Boekverslag : Odön Von Horvath - Jugend Ohne Gott
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 785 woorden.

Bibliografie
Eerste uitgave: 1937


Samenvatting
Personages
Het belangrijkste personage in het boek is een leraar op een gym-nasium in Duitsland, hij is 34 jaar oud. Hij verzet zich tegen het opkomende fascisme. Hij loopt niet met de massa mee, hij doet niet mee aan wat er op de radio gezegd wordt. Hij heeft in de Eerste Wereldoorlog zijn geloof in god verloren. Als een groepje kinderen uit zijn klas een club opricht voor rechtvaardigheid en gelijkheid krijgt hij weer hoop terug en gelooft hij weer in god.
Opvallend is dat alle leerlingen met de eerste letter van hun achternaam worden aangeduid.

Plot
Het boek gaat over een leraar aan een Duits gymnasium, zo onge-veer rond het jaar 1938. Hij verzet zich tegen het opkomende fascisme, hij wil niet net zoals alle anderen meelopen. Hij zegt tegen een leerling, die in zijn opstel over koloniën schreef dat alle negers dom en vuil waren, dat negers ook mensen zijn. De vader van die leerling gaat dan naar de rector, en dient een klacht in. De rector zegt tegen de leraar dat hij dat soort dingen niet meer moet zeggen. Tot overmaat van ramp geven de leerlingen de leraar ook nog een briefje waarin staat dat zij geen les meer van hem wensen te hebben, iedereen heeft hem ondertekent. Hij wordt door de leerlingen vanaf dit moment de "neger" genoemt. In het café komt hij een keer een ex-collega tegen, die noemt de tijd waarin ze leven het "tijdperk van de vissen", omdat de mensen gevoelloos zijn geworden, en geen uit-drukkingen meer op hun gezicht hebben, net als vissen.
In de paasvakantie gaan de leerlingen op een soort kamp om ze voor te bereiden op de oorlog. De leraar moet tegen zijn zin mee.
Hij ziet dat een oud vrouwtje wordt berooft door een groepje jongeren, hij denkt dan weer aan de vis, en verliest zijn geloof in God. De leerling N wordt vermoord. Z wordt verdacht, en hij zegt dat hij het heeft gedaan. Later blijkt een ander het te hebben gedaan, een meisje. Zij zegt dat iemand anders het heeft gedaan. Een groepje leerlingen richt een club op voor rechtvaar-digheid. Dan krijgt de leraar weer hoop in de mensen, hij gaat weer in God geloven en gaat naar degene toe die hij verdenkt van de moord, leerling T. T, die zich bedrijgt voelt doordat de leraar weet dat hij N heeft vermoord, pleegt zelfmoord, alles is opgelost.
De leraar is door deze affaire zijn baan kwijt geraakt, en hij krijgt een aanbod om in Afrika bij de negers te gaan werken.
Daar gaat hij naartoe, de "neger" naar de negers.


Structuur
Het verhaal bestaat uit veel korte hoofdstukken, die meestal ongeveer 2 tot bladzijden lang zijn. Verder is opvallend dat er veel korte zinnen en dialogen in voorkomen. Door deze structuur is het boek tamelijk goed te lezen.

Tijdsverloop
Het tijdsverloop in het boek is chronologisch. Er komen zeer weinig flash-backs in voor. De vertelde tijd is ongeveer 4 weken, de vertel tijd is 119 bladzijden.

Perspectief
Het is een ik-roman. Het verhaal wordt verteld vanuit het ge-zichtspunt van één persoon, de leraar. Het wordt dus verteld in de "ik" vorm, en je kent alleen de gedachten van de leraar.

Thematiek
-De vis. Mensen zijn vissen geworden. Ze hebben geen eigen mening meer, en geen uitdrukkingen op hun gezichten, net als vissen, met glazige ogen. Mensen willen alles als machines doen, zonder er bij na te denken. Ze willen gewoon de rest volgen, net als vissen in grote scholen.
-De radio. Mensen doen en geloven bijna alles wat er op de radio gezegd wordt. Ze beschouwen het apparaat als een soort god, die hen opdrachten kan geven. Ik vind dit eigenlijk belachelijk, ie-dereen moet een eigen mening hebben, en niet zomaar zonder na te denken anderen volgen.

Stijl
Het is een spannend boek.

Genre
Het is een psychologische roman. De roman is ook historisch, het zou dus echt gebeurd kunnen zijn, ongeveer rond het jaar 1938, toen Hitler in Duitsland aan de macht was, en bijna iedereen deed wat hij wilde, doordat hij zeer goede propaganda maakte via de radio.

Stroming
De stroming waartoe het boek behoort is het realisme, het boek zou echt gebeurd kunnen zijn.

Eigen mening
Ik vond het boek "Jugend ohne Gott" leuk. Het las redelijk mak-kelijk, en het verhaal was spannend, alhoewel de eerste paar bladzijden best wel saai waren, die gingen nergens over. Het werd vooral spannend nadat de moord op N was gepleegd.
Een leuk element van het boek vond ik de manier waarop er met namen om werd gegaan. Je wist niet hoe de leraar heette, en de leerlingen werden genoemd bij de eerste letter van hun achter-naam, dit element zorgt voor extra spanning.
De gedachten van de leraar werden goed beschreven. Tot slot vind ik ook de vergelijking van mensen met vissen mooi.
Mijn conclusie: een leuk boek!


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen