Boekverslag : Godfried Bomans - Erik Of Het Klein Insectenboek
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 578 woorden.

Titel

Erik of Het klein insectenboekSCHRIJVER

Godfried Bomans.TITELVERKLARING

Met: ‘Erik of Het klein insectenboek’, wordt bedoeld dat Erik net een wandelend insectenboek is. Hij weet zoveel van insekten af, omdat hij voor school een boekje dat ‘Solms’ Beknopte Natuurlijke Historie getiteld was, moest leren.PERSOON

Erik is nog maar een kleine jongen maar weet al goed wat hij wil. Hij kreeg heimwee naar huis. Hij gaat na afloop anders over de dieren denken.INHOUD

Erik Pinksterblom is een jongetje van 9 jaar en zit in de derde klas van de lagere school. Hij ligt op een avond in bed met een biologie boekje onder z’n kussen waar hij voor de volgende dag alle insekten uit moet kennen. Hij is erg goed in biologie en hij had er met Pasen ook een negen voor.Aan zijn muur hangen een aantal foto’s van z’n voorouders (opa,oma,o- vergrootvader) en een schilderij die hij Wollewei gedoopt had om dat het geen naam had. Hij zou in dat schilderij, waar bijna alle insekten op stonden, wel eens een kijkje willen nemen. Dan hoort hij z’n opa lachen waar hij dan ook een praatje mee maakt. Z’n opa vertelt hem dat alle schilderijen en foto’s op z’n kamertje leven, waarna zijn oma uit haar lijst klom en op z’n bed kwam waar hij ook een praatje mee ging maken en voor hij het wist was hij heel klein geworden en bevond hij zich in het schilderij Wollewei.Erik maakt dan kennis met de familie Vliesvleugel en in dit geval zijn dat de Wespen oftewel wepsen zoals Erik ze noemt. Deze dieren zijn van ‘adel’ dit merkt Erik wel als hij bij hen dineert (eten van honing). Ze hebben ook andere dieren in dienst waaronder een vlieg. Hij komt daarna te slapen in een hotel (zonder naam, bestaat uit een reus- achtig slakkehuis van slak uit de ijstijd). De baas van hotel is ook een slak. Hij raakt daar bevriend met een vlinder. Erik raakt verstrikt in een spinneweb en vernielt het waardoor hij ruzie krijgt met de spin. Hij doodt de spin wanneer zij springt, met een dennenaald. Zo komt hij in contact met een aantal doodgravers, waar hij ook gaat eten (paardenvlieg, onder de grond).Deze vinden het jammer dat hij niet dood is en stellen hem voor om op z’n rug te gaan liggen met z’n pootjes omhoog.Daarna komt hij een worm tegen die zich zelf in de knoop kronkelt daarna gaat hij op bezoek bij een mierenkolonie. Waar hij zeer vereert ontvangen wordt. Hij is overal bekend om z’n kennis over de insekten en alle dieren zijn nu bang dat ze het verkeert doen en komen bij hem om advies. Hij zegt hun dan dat ze moeten handelen naar hun eigen denken omdat hun instinct wel zegt wat goed is. Hij nodigt de mieren uit om met hem terug te keren naar z’n eigen wereld. Ze gaan dan met z’n allen op pad en komen een ander mierenleger tegen waarmee ze gaan vechten.Op het moment dat een vijandige mier mierezuur in z’n gezicht spuit wordt hij wakker in z’n bed. Hij is terug onder de mensen, die hem bitter tegenvallen.Hij maakt het proefwerk aan de hand van de dingen die hij in z’n droom gezien heeft en haalt een slecht cijfer.MENING

het was een leuk boek om te lezen,en het was niet moeilijk om te begrijpen. En het heeft een leuke inhoud.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen