Boekverslag : J.k. Rowling - Harry Potter
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 707 woorden.

Schrijfster: J.K. Rowling.

Vertaler: Wiebe Buddingh.

Harry Potter was een jongen die na de dood van zijn ouders bij zijn strenge tante en oom woonde. De vader en moeder van Harry werden vermoord door Voldemort (een levensgevaarlijke tovenaar, iedereen noemde hem 'Jeweetwe' omdat niemand de naam durfde uit te spreken).

De oom van Harry had nog een zoon die heel erg werd voorgetrokken. Op zijn verjaardag kreeg hij heel veel cadeaus en Harry zijn verjaardag werd gewoon genegeerd.

Op een dag kreeg hij een brief van een toverschool.

Harry was wereldberoemd maar dat wist hij zelf niet omdat hij van zijn oom niet buiten mocht komen.

De kinderen die naar Zweinstein gingen (dit is de toverschool) moesten allemaal naar een station komen voor dreuzels (Zo werden mensen genoemd die niet konden toveren).

Er waren veel perrons maar het perron wat Harry zocht kon hij niet vinden, namelijk 9 ¾. Harry vroeg aan een Dreuzel waar perron 9 ¾ was maar die zei dat perron 9 ¾ niet bestond.

Toen zag Harry dat er nog een kind liep wat ook naar Zweinstein ging. Harry liep hem achterna maar opeens was de jongen verdwenen. Er kwamen nog meer jongens en meisjes maar ze verdwenen allemaal.. Harry vroeg aan een vrouw, van een kind dat ook naar Zweinstein ging hoe je op perron 9 ¾ kwam en die vertelde de oplossing.

Het hoofd van de school was Perkamentus.

Dit was de grootste tovenaar ooit. Hij was de enige die niet bang was voor Voldemort.

Op Zweinstein werd je ingedeeld in groepen.

1 Huffelpuf: Dit was de groep voor de domste op school.

2 Zwadderich: Alle tovenaars die de fout in zijn gegaan hadden op Zwadderich gezeten (Voldemort had ook op Zwadderich gezeten).

3 Ravenklauw: Dit was voor gemiddelde leerlingen van Zweinstein.

4 Griffoendor: Dit was voor slimme leerlingen.

Harry werd ingedeeld bij Griffoendor.

Zijn vriend Ron werd ook ingedeeld bij Griffoendor.

Toen Harry de eerste paar lessen er op had zitten wist Harry dat één leraar hem haatte. Dat was Sneep.

Altijd als iemand iets had gedaan gaf hij Harry de schuld.

Toen het kerstmis werd kreeg Harry een paar cadeaus, van Ron, maar hij kreeg ook nog een cadeau van iemand die hij niet kende, er stond ook niet van wie dat cadeau was. Het cadeau was een onzichtbaarheids mantel waar hij onzichtbaar in werd.

Op een dag ging Harry 's nachts samen met Ron door de gangen zwerven omdat Malfidus ( deze zat op Zwadderich en Harry en hij waren aardvijanden van elkaar) hem had uitgedaagd voor een tovenaarsgevecht.

Toen Harry en Ron waren aangekomen op de afgesproken plek kwam Malfidus niet. Opeens stond Sneep voor hun en deze zei: Ik heb van Malfidus gehoord dat jullie door de gangen gingen zwerven. Harry en Ron moesten gestraft worden en er werden 100 punten van Griffoendor afgetrokken. (Als een groep op het eind van het schooljaar de meeste punten had verdiend kreeg deze een beker, Zwadderich had al 7 jaar achter elkaar de beker gewonnen).

Op een dag zag Harry dat Sneep Krinkel bedreigde omdat hij wilde weten hoe je langs Pluisje kwam (Dit was een grote hond met drie hoofden). Krinkel zei dat je muziek voor hem moest spelen want dan viel hij in slaap. Toen vroeg Sneep wat er achter Pluisje lag en Krinkel antwoordde: De steen der Wijzen, als je deze had werd je onsterfelijk.

Die nacht ging Harry samen met Ron kijken en zagen dat Sneep naar Pluisje was gegaan.

In de verte zagen ze een gedaante

Harry rende snel er op af maar toen ze aankwamen bij Pluisje lag deze al te slapen.

Harry zag een gat waar die gedaante in verdween en ging hem achterna.

Na veel hindernissen kwam hij in een grote ruimte waar de gedaante ook stond.

Harry dacht dat dat Sneep was, maar het was Krinkel.

Krinkel zei dat hij Harry al een paar keer probeerde te vermoorden en niet Sneep.

Opeens hoorde Harry een vals gelach. Harry besefte dat dat Voldemort was.

Bij eentovenaarsgevecht tegen Voldemort raakte Harry gewond en verloor zijn bewustzijn.

Toen Harry een paar dagen later ontwaakte , lag hij in een heel andere ruimte.

In het ziekenhuis van Zweinstein.

Perkamentus die naast hem zat vertelde hem alles wat er was gebeurd.

Toen Harry het eerste jaar op Zweinstein er op had zitten ging hij weer naar huis, voor een welverdiende vakantie.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen