Boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 534 woorden.

Titel

BintAuteur

Ferdinand Bordewijk.Jaar van uitgave

1934Genre

Korte Roman, waarin tucht - of zélftucht - centraal staat als middel om de dreigende desintegratie te beteugelen, de chaos de baas te worden en de angst te bedwingen.Titelverklaring

‘Bint’ is de directeur van een school, die een systeem van stalen tucht wil handhaven ( en daaraan zélf te gronde gaat ). De persoonlijke tucht wordt gezien als vorm van zelfbehoud in een chaotische wereld vol angst.

Belangrijke motieven: het schoolleven in de grote stad, problemen bij de opvoeding, verwording en verval, ontmenselijking (leerlingen worden als monsters aangeduid ), chaos en verwildering, spanning tussen angst en tucht, rebellie ( de ‘hel’ ), reismotief (schoolreis ), zelfmoord (Van Beek).Ondertitel

‘Roman van een zender’: Bint is de ‘zender’ (drager van een idee: stalen tucht!). De Bree is de ‘ontvanger’ (neemt de ideeën in zich op en brengt ze over op zijn leerlingen en zichzélf).Thema

‘Geestelijke weerbaarheid’. Dit wordt gezien als middel om de dreigende chaos de baas te worden en angst te bedwingen.Belangrijkste personages

Bint, Directeur van een school in Rotterdam (de Handelsschool in Den Haag stond model), die een systeem van stalen tucht wil handhaven. Bint wil zijn land groot maken, ‘reuzen’ kweken d.m.v. stalen tucht; hij haat de bandeloosheid en verwildering van zijn tijd. Als hij zelf ontslag neemt, wordt zijn systeem voortgezet.De Bree; deze pakt de ‘hel’ zeer streng aan en heeft met klassen als ‘de Bloemen’, de ‘grauwen’ en ‘bruinen’ niet veel moeite. Hij is bezig met een studie over A.M.Schuurman (= een 17e-eeuwse intellectuele vrouw )Collega’s : Kerka , Remigius , Nox , Talp , Ridderikhof , Donkers en Delorm.Leerlingen : zij komen uit sociaal-zwakke milieus en worden als beestachtige wezens beschreven.INHOUD

De Bree gaat lesgeven op de school van Bint; hij verklaart de leerlingen van 4D (‘de hel’) de oorlog, de andere klassen geven nauwelijks problemen. De Bree gaat niet in op een ‘vredesbod’ van de hel. Er komt in de lerarenvergadering een discussie over leerling Van Beek, die met zelfmoord dreigt als hij een onvoldoende zou krijgen op zijn rapport. Het laat de Bint koud en Van Beek krijgt een onvoldoende; de Bree voorspelt verzet van de leerlingen. Van Beek pleegt daadwerkelijk zelfmoord en na de Kerstvakantie breekt er rebellie uit onder de leerlingen (aangezet door de conciërge, Jérome Fléau ). De Bree laat de Hel ingrijpen. De conciërge wordt ontslagen; de ‘Hel’ wordt beloond. De Bree gaat met 12 leerlingen van 4D per fiets op schoolreis naar Frankrijk ( de rest van de klas staat onder leiding van Remigius ) en er doen zich diverse problemen voor: Te Wigchel wordt ziek, Heiligenleven en Punselie verdwenen. De Bree weigert steun aan de conciërge. - Examens; surveillance - Diploma-uitreiking ( Bint wankelt even ) De Bree weigert eerst herbenoeming, maar aanvaardt die toch; hij is nog niet tevreden over zijn studie over A.M.Schuurman). Bint neemt ontslag, de oorzaak is de zelfmoord van Van Beek. Zijn opvolger is Donkers. De Bree werkt voort in de geest van Bint; 4D wordt 5C en is ‘gerijpt’. De Bree doet twee vergeefse pogingen om Bint te spreken te krijgen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen