Boekverslag :  - De Maffia Ingezonden Door: Steven Hermans Categ
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 889 woorden.

Taak Nederlands : betoog


<br>





<br>


De maffia


<br>





<br>


1. Beschrijvend : de maffia, een gewone misdaadorganisatie?


<br>





<br>


Inleiding : definitie van maffia


<br>


Midden : filosofie van de maffia


<br>


hiërarchie binnen de maffia


<br>


methoden om geld te verdienen


<br>


moordtechnieken


<br>


Besluit : maffia is een complexe organisatie - doel: zoveel mogelijk geld en macht te vergaren.


<br>





<br>





<br>


2.Chronologisch : ontstaan en evolutie van de maffia


<br>





<br>


Inleiding : wat is maffia?


<br>


Midden : 1840-1880 : ontstaan van de maffia, vooral afpersing


<br>


na WOII : uitbreiding naar Noord-Amerika + drugshandel


<br>


‘50-’60 : de rest van Italië + wapenhandel


<br>


‘70-’80 : Europa, Azië, Zuid-Amerika + nieuwe misdaadtechnieken


<br>


Besluit : toekomst : maffia wordt belangrijke economische factor over ganse wereld.


<br>





<br>





<br>


3. Probleemstructuur : De maffia, een moeilijke tegenstander


<br>





<br>


Inleiding : resultaat van bestrijding tot nu toe


<br>


Midden : problemen van maffiabestrijding : zwijgplicht van de bevolking


<br>


angst voor aanslagen van het gerecht


<br>


ingewikkelde financiële circuits


<br>


vertakkingen in de hele wereld


<br>


mogelijke oplossingen : mentaliteitsverandering bij de bevolking


<br>


gespecialiseerde maffiajagers


<br>


intensieve samenwerking over de grenzen heen


<br>


Besluit : maffia is intelligente misdaadmachine- kan bestreden worden door goed georganiseerde overheid


<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>





<br>


Uitgeschreven tekst van het schema met probleemstructuur


<br>





<br>


De maffia, een moeilijke tegenstander


<br>





<br>


De strijd tegen de maffia is er een van lange adem, waarbij doorzettingsvermogen een belangrijke factor is. Want voor één opgedoekt handeltje, komen er tien nieuwe in de plaats. Tot nu toe is er dan ook nog niet veel vooruitgang geboekt in het gevecht tegen de maffia. Dit heeft meerdere redenen.


<br>





<br>


Ten eerste is er de omerta: de zwijgplicht van iedereen die iets weet over de maffia. Hierdoor komen de onderzoekers weinig te weten over de praktijken van de Cosa Nostra. Die zwijgplicht is bij de betrokkenen zeer diep geworteld, ze weten wat er gebeurt als ze de omerta doorbreken.


<br>





<br>


Dat is tevens de tweede reden waarom de meeste onderzoeken weinig vorderingen maken : de maffiabestrijders vrezen zelf voor hun leven en velen deinzen daarom terug. De volhouders worden vaak tegengehouden door corrupte medewerkers op alle niveaus.


<br>





<br>


Ander probleem voor de onderzoekers zijn de ingewikkelde witwaspraktijken, die verspreid zijn over alle afdelingen van de maffia, waardoor de transacties van geld via fictieve bedrijven en zes à zeven banken totaal ondoorzichtig worden. De Cosa Nostra heeft immers de beste economisten aan haar zijde.


<br>





<br>


Deze problemen zullen niet direct opgelost kunnen worden, de regering zal serieuze stappen moeten ondernemen om dit immer uitbreidende gevaar in te dijken. Ook de bevolking kan haar steentje bijdragen door de zwijgplicht massaal te doorbreken -dit is dan vooral het geval in Rusland en Italië, waar iedereen met dit fenomeen te maken heeft.


<br>





<br>


Maar we mogen toch niet vergeten dat vooral de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Regeringen over de hele wereld moeten een gezamenlijke strategie afspreken en gespecialiseerde maffiajagers instellen die weten waar ze mee bezig zijn, en die samenwerken over de grenzen heen.


<br>





<br>


Ik kan uit dit alles dus besluiten dat het niet eenvoudig zal zijn een zo geraffineerde misdaadmachine als de maffia zomaar uit te schakelen, maar ze kan wel degelijk bestreden worden met de inzet van competente vakmensen en een goede algemene coördinatie.


<br>

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen