Boekverslag : Onbekend/anoniem - Lanceloet En Het Hert Met De Witte Voet
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2388 woorden.


1. Een korte samenvatting van "Lanceloet en het hert met de witte voet" .
Er komt een jonkvrouw bij het kasteel van koning Arthur. De jonkvrouw vertelt dat er een koningin is die gezworen heeft dat ze alleen met de man zou trouwen die haar de witte voet van het hert kan brengen. Een wit hondje zal de lange weg naar het hert wijzen. Het hert leeft in het bos en wordt bewaakt door reusachtige leeuwen.
Keye besluit de witte voet te gaan halen.


Het witte hondje gaat hem voor. Ze komen bij een rivier aan en Keye keert terug naar het kasteel van koning Arthur, omdat hij niet over de rivier durft.
Nu probeert ridder Lanceloet de witte voet te halen.


Ridder Lanceloet blijft het witte hondje volgen en dan komt hij bij zeven reusachtige leeuwen. Ridder Lanceloet slaat ze alle zeven dood, maar hij is zelf ook erg gewond.


Hij ziet het hert met de witte voet. Het witte hondje doodt het hert en Lanceloet snijdt de witte voet van het hert af, maar Lanceloet kan niet staan door zijn verwondingen.
Er komt een ridder en Lanceloet vraagt of de ridder de witte voet naar de koningin wil brengen. Daarbij moet de ridder zeggen dat de witte voet van de ridder Lanceloet is die nu verwondt in het bos ligt. De ridder pakt de witte voet, probeert Lanceloet te doden en rijdt weg.


De ridder gaat naar de koningin. De koningin wil niet geloven dat deze ridder de witte voet van het hert heeft afgesneden (zoals deze ridder hij haar heeft gezegd). Maar zij kan niets doen. Over twee weken zullen ze gaan trouwen.
Ridder Walewein maakt zich zorgen om Lanceloet en gaat Lanceloet zoeken. Walewein vindt Lanceloet in het bos. Hij neemt Lanceloet mee om de wonden te verzorgen.


Walewein rijdt naar de koningin toe. Op het kasteel doet Walewein een gevecht met de ridder om de waarheid. Walewein wint.


De koningin zal met Lanceloet trouwen, de man die de witte voet het hert afgesneden heeft, maar Lanceloet wil dat niet, omdat hij koningin Guenevere bemint.2. Het vertelperspectief en de kenmerken van het vertelperspectief.
De citaten, waarin de kenmerken van het vertelperspectief ook tot uiting komen, komen uit de vertaling van het Middelnederlands.
Het vertelperspectief ligt bij de auctoriale verteller. De auctoriale verteller doet zich voor als de auteur.


Regel 187-196; "Luister: als u wilt noren hoe dat kwam, kan ik het u vertellen. Er was eerder


een ridder geweest die er drie had doodgeslagen. Hij weerde zich uit alle


macht, maar tenslotte verloor hij toch zijn leven. Ik vertel dit niet als absolute


waarheid, maar zoals ik het heb gehoord, durf ik het u wel te vertellen."


Regel 389-390; "Ik hoorde vertellen dat er niet minder dan zesduizend leenmannen kwamen."


Regel 476-478; "Hier onderbreek ik dit verhaal - en ik laat deze ridders daar zo blijven - om


over Walewein te schrijven."
De auctoriale verteller staat tussen de schrijver en de romanpersonage in, omdat hij zelf niet aan de handeling deelneemt. Het is duidelijk dat er verteld wordt.


Regel 114-115; "Hij bedacht dat hij het hondje met zijn zwaard moest doodslaan en zeggen


dat het aan hem ontsnapt was."


Regel 243; "Luister nu wat Lanceloet toen deed."


Regel 321; "Luister wat hij toen presteerde."
De auctoriale verteller overziet de verwikkelingen, hij weet alles van iedereen af.


Regel 275-280; "Hierop stak hij zijn hand uit en gaf hij de ridder de voet. Het zou beter voor hem geweest zijn als hij hem niet gegeven had. Maar wat gebeuren moet, gebeurt nu eenmaal ook onherroepelijk."


Regel 285-286; "Hij pleegde een schandelijke, eerloze daad. Was er maar iets aan te doen geweest!"


Regel 305-307; "Hij verwachte nu wel een vorst te zullen worden. Maar hij zal al spoedig ondervinden of zijn streek hem iets zal opleveren. Wat zou het baten als ik lang van stof zou zijn?"


Regel 318-319; "Ze wilde hem goed ontvangen omdat hij haar onbekend was. Ze ging met de ridder in het gras zitten."3. Welke elementen vond je herkenbaar, van 'alle tijden'.
Er zijn nog steeds 'laffe' mensen die profiteren van de 'goede' mensen.


- Lanceloet had de witte voet al en toen kwam de 'laffe' ridder en die verwonde Lanceloet nog meer en nam de witte voet mee en zei tegen de koningin dat hij de voet had afgesneden.


- Vandaag de dag gebeurd dat ook nog, bijvoorbeeld als twee mensen heel graag een nieuwe fiets willen. De ene gaat elke zaterdag werken en verdient zo de fiets bij elkaar. De ander ziet de fiets van de ene een keer staan en steelt hem.
Mensen die eerst kijken naar zichzelf en dan pas naar anderen.


- De ridder dacht aan zichzelf doordat hij Lanceleot juist meer verwonde in plaats van hem juist te helpen. Hij wou met de koningin trouwen.


- In deze tijd gebeurd hetzelfde. Eerst jezelf redden en dan pas je naaste. Jij doet nooit wat en de andere doet het altijd.
Mannen die zich uitsloven voor de vrouwen.


- De ridders wilden trouwen met de koningin, maar daar voor moesten ze wel eerst de witte voet veroveren en dat hebben ze stuk voor stuk geprobeerd.


- Nu nog steedssloven de mannen zich uit voor een vrouw. Mannen die gek zijn op een vrouw doen alles voor die vrouw.
De reactie van de mensen als ze het moeilijk krijgen. Bijvoorbeeld als ze angst hebben.


- Keye durfde niet meer verder toen hij bij de rivier kwam. En omdat hij niet wilde afgaan bij de koningin had hij een smoesje verzonnen dat hij ziek was geworden.


- Dat gebeurd tegenwoordig ook nog steeds. Bijvoorbeeld als je een schriftelijke overhoring heb en je hebt hem niet geleerd, dan heb je ineens hele erge hoofdpijn.

4. Welke elementen vond je tipisch middeleeuws?


Wat vond je er vreemd aan?


Kun je er een verklaring voor vinden?
De ridders en jonkvrouwen die heb je vandaag de dag niet meer.


- Het is niet echt vreemd, maar wij hebben geen ridders en jonkvrouwen meer.


- De verklaring hiervoor is dat de tijden veranderen. Vroeger hadden ze ridders en tegenwoordig hebben we soldaten.
Dat via een witte voet van een hert je met de koningin kan trouwen.


- Ik vond dit vreemd, want als je helemaal niet van die man houd die de witte voet heeft, dan ga je toch niet met hem trouwen. En er kan mee gesaborteerd worden zoals het in het verhaal ook gaat.


- De koningin wilde een moedige man. Daarom heeft ze dat gedaan.

5. De belangrijkste personages en hun gedrag.
De belangrijkste personages zijn:
Lanceloet: Hij wordt ook wel Lancelot du Lac of in het engels Sir Lancelot of the Lake. Dit komt doordat hij, na de dood van zijn vader, wordt opgevoed door 'the Lady of the Lake'.


Toen Lanceloet mannelijk werd, werd hij naar Camelot gestuurd om zich aan te sluiten bij koning Arthur's Ridders van de Ronde Tafel. Zo werd Lanceloet Arthur's beste ridder.


Lanceloet was erg verliefd op de vrouw van koning Arthur, koningin Guinevere. Zij hield ook erg van Lanceloet en door haar liefde was Lanceloet zo dapper en sterk. Als je ridder was moest je maagd zijn en je hele leven gebiecht hebben anders was het niet waard de Heilige Graal te zien. Lanceloet kwam daar niet voor in aanmerking, want hij was al met de koningin naar bed geweest. Ook had hij al een kind verwekt bij de dochter van Pelles.


Toch wordt Lanceloet gezien als een echte, dappere ridder. Hij voert zijn beroep uit met eer. Hij wil wel wat doen om iets te berijken. Lanceloet haalt wel de witte voet van het hert, ondaks dat hij niet met de koningin wil trouwen, omdat hij van koningin Guinevere houdt. Hij deed het om te laten zien hoe dapper hij is.


Verder komen de volgende personages ook geregeld voor:
'De ridder': 'De ridder" is de ridder die de witte voet van het hert afpakt van Lanceloet.


Daardoor wordt het snel een 'laffe' ridder genoemd. Dit wordt nog versterkt doordat hij Lanceloet nog probeert te doden, terwijl Lanceloet al erg gewond was en doordat de ridder tegen de koningin zegt dat hij hem zelf heeft afgesneden. Hij wordt in het verhaal door de koningin een 'ongure ridder' genoemd. De koningin moet huilen als ze de ridder met de witte voet ziet en dat ze dus met hem moet trouwen.


De naam van de ridder is niet bekend. Dat is ook niet nodig, want het verhaal draait om Lanceloet en niet om de ridder. Lanceloet is de hoofdpersoon.
Keye: Hij probeert als eerste de witte voet van het hert te krijgen. Als hij bij een rivier aankomt keert hij terug, omdat hij de rivier niet over durft.


Keye is de hofmaarschalk van koning Arthur.
Walewein: Walewein is de vriend van Lanceloet in het verhaal. Hij gaat Lanceloet zoeken als hij hem mist en brengt hem naar een man die Lanceloet's wonden verzorgt.


Walewein is de neef van koning Arthur. Hij is ook een ridder van de Ronde Tafel.


In een verhaal over Walewein staat het volgende:


Keye is erg jaloers op Walewein, omdat Walewein meer aanzien heeft dan hijzelf. Daarom zoekt hij een list om Walewein zwart te maken. Hij gaat naar Arthur toe en beticht Walewein van grootspraak. Walewein zou gezegd hebben dat hij in 1 jaar meer avonturen beleeft dan alle ridders van de Ronde Tafel. Om aan te tonen dat Walewein geen grootspraak spreekt gaat walewein een jaar op pad en beleeft het ene na het andere avontuur en blijft zich correct gedragen. Op die manier zet hij Keye op zijn nummer.

6. Een vijftal motieven in het verhaal.
-Keye gaat eerst de witte voet preberen te halen. Als hij teruggekeerd is prebeert Lanceloet het.


- Helemaal in het begin van het verhaal wordt verteld dat er een ridder is geweest die de witte voet ook wilde hebben en daarbij drie van de tien leeuwen heeft gedood. Lanceloet doodt in het verhaal zeven leeuwen.


- Lanceloet blijft gewond achter in het bos. Later gaat Walewein hem zoeken en vindt hem in het bos terug.


- Het witte hondje gaat eerst met Keye mee en daarna met Lanceloet.


- Wat veel terug komt is het aanroepen van God:


Regel 10; "Moge de almachtige hemelse God het u lonen."


Regel 70; "Zo helpe mij de Heilige Geest..."


Regel 129; "Zo waarlijk helpe mij God..."


Regel 349; "Heer, is dit nu de verhoring van het gebed..."


Regel 444; "Heer, in ons land weten veel ridders..."


Regel 619; "...,maar God weet dat ik nog minder vrees."


Regel 662; "Moge God, onze Heer, Walewein nu kracht geven."


Regel 712; "...moge God het u lonen."


Regel 732; "Ik beveel u nu in Gods hoede aan..."


Regel 740; "...,als God mij voorspoed schenkt, zal ik dat doen."


Regel 802; "...,God zij daarvoor gedankt."

7.Het thema van het verhaal.
Het centrale thema van het verhaal is dat de witte voet van het hert bemachtigt moet worden om met de koningin te kunnen trouwen, hier draait het hele verhaal om.


Een ander thema, is dat het goede het altijd van het slechte wint. (Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel). Dit kun je zien aan dat, ondanks dat de slechte ridder de witte voet afpakt en zelf naar de koningin gaat en zegt dat hij het zelf gevangen heeft, hij toch de koningin niet als vrouw krijgt, omdat Lanceloets vriend er een stokje voor steekt door de ridder eerst uit te dagen voor een gevecht en hem daarna te verslaan, zodat Lanceloet toch nog de eer krijgt die hem toekomt.


Nog een ander thema, wat minder belangrijk dan de vorige, is dat je niet zonder je vrienden kunt. Dit kun je zien aan het feit dat zonder Walewein, Lanceloet waarschijnlijk dood was geweest en niet de eer had gekregen die hem toekwam.
8. Het genre van het verhaal is een Arthur-roman.


Dat zie je aan :
- Dat koning Arthur er in voor komt, dit gebeurd aan het begin en aan het einde van het verhaal bijvoorbeeld in regel 8 en regel 845.


- Dat Keye in het verhaal voorkomt. Keye is de hofmaarschalk van koning Arthur.
Het is ook een hoofse ridder roman dit kun je zien aan een aantal vaste elementen:
- minnedienst: De ridder moet het hert met het witte voet zien te vangen en dan de witte voet aan de koningin geven zodat hij met haar kon trouwen.


Walewein helpt zijn vriend in nood en riskeert voor zijn vriend het leven door de slechte ridder uit te dagen voor een gevecht.
-hang naar verfijning: De duidelijke beschrijving van hoe mooi en goed het bos was waar het hert leefde.


De uitgebreide beschrijving van Waleweins bed wanner hij bij de koningin slaapt.


De hartelijke verwelkoming als de ridders bij het kasteel aankomen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen