Boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Karakter
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2063 woorden.

Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, eenendertigste druk, 1995.Samenvatting

Jacoba heeft een verhouding met Drevenhaven en ze wordt zwanger. Er wordt een zoon geboren die de naam Jacob krijgt. Jacoba weigert iedere steun van Drevenhaven, ze wil niet met hem trouwen en ook financiële steun weigert ze.Jacob groeit op in een arm wijk in Rotterdam en weet niet wie zijn vader is. Jacoba verdient geld door handwerk te verkopen en zo kunnen ze naar een minder arm wijk verhuizen. Jacob heeft de lagere school gedaan en heeft daarna enkele baantjes gehad. Dan besluit hij om een sigarenwinkeltje in Den Haag over te nemen. Hiervoor leent hij geld van een bank, maar hij weet niet dat zijn vader de eigenaar is. Hij gaat uiteindelijk failliet. Het faillissement wordt opgeheven omdat zijn enige bezit zijn boeken zijn. Als hij 21 jaar is krijgt hij een baan bij een advocaten bureau. Als hij de naambordjes aan de deur ziet hangen besluit hij zelf ook advocaat te worden.Jacob gaat op zich zelf wonen en hij begint een zelfstudie. Dan vraagt zijn vader opnieuw zijn faillissement aan. Beseffende dat hij zijn vader betreft gaat Jacob bij hem langs voor een opheldering. Drevenhaven wil voor zijn eigen zoon geen uitzondering maken, hij moet gewoon betalen. Hij biedt Jacob een mes aan om hem te doden, maar Jacob loopt weg. Als hij zijn schuld heeft betaald leent hij opnieuw geld van zijn vader. Drevenhaven vraagt opnieuw zijn faillissement aan, maar dit keer wordt het afgewezen. Hij biedt Jacob weer een mes aan, maar hij laat het in een put vallen.Jacob slaagt voor zijn examen en hij krijgt ook een naambordje aan de gevel. Kort daarna trouwt Lorna te George met een andere man. Dan komt Jacob erachter dat het eigenlijk zijn grote liefde was. Jacob ontmoet zijn vader voor de laatste keer als hij tot advocaat wordt beëdigd. Er is op vier gronden bezwaar, maar deze bezwaren worden nietig verklaard. Dan stapt Jacob voor het laatst naar zijn vader en zegt: "Ik erken u niet meer als mijn vader, u bestaat niet meer voor mij."Jacob komt aan het eind tot de conclusie dat er vier mensen in zijn leven zijn en het was alles een droevig heid. (zie motto verklaring)Thema

Het boek gaat over de machtsstrijd tussen vader en zoon en de strijd die iemand moet leveren om zich van zijn ouders los te maken.

Verklaring: Jacob Katadreuffe woont bij zijn moeder en wil een eigen leven opbouwen. Hij wil weg bij zijn moeder en begint een zaak in Den Haag. Dit loopt uit in een ramp en hij komt weer weg. Daarna gaat hij op een advocaten bureau werken en hij huurt bij iemand anders een kamer. Hij leert zijn vader kennen die deurwaarder is. Jacob doet er alles aan om zich los te maken van iedereen (ook van het milieu waar hij uit komt) en hij gaat leren om later advocaat te worden. Zijn vader zit hem op alle manieren tegen. Voor de zaak in Den Haag had Jacob geld geleend van een bank en hij wist dus niet dat zijn vader daar eigenaar van was. Om zijn zoon dwars te zitten verklaard zijn vader hem failliet. Dan verklaart Drevenhaven hem opnieuw failliet, Jacob gaat bij hem langs maar het helpt niets. Als Jacob al zijn schulden heeft afgelost gaat hij geld lenen bij zijn vader voor zijn studie, dat krijgt hij ook. Zijn vader vraagt opnieuw zijn faillissement aan. Zijn vader ziet tot zijn grote woede dat hij zijn zoon niet klein krijgt. Hij ziet dat door al zijn pesterijen hij Jacob juist helpt om sterk te worden en zijn doel te bereiken. Als Jacob advocaat is geworden gaat hij naar zijn vader toe en zegt dat hij hem niet meer als zijn vader erkent. Hij heeft zich dus uiteindelijk los gemaakt van zijn vader en ook van zijn moeder. Hij heeft nou een goede baan en kan dus helemaal zelfstandig leven.Motieven

Vader-Zoon relatie: De relatie tussen vader en zoon staat centraal in dit boek. Het gaat over de strijd die Jacob moet leveren om zich los te maken van zijn vader en de strijd die de vader levert om Jacob te pesten en dus eigenlijk te stimuleren.

Moeder-zoon relatie: Jacob kan niet zo heel goed met zijn moeder overweg omdat ze eigenlijk alle twee even koppig zijn. Jacob wil ook op zichzelf gaan wonen en als hij dan een paar weken terug komt als hij vakantie heeft gaat het wel goed maar toch is hij blij als hij weer naar zijn eigen huis terug kan.

Vriendschap: De vriendschap tussen Jacob en Jan Maan en de vrienden die hij krijgt op zijn werk krijgt.

Ambitie: Jacob zet alles op alles om advocaat te worden, daardoor verwaarloost hij ook zijn vrienden een beetje. Lorna te George vindt hem leuk en hij vindt haar leuk, maar omdat hij zichzelf geen tijd gunt voor haar wordt het niks en zij trouwt met iemand anders.

Eenzaamheid: Aan het eind van het boek komt Jacob erachter dat hij een heel eenzaam leven leidt. Hij heeft bijna geen vrienden en hij heeft zijn hele jeugd gewijd aan leren. Ook nou hij advocaat is zal hij waarschijnlijk zijn hele leven wijden aan zijn carriere.

Liefde: De liefde die Jacob voor zijn moeder voelt en anders om. Ze geven allebei heel veel om elkaar, maar doordat ze hetzelfde karakter hebben kunnen ze het niet zo goed met elkaar vinden.

Dood: Jacobs moeder is ziek en ze zal over niet al te lange tijd sterven, dan komt Jacob erachter dat hij eigenlijk een veel betere band met zijn moeder had moeten hebben en dat hij helemaal niet wil dat ze dood gaat. Ook gaat er een jonge jongen op zijn werk dood.

Breien: Zijn moeder verdient haar geld door veel te breien. Ze gaat echter steeds minder verdienen maar ze wil niet dat Jacob daar onder leidt.

Mes: Drevenhaven biedt Jacob twee keer een mes aan om hem te doden maar Jacob doet dat niet.

Koppigheid: Jacobs moeder is koppig want ze wil van niemand hulp aannemen Drevenhaven wil met haar trouwen, maar dat wil ze niet. Drevenhaven stuurt haar ook elke keer geld, maar dat stuurt ze weer terug. Ook wil ze geen geld aannemen van Jacob als ze elke keer een klein deel van zijn geld krijgt.

Naambordjes: Als Jacob de naambordjes van advocaten op de muur van het advocatenbureau ziet hangen weet hij wat hij later wil worden. Hij wordt advocaat en als hij dat eenmaal is wordt ook zijn naam aan de muur gehangen.

Strand: Jacob gaat op zondag nog wel eens met Jan Maan naar het strand. Dit is zo'n beetje het enige uitje dat hij zichzelf gunt.Motto

A sadder and a wiser man

He rose the morrow mornS.T. Coleridge

Vertaling: De volgende ochtend werd hij als een wijzer en bedroefde man wakker.

Verklaring: Kattadreuffe komt aan het eind van het verhaal tot de conclusie dat er vier mensen in zijn leven zijn en het was alles een droefheid. 1) Jan Maan:Zijn vriend die hij altijd heeft gehouden ondanks zijn vriendinnetjes en de politiek partij waar hij aanhanger van is.

2) Lorna te George: Hij was verliefd op haar en zij op hem. Hij wilde haar niet omdat hij veel te druk bezig was met zij carriere. Daar heeft hij toch wel spijt van.

3) Zijn moeder: De vrouw die hij altijd Haar noemt. De vrouw die hij niet kan verdragen omdat ze hetzelfde karakter hebben. Ze is ziek en hij is bang om ook haar nog te verliezen.

4) Zijn vader: Hij weet eigenlijk gewoon niet wat hij van hem moet denken.

Hij heeft hem altijd dwars gezeten en hem daar eigenlijk heel erg mee geholpen heeft.

Maar hij heeft hem ook geld nagelaten en hij heeft hem toch niet helemaal tegen gewerkt.Titel

Karakter.

Verklaring: Het boek gaat over de invloeden van iemands karakter. Jacob heeft evenals zijn moeder een karakter dat hem helpt met zijn carrière Hij heeft doorzettingsvermogen en wilskracht, daardoor kan hij zijn wens om advocaat te worden verwezenlijken. Hij laat zich niet door zijn vader op zijn kop zitten. Zijn moeder heeft hetzelfde karakter, daarom kan ze ook niet zo goed met haar zoon overweg. Ze wil niks van Drevenhaven weten, ze neemt zijn geld niet aan en ze ook niet met hem trouwen. Ze neemt ook het geld niet aan dat ze van Jacob krijgt. Ze heeft het op een rekening voor hem gestort. De geboorte van Jacob was zwaar, maar ze wilde niets van de dokters aannemen.Ondertitel

Roman van zoon en vader.

Verklaring: Het gaat over de relatie van Jacob en zijn vader.Gebeurtenissen en bouw

Het verhaal is chronologische volgorde. Alleen het eerste hoofdstuk geeft een terugblik op het verleden. Het verhaal speelt zich af in Den Haag en Rotterdam in de jaren '30. De gebeurtenissen komen logisch in elkaar over. Ik vind soms dat het verhaal een beetje langdradig is, sommige stukken zullen best wat korter verteld kunnen worden. De gebeurtenissen worden zo verteld dat je je wel goed in kan leven, je kan de gebeurtenissen zo voor je zien. Het boek bestaat uit 28 hoofdstukken alle voorzien van een titel, sommige titels komen meerdere malen terug. Je kan best goed meeleven met de personen al is het natuurlijk al een tijd geleden geschreven/gebeurd. Sommige dingen komen dan een beetje vreemd over.

Ik vond het een beetje vreemd dat ze Jacob elke keer Katadreuffe noemde en hem niet gewoon bij zijn voornaam vermelden. Ook noemde ze zijn moeder elke keer Haar. Dit vond ik erg vreemd lezen.Personages

Jacob Willem katadreuffe: Jacob is het kind van Jacoba en Drevenhaven, Drevenhaven is wel de vader, maar hij heeft Jacob als kind nooit gezien, omdat Jacob bij zijn moeder woont. Hij heeft dezelfde sprekende bruin/zwarte ogen als zijn moeder. Hij heeft ook hetzelfde karakter als zijn moeder, daarom kan hij niet zo goed met haar opschieten. Als eigenaar van een sigarenwinkel heeft hij niet veel succes. Bij een advocatenbureau wordt hij kantoorbediende en hij besluit zich boven zijn armoede van zijn jeugd uit te werken en hij gaat studeren. Hij heeft veel tegenslagen, waar zijn vader voor zorgt, maar uiteindelijk weet hij zich op te werken van kantoorbediende tot advocaat. Hij komt erachter dat hij een toekomst van totale eenzaamheid tegemoet gaat. Toen hij ging studeren heeft hij alles voor zijn studie over gehad en hij gunde zichzelf daardoor haast niets. Ook Lorna te George wijst hij af waar hij achteraf toch wel spijt van heeft. Hij vond haar echt leuk. Ook vindt hij dat hij eigenlijk veel beter met zijn moeder had moeten omgaan, maar daar komt hij veel te laat achter. Ze is al jaren ziek, maar nu gaat het nog slechter met haar en ze zal wel snel dood gaan.Jacoba Katadreuffe: Ze is de moeder van Jacob en ze is net zo koppig als hem. Ze wil van niemand hulp aannemen, Drevenhaven wil met haar trouwen, maar dat wil ze niet. Hij geeft haar ook elke maand geld maar dat wil ze ook niet. Ze moet hard werken voor haar geld, maar hoe moeilijk ze het ook heeft, ze wil niet dat Jacob eronder leidt Ze heeft veel voor hem over. Ze is al een tijdje ziek, maar ze zegt nooit hoe ze zich voelt.A.B. Drevenhaven: Drevenhaven is de vader van Jacob, maar hij is niet de wettige vader van hem. Hij is een machtige, ongenadige, keiharde en angstaanjagende man. Drevenhaven zit Jacob op alle mogelijke manieren dwars, maar daardoor doet Jacob alleen nog maar meer zijn best om zijn vader voorbij te streven. Jacoba was vroeger het dienstmeisje van Drevenhaven en hij liet zich verleiden door haar schoonheid. Hij wilde met haar trouwen omdat hij dat zijn plicht vond. Als hij een kind verwekte moet hij daar ook verantwoordelijk voor zijn, maar dat wilde zij niet.Jan Maan: Hij heeft een heel ander karakter als de rest van de personages. Hij heeft veel interesse in meisjes en hij is fel aanhanger van een communistische partij. Hij is een soort tegenpool van Jacob. Hij doet totaal geen moeite om wat te leren of hoger op te komen.Literaire stroming

Karakter is op een nuchtere en afstandelijke manier geschreven en kan worden toegerekend aan de stroming van de nieuwe zakelijkheid.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen