nieuwe modellen / verbeterde uitvoeringen

  • tussenhandel is belangrijk voor afzet

  • concurrenten verlaten markt

   • marktpositie vestigen • Verzadigingsfase

  • kleine omzet stijging vervolgens licht dalen

  • winst steeds minder

  • marktaandeel verdedigen

  • productmodificaties (kleine maar opvallende veranderingen)

   • stimuleren hoger gebruik

   • gebruiksgemak, merkimago verbeteren

   • creatieve reclamecampagnes om homogene producten te onderscheiden

   • shake out: zwakste bedrijven stoppen à veel fusies overnames • Neergangsfase

  • omzet loopt sterk terug

  • verzadigde markt

  • veranderde smaak / waarden

  • doorbraak nieuwe technologieën

  • kosten p.e.p. stijgen

  • uitmelken = harvesting = oogststrategie

  • terugtrekkingsstrategieà prijzen stijgen weer licht

Introductie: Marktpenetratie
Groei: Merkvoorkeur
Rijpheid: Merktrouw
Verzadiging: Verdediging marktaandeel
Neergang: Uitmelken product


Afzet

Productklasse:

Verzameling productgroepen waaruit iemand kan kiezen om in behoeften te voorzien

b.v. vervoer

Productgroep:

De vorm van het product b.v. auto, fiets, trein

Productvariant / type: cabriolet, coupe, stationwagon

Merk: BMW

Marketstretching:

PLC in volwassenheidsfase verlengen = rijpheid en verzadiging

Envelopcurve:

Levenscyclus verlengen voordat omzet gaat dalenProductmix

Kwaliteit, Garantie, Service

Kwaliteit:

Technische = snelheid, gebruikszekerheid, veiligheid

Consumenten = representatiewaarde: geur, kleur, smaak ,status

Ergonomische kwaliteit = gebruiksgemak

Kwaliteitsbeleid = analyse, planning, uitvoering en evaluatieGarantie:

Service: Elke vorm van dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop, waardoor het product gemakkelijker wordt gekocht en gebruikt en herhalingsaankopen worden bevorderd

= shopping & specialty goods

= UPA & BPAServicegraad: Mate waarin de leveringsafspraken worden nagekomen

Verticaal: Wie houdt hiervoor welk aspect v.d. service hiervan voor rekeningMerkenbeleid

Doel: Imago

Onderscheiden van concurrenten

Vertrouwensband klant

Afhankelijkheid detaillisten minder

Introductie nieuwe producten makkelijkerMerktrouw

 • zekerheid: kwaliteit, weinig risico

 • gemak

 • onderstreept imago“Battle of the brands” = macht in bedrijfskolom -> Channelcaptain

 • Fabrikantenmerken (A+B merken)

 • Distribuantenmerken = 15% Marktaandeel (huismerken, eigen merken, witte merken)A- merk = hoog kwaliteitsniveau

70-80% distributiespreiding

B- merk = mist ten minste 1 van de onder A genoemde eigenschappen

(niet landelijk geadverteerd, lage distributie)

Huismerken = Merkartikelen van distribuanten met fantasienaam

Eigen merken = Producten onder eigen naam aanbieden

Witte merken = ongemerkte artikelen = generieke merken

Alleen de soortnaam wordt vermeld

Prijs ca. 35% lager dan A-merken3 merkstrategieën:

 1. Uitsluitend fabrikantenmerken: 1 of meer met groot marktaandeel

 2. Uitsluitend distribuantenmerken: Verkopen artikelen als winkelmerken

 3. Gemengde merkenstrategie 1+2Soorten merken:

 • Individuele merken

 • Familiemerk of paraplumerk: Verschillende producten in verschillende productgroepen onder 1 merknaam: Reputatie, sponsoring, reclame

 • 3 redenen voor individuele merken:

  1. bescherming bestaande producten

  2. expansie door marktsegmentatie

  3. interne concurrentie


  Kiezen merknaam:

  1. kort & gemakkelijk

  2. origineel en snel te herkennen

  3. passend voor product

  4. makkelijk te onthouden
Productontwerp

functioneel, aantrekkelijk uiterlijkFuncties verpakking: Technische = opslag & transport ,voorraden

Communicatie =

Commerciële = technologische ontwikkelingen, nieuwe verpakkingsvormen

 1. productinformatie

 2. imago overbrengen

 3. onderscheiden van product met concurrent

 4. stimuleren gebruik
Andere functies: scanning

dure verpakking = kwaliteit

display- functie = vorm, kleur, hergebruikswaarde

gebruiksgemak

HOOFDSTUK 8


Productmodificatie: Verandering van 1 van de ( tastbare en niet tastbare) elementen van een productInnovaties:


Gering 1) Geleidelijke = continue (geen nieuw leerproces)
Gedrags Verandering 2) Semi- geleidelijke = Dynamisch continue (verstoort normale routine, maar geen geheel nieuw leerproces)
Ingrijpend 3) Abrupte = Discontinue ( nieuw consumptiepatroon)


Introduceren nieuwe producten:

 • realiseren verkoopdoelstellingen

 • benutten overcapaciteit

 • aanvullenvan het assortiment (marktnissen)

 • voldoen aan overheidsvoorschriften

 • reageren op concurrentie

  • me-too- product

  • substitutiegoederen


 • toepassen nieuwe technologie

 • inspelen op veranderde vraagà cocooning = huiselijk wordenMake–or–buy beslissing


Interne ontwikkeling overname / fusie
rendement hogere potent. Winst sneller winst
risico meer risico minder risico
knowhow geen overlapping synergie


Productontwikkelingsproces

 • Strategie ontwikkeling voor nieuwe producten: SWOT-analyse

  1. Interne analyse:

   Reputatie in stand houden

   Beter benutten productiecapaciteit
  2. Externe analyse

   Verdedigen marktaandeel

   Veroveren nieuwe markt   Pro-actieve strategiën: anticiperende verandering
   Reactieve strategiën : defensief

   Me-too-producten


 • Idee ontwikkeling
  Exploratiefase à Brainstorming

 • Evaluatie

  • Criteria bij de screening

  • Concepttest = conceptontwikkelingsfase


  Screeningsfase Return On Investment,

  grootte groei markt,

  positionerings mogelijkheden

 • Bedrijfseconomische analyse
  Pro-forma winst en verliesrekening

  • Prognose van de omzet

  • Productie, marketing en distributie kosten


  Marktaandeel prognose

  BEA

  BEP

 • Fysieke productontwikkeling à prototypen

 • Testmarketing: Introduceren van een product op beperkte schaal en beperkt gebied

 • Introductie: Roll out strategieà geleidelijk op de markt brengen in een aantal provincies
Organisatie van de productontwikkeling

 1. Venture teams

 2. Nieuw productmanagers

 3. Nieuw product commissies

  • directie moet verantwoordelijkheden van comissie zwart op wit zetten

  • commissie maakt een agenda voor elke vergadering en zorgt voor duidelijke notulen

  • iemand wordt tot de voorzitter benoemd als hij zijn sporen in t bedrijf heeft vediend b.v. directeur , afdelingschef

  • vertegenwoordigers van alle afdelingen nemen zitting in de commissie. Mag niet meer onhandelbaar groot worden


 4. Productontwikkelingsafdelingen

  • hangt af van de mensen in het bedrijf

  • beschikbare budget

  • Tijdsdruk

  • Huidige organisatiestruktuur
5 sleutelfactoren voor een succesvolle lancering van nieuw product.

 1. Mate waarin het product inspeelt op de wensen & behoeften van de doelgroep

 2. Gebruik van de knowhow van het bedrijf

 3. Superieur product

 4. Stimulerend ondernemersklimaat

 5. Goed georganiseerd productontwikkelingsprocesMislukte lanceringen:

 1. Ontbreken van een uniek of beter product door:

  1. verkeerd inschatten wensen en behoeften klant

  2. te weinig veldonderzoek

  3. te optimistisch in prognose en omvang doelgroep, acceptatie van consument


 2. Slecht marketing beleid (voor + na lancering)

  1. verkeerde segmentatie & positionering

  2. slechte reclame campagne

  3. te hoge prijsstelling

  4. gebrekkige uitvoering (onvoldoende ervaring)


 3. Kwaliteitsproblemen

 4. Onvoldoende concurrentie analyse

 5. Verkeerde timingVerspreiding & acceptatie van innovaties

Diffusieproces: verspreiding en acceptatie van nieuw product binnen een doelgroep

Taken Marketingmanager:

 1. Verloop aanvaardingsproces

  Verschillende stadia die een koper doorgaans doorloopt voordat hij besluit een nieuw product al dan niet uit te proberen, te kopen en te blijven gebruiken  Everett Rogers: B I E P A

  B Bekendheid Awareness

  I Interesse Interest

  E Evaluatie Evaluation ( na gaan of men het wil uitproberen)

  P Probeeraankoop Trial ( is product geschikt?)

  A Adoptie Adoption ( overstappen op product)

 2. Tijd van aankoop met betrekking tot adoptieproces

 3. Kenmerken van innovaties ( snelheid van acceptaties)5 Adoptie categoriën:

 1. Innovators 2,5%

  Consumptie pioniers: Jong, avontuurlijk, goed opgeleid, hoog inkomen

  • Hoogste adoptiesnelheid


 2. Early adopters 13,5%

  Vroege kopers: Meer sociaal georiënteerd, trendgevoelig, selectief

  • Opinieleiders


 3. Early majority 34%

  Eerder dan gemiddeld accepteren, informatie verzamelen, prijzen vergelijken

 4. Late majority 34%

  Wantrouwt vernieuwing, alleen economische noodzaak, onder druk/ gedwongen

  • modaal / laag inkomen


 5. Laggards 16%

  Weinig sociale contacten

  • laagste inkomens, ouderwets
Snelheid acceptatie = adoptiesnelheid

Perceptie: manier waarop iemand producteigenschappen ervaart

 • Gepercipieerd voordeel

  Nieuwe product in de ogen van de klant beter dan bestaand product

 • Overeenstemming met levensstijl

  D.m.v. ervaringen, behoeften Compitabel = verenigbaar met waarden

 • Eenvoud in gebruik

  Ogenschijnlijk simpele vormgeving

 • Testen zonder risico

  Voor aanschaf uitproberen, gratis monsters, huren

 • Zichtbaarheid

  Gemak om te communiceren van innovatie


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen