Boekverslag : Pessimisme,afzondering - De Depressie Ingezonden Door: Milie Categorie:
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 783 woorden.

Depressie

Iedereen kent wel momenten van somberheid of van verdriet. Bijvoorbeeld als reactie op tegenvallers of op ingrijpende gebeurtenissen. Meestal duren deze niet langer dan enkele uren of dagen. We spreken van een sombere bui. Depressie is een ziekte. Iemand die somber is kan soms opgevrolijkt worden door mensen uit zijn omgeving. Bij iemand die depressief is, lukt dat niet. Dat is geen kwestie van onwil. Het hoort bij de ziekte.


Depressie is niet iets om je voor te schamen. Een depressie kan op elke leeftijd voorkomen, dus ook bij kinderen en ouderen.

DEPRESSIE BIJ JONGEREN


Sommige depressieve jongeren overschreeuwen zichzelf. Ze willen iedereen laten zien dat het hen helmaal niets kan schelen. Ze kalken graffiti op gebouwen om een daad te stellen, of ze hebben vast een grote mond om niet door anderen op hun kop gezet te worden. Zo’n houding kan een teken zijn van een ‘gemaskeerde depressie’. Vooral als zulk gedrag lang blijft bestaan is er reden tot zorg.

VERSCHIJNSELEN


Mensen met een depressie voelen zich lusteloos en hebben nergens zin in. Ze kunnen niet meer genieten van plezierige dingen en voelen zich somber. Vaak hebben ze ook last van andere klachten zoals slaapproblemen, slechte concentratie, pijn, voordurende vermoeidheid,… Depressieve mensen kunnen last hebben van schuldgevoelens, ze kunnen zich waardeloos voelen. Soms komen gedachten aan de dood steeds terug, de dood van anderen of zichzelf. Het leven kan zo zinloos of somber lijken dat ze overwegen er een eind aan te maken. Depressieve mensen kunnen erg prikkelbaar zijn, waarbij het soms zelfs tot ruzie komt. Maar ze kunnen ook teruggetrokken zijn, traag en tot weinig in staat.

VERSCHIJNSELEN BIJ JONGEREN MET EEN DEPRESSIE


 radicale verandering in houding en/of gedrag (pessimisme,afzondering)


 verstoring van de schoolcarrière (negatieve houding, geen belangstelling voor het leren)


 Negatieve beeld van zichzelf, van andere en van het leven (gebrek aan zelfvertrouwen)


 weglopen/ aansluiten bij een sekte (kans op zelfmoord)


 gevaarlijk of risicovol gedrag (herhaalde ongelukken)


 zelfverminking (betekend een effectieve kans op zelfmoord)


 gebruik, verslavingen (alcohol, tabak, drugs)


 herhaalde lichamelijke klachten


 slaapproblemen


 eetstoornissen (anorexia)


 labiele gemoedstoestand (agressiviteit, prikkelbaarheid)


 extreme angst, angstgevoelens, paniekaanvallen

OORZAKEN


Voor depressie is in de meeste gevallen niet 1 oorzaak aan te wijzen. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. Bepaalde gebeurtenissen of moeilijkheden kunnen bijdragen aan depressies. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een partner of een kind, een ongeluk, mishandeling, verliezen van vrienden,… Maar niet iedereen die zulke dingen meemaakt wordt depressief. Persoonlijke eigenschappen spelen dus ook een rol. Erfelijke factoren spelen ook een rol. In sommige families komt depressies vaker voor dan in andere. Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige mensen met een depressie en tekort hebben aan een bepaalde chemische stoffen in de hersenen. Ook bepaalde medicijnen en het overmatig gebruik van drug en alcohol kan tot depressie lijden.

BEHANDELEN


In principe behoort depressie tot de goede behandelbare psychische ziekten. Het grootste deel van de behandelingen heeft een gunstig effect. Die behandeling kan gedaan worden door de huisarts.


Praten met iemand die je kan vertrouwen kan ook gunstige effecten hebben. Als een depressief iemand over zijn gevoelens gaat praten, beschermt dit hem in zekere maten tegen zelfmoord. Als hij erover praat, geeft hij namelijk reeds aan dat hij zijn depressie verwerkt. Maar wanneer hij zo’n depressie gevoel ontkent en het vervangt door een symptoom of een gedragsstoornis, stijgt de kans op zelfverminking of zelfmoord omdat hij zijn depressie niet kan uitwerken. Maar soms is er meer nodig dan een gesprek. Medicijnen kunnen het effect van de behandeling van een depressie sterk vergroten. Antidepressieven zijn de belangrijkste medicijnen daarbij. Het resultaat zal niet onmiddellijk te voelen zijn. Het duurt over het algemeen 2 tot 4 weken voor de depressie vermindert. Soms worden tijdelijk kalmeermiddelen en slaapmiddelen voorgeschreven, omdat deze wel direct werken.

EEN PAAR TIPS


 Hoe raar het ook lijkt, het is beter als je u niet te intensief bezig houdt met de betrokkene. Probeer de patiënt een beetje te laten.


 Wees niet te kritisch en ook niet te veel betrokken.


 Wellicht voelt je u af en toe boos en machteloos vanwege de situatie. Probeer die gevoelens te accepteren. Praat erover met de betrokkene zelf of met een persoon die je vertrouwt.


 Roep tijdig hulp in van anderen als dat nodig is en zorg voor ontspanning van uzelf.

WAT KAN JE DOEN ALS JE ZELF DEPRESSIEF BENT


 Probeer uit te zoeken of uw depressie een reactie is op een bepaalde gebeurtenis of probleem.


 Kijk of er iemand in uw omgeving is met wie u over uw gevoelens en eventuele problemen kunt praten.


 Heb geduld en neem de tijd. Verwacht niet te snel resultaat.


 Wacht met beslissingen die vergaande gevolgen hebben, zoals verhuizen of scheiden.


 Zoek geen troost in alcohol of andere drugs.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen