Boekverslag : Onbekend/anoniem - Reinaert De Vos
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1336 woorden.


Zakelijke Gegevens 1. Auteur: Willem die Madocke maekte

  Samengesteld door Hubert Slings

 2. Titel: Van den Vos Reynaerde

  Jaar van uitgave: Rond 1250

 3. Genre: FabelEerste Reactie 1. Keuze: Ik heb dit werk niet zelf gekozen, we moesten het lezen als opdracht.

 2. Inhoud: Ik vond het een vies en vervelend verhaal, omdat er erg gewelddadige dingen in voorkomen en dat wordt dan ook nog beschreven.

  Ik vind het ook niet leuk dat de gemeenste wint.Verdieping


a. Samenvatting


De koning van de dieren, koning Nobel de leeuw, houdt hofdag. Alle dieren waren aanwezig, behalve Reinaert de Vos. Reinaert was er niet omdat hij een heleboel dingen op zijn geweten had, veel dieren dienden daarom ook een aanklacht tegen hem in. Zoals Isengrijn de wolf, die diende een klacht in omdat Reinaert zijn vrouw had verkracht in over zijn kinderen had gepist. Toen Isengrijn erop aandrong om Reinaert ter dood te veroordelen, hield Grimbeert de das (een oom van Reinaert) een pleidooi. Maar dat hielp niks, want Cantecleer de haan kwam er aan gelopen met zijn dode dochter in zijn armen. Hij vertelde dat Reinaert haar had gebeten en nog 10 van zijn andere kinderen. Koning Nobel besloot om Reinaert voor het hof te dagen.

Bruun de beer werd de dagvaarder en moest Reinaert gaan halen, Nobel had Bruun gewaarschuwd voor de listen die de vos bedacht.

Aangekomen bij het kasteel van Reinaert, wist de vos toch een slimme streek uit te halen. Hij had Bruun ervan overtuigd dat hij zoveel honing had gegeten bij de timmerman Lamfroit dat hij niet meer mee kon, maar dat hij Bruun wel zou brengen naar die plek. Toen Bruun de boomstam zag stak hij zijn hoofd er in en hij bleef vastzitten. Na hard getrek wist hij zichzelf los te krijgen, waarbij hij het nodige vel verloor. Lamfroit had hem ook opgemerkt en had hem een harde klap gegeven met een bijl, in zijn gevecht nam hij 5 vrouwen mee het water in. Waaronder ook de vrouw van de pastoor. Die moesten natuurlijk gered worden, Bruun werd vergeten.

De tweede dagvaarder was Tibeert de kater. Toen Tibeert bij de vos aankwam zei de vos dat hij tot morgen wilde wachten omdat het donker werd. Daar had de kater geen problemen mee, als Reinaert maar een lekker maaltje voor hem had. In de schuur van de pastoor zouden veel muizen zitten, ze besloten naar de schuur te gaan. Tibeert kwam in een strik te zitten en de pastoor kwam in zijn nakie naar buiten gerend. Tibeert wist te ontsnappen door de geslachtsdelen van de pastoor er af te bijten.

Grimbeert was de derde en laatste dagvaarder. Het lukte hem om Reinaert mee te nemen naar het hof. Aan het hof deden nog steeds veel dieren hun beklag. Maar Reinaert had alweer een listig plannetje bedacht. Hij vertelde dat Isengrijn, Bruun , Tibeert en zijn vader een aanslag op de koning zijn troon hadden beraamd. Ze wilden Bruun koning maken met een schat die ze gevonden hadden. Reinaert vertelde dat hij toevallig had gehoord waar die schat lag. De samenzweerders waren meteen opgepakt en Reinaert werd vrijgelaten. Hij vertelde de koning waar de schat lag, maar zei dat hij zelf niet kon gaan, hij moest namelijk op pelgrimtocht. Cuwaert en Belijn gingen met hem mee naar zijn kasteel. Zodat Reinaert afscheid kon nemen van zijn gezin. Hij vermoorde Cuwaert en gaf het hoofd mee aan Belijn. Die daar niks vanaf wist. De koning ontdekte het hoofd en verklaarde Belijn en Reinaert vogelvrij.

b.Onderzoek van de verhaaltechniek. 1. de schrijfstijl

  De schrijver schrijft alsof hij voorleest.

 2. de ruimte (plaats en tijd)

  Het speelt zich af in de middeleeuwen in een tijdsverloop van ongeveer 1 à 2 weken in een chronologische volgorde.

  De schrijver heeft er voor gekozen om het verhaal in een bos te laten afspelen.

 3. de verhaalfiguren:

  De figuren zijn dieren die in en om het bos wonen, daarom heeft de schrijver ook voor de plaats in het bos gekozen. Reinaert de Vos die de hoofdrol speelt wordt vaak omschreven als een listig gemeen dier die veel andere dieren vermoord heeft. De bijrollen zal ik ook noemen.

  • Nobel de leeuw, eveneens de koning van de dieren. Zeer gewaardeerd bij iedereen.

  • Isengrijn de wolf

  • Cuweart de haas

  • Grimbeert de das, familie van Reinaert en eveneens advocaat.

  • Cantecleer de haan.

  • Bruun de beer

  • De pastoor, die niet volgens de regeltjes van de katholieke kerk leeft.

  • Tibeert de kater


 4. de situaties:

  De eerste situatie is een proloog waarin de schrijver uitlegt aan wie dit verhaal gericht is en hoe je het moet opvatten.

  De laatste situatie heeft een open einde.

 5. de vertelwijze:

  Dit is een Personaal verhaal (hij/zij verhaal)

  Je leest mee door de ogen van een persoon die meespeelt in het verhaal.c. Op zoek naar de thematiek 1. Wat is de hoofdgedachte? Het conflict tussen Reinaert de Vos en de andere dieren

 2. Welke tekstgedeelten en motieven typeren dat thema?

     Reinaert wordt aangeklaagd door----------------|
  Meerdere mensen. | >>> conflict tussen dieren en Reinaert
  Reinaert vermoord/verkracht |
  Reinaert liegt en bedriegt ------------------ |

 3. Wat is het verband tussen de titel en de thema? De titel in Reinaert de Vos, dat is ook

  De hoofdpersoon die in conflict is met de andere dieren.d. Plaats in de literatuurgeschiedenis. 1. Wanneer is het werk voor het eerst gepubliceerd?

  In de middeleeuwen omstreeks 1260.

 2. Wat weet je van de schrijver?

  De schrijver heette Willem, we weten dat hij ook ‘Madoc’ heeft geschreven.

  Hij was waarschijnlijk een geestelijke, een hofschrijver, een stadsschrijver of een voordrachtskunstenaar.

 3. Wat weet je van de tijd waarin het werk geschreven werd? (tijdvak en stroming)

  Omstreeks de 12de eeuw

 4. In hoeverre is dit werk typerend voor de schrijver? (Kun je dit werk vergelijken met andere werken van de schrijver) Nee, we kunnen het niet vergelijken met andere werken, omdat zijn andere werken niet gevonden zijn.

  Wel weten we dat zijn andere werk Madoc best goed bekend stond, anders word het niet vermeld in Reinaert de vos.

 5. In hoeverre is dit werk typerend voor de tijd waarin het ontstaan is?

  Je ziet dat in het verhaal het procesrecht voor het eerst geld, in plaats van het veterecht.

  Dat is wel typerend voor de middeleeuwen.Beoordeling 1. Welke verhaalelementen hebben voor jou een positieve werking?

  De manier waarop de katholieke kerk bespot word, ze deden in die tijd namelijk niet echt handig. Dan doel ik op aflaten, want dat was één financieel potje voor de kerk.

  Ik vind dat een erg diepzinnig aspect van dit boek.

 2. Welke passage spreekt je het sterkst aan en waarom?

  De verzen waarin Reinaert de koning verleidt om het vrij te laten gaan en dat ook nog doet. Dit spreekt mij aan omdat Reinaert het zo goed weet uit te denken, dat hij er zonder straf vanaf komt.

 3. Welke verhaalelementen hebben voor jou een negatieve werking?

  De manier waarop wordt verteld hoe Reinaert de andere dieren wat aandoet. Dat vind ik wel erg choquerend voor in de middeleeuwen.

 4. Kun je dit boek met andere boeken of met een film vergelijken? Leg dit uitvoerig uit.

  Nee ik zou het niet kunnen vergelijken met een ander boek of een andere film die ik ken.

 5. Wat is je oordeel over het thema van het boek?

  Ik vind het wel een goed thema, want je kunt er enorm veel kanten mee uit.

 6. Wat vind je van het taalgebruik?

  De Middelnederlandse tekst is natuurlijk niet te begrijpen, maar het modern Nederlands is heel goed te begrijpen.

 7. Hoe luidt je eindoordeel over dit werk?

  Ik vind dit een goed verhaal met veel kleine doordenkertjes erin. Ook is het een goed verhaal om je te vermaken.

 8. Zou je een ander aanraden om dit boek te lezen? Waarom?

  Ja, ik zou iemand aanraden om ditzelfde boek te lezen, omdat er veel handige feitjes in staan over de middeleeuwen en de literatuur. Het verhaal zelf zou ik niet aanraden, omdat het een gewoon normaal verhaal is.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen