Boekverslag : Erich Van Däniken - Waren De Goden Kosmonauten
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1290 woorden.

Waren de goden kosmonauten? (onopgeloste raadsels uit het verleden)


door Erich von Däniken

Praktische informatie over het boek en auteur: De eerste druk van “Waren de goden….” verscheen in 1969, iets minder dan een maand voor de eerste maanlanding. De 32ste en laatste druk dateert uit 1998. Von Däniken is in 1935 geboren te Zofingen, Zwitserland. Als jonge student spendeerde hij reeds veel tijd aan het bestuderen van oude religieuze geschriften en archeologische voorwerpen. Terwijl hij in een hotel werkte als manager schreef hij zijn eerste boek “Chariots of the gods”. Dit werk werd een enorm succes in de VS en later ook in de rest van de wereld. Na zijn theorieën ook verfilmd te hebben in een 25-delige serie voor de Duitse televisie schreef hij zijn tweede boek “Odyssey of the Gods” waarvan er wereldwijd 60 miljoen kopieën verkocht werden. Het boek werd uitgegeven in 28 verschillende talen! Erich von Däniken hield meer dan 3000 lezingen aan de universiteiten van ruim 25 verschillende landen. Dit geeft de impact weer van het onderwerp waar von Däniken over schrijft… .

Inhoud: Het boek begint met een relativerend voorwoord van Prof. Fred Polak. Hij zegt dat het boek maar één hypothese is van de zovele en dat men er wetenschappelijk er niet echt veel rekening mee kan houden. Maar hij zegt ook dat heel wat hypotheses die vroeger door de wetenschap als ridicuul werden bevonden nu een vanzelfsprekendheid zijn. (het voorbeeld van de bolvormigheid van de aarde wordt hier regelmatig gebruikt)


De rest van het boek is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. In het begin van elk hoofdstuk worden een vijftal vragen gesteld of stellingen uiteengezet en verder in het hoofdstuk worden deze vragen of stellingen uitgelegd of bewezen.


In praktisch elk hoofdstuk krijgt men een interpretatie van een stuk uit de Bijbel. De ontmoetingen van profeten met engelen zouden ontmoetingen met buitenaardse wezens zijn, de vernietiging van Sodom en Gommora worden als de eerste H-bom explosies op deze aarde gezien. De mensheid zoals we die nu kennen zou een teeltprogramma zijn van de “Astronauten”.


Sommige van de door de auteur gestelde vragen sporen wel aan tot verder nadenken. Hoe komt het dat men midden in de Indische jungle een zuil tegenkomt van een metaallegering die men zelfs nu nog niet kan namaken? Hoe waren de oude Egyptenaren in staat duizenden blokken solide steen met een gewicht van tientallen ton over een aftand van ettelijke kilometers te verplaatsen? En hoe kregen de inwoners van de Paaseilanden de immense stenen hoofden van verschillende duizenden kilogram op de heuvels omhoog zonder te beschikken over moderne werktuigen. Dit alles blijft voor de moderne wetenschapper nog steeds een mysterie. Von Däniken zoekt het antwoord in de aanwezigheid van een buitenaardse intelligentie die een tienduizendtal jaar geleden onze beschaving onze beschaving op een hoger niveau heeft gebracht.
Wat me het meeste heeft aangesproken is het hoofdstuk dat handelde over een eeuwenoude landkaart van de Turkse kapitein Piri Reis. Deze kaart duidt delen geeft delen van de Zuidpool weer die al duizenden jaren bedekt ik onder een kilometers dikke laag pakijs. De wijze waarop deze kaart is getekend is te vergelijken met een foto die op enorme hoogte uit een “ruimteschip” genomen is. Dit lijkt zo omdat de afwijkingen door de bolvormigheid van de aarde ook zijn weergegeven op die kaart. Men had in die tijd echter de kennis niet van hoe de aarde er op grote hoogte uitziet… !

Kritische benadering

De vraag “waar komen wij vandaan?” is één van de moeilijkste vragen die je maar kan stellen. Het grote probleem is dat alle mogelijke antwoorden die men hierop kan geven afhankelijk zijn van enorm veel factoren: de levenswijze die je aanhoudt, de godsdienst die je beoefent, de plaats van je geboorte, de opvoeding die je hebt gehad,… zijn factoren die een rol spelen bij de visie die je hebt over het leven zoals het is.


Het is niet zo moeilijk om een theorie als die van von Däniken uit te dokteren, maar om deze nog met goede argumenten te ondersteunen is iets totaal anders. De argumenten die Erich von Däniken aanhaalt spreken veelal tot de verbeelding maar zijn geen echte feiten. Het feit dat de wetenschap voor bepaalde fenomenen geen verklaring weet, is voor von Däniken een argument om zijn eigen stelling voor waarheid te aanzien.


Hierbij komt dat von Däniken volgens mij wel rechtvaardige kritiek heeft op de manier waarop de wetenschap dezer dagen beoefend wordt. Soms lijkt de wetenschapswereld wel op een Middeleeuwse rechtbank waar over je theorieën geoordeeld wordt en waar je als wetenschapper ook veroordeeld kan worden . Als je met een alternatieve theorie voor de dag komt wordt je door de gehele wetenschappelijke gemeenschap afgekraakt en kan dit het einde van je loopbaan betekenen. Von Däniken haalt aan dat de “wetenschap” ook absurde dingen heeft kunnen bewijzen die achteraf totaal onterecht juist bleken te zijn.


Vb: In het begin van de 19e eeuw hebben wetenschappers aangetoond dat als een trein sneller dan 34 km per uur gaat, de passagiers zouden omkomen door de enorme druk die op hen uitgeoefend wordt. Nu bijna 150 jaar later, blijkt dit gegeven totaal absurd te zijn. Men had het echter wel eens kunnen bewezen!


Ik geef toe dat von Däniken het soms zeer ver zoekt. Elk deeltje uit de bijbel ontleden en er buitenaardse wezens in zien of elke rotstekening op die manier bekijken zodat er telkens weer een gehelmde reus wordt afgebeeld is zeer bedenkelijk. Het goede nieuws is dat Erich van Däniken dit zelf ook weet. Ik citeer een stuk tekst van pagina 86 uit het boek: “Toegegeven: deze speculatie is nog een hersenspinsel waarin vele leemten aanwezig zijn. De toekomst zal tonen, hoeveel van deze gaten er gestopt zullen kunnen worden. Dit boek demonstreert één hypothese uit vele mogelijke speculaties, zij behoeft dus geenszins waar te zijn.” Dit deel uit het boek vind ik dus uiterst belangrijk. Erich von Däniken geeft een hypothese, een antwoord op de vraag van waar wij komen en wacht dan volgens mij op reacties. Het spijtige van de zaak is dat reacties vanuit wetenschappelijke kringen meestal uitbleven en als ze al kwamen waren ze spottend en neerhalend.


Waarom spreekt het boek dan zo intens tot de verbeelding van zovele mensen?


(60 miljoen verkochte exemplaren!) Dit is volgens mij te verklaren door het feit dat de mens zich meer en meer als een deel van een groter geheel ziet en beseft dat er dus iets meer is of was dan men louter kan waarnemen. Op ogenschijnlijk onoplosbare vragen geeft von Däniken met argumenten ondersteunende antwoorden.


Dit alles maakte het boek zo boeiend voor mij om te lezen. In een mensenleven worden er zoveel vragen gesteld maar spijtig komen maar op enkele een antwoord. Dit boek geeft een antwoord -niet één dat je zo onmiddellijk zou verwachten - maar het is er één.


De auteur boeit me ook enorm. Alles wat hij in zijn boek beschrijft heeft hij met zijn eigen ogen gezien. Von Däniken heeft zich zelfs diep in de schulden gestoken om zijn onderzoek te financieren. Ik ben blij dat het boek nu een onderdeel is van mijn thuisbibliotheek omdat het meer biedt dat andere conventionele boeken. Het is plezierig om te lezen en het verveelt op geen enkel moment. Op een overhoring van godsdienst of geschiedenis zal ik echter niet te veel van de in het boek vermelde feiten gebruiken want dan zullen de antwoorden “à la von Däniken” waarschijnlijk dezelfde reacties teweegbrengen op de leraar als het boek op de wetenschappelijke wereld… .

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen