Boekverslag : Onbekend/anoniem - Karel Ende Elegast
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1441 woorden.


korte samenvatting
* Het verhaal gaat over koning Karel. In de nacht voor de hofdag wordt hij wakker doordat een engel hem roept. Deze vertelt hem dat hij door God is gezonden om te vertellen dat Karel uit stelen moet gaan. Karel wil eerst niet luisteren, maar de engel vraagt het tot drie maal toe. Drie is een geladen, goddelijk getal en Karel kan niet weigeren. Hij trekt zijn harnas aan en gaat naar buiten. De wachten slapen, zodat het hem geen moeite kost om ongezien weg te komen. Buiten bedenkt hij hoe en waar hij moet gaan stelen. Dan moet hij denken aan Elegast, een vroegere vazal, die voor een kleinigheid van het hof verbannen is en nu als roofridder leeft. Hij zal wel weten waar Karel kan gaan stelen. Als er een ridder, die helemaal in het zwart is gekleed voorbijrijdt, wil geen van beiden zich bekend maken en er ontstaat een gevecht waarbij Karel wint. De ridder blijkt Elegast te zijn en Karel geeft zich uit voor Adelbrecht. Ze besluiten samen uit stelen te gaan en Elegast stelt voor Karel's zwager Eggeric van Eggermonde te beroven.Elegast heeft een toverpoeder waardoor hij met dieren kan praten en hij hoort dat de koning in de buurt is, maar Karel weet hem te overtuigen dat het niet zo is. Elegast sluipt het kasteel in en bereikt de kamer van Eggeric en zijn vrouw. Eggeric geeft de buit door aan Karel, die buiten staat te wachten. Dan ziet Elegast een prachtig, kostbaar zadel en pakt het. Eggeric en zijn vrouw horen het gerinkel van de talloze versieringen en worden wakker. Elegast kruipt snel onder het bed om zich te verstoppen. Dan hoort hij Eggeric zijn vrouw vertellen dat haar broer Karel de volgende dag vermoordt zal worden. Zij zegt dat ze het daar niet mee eens is en Eggeric slaat haar in het gezicht. Elegast vangt het bloed op om het aan Karel te laten zien. Nu begrijpt Karel waarom hij uit stelen moest gaan. Dan keert Karel terug naar het kasteel. Elegast blijft achter, omdat hij zich schaamt voor zijn koning, waaruit blijkt dat hij hem nog steeds trouw is. De volgende dag worden de verraders ontmaskerd. Elegast wordt gehaald om te getuigen tegen Eggeric. Er volgt een tweegevecht dat als godsgericht dient.Elegast wint en dat bewijst dat Eggeric schuldig is. Elegast wordt weer in ere hersteld en krijgt de vrouw van Eggeric.

* Persoonlijke reactie
- Het thema van het boek is trouw, een vazal moet trouw zijn aan zijn leenheer en hem helpen het kasteel te verdedigen als het wordt aangevallen door rovers. In ruil daarvoor krijgt de vazal bescherming van zijn leenheer.


- Het onderwerp ligt absoluut niet in mijn belevingswereld, omdat het verhaal speelt zich in de middeleeuwen af en toen hadden ze hele andere gewoontes dan nu. Toen waren er heel weinig steden en hadden de meeste boeren een leenheer, nu is dat helemaal verdwenen. In deze tijd zijn er ook al lang geen ridders meer en er is ook nog maar heel weinig verschil tussen de arbeiders en de adel. Tegenwoordig weten veel mensen niet eens dat van adel zijn.


- De belangrijkste gebeurtenissen uit het boek zijn: als Karel en de Elegast ontmoeten en een duel aangaan, omdat ze geen van beide willen zeggen wie ze zijn. Deze gebeurtenis wordt in verhouding zeer uitgebreid beschreven, maar doordat het boek maar heel dun is kan het ook niet al te uitvoerig worden beschreven.


Wat ik ook belangrijk vond was de reactie van de Elegast toen hij erachter kwam dat hij de afgelopen avond met Karel uit stelen is gegaan. Dit is in het boek helemaal niet besproken wat ik zeer onbevredigend vond.


- De gebeurtenissen in het verhaal verlopen heel logisch en worden ook in het verhaal verklaard. Bijvoorbeeld, toen Karel in het bos rond reed kwam hij de Elegast tegen, wat heel toevallig was, omdat hij net naar god gebeden had of hij die avond met Elegast uit stelen mocht. De verklaring is dat god ervoor had gezorgd dat hij op dat moment Elegast tegen zou komen.


- Doordat het verhaal maar kort was en er redelijk veel spannende dingen gebeurde kon ik het boek in één adem uitlezen.


- Ik vind de personages niet levensecht, dat komt omdat het verhaal zich in de middeleeuwen afspeelt. Nu zou Elegast niet meer trouw zijn aan Karel, omdat die normen helemaal zijn vervaagd. Karel zou ook niet uit stelen gaan als hij die droom zou dromen zelfs niet na honderd keer. Het geloof in engelen die door god gestuurd zijn bestaat nu nauwelijks meer.


- Ik keur het gedrag van Elegast goed, omdat hij trouw blijft aan Karel ondanks het feit dat hij nu gedwongen is om als roofridder te leven. Het gedrag van Karel keur ik wel af, omdat hij van zijn aangetrouwde broer gaat stelen die Karel niets heeft gedaan, althans nog niet.


- Ik vind het verhaal wel leuk maar niet spannend, omdat ik al precies wist wat er ging gebeuren en hoe het af zou lopen.


- De gebeurtenissen zag je door de ogen van een verteller, maar je kon wel heel goed indenken hoe Karel over bepaalde dingen dacht en hoe Elegast over dingen dacht.


- Aan het slot waren al mijn vragen beantwoord behalve hoe de reactie van Elegast was toen hij erachter kwam dat Adelbrecht eigenlijk Karel was.


- Het taalgebruik in het boek van niet ontzettend moeilijk, maar als de vertaalde versie er niet bij had gestaan dan had ik er helemaal niks van gesnapt. Soms had ik wel momenten waarvan ik het stukje nog een keer moest lezen, omdat ik niet helemaal begreep wat er stond.


- Ik vond het taalgebruik goed bij de personages passen, maar doordat het echte taalgebruik van toen voor mij (en voor vele anderen) heel onduidelijk was, was het wel fijn dat er een vertaalde versie naast was.
2. literatuur aan het hof
* In de tekst staan elementen en passages en gebeurtenissen die te maken hebben met de hoofsheid. Over de regels van het kleden maar ook over het ontzien van andermans gevoeligheid.


In het verhaal wordt verteld dat als Karel uit stelen gaat, dat hij zijn kostbare kleren aantrekt. Niet zomaar wat kleren om niet op te vallen maar zijn kostbare kleren die naast zijn bed liggen. Ook zet Elegast zijn leven op het spel om het mooiste zadel dat er was van Eggerik te stelen.


De wijze van het vechten was ook heel belangrijk. Elegast weigert als hij met Eggerik aan het vechten is om hem te doden als hijzelf nog op het zadel zit en Eggerik die er afgevallen is en alleen een zwaard heeft. Dat is ook alleen om eer aan hem te behalen, zegt Elegast zelf.


Nog een punt wat hoofsheid aanduid is dat Elegast schijnbaar gevoelens had voor de vrouw van Eggerik. Dit leid ik af uit dat Elegast daar uit stelen wil gaan en als Karel belooft dat Elegast met Eggiks vrouw mag huwen als Elegast het duel tussen Eggerik. Elegast wint en Eggerik verliest hierbij zijn leven. Elegast heeft hier geen bezwaar tegen. In het informatieboek stond bij hoofsheid dat om andermans gevoelens te ontzien, niet de naam van de geliefde niet bekent te maden om een andere minnaar niet te kwetsen. In dit geval dus Eggerik.
* Het verhaal van Karel ende Elegast behoort tot het genre van de Karelepiek.


Het verhaal gaat over Karel de Grote zelf. Het boek is een verhalend gedicht over al dan niet verzonnen gebeurtenissen uit de tijd van Karel de Grote.


In de Karelepiek zijn er twee thema’s dominant. Één van deze thema’s is de spanningen binnen het feodale systeem door opstandige vazallen. In Karel ende Elegast is Eggerik de opstandige vazal. Dat is ook een aanduiding dat Karel ende Elegast tot de Karelepiek behoord.
* Volgens mij zijn er twee lessen die de tekst bevat.


De eerste is dat niet is wat het lijkt. In het verhaal is Elegast een roofridder maar in zijn hart is hij trouw gebleven aan Karel de Grote ondanks dat Karel zijn land en alle bezittingen heeft afgenomen. Eggerik is ook niet wie hij lijkt. Hij is familie en Karel vertrouwt hem, maar gedurende het avontuur blijkt hij een verrader te zijn die Karel wil vermoorden.


De tweede les is volgens mij dat iedereen krijgt wat hij/zij verdient. In het verhaal krijgt Elegast, nadat hij en Karel op stap zijn geweest en een schande heeft ontdekt, zijn land en bezittingen weer terug en daarbij nog de vrouw van Eggerik als beloning voor het redden van Karels leven. Eggerik krijgt ook zijn verdiende loon. Hij wordt gedood, omdat hij niet trouw is gebleven aan god en aan Karel. Elegast daarentegen is wel trouw gebleven aan Karel de Grote en god.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen