Boekverslag : Robert Schneider - Schlafes Bruder
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1492 woorden.

Titel

SCHLAFES BRUDERAuteur

ROBERT SCHNEIDERTekstbeoordeling

Realistische argumenten

Ik vond het verhaal op het eerste gezicht heel erg onrealistisch. De dingen die in het verhaal gebeurden kwamen op mij heel erg vreemd en ongeloofwaardig over. Ik zeg met nadruk 'op het eerste gezicht' omdat ik denk dat de meeste gebeurtenissen toch redelijk realistisch kunnen zijn als je bedenkt dat het verhaal zich afspeelt in een zeer afgelegen bergdorp, waar men nog nooit van de hedendaagse cultuur heeft gehoord (althans; misschien wel er van gehoord maar zich er niks van aantrekken)Structurele argumenten

Ik vond het verhaal vrij onduidelijk verteld. Zeker in het begin moest ik nog wennen aan de ietwat vreemde normen en waarden voor ons en kon ik daarom het verhaal niet helemaal goed volgen. Daar kwam ook nog bij dat sommigen in de film erg onduidelijk spraken en dat je ze daarom niet helemaal goed kon verstaan. Naarmate het verhaal vorderde werd het verhaal een stukje duidelijker en was het ook beter te volgen, dat komt waarschijnlijk ook omdat je dan gewend raakt aan de manier van vertellen.Vernieuwingsargumenten

Ik vond het verhaal erg origineel omdat ik zelf nog nooit een soort gelijk boek gelezen heb. Maar ik kan me zo voorstellen dat iemand die meer boeken gelezen heeft het verhaal niet zo origineel vind omdat er toch bepaalde dingen in meer boeken voorkomen. Het boek is geschreven als reactie op "Das Parfum" en daarom denk ik ook dat het boek niet zo origineel is als ik persoonlijk zou vermoeden omdat een reactie op een boek voor mij iets betekent als 'naäperij'.Morele argumenten

Over de gehele linie vond ik het boek best moreel aanvaardbaar. Alhoewel sommige dingen echt niet kunnen (zoals bijvoorbeeld die kinderen en ouders in de modder duwen als de leraar het er niet mee eens is) in onze maatschappij denk ik dat ze wel kunnen in de cultuur van een afgelegen bergdorpje waar niemand zich wat van regels aantreft. Als het verhaal zich had afgespeeld in een stad met daarin dezelfde gebeurtenissen dan had ik het boek niet moreel aanvaardbaar gevonden, het komt dus echt door het afgelegen bergdorpje.Emotivistische argumenten

Ik vond het op zich een leuk verhaal. Ik denk dat ik het zelf absoluut niet uitgekozen zou hebben omdat het verhaal toch ietwat vreemd klinkt op het eerste gezicht. In het begin van het kijken van de film had ik voor mezelf toch iets van "ik lees nog wel een boek erbij", maar dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan omdat het verhaal steeds grappiger begon te worden.

Ik heb verder geen binding gehad met de hoofdpersonen of zoiets, het was leuk om naar te kijken, zo'n toch wel vreemd verhaal, maar verder heb ik me niks van het verhaal aangetrokken.Tekstbestudering

Korte inhoud

Het verhaal begint met een korte samenvatting van het hele verhaal, zodat de lezer annex kijker al een beetje weet wat er gaat gebeuren.

Het eigenlijke verhaal begint met de geboorte van Johannes Elias Alder. De geboorte van Johannes is een nieuw argument voor zijn ouders om te gaan trouwen.

In het volgende stukje lees je hoe Kurat Elias Benzer met meerdere vrouwen in het dorp relaties onderhoudt. Ook Johannes is zeer waarschijnlijk zijn zoon en niet de zoon van de man met wie zijn moeder wil trouwen.

Omdat Johannes volgens de andere mensen in het dorp een afgezonderd karakter is, wordt hij een beetje buitengesloten en zit daarom vaak alleen. Tegenover Peter is hij een stuk liefdevoller (deze wordt ook vreemd gevonden door de dorpsbewoners.) Vervolgens wordt een zus van Peter, Elsbeth, geboren.

Johannes komt er achter dat hij een goed gevoel voor geluid heeft. Hij ontdekt de mogelijkheden van zijn stem, doet andere dorpbewoners na en leert zichzelf orgelspelen.

Tijdens een kerkdienst steekt Peter de stal van zijn vader in brand. Johannes weet Elsbeth te redden. Door de brand is het halve dorp verwoest. Lamparter wordt verdacht van deze brandstichting en wordt daarom levend verbrand. Johannes is daar getuige van.

In de winter die daarop volgt wordt het dorp weer opgebouwd en weten Peter en de vader van Johannes dat Johannes weet dat zij de brand hebben gesticht. Ze vertrouwen er op dat hij hen niet verraadt. Het mongoloïde broertje van Johannes wordt geboren.

Johannes gaat het orgel stemmen en wordt daarbij geholpen door Peter. Johannes gaat vervolgens wandelen met Elsbeth naar de steen waar veel eerder 'zijn oren zijn doorgebroken'.

Omdat de organist niet meer kan spelen op het orgel dat Johannes heeft gestemd hangt hij zichzelf op. Johannes grijpt de kans om nu voortaan altijd orgel te kunnen spelen.

Johannes wordt nu ook dorpsleraar.

Op het moment dat Johannes vier dagen ziek op bed ligt spreekt hij nog eenmaal goed met zijn vader. Kort daarna krijgt deze een hartaanval en blijft daardoor verlamd. Peter vertelt aan Johannes dat Elsbeth zwanger is van Lukas Alder.

Johannes denkt voor het eerst aan zelfmoord, in de kerk als hij aan het orgelspelen is. Op een orgelfeest in de stad moet Johannes ook spelen. Hij moet het lied "Kömm, O Tod, du Schlafes Bruder" spelen, maar dat kent hij niet. Hij speelt maar wat en dat wordt goedgekeurd. Uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Peter begraaft zijn vriend. Als Elsbeth later met haar dochtertje terug gaat naar de plek van de steen is de steen verdwenen…Analyse

Spanning en climax

Ik vond in het boek niet echt heel veel kritische spanning zitten. Ik denk dat het er wel inzit, maar zoals al gezegd heb ik me niet geïnteresseerd in de hoofdpersonen. Onbewust wil de lezer (in ons geval: kijker) toch wel graag weten hoe het verhaal afloopt en het was toch ook wel leuk om te weten dat de hoofdpersoon zelfmoord pleegde op het einde van het verhaal.

In het verhaal zit een climax, de redenen voor de uiteindelijke zelfmoord van de hoofdpersoon stapelen zich langzaam in het verhaal op. Er is dus wel sprake van een climax, maar ik persoonlijk vind het geen 'overtuigende' climax.Perspectief

Uit de film heb ik niet kunnen afleiden wat voor perspectief er wordt gebruikt voor het verhaal. In de film wordt elke persoon even 'neutraal' gebracht als de ander en veel over hun gedachten kom je niet te weten. Ik denk dat dat in het boek ook zo is, anders had men namelijk die gedachten wel in de film verwerkt.Tijd, plaats en ruimte

Het verhaal is chronologisch verteld maar er zitten wel flinke tijdsprongen in. Na bijvoorbeeld de geboorte zijn we ineens velen jaren verder en zo gaat het vaker. In het verhaal zitten verder geen opvallende flash-backs of iets dergelijks.

Het verhaal speelt zich af in een bergdorpje volgens mij ergens in de Alpen. Dat het een afgelegen dorpje is is duidelijk te merken aan bijvoorbeeld de cultuur die deze mensen hebben, deze is namelijk heel anders dan de onze of die van mensen in grote steden nabij de Alpen.Motieven en thema's

Het is erg moeilijk om motieven en thema's hier in een paar regels weer te geven. Het verhaal wordt namelijk door heel veel mensen anders geïnterpreteerd en er is zelfs een interpretatieboekje verschenen dat minstens even dik is als het boek en dat geeft op zijn beurt wel weer aan hoe moeilijk het boek is.

Daarnaast heb ik van Internet enige informatie en daar zijn vier kantjes volgeschreven met thematiek. Ik zal toch proberen kort weer te geven wat motieven en thema's zouden kunnen zijn.

De thematiek van het verhaal kan worden weergegeven in de volgende uitdrukkingen:

· Expert ergens in die niet wordt ontdekt

· Tegenspraak tegen god

· Communicatie 'stoornissen'

· Muziek

Een mogelijk motief voor het boek zou kunnen zijn het weergeven van bovenstaande uitdrukkingen en mensen aan het denken zetten met een mysterieuze titel rond een toch wel wat vreemd verhaal. Dat is dan zeker gelukt als we kijken naar het interpretatieboek wat verschenen is.Verklaring van de titel

De titel is erg moeilijk te verklaren en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet weet. De titel, vrij vertaald 'de slaap van je broer' slaat mogelijk op Elsbeth. Zij is namelijk verliefd op Elias. Haar broer is dat ook en zal dan zeer waarschijnlijk ook veel van hem dromen. Dit doet hij dan in zijn slaap en daar zou dus 'de slaap van je broer' vandaan kunnen komen.

Een andere verklaring kan ik absoluut niet bedenken.Achtergrondinformatie

Korte biografie van de schrijver

In 1961 werd Robert Schneider geboren in Bregenz (dat is in Oostenrijk). Hij groeide de komende jaren op in een bergdorpje in de Alpen op. Tegenwoordig leeft hij nog steeds in een Alpen-bergdorpje. Van 1981 tot 1986 studeerde hij Compositie, Kunstgeschiedenis en Theaterwetenschappen.

In 1990 won hij de zogenaamde "Abraham-Woursell-Award" voor het werk aan zijn eerste boek 'Schlafes Bruder' In 1992 verschijnt dan 'Schlafes Bruder' en wordt vertaald in o.a. het Deens, Nederlands, Engels, Frans en Turks. In 1993 verschijnt dan zijn volgende boek, namelijk 'Dreck'. In 1995 wordt 'Schlafes Bruder' verfilmd.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen