Boekverslag : Andreas Burnier - De Trein Naar Tarascon
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1233 woorden.

De titel van het boek is "De trein naar Tarascon" en de schrijver is Andreas Burnier. Dit is een pseudoniem voor Catherina Dessaur. Het boek is voor het eerst verschenen in 1986.Het boek is verdeeld in tien verschillende hoofdstukken. Deze hoofdstukken beginnen altijd met een citaat van iemand. Deze citaten hebben altijd iets te maken met iets dat in het hoofd- stuk ter sprake komt.Het verhaal gaat over William Baston. Hij heeft in de oorlog in een Duits kamp gezeten. Toen de oorlog afgelopen was is hij nog een tijdje in Duitsland gebleven bij Elsa en haar dochter. Toen hij na enige jaren weer terug kwam in Nederland, besloot hij zijn leven opnieuw te gaan inrichten. Dat is ook de reden waarom hij zijn huis aan het verbouwen is als het boek begint. Omdat hij de hulp van een timmerman inroept bij het plaatsen van een zolderraam, maakt hij kennis met Loek. Door het gesprek dat ze hebben krijgt William de indruk dat Loek geregeld naar de hoeren gaat. Hij wil Loek graag weer ontmoeten en gaat daarom ook naar de hoerenbuurt. Daar komt hij terecht bij Jossie. Vanaf die dag brengt hij geregeld een bezoek aan Jossie. Op een dag wordt Jossie vermoord en valt de verdenking op William. Als William op een dag thuiskomt met Esther, zijn vriendin, krijgt hij van zijn onderbuurman, de heer Linz, te horen dat de politie hem zoekt. William raakt helemaal in paniek en verschuilt zich op zijn zolder. Hij denkt bij deze situatie weer terug aan wat hij heeft beleeft in de oorlog. De politiemensen ziet hij als Duitsers. Als hij op de zolder zit beeld hij zich in dat hij een oude vriend van hem uit het Amerikaanse leger ziet. Bij de tweede inval van de politie wordt hij ontdekt en wordt hij in een psychiatrische inrichting geplaatst. Als hij weer bijkomt wordt hem verteld dat de behan- deling door zijn ouders betaald wordt. Er dringt niet veel tot hem door want hij is helemaal platgespoten. Hij krijgt een gesprek met pater Antonius die zegt dat hij Loek kent. De pater vraagt hem of hij zijn ouders ook wil ontmoeten, maar dat wil hij niet. De pater zegt dat hij Loek kan ontmoeten als hij eerst zijn ouders ontvangt. Als zijn ouders op bezoek komen is hij erg zwijgzaam en hij wil dat ze maar snel weer weggaan. Op een dag komt Esther op bezoek. Met behulp van haar ontsnapt hij uit de inrichting. Hij krijgt onderdak bij een collega van Esther waarmee zij inmiddels een verhouding heeft. Terwijl hij in de inrichting zat is de heer Linz overleden. Hij besluit een bezoek te brengen aan zijn graf. Als hij een bos bloemen koopt voor op het graf ontmoet hij een meisje waarmee hij dezelfde avond naar de bioscoop gaat. Als hij 's avond weer thuiskomt ziet hij in zijn verbeelding Loek op zijn kamer verschijnen. Deze zet hem er toe aan zelfmoord te plegen, wat hij dan ook doet. Hij gaat in bad liggen en snijd met een scheermesje zijn polsen door. In de inrichting wordt op het eind het dossier van William vernietigd.In het verhaal zitten wel enige flashbacks. Het hele tweede hoofdstuk is een flashback. Hierin denkt William terug aan zijn jeugd en aan zijn familie. Tussen hoofdstuk acht en negen zit een hiaat van ongeveer twee à drie maanden. Het hele verhaal speelt zich af in ongeveer een jaar.Er is parallellisme tussen het verbouwen van zijn huis en het opnieuw beginnen van zijn leven. Het opnieuw inrichten van zijn huis staat symbolisch voor een nieuwe start in zijn leven. Ook is er parallellisme tussen de situatie waarin hij wordt verdacht van de moord op Jossie en de situatie waarin hij zich tijdens de oorlog bevond. In de oorlog moest hij zich schuilhouden voor de Duitsers en werd hij later toch nog opgepakt en nu houd hij zich schuil voor de politie en wordt hij ook nog gepakt.De hoofdpersoon van dit boek is de dertigjarige William Baston. Hij heeft tijdens de oorlog in Duitsland gezeten en wil terug in Nederland zijn leven opnieuw beginnen. Hij heeft echter een soort trauma overgehouden aan de oorlog en dit komt naar boven doordat hij van een moord verdacht wordt. Hij begint fantasie en werkelijkheid door elkaar te halen. Hij is een open karakter.

Esther is ook een belangrijk persoon in dit boek. Zij is de vriendin van William. Zij is van beroep filmrecensente en redactrice bij een weekblad. Ook helpt zij William te ontsnap- pen uit de inrichting en helpt ze hem aan onderdak. Zij is ook een open karakter.

De heer Linz is een Jood van Duitse afkomst. Tijdens de oorlog was hij gevlucht voor de nazi's en is tenslotte in Nederland opgepakt. Al zijn familie is in de oorlog omgekomen. Hij is directeur van de Nieuwe Operette. Hij is ook een open karakter.Een belangrijk motief van dit boek is oorlog. William denkt in zijn huidige situatie terug aan wat hij in de oorlog heeft beleeft. Hij vergelijkt alles met de oorlog. Een ander motief is gestoord zijn. William is overduidelijk niet helemaal in orde. Hij haalt fantasie en werkelijkheid doorelkaar.

Nog een motief is opnieuw beginnen met je leven. William is aan het begin van het verhaal zijn huis aan het verbouwen. Dit is onderdeel van zijn plan om opnieuw te beginnen met zijn leven.Het thema van dit boek is hoe een man opnieuw wil beginnen met zijn leven, maar daardoor gehinderd wordt door zijn belevenis- sen tijdens de oorlog. William probeert om los te komen van de oorlog door zijn leven opnieuw in te richten. Toch komen zijn oorlogsherinneringen weer naar boven als hij zich in een zelfde situatie bevindt als in de oorlog.De schrijver gebruikt een moeilijke zinsbouw en woordkeus. Ook is het verhaal erg verwarrend. Dit komt omdat William het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet meer uit elkaar kan houden. De citaten aan het begin van elk hoofdstuk zijn vaak erg moeilijk te begrijpen. Dit komt vaak doordat ze in een vreemde taal zijn geschreven.Dit boek is een oorlogsroman. In dit boek staat de zinloosheid van de oorlog centraal.Dit was een erg moeilijk boek om te lezen. Direct in het begin is het verhaal al erg verwarrend. Dit blijft zo door het hele verhaal heen. Dat het zo moeilijk te lezen valt komt voornamelijk doordat de hoofdpersoon fantasie en werkelijkheid door elkaar haalt. Als je aan het lezen bent en William begint opeens te praten tegen iemand die hem op komt zoeken, dan zoek je er in eerste instantie niets achter. Pas later kom je er achter dat het iets moet zijn dat William zich verbeeld heeft. Deze ingebeelde personen maken het moeilijk om het boek te begrijpen, vaak moet je iets meerdere malen lezen voordat je het begrijpt. Wat ook heel moeilijk is aan het boek zijn de citaten aan het begin van elk hoofdstuk. Vaak zijn deze in een vreemde taal geschreven zodat je het bijna niet kunt begrijpen. Toch kun je er wel uit halen dat het meestal iets met de inhoud van het betreffende hoofdstuk te maken heeft. De schrijver gebruikt een moeilijke woordkeus en zinsbouw. De motieven komen in dit boek wel goed tot uitdrukking. Vooral de manier waarop William van de oorlog probeert los te komen is goed weergegeven.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen