Boekverslag : Tim Krabbe - De Kroongetuige
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1991 woorden.

1. Beschrijvingsopdracht:

1.1 Ik heb voor dit boek gekozen, omdat:

- het boek mij is aangeraden door mijn broer.


- ik graag wilde weten waarom het boek “ De kroongetuige “ heette.


- de achterkant van het boek mij aansprak.

1.2 Mijn persoonlijke reacties over dit boek zijn:

- nieuwsgierig makend, omdat ik de achterkant had gelezen en dat leek me wel leuk.


- origineel, want ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo raar zou aflopen.


- spannend, want je leefde helemaal mee met het verhaal.


- echt, want het was heel werkelijk geschreven.


- eenvoudig, want ik had het zo uit.

1.3 Een korte samenvatting van het verhaal is:

Thomas Kuyper is een bioloog. Overdag houdt hij zich bezig met proeven op ratten. Hij en zijn vrouw Leonie hebben een kinderloos huwelijk. Leonie vindt dit vreselijk en verlangt er erg naar een kindje te krijgen. Als Leonie op vakantie is naar haar moeder, gaat Thomas uit met een vrouw, Jenny Fortuyn. Na hun laatste afspraakje verdwijnt Jenny Fortuyn op een mysterieuze wijze.


Thomas wordt daarna beschuldigd van moord en hij wordt gevangen genomen. In die periode schrijven Thomas en Leonie elkaar brieven om hoop te houden.


Leonie twijfelt niet aan de onschuld van Thomas en gaat op zoek naar bewijzen. Ze vindt een filmpje over “Moord in het museum”. Ze bekijkt het filmpje en ziet dat ze toen een opname hebben gemaakt van een pot met zeekoeien. Deze beesten zijn erg groot en hebben wel wat weg van mensen, in zo’n pot. Leonie besluit naar het museum te gaan en gaat op zoek naar de pot met zeekoeien. Daar ontdekt ze het lichaam van een vrouw.


Nu weet ze niet meer zo zeker dat Thomas Jenny niet vermoord heeft, maar ze besluit haar gouden tip voor zich te houden. Wegens gebrek aan bewijs wordt Thomas vrijgelaten. Eenmaal thuis kan Leonie haar mond niet meer houden en vertelt over de vrouw in de pot. Thomas zweert onschuldig te zijn en gaat met deze informatie naar de politie.


Uiteindelijk blijkt dat de vrouw van Robert, minnaar van Jenny, in de pot zit en dat Jenny en Robert haar vermoord hebben om samen verder te kunnen gaan. Na deze gruwelijke daad zijn ze samen gevlucht.

2. Verdiepingsopdracht:

Verdiepingsopdracht: 1 ( tekstbestudering )


· De gebeurtenissen spelen zich in chronologische volgorde plaats en spelen zich af in de jaren ‘70.


Het sujet en fabel wijkt af, omdat je opeens ook dingen uit het dagboek van Leonie te lezen krijgt, dus maak je sprongetjes in de tijd.


· De geleding van dit boek is, dat het verhaal verdeelt is in 5 hoofdstukken.


1. De muizentorensage


2. Een korte briefwisseling


3. Het dagboek van Leonie


4. Het proces


5. De zwarte vogels


· Het verhaal wordt fragmentarisch vertelt, omdat er wel wat open plekken zijn waar je pas aan het eind van het boek achterkomt; bijvoorbeeld dat Jenny niet is verdwenen, maar de vrouw van Robert en dat die vermoord is door hen.


De gebeurtenissen zijn in het begin van het verhaal niet met elkaar ver bonden.


· De samenhang in dit boek is dat er eigenlijk 5 aparte hoofdstukken zijn. Bijvoorbeeld hoofdstuk 1 gaat over de affaire tussen Thomas en Jenny en over Jenny’s verdwijning. En hoofdstuk 2 lees je met Jenny’s dagboek mee. De hoofdstukken hebben wel wat met elkaar te maken, maar staan toch wel weer los van elkaar.


· Het boek heeft meerdere verhaallijnen, omdat Thomas in de ene lijn verdacht wordt van moord op Jenny en in de andere lijn heeft hij problemen met Leonie over het nemen van kinderen of niet.


De verhaallijnen zijn gelijkwaardig, omdat ze allebei even belangrijk zijn voor het verhaal.


· De structuur van de spanningsopbouw is wel goed. De oplossing van het hele mysterie komt pas helemaal aan het einde en daar zit je al vanaf het begin van het boek op te wachten. Naarmate je verder komt, kom je steeds meer te weten over wat er gebeurd is. Het is een soort van puzzel, maar het laatste en belangrijkste stukje ontbreekt.


Het stuk van de rechtszaak heeft ook een goede spanning. Eerst leef je ernaar toe en als de rechtszaak eenmaal begonnen is, wil je erg graag weten wat de uitspraak van de rechter zal zijn.


· Opvallende tijdmanipulaties zijn: afgewisselde flashbacks en het boek is het grootste gedeelte in de verledentijd geschreven. Je krijgt in hoofdstuk 2 wat brieven te lezen van Thomas en Leonie. Thomas vertelt over zijn geheime affaire met Jenny, dus een terugblik. In hoofdstuk 3 lees je wat Leonie allemaal gedaan heeft, in de tijd dat Thomas in de gevangenis zit, dus ook als het ware terugwijzigingen.


· Het verhaal begint op 31 juli (de dag van Jenny’s verdwijning) en eindigt kort voor de kerstdagen. De totale vertelde tijd komt daarmee op ongeveer 6 maanden.


De verteltijd is 207 bladzijden. De verteltijd is korter dan de vertelde tijd, omdat er in dit boek niet van elke dag wat wordt vertelt. Er worden wel kleine sprongetjes in de tijd gemaakt.


· Het verhaal speelt zich in de jaren ’70 af in Leiden.


· De schrijver wil met de tijdmanipulaties bereiken dat je denkt aan het begin van dit boek dat Jenny vermoord is en opgegeten is door de laboratoriumratten en dat Thomas de dader is. Maar aan het eind van het boek weet je wel beter en kom je erachter wat er allemaal is gebeurd.

Verdiepingsopdracht: 2 ( tekstbestudering )


· Het eindoordeel van de recensent was: dat het boek op grote onwaarschijnlijkheid berust.


· De recensent komt op grond van de volgende argumenten op zijn eindoordeel:


- Dat er wat onderhuidse grapjes in het boek voorkomen.


· Ik ben het niet eens met zijn eindoordeel, omdat ik het boek niet onwaarschijnlijk vond. Waarom zou dit niet in werkelijkheid kunnen gebeuren? En geheime liefde waar je graag verder mee door het leven wil, maar je hebt een vrouw…. Dan is er toch een mogelijkheid om je vrouw uit de weg te ruimen? Ik zou het zelf niet zo aanpakken, maar het is een mogelijkheid.


· Ik ben het met de volgende argumenten eens met de recensent:


Er komen niet echt veel argumenten voor in deze recensie.


Ik ben het met de volgende argumenten niet eens:


- Het is een weliswaar geslaagd boek, maar niet alle opzichten geslaagd. De schrijver hinkt op teveel gedachten. Ik vond het wel een geslaagd boek, omdat ik het heel leuk vond, hoe dit onderwerp is uitgewerkt.

3. Evaluatie

- Het is duidelijk waar het onderwerp overgaat. Het onderwerp 'verdwijning' vind ik best wel interessant en spreekt mij ook aan, dus daarom heb ik ook wel voor dit boek gekozen. Mijn verwachtingen over het boek zijn niet helemaal uitgekomen, omdat ik dacht dat Jenny echt verdwenen of dood was, maar dat is dus niet zo. Ik denk wel eens over dit onderwerp na. Het boek heeft mij wel nieuwe kanten laten zien van dit onderwerp. ( daar bedoel ik mee dat je niet zomaar conclusies moet gaan trekken, zonder dat je weet wat er echt is gebeurt. ) Ik ben door het lezen van dit boek niet anders gaan denken over het onderwerp. Ik had niet gedacht dat het onderwerp zo uitgewerkt zou worden in het boek. Ik vond het verrassend dat Jenny helemaal niet meer terug kwam in het boek. Ik ben het wel eens met de mening die het boek over het onderwerp uit. Het onderwerp wordt goed uitgewerkt. Er hadden geen andere kanten van het onderwerp aandacht moeten hebben. Ik heb wel eens ander boek over dit onderwerp gelezen en het andere boek sprak mij meer aan.

- De belangrijkste gebeurtenissen in het boek zijn dat Jenny verdwijnt, Thomas wordt opgepakt, omdat men denkt dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van Jenny en dat Leonie achter de echte waarheid probeert te komen, omdat daar wel het hele boek overgaat. De nadruk ligt op de gebeurtenissen, omdat je gewoon met de personen meekijkt en je weet niet wat komt. Het verhaal bevat genoeg gebeurtenissen om je te blijven boeien. Ik vind de gebeurtenissen logisch uit elkaar voortkomen. Ik vind de gebeurtenissen verrassend, omdat je pas aan het eind van het boek overal achter komt. Je leest namelijk met de personen mee ( soms zijn er ook wel flashbacks ) en weet dus niet wat er gaat komen. De gebeurtenis, dat Robert zijn vrouw heeft vermoord om met Jenny verder door het leven kan gaan, heeft de meeste indruk op mij gemaakt. De gebeurtenis over dit onderwerp “verdwijning” heeft me niet aan het denken gezet. De gebeurtenissen spelen zich in een spannende sfeer af. Het effect vind ik wel leuk, want dan leef je pas echt met het boek mee en dan blijf je gewoon doorlezen. De gebeurtenissen maken een echte indruk op me, want ik zag het helemaal voor me. Het verhaal is niet zo verteld dat ik het zelf helemaal moest invullen, maar er zijn wel dingen waar je pas aan het eind van het boek achterkomt. Ik heb zelf nog nooit zo'n gebeurtenis mee gemaakt als in het boek. Ik begrijp de tekst wel goed, ook al heb ik nog nooit zoiets mee gemaakt. De gebeurtenissen blijven me boeien. Ik heb wel eens andere teksten gelezen over vergelijkbare gebeurtenissen. De andere tekst vond ik beter.

- De hoofdpersoon is voor mij wel een heldin, want ik zou het heel moeilijk vinden als mijn man ervan beschuldigt wordt dat hij iets met een verdwijning heeft en dat er veel bewijzen tegen hem zijn. Ik kan me goed verplaatsen in de personages, omdat ik het helemaal voor me zie. De personages zijn wel zo beschreven dat ze voor mij gingen leven. Alle personages gingen voor mij leven en leken allemaal op echte mensen. Ik vind dat alle personages eigenschappen hebben die ik gewoon vind, behalve die van Robert. Normaal gesproken vermoord je, je eigen vrouw niet om met een andere vrouw verder door het leven te gaan. Je gaat dan normaal gesproken met elkaar scheiden. Ik vind de ideeën en het gedrag van alle personages goed. Behalve die van Robert weer. Geen enkele personage heeft invloed op mij gemaakt. De beslissingen van alle personages vind ik begrijpelijk. Behalve die van Robert vind ik niet begrijpelijk, want waarom zou je nota bene je eigen vrouw vermoorden om met een andere vrouw verder door het leven te gaan? De personages reageren wel voorspelbaar. Ik vind dat goed. Ik vind alle personages wel sympathiek, omdat ze heel aardig overkomen. Ik kom het meest te weten over Leonie. Je komt genoeg te weten over haar. Ik hoefde zelf niets in te vullen tijdens het lezen van het boek.

- Ik vind de bouw van het verhaal niet ingewikkeld. Het verhaal komt snel op gang. Alles hangt samen met elkaar. Het verhaal is wel spannend, doordat niet meteen alles verteld wordt wat er gaat gebeuren. Het is een heel boeiend verhaal, omdat ik het een interessant onderwerp vind. Het is één verhaallijn en dat vind ik fijn, want dan lees je niet alles door elkaar. Ik vind de bouw van het verhaal goed past bij het onderwerp. Er wordt wel met de tijd gespeeld. Er zitten wel terugblikken of herinneringen in de tekst en dat vind ik wel leuk om te lezen. Ik vind het eind goed, want je komt dan alles te weten wat er die avond precies is gebeurt. Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van meerdere personen en dat past goed bij het verhaal. Dat in mijn ogen geslaagd.

- Ik vind de tekst niet lastig om te lezen, omdat ik het een mooi boek vond en dan lees je gewoon in een stuk door. Er zijn mij geen eigenaardigheden in stijl en taal opgevallen. Ik vind de manier van vertellen juist goed. Ik vind de taal bij de personages passen, omdat Leonie wel een beetje begint te twijfelen als er te veel bewijzen tegen Thomas zijn. De tekst bevat geen beeldspraak of symbolische verwijzingen.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen