Boekverslag : Die Red Ongeveer 9.500 Levens Per Jaar - Verkeersagressie Ingezonden Door: Kim Enckels C
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1241 woorden.

VERKEERSAGRESSIE

Verkeersagressie is dagelijkse kost. Factoren zoals stress op het werk, vermoeidheid, tijdsverlies in de files zetten velen aan tot een zekere agressiviteit.

De wetenschappelijke theorie noemt gedrag agressief als het de bedoeling is schade aan te brengen of ermee te dreigen.

Er kunnen drie soorten onderscheiden worden:


1) Affectieve agressie: deze agressie komt voort uit boosheid. Het aanrichten van schade of ermee dreigen staat daarbij voorop.


Over de omvang van affectieve agressie is niets bekend, maar de mogelijke gevolgen worden ernstig ingeschat. De uitspattingen bevinden zich waarschijnlijk op het einde van de agressieschaal. Men wordt boos door een benadeling door iemand die dat ook had kunnen voorkomen. Verder spelen stemmingen en persoonlijkheidskenmerken een rol.


2) Instrumentele agressie: deze agressie komt niet voor uit boosheid. Het zijn bewuste overtredingen met de bedoeling anderen te schaden of in gevaar te brengen zoals snelheidsovertredingen en het rijden onder invloed.


3) Geattribueerde agressie: mensen ergeren zich aan agressief gedrag van anderen.
Wanneer verkeersagressie in de media komt, ligt de nadruk altijd op uitspattingen van affectieve agressie: gewelddaden voortkomend uit kwaadheid.

Top 4 van wat als agressief wordt ervaren:


- snijden


- over de vluchtstrook rijden


- door het rood licht rijden


- kort rijden

Top 4 van dingen waarover men zich opwindt:


- bumperrijden


- hard rijden


- snijden


- door het rood licht rijden

Top 5 van aanleidingen voor eigen agressief gedrag:


- links blijven rijden


- snijden


- langzaam rijden


- kort volgen


- geen voorrang verlenen

De verschijningsvormen van verkeersagressie zijn:


- blokkeren van doorgang


- bumperrijden


- weg afsnijden


- veelvuldig claxoneren


- obscene gebaren maken


- zonder reden mistlichten gebruiken


- beschadiging van auto’s en bestuurder.

Hoe kan men verkeersagressie vermijden?


- vermijd oogcontact


- gebruik de claxon alleen als het écht nodig is


- ga uit de weg voor snelle jongens


- als je wordt gevolgd, rij dan naar een publieke plaats of het dichtstbijzijnde politiebureau


- geef agressief gedrag aan bij de politie


- gebruik altijd je gordel (die red ongeveer 9.500 levens per jaar)


- stap na een stressvolle dag niet eerst in je auto, maar maak eerst een goede wandeling of na


met de bus naar huis


- vermijd snel optrekken en bumperrijden


- verlaat bij bedreigingen nooit de auto


- luister naar rustgevende muziek


- gebruik een stressbal

Volgens één op drie Europese chauffeurs is er een toename van verkeersagressie. Dit blijkt uit een enquête die EOS Gallup, op vraag van de Responsible Young Drivers, vorig jaar hield.
Ja Nee Weet niet


Nederland 83% 11% 6%


Groot-Brittanië 81% 14% 5%


Luxemburg 80% 14% 6%


België 78% 16% 6%


Tjechië 51% 47% 2%


Finland 50% 35% 15%
De helft van de chauffeurs geeft toe zich wel eens agressief te gedragen, vooral in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België.
Uit de enquête blijkt ook dat 53% van de mannen een agressief rijgedrag heeft vertoond. Meer dan de helft van de vrouwen zegt dat agressie aan het stuur hen vreemd is.

Ja Nee Weet niet


Mannen 53% 44% 3%


Vrouwen 41% 57% 2%

Niet alleen volgens geslacht, maar ook volgens leeftijd zijn er verschillen. Oudere mensen (65 plussers) zeggen zelf niet agressief te zijn, maar zij ergeren zich ook veel minder aan andere automobilisten. Een op twee van de ondervraagden onder de 24 jaar is wel gemakkelijk geïrriteerd door het gedrag van andere bestuurders. Uit de enquête blijkt eveneens dat vooral chauffeurs tussen 35 en 44 jaar zich schuldig maken aan verkeersagressie.

De meeste genoemde vormen van agressie die in de 16 landen zijn:


- agressieve of obscene gebaren


- met de lichten flikkeren


- bumperrijden


- verbaal geweld
Verschillende gevallen van verkeersagressie


Verkeersagressie komt niet alleen voor in de auto. Verkeer is een ruim begrip: onder verkeer valt ook het openbaar vervoer, en de luchtvaart.


Dit blijkt uit een verklaring van Sabena. Ze verklaren dat 95% van de gevallen van agressie veroorzaakt worden door dronken passagiers.


Bij de Lijn is verkeersagressie ook niet onbekend. Bij de bussen gaat het ook van kwaad naar erger: chauffeurs worden met alarmpistolen bedreigd, worden in elkaar geslagen zonder geldige reden. Soms slaan de chauffeurs zelf door. Na stakingen van het personeel heeft De Lijn bekend gemaakt dat het 17 miljoen zal vrij maken voor de bestrijding van dit fenomeen. De straffen zijn ook niet licht voor de agressievelingen: zes maanden cel of grote boetes. Op de trein zijn er jaarlijks 411 gevallen van verkeersagressie die erg genoeg zijn om vermeld te worden. Hierbij vielen er in 165 gevallen rake klappen. De oorzaken hiervan zijn zeer uiteenlopend: van treinreizigers die zich tegen de treinbeamten keren, omdat ze geen geldig ticket konden voorleggen tot reizigers waarbij de stoppen gewoon doorslagen.

Leidt agressie tot ongevallen?


Veel bewuste overtredingen in het verkeer kunnen schadelijk zijn voor andere weggebruikers. Vast staat dat mensen die meer bewust overtredingen begaan vaker bij ongevallen betrokken zijn. Ook is bewezen dat risicogedrag in het verkeer samenhangt met andere vormen van risicogedrag zoals roken, drinken, drugsgebruik, agressief gedrag op school en delinquentie.

Tussenkomst van de verzekering bij ongeval door agressie


De betaalde schadevergoeding moet door de verzekeringsnemer volledig terugbetaald worden aan de verzekeringsmaatschappij indien bewezen is dat agressie de oorzaak van het ongeval is.

Heel wat ongevallen van verkeersagressie worden vastgesteld tijdens de spitsuren en in de files. Mensen winden zich op, willen vroeg naar huis, willen niet te laat op een vergadering verschijnen. Het zou dan ook veel aangenamer zijn indien iedereen kalm zou blijven en rustig geduld zou oefenen: wees beleefd. Vertrek voor of na de spitsuren en je zal van heel wat kopzorgen bespaard blijven.


Als je tegenover een razende gek komt te staan die je uit je wagen wil sleuren weet dan dat je voertuig je bescherming biedt en wacht af tot de storm is geluwd.


Je zal minder kwetsbaar zijn en niets doen waarvan je achteraf spijt krijgt.


Tot slot kan je altijd de nummerplaat van de agressieve bestuurder noteren en eventueel de hulp van een getuige inroepen. Verwittig daarna de politiediensten. Zij zijn er om u te helpen.

Al twee jaar stuurt de Gentse politie een anti-agressiepartrouille op pad. Met een anonieme camerawagen wordt niet alleen agressief, maar ook ergerlijk en gevaarlijk rijgedrag gefilmd en beboet. Wie de overtredingen opstapelt of andere weggebruikers in gevaar brengt, wordt zonder pardon van de straat geplukt en mag zijn gedrag op video komen bekijken?

We rijden naar het kruispunt Dampoort. Op die plaats hebben we al verschillende overtreders gestrikt die anderen de pas afsnijden, maar de kans is even groot dat we er geen tegenkomen.


Zijn er tijdstippen of plaatsen die hoog scoren qua zware overtredingen? Er zijn wel plaatsen die gemakkelijker ergernis opwekken, zoals rotondes, wegenwerken of onduidelijke verkeerssituaties. Maar het is moeilijk te voorspellen. We toeren ongeveer tien uren per week met deze wagen rond. Je hebt dagen waarop je in één uur tijd drie chauffeurs moet doen stoppen. Op andere dagen vinden we niemand die zich buitensporig gedraagt.


Met de anonieme camerawagen willen we in eerste instantie een chauffeur met zijn agressief rijgedrag confronteren en ene interactief leermoment inbouwen. We maken een opname van de overtredingen die hij begaat. Zijn dit er meerdere na elkaar of zijn ze te gortig, dan laten we hem stoppen en mag hij op het videoscherm in de wagen de beelden komen bekijken en zijn opmerkingen ventileren. Maar we kunnen ook een proces-verbaal opstellen en na een telefoontje met de procureur van wacht zijn rijbewijs intrekken. Gemiddeld worden er in Gent twee rijbewijzen per week ingetrokken. Met de camerawagen is het mogelijk overtreders op te sporen en een reeks van overtredingen te filmen, waarna we de overtreder achteraf een gedetailleerde verklaring laten ondertekenen.


Het project heeft in de eerste plaats een opvoedkundig en preventief karakter. Met de anonieme camerawagen kunnen wij weggebruikers onmiddellijk na de feiten confronteren met hun hinderlijk, gevaarlijk en antisociaal verkeersgedrag en er zo voor zorgen dat ze in de toekomst meer verantwoord en minder provocerend rijden. Maar kunnen we de beelden van vorige opnames eens bekijken? Onmogelijk, alle beelden worden gewist. Ik zie niet in waarom we ze zouden bewaren, ze hebben toch geen bewijskracht.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen