Boekverslag : Vvf - Genealogie Ingezonden Door: Mij Categorie: W
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 410 woorden.

[ interview ]

1. Wat is genealogie eigenlijk ?


Genealogie of geslachtrekenkunde is een hulpwetenschap van de geschiedenis, die zich bezighoudt met het onderzoek naar de af-en herkomst van een persoon, diens familie of geslacht. Zo’n overzicht –getekend in boomvorm met takken, twijgen en bladeren, om verschillende groepen, gezinnen en individuen in hun onderlinge samenhang aan te duiden- noemt men een stamboom.

2. Hoe maakt men een stamboom?


Er zijn drie manieren om tewerk te gaan. De eerste manier is de rechtstreekse lijn. Dit wil zeggen van zoon op vader op grootvader op overgrootvader… . De tweede manier zijn de kwartierstaten. Dit is in de vorm van een pyramide. Je vertrekt bij jezelf, je 2 ouders, je 4 grootouders, je 8 overgrootouders, je 16 betovergrootouders, enz . De laatste manier is een stamboom vertrekkende van de oudst gekende voorvader.

3. Wanneer bent U met deze hobby begonnen?


Ongeveer zo’n 50 jaar geleden dus rond 1950. Ik was toen 20 jaar.

4. Waarom heb je voor deze hobby gekozen?


Het is belangrijk te weten van wie je afstamd, wie en wat je voorouders waren.

5. U heeft uw eigen stamboom reeds gemaakt. Hoe lang heeft dit geduurd?


Ik heb mijn stamboom niet alleen gemaakt. Ik maakte deze samen met mijn familie en de Vlaamse vereniging voor familiekunde (VVF). Dit heeft jaren in beslag genomen maar een precies getal kan ik zo niet meer zeggen. Mijn stamboom loopt voorlopig terug tot in ongeveer 1500.

6. Waar haalde U de informatie?


Je kan informatie halen op de burgerlijke stand. Zo kan men ongeveer teruggaan tot in de tijd van Napoleon. Want vanaf dan was een register van de burgerlijke stand verplicht. Voor deze tijd kan men terecht in de parochieregisters. Dit zijn de registers waar de passtoor de dopen, huwelijken, en overlijdens in noteerde. Je hebt ook ong de rechtbank, de wezenstaten, het kadaster en de mormonen in South Lake City waar je informatie kan vinden.

7. Is het een kostelijke hobby?


Je kan deze hobby zo duur maken als je wilt. Als je originele bewijsstukken bijvoorbeeld geboorteakten en anekdoten wil zal je daarvoor moeten betalen.

8. Moet u studeren om deze hobby uit te oefenen?


Je kan cursussen volgen om het oudschrift te begrijpen.

9. Kan men er zijn beroep van maken?


In België zijn er verschillende personen die er hun beroep van hebben gemaakt. Het kan bealngrijk zijn voor erfenisregelingen.

10. Wat heeft U allemaal nodig vor het uitoefenen van uw hobby?


Allereerst een pen en papier en een vergrootglas. Verder heeft men nog veel geduld nodig.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen