Boekverslag : Onbekend/anoniem - Mariken Van Nieumeghen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 667 woorden.


Samenvatting


Op drie mijl afstand van Nijmegen woont een vroom priester, Gijsbrecht genaamd. Hij stuurt zijn nichtje, Mariken, naar Nijmegen om inkopen te doen en zegt tegen haar dat als ze denkt het niet te redden om met daglicht thuis te zijn, ze voor één nacht bij haart tante moet gaan overnachten. Mariken vertrekt en als het al na vieren is, besluit Mariken naar haar tante te gaan. Maar ze treft haar tante in een slechte bui aan, omdat ze net met een paar vrouwen ruzie gemaakt had over hertog Adolf. De tante noemt Marike een 'schijnheilige slet' en 'vervloekte teef' en ze weigert haar een slaapplaats te geven.

Mariken verlaat Nijmegen en gaat onder een struik zitten. In haar wanhoop vraagt ze God of de duivel om haar bij te staan. De duivel maakt gebruik van haar angst en verschijnt tot haar, hij stelt zich voor als 'Moenen met het ene oog'. Hij belooft haar alle talen van de wereld en 'de zeven vrij kunsten' te leren, als zij hem haar liefde geeft, ze nooit meer een kruisteken zult maken en ze haar naam afstaat. Mariken gaat akkoord als ze de eerste letter van haar naam mag houden en voortaan zal ze Em-meken heten.

Samen vertrekken Moenen en Mariken naar 's Hertogenbosch en daarna naar Ant-werpen. Daar gaan ze in 'de Gulden Boom' wonen en wordt er dagelijks door Moenens toedoen moorden, doodslagen en andere midaden gepleegd.

Na zeven jaar wil Mariken haar oom opzoeken. Mariken en Moenen komen in Nijmegen aan op de dag van de Maria-processie. Mariken herinnert zich dat er ieder jaar het 'spel van Masscheroen' gehouden wordt en ze haalt Moenen over om er naar te mogen luisteren. Dit toneelstuk beeldt een rechtzitting uit, waarbij God de rechter is, Maria de advocaat van de mensheid en Masscheroen de advocaat van de duivel.

Masscheroen klaagt bij Maria over het feit dat de duivel nooit vergiffenis van God krijgt, maar dat de mens, als die oprecht berouw toont, vergiffenis krijgt bij wat voor daad die ook heeft gepleegd. Mariken beseft dat zij misscien ook vergeven kan worden en Moenen wordt hier zo boos over dat hij haar heel hoog de lucht in neemt en dan naar beneden gooit. Mariken overleeft de val, ze vindt haar oom terug en ze biecht hem alles op. Samen gaan ze naar de geleerdsten priester in Nijmegen, maar geen enkele durft Mariken absolutie of boetedoening te geven. Ze gaan naar Keulen en daarna naar Rome en de paus geeft Mariken drie ijzeren ringen om haar hals en armen. Die zal ze moeten dragen tot ze vanzelf afvallen, dan zullen haar zonden vergeven zijn. Mariken wordt non in Maastricht en ze leeft nog 23 jaar, voordat ze dood gaat vallen de ringen af en leeft ze daarna nog twee jaar.

Oordeel


Ik vond het verhaal niet helemaal geloofwaardig, ook al geloof ik in bovennatuurlij-ke krachten. De boodschap van het verhaal is dat hoe zwaar de mens ook zondigt, oprecht berouw zal hem altijd van zijn geestelijke ondergang kunnen redden. Ook vond ik het verhaal niet zo spannend, omdat ik al wist hoe het zou eindigen.

Analyse


De titel is makkelijk te verklaren, die is genoemd naar de hoofdrolspeelster;Mariken, uit Nijmegen: Marike van Nieumeghen. Ook is er een proloog, de functie daarvan is de toestand op het moment dat het verhaal zich begint, beschrijven. Het boek is in 13 hoofdstukken verdeeld. Alle hoofdstuktitels beginnen met 'Hoe...'. Mariken is ongeveer van mijn leeftijd en ze is een karakter, Gijsbrecht, de tante en Moenen zijn ook karakters: er wordt over ieder personage verteld over hoe diegene in elkaar zit. Het verhaal speelt zich af rond 1500: de overgang van middeleeuwen naar renaissance. Het verhaal speelt zich achtereenvolgens af in Nijmegen, 's Hertogen-bosch, Antwerpen, Nijmegen, Keulen, Rome en Maastricht. Het verhaal duurt ongeveer 30 jaar en er zitten versnellingen in het verhaal. Bijv. als Mariken inkopen gaat doen of de zeven jaar in Antwerpen. Het verhaal wordt chronologisch en autoriaal verteld. Ook is het verhaal met een bepaald idee geschreven (zie oordeel).
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen