Boekverslag : Marga Minco - De Glazen Brug
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 350 woorden.

Bert Bakker, Amsterdam 1986Inhoud

De glazen brug is in kort bestek het levensverhaal van de joodse vrouw Stella. Tijdens de oorlog slaagt zij er, door som toeval, tot twee keer toe in aan de Duitsers te ontkomen, waarna haar zwerftocht van onderduikadres naar onderduikadres begint. De eerste op wie zij zich moet verlaten, is de wat louche Roelofs, die in het verzet gegaan is omdat hij gek is op joodse vrouwtjes. Rust vindt Stella pas nadat ene Carlo haar een persoonsbewijs op de naam van Maria Roseliers heeft bezorgd. Het Document ziet er stukken beter uit dan haar vorige en is in feite niet van echt te onderscheiden. Het is ook echt, wil Carlo wel kwijt; het heeft toebehord aan een jonge vrouw uit het Zeeuwse dorpje Avezeel.

Als de oorlog voorbij is moet Stella er maar eens een kijkje gaan nemen. Voor het zover komt, moet zij ehter door een periode van grote verwarring en onzekerheid, van veel onnoembaar verdriet heen. Van haar familie blijkt na de bevrijding haast niemand meer in leven en haar huwelijk met de veel oudere Reinier houdt maar twaalf jaar stand. Uiteindelijk reist zij dan naar Avezeel, waar de dorpsbevolking zich aanvankelijk weinig mededeelzaam toont. Het is tenslotte de oude dorpsdokter die bereid is haar het verhaal van Maria Roseliers te vertellen.Karakteristiek

De glazen brug is een novelle van 95 pagina's, die is opgebouwd uit twee grote delen; beide zijn weer onderverdeeld in twaalf respectievelijk zes genummerde hoofdstukken. De structuur van het verhaal is sterk verbrokkeld. Zonder noemenswaardige overgangen springt de verteller van heden naar verleden en terug, wat aan het lezen wel zekere eisen stelt, Deel 1 eindigt met een zevental brieven, in zekere zin afscheidsbrieven van de hoofpersoon aan verschillende personen. Stillistich kenmerkt het verhaal zich door zijn grote soverheid en afstandelijkheid. De kale, beschrijvende zinnen die de verteller gebruikt, laten het meeste leed dat zij ervaren heeft ongenoemd, wardoor haar relaas vrij is van sentimentaliteit mar juist rijk aan emoties, die de lezer achter het haast zakelijke verslag vermoedt. Verder zijn er talrijke vooruitwijzingen, die echter pas gaandeweg als zodanig worden herkend.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen