Boekverslag : Onbekend/anoniem - Lanceloet En Het Hert Met De Witte Voet
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1350 woorden.


Beschrijvingsopdracht:


Motivatie boekkeuze: We hadden geen idee waar de
boeken over gingen. De reden waarom we voor dit boek gekozen hebben is dan ook
alleen omdat er een vertaling naast stond. Zo werd het voor ons makkelijker om
de middel Nederlandse taal te begrijpen. De titel sprak ons wel aan en maakte
ons nieuwsgierig naar de inhoud van het boek.

Korte samenvatting:


De Jonkvrouw wil alleen trouwen met de man die de witte
voet van het hert afhakt en die bij haar brengt. Dat is echter een moeilijke
opdracht, want het hert wordt bewaakt door zeven leeuwen. Eerst waren het er
tien, maar er waren er al drie doodgeslagen. Ridder Lancelot probeert een poging
te wagen en gaat op zoek naar het hert. Hij weet alle leeuwen te verslaan en de
voet van het hert af te hakken. Maar de leeuwen hebben hem wel ernstig verwond
en hij valt neer op de grond. Er komt een andere ridder aangereden op zijn paard
en Lancelot vraagt hem om de witte voet van het hert naar de jonkvrouw te
brengen. Maar in plaats van dat te doen verwondt hij Lancelot zo erg dat de
ridder denkt dat hij zal sterven. De ridder gaat met de witte voet naar de
jonkvrouw en vertelt haar dat hij de leeuwen heeft verslagen en de witte voet
heeft afgehakt. De jonkvrouw vindt hem afschuwelijk, maar is verplicht om met
hem te trouwen. Ze besluit wel om de bruiloft uit te stellen. Dan komt ridder
Walewein in actie. Hij redt Lancelot van de dood en gaat vervolgens naar de
jonkvrouw om het ware verhaal te vertellen. De bruiloft gaat niet door. Lancelot
gaat terug naar Karmeloet en wil nog niet trouwen, de jonkvrouw zal net zo lang
op Lancelot blijven wachten tot hij wel met haar wil trouwen.

Eerste persoonlijke reactie:


We vinden het een saai, ongeloofwaardig en
eenvoudig verhaal. Het verhaal is saai omdat het genre ons totaal niet
aanspreekt. Het verhaal is ongeloofwaardig omdat het nooit echt gebeurd kan
zijn, zelfs niet in de oude tijd. De gebeurtenissen worden te extreem beschreven
(10 leeuwen verslaan kan helemaal niet). Het verhaal is eenvoudig omdat iedereen
zo'n verhaal kan bedenken, er zit niet veel diepgang in.

Uitgewerkte persoonlijke reactie:


Onderwerp:


Het onderwerp van de tekst is een jonkvrouw in de middeleeuwen die
op zoek is naar een ridder die met haar wil trouwen nadat hij de witte voet van
het hert heeft veroverd. Dit onderwerp spreekt ons totaal niet aan. Vooraf
hadden we nog geen verwachtingen van dit onderwerp waarover dit boek ging. We
hebben niet in deze tijd geleefd en kunnen ons geen voorstelling maken van de
gebeurtenissen die zich toen afspeelden.

Gebeurtenissen: De belangrijkste gebeurtenis in dit boek is dat Lancelot de
leeuwen verslaat en vervolgens de witte voet van het hert verovert. De
gebeurtenis is hier het belangrijkste, daar draait het verhaal om. Over
gevoelens wordt weinig gesproken. De gebeurtenissen vloeien logisch uit elkaar
voort. De gebeurtenissen zijn voor ons erg onwerkelijk, we kunnen ons er geen
voorstelling van maken. De gebeurtenis die de meeste indruk op ons heeft gemaakt
was dat de ridder Lancelot nog erger verwonde dan dat hij al was en er
vervolgens zelf met de witte voet vandoor ging en aan iedereen vertelde dat hij
hem zelf veroverd had. Hoewel het verhaal saai was hadden we geen moeite om onze
gedachten bij het verhaal te houden. Het was een dun boekje en uit voordat je
het in de gaten had.

Personages:


De hoofdpersoon is een held, hij verovert de voet, overwint de
dood en krijgt de kans om met de jonkvrouw te trouwen. De karaktereigenschappen
van de hoofdpersoon zijn niet duidelijk beschreven, maar het is wel duidelijk
dat hij moedig is. Wij vinden de hoofdpersonages in dit boek niet herkenbaar en
levensecht, tien leeuwen verslaan gebeurt tenslotte niet iedere dag. Ideeën,
gedachten, gevoelens of daden van de hoofdpersoon hebben ons niet beïnvloeden,
aangezien we ons niet echt met Lancelot konden identificeren. Wij keuren het
gedrag van de hoofdpersoon goed, want hij is moedig en zet door. Wij vinden
Lancelot, de jonkvrouw en Walewein erg sympathiek, omdat ze alledrie moedig zijn
en zich aan hun afspraken houden. De slechte ridder vinden wij niet sympathiek,
want hij houdt geen rekening met zijn medemens en hij is gemeen. Wij vinden dat
de personages voorspelbaar reageren, omdat je van tevoren de afloop al kan
bedenken.

Opbouw:


De opbouw van het verhaal is heel eenvoudig. Er wordt geen gebruik
gemaakt van flashbacks, de gebeurtenissen spelen zich af in chronologische
volgorde. Het verhaal is geschreven vanuit de alwetende vertelsituatie. Wij
denken dat dit kenmerkend is voor dit genre. Het boek heeft een open einde, de
belangrijkste vraag: gaan Lancelot en de jonkvrouw trouwen, blijft onbeantwoord.

Taalgebruik: Wij hadden veel moeite om de middel Nederlandse tekst te
begrijpen. Maar als we eerst de vertaling lazen en daarna het stuk in het middel
Nederlands lazen, dan konden we het middel Nederlands veel beter begrijpen. Het
nette taalgebruik en de dure woorden die gebruikt worden passen helemaal in de
tijd waar het verhaal vandaan komt. Erg opvallend was het dus niet.

De verdiepingsopdracht:


Sociale achtergronden:


Wij kunnen de tekst in verband brengen met de
standentheorie en de eercultuur. Je komt duidelijk alleen de hogere standen
tegen, omdat er wordt gesproken over ridders, jonkvrouwen, de koning en de
koningin, zij zijn duidelijk mensen van een stand en kunnen zo in verband worden
gebracht met de standentheorie. Zij hebben een groot aanzien en leven in rijkdom
en kunnen zo in verband met de eercultuur worden gebracht.

Culturele achtergronden:


Oorspronkelijk is het een handgeschreven boek uit de
14e eeuw, wij hebben dit boek echter in druk gelezen. Wij kunnen niet duidelijk
een symboliek herkennen.

Literatuur aan het hof:


Het is duidelijk een verhaal uit de voor hoofse
literatuur. Eer en brute kracht staan centraal en gevoel speelt een
ondergeschikte rol. Het is een verhaal uit de Arthur-epiek. In het boek staat:
Dus bleven si twe dage daer. Ende des derdes dages daer naer namen si orlof
beide te same ende reden so verre dat si quamen te Arturs hove te Karmeloet.
Volgens het verhaal moet je als ridder moedig zijn en niet snel opgeven.

Geestelijke letterkunde: In de tekst wordt niet veel nadruk op de religieuze
elementen gelegd, er wordt alleen af en toe gezegd: "Des moet God hebben
danc." En "Soe hulpe mi God." De mensen geloofden wel in God,
maar wij kunnen het niet in een genre plaatsen. Er wordt niet duidelijk
gesproken over JJn heilige of een specifieke stroming.

Literatuur in de stad:


Het verhaal behoort tot het genre schelmenverhalen,
want er is veel handig- en slimheid voor nodig om tien leeuwen te verslaan en de
voet van het hert af te hakken, ook komt er veel handigheid bij kijken om de
gemene ridder te ontmaskeren en Lancelot verder te laten leven met de eer. We
kunnen het verhaal niet in verband brengen met de rederijkers. Lancelot is echt
een kasteel roman en heeft verder niets met de stad te maken of organisaties die
er toen de tijd in de stad waren. Deze tekst had tot functie voor stedelijk
publiek om de goedheid en moedigheid van ridders aan het stadspubliek te tonen
die vaak niet veel afwisten van wat er zich op kastelen afspeelden.

Evaluatie:


Onze eerste mening is na het uitvoeren van de verdiepingsopdracht
niet veranderd. We vinden het nog steeds een saai, ongeloofwaardig en eenvoudig
boek. We kunnen ons nog steeds niet inleven omdat we er eigenlijk geen idee van
hebben hoe die tijd lang geleden was. Al die vreemde gebruiken en gewoonten
kennen wij niet meer. Onze uiteindelijke mening over dit boek is dat het voor de
mensen in de vroegere tijd een heel spannend en symboliserend verhaal moet zijn
geweest maar dat het ons totaal niet trekt. Omdat je jezelf niet kan
identificeren met de hoofdpersonen is het verhaal al een stuk minder leuk. Ook
het onderwerp en de schrijfstijl van het verhaal spreken ons totaal niet aan.
Alles bij elkaar genomen vonden we het boek dus niet leuk om te lezen en zal het
niet bij ons opkomen om de volgende keer als we in de bibliotheek zijn naar een
middel Nederlands boek te zoeken. Over de beschrijvingsopdracht zijn we wel
tevreden. Wij denken dat we die redelijk uitgebreid en volledig genoeg hebben
uitgewerkt. Over de verdiepingsopdracht zijn we minder tevreden. Het was heel
moeilijk om de juiste antwoorden te vinden omdat we toch een klein beetje moeite
met de begrippen hadden die gevraagd werden. We zijn er dan ook lang mee bezig
geweest. Op zich viel het best wel mee om een middel Nederlands boek te lezen
omdat je aan de vertaling heel veel steun hebt, maar ondanks de vertaling was
het best nog wel een klus om het boek te lezen, je bent het soort tekst en de
verhaallijn niet gewend.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen