Boekverslag : Anne Provoost - Vallen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1255 woorden.

Taak 13+14: werken met een jeugdboek SB p.189-199 nr. 1-3 (netwerk 3@)1) Vermeld titel en auteur: Vallen door Anne provoost2) Vertel in grote lijnen de voornaamste gebeurtenissen. Beperk je tot de plot, dus alleen de verwikkelingen die echt niet kunnen weggelaten worden. Je hoeft dus niet het verhaal van a tot z na te vertellen (maximum een halve bladzijde lang.)Vallen gaat over Lucas, een vijftienjarige jongen die met zijn moeder de vakantie doorbrengt in het huis van zijn pas overleden grootvader. Lucas merkt dat er geheimzinnig gedaan wordt over zijn grootvader en komt toevallig in contact met Benoît, een jongen die zich voordoet als journalist. Lucas, die onzeker is, gaat steeds meer op Benoît steunen en maakt ook kennis met zijn ideeën in verband met vreemdelingen.. Al snel blijkt dat Benoît het ernstig meent en er niet voor terugdeinst geweld te gebruiken t.o.v. vreemdelingen. Ook Lucas wordt hierbij betrokken en hij helpt Benoît om een tehuis voor asielzoekers in brand te steken.

Intussen is Caitlin in het dorp aangekomen, het meisje dat vroeger ook in het dorp logeerde en waarmee Lucas toen goed bevriend was. Dankzij Caitlin komt Lucas te weten dat zijn grootvader tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal Joden heeft verraden die in het dorp ondergedoken waren, waaronder ook de moeder van Caitlin. Lucas wordt heimelijk verliefd op Caitlin en bespiedt haar wanneer ze oefent om te slagen in haar toelatingsexamen voor de dansschool. Caitlin laat zich eerst ook inpalmen door Benoît, maar wanneer ze ontdekt hoe hij over vreemdelingen denkt, keert ze zich onmiddellijk van hem af. Het komt dan ook tot conflicten tussen Caitlin en Lucas over de ideeën van Benoît. Dit heeft als gevolg dat Lucas steeds onzekerder en agressiever wordt, en om zijn agressie af te reageren werkt hij met de kettingzaag van zijn grootvader. Wanneer hij op een dag aan het zagen is, hoort hij een geluid. Hij rent de straat en ziet daar de brandende wagen van Caitlin liggen die van de weg is geraakt. Lucas loopt naar de wagen en probeert Caitlin, die bewusteloos is eruit te trekken. Dit lukt niet, want haar voet zit geklemd onder een staaf. Lucas ziet nog maar één uitweg om haar uit de brandende wagen te krijgen: haar voet afzagen. Dat doet hij dan ook en Caitlin wordt snel naar het ziekenhuis gebracht, in het begin is iedereen blij met Lucas' daad, maar wanneer blijkt dat de staaf gemakkelijk kon worden weggetrokken en wanneer de pers te weten komt dat Lucas omgaat met extreemrechts, vermoeden sommigen dat Lucas Caitlin ook ongedeerd had kunnen redden. Caitlin wil niet meer met Lucas praten en Lucas vertrekt weer naar huis.3) verhaalanalyse:

a)leg de keuze van de titel uit.

De tittel “vallen” heeft volgens mij meerdere betekenissen.

1) Caitlin, is bezig met dansen, dat kan ze alleen maar met vallen en opstaan. Toen ze maar 1 voet meer had was het moeilijk om te dansen en niet te vallen. Ze had zelf een stijl ontwikkeld, waarin het lijkt alsof ze tijdens haar dans echt valt.

2) Benoît en Alex laten Lucas vallen.

3) Caitlin, Lucas en Lucas zijn grootvader lopen in de val van extreem rechts.b) thematiek:

Wat is het thema? Rascisme en extreem-rechts.Zijn er nog belangrijke thema’s of sub-thema’s? verminking , liefde …Hoe passen de personage daarin? Benoit en alex zijn extreemrechts en rascistisch.

Liefde tussen Caitlin en Lucas.

Caitlin is verminkt.Vind je dat het thema duidelijk ui de verf komt? Ja, vooral de extreem rechtse ideeen bij benôit.Gaat het om een mening die kritisch kan benaderd worden? Geeft de auteur een mening? Het valt me op dat de auteur tegen extreemrechts is omdat ze duidelijk aantoont dat et niet goed is. En omdat ze benôit en alex als heel slechte persoonlijkheden afschilderd.Kun je zelf een kritische kijk op het thema formuleren? Ga je akkord met het stand punt da in het verhaal wordt ingenomen? Ja, ik vind dat er teveel rascisme is. En dat het moet kunnen om samen te leven met mensen van andere culturen.c) tot welk genre behoort het verhaal? Een psychologisch verhaald) personages:Wie is het voornaamste personage? LucasZijn er nog andere belangrijke personages? Ja, Caitlin, Benôit en Alex.Vertel iet meer over de protagonist:

-signalement-milieu-ideeën of opvattingen-evolutie in de loop van het verhaal: Hij evolueert tijdens het verhaal van iemand die geen

mening heeft en snel in de val loopt naar iemand die

toch al meer vastberaden is en beseft dat hij in de val

gelopen is.-Relatie tot antagonist:-invloed op andere personages: Hij heeft een grote invloed op Caitlin , door haar voet af

te zagen heeft hij haar leven voor goed veranderd.Worden de karakter voldoende uitgediept, zodat je van een psychologisch verhaal kan spreken ?

Of gaat het eerder om ? We kunnen spreken van karakters. De gevoelen en gedachten worden uitgediept en besproken.Worden het karakter en het uiterlijk van de hoofdpersonages uitdrukkelijk beschreven of leer je ze kennen door wat ze zeggen, doen, denken, voelen of door wat anderen over hen zeggen of denken? Door wat ze denken, doen, voelen en zeggen maar ook wat anderen van hun vinden.Geef je mening over de gekozen personages i.v.m hun geloofwaardigheid, herkenbaarheid of inleefbaarheid.

Inleefbaarheid: Ik kon me in geen van de personages echt inleven, omdat benôit en alex zo

rascistisch zijn en Lucas dingen doet die ik nooit zou doen.

Herkenbaarheid: De personages waren wel goed herkenbaar ze hadden elke hun aparte trekjes en

gevoelens.

Geloofwaardigheid: de personages waren redelijk geloofwaardig weergegeven, maar soms deden ze dingen die niet echt geloofwaardig waren. Bv) toen Lucas Caitlin’s voet afzaagde.Is er een personage dat je speciaal aantrekt? Waarom? Neen, omdat ik mij niet goed kan inleven in de personages, en mij daardoor niet aangetrokken voel tot die persoon.e) Waar en wanneer speelt het verhaal zich af? Het verhaal speelt zich af in een Franstalige

bergstreek. Er is sprake van Montourin en

St-Antoine.Is dat belangrijk in het verhaal? Redelijk , de Rots van Challon : zijn grootvader leerde Lucas

de rots beklimmen, later leerde Lucas dit aan Caitlin.

Het kapsalon, waar Lucas een klein stukje van de waarheid

ontdekt en waar hij zijn haar zo laat knippen, dat hij er

uitziet als een skinhead.f)Wie verteld het verhaal? Heeft dit effect op de lezer? Door wiens ogen beleven we het

verhaal of bij wie ligt het vertelperspectief?

p.1-17, p258-264 : belevend-ik

p.18-257 : vertellend-ik

Door de ogen van Lucas. Het verhaalperspectief ligt bij Lucas.g) opbouw:Begint et verhaal in het midden van de handeling of is er een duidelijke aanloop?

Een duidelijke aanloop als hij me zijn moeder op vakantie gaat in het huis van zijn zopas

overleden grootvader.Wat is het probleem waarmee de hoofdpersoon te maken krijgt? Of wat is de belangrijkste gebeurtenis? Het probleem is dat hij zich laat meeslepen door benôit en alex .

Een ander grote gebeurtenis is het ongeval van Caitlin, waarbij hij haar voet

moet afzetten.Waar ligt volgens jou het hoogtepunt van het verhaal? Bij het ongeval van Caitlin.Zijn er verschillende verhaalvlakken? Hoe horen die bij elkaar? Er zijn verschillende verhaallijnen in dit verhaal, die door elkaar lopen. Aan de ene kant is er de zoektocht van Lucas naar het verleden van zijn grootvader, en aan de andere kant hoe Benoît Lucas telkens weer kan beïnvloeden. Terwijl Lucas en Caitlin eigenlijk iets meer zijn dan gewone vrienden.

Ze zitten in elkaar verweven, ze houden allemaal verband.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen