Boekverslag : Veronica Hazelhof - Elmo
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1534 woorden.

Samenvatting
Op een snikhete middag maakt Vera kennis met Elmo en zijn moeder Jannie, die zich Jolene noemt. Ze hebben hun intrek genomen in een naburig leegstaand huis. Jolene heeft jarenlang in de countryband van haar man Bill gezongen. Na hun scheiding heeft ze een tijd niet opgetreden en nu probeert ze met hulp van haar nieuwe vriend Martin een come-back te maken. Vera komt direct onder de indruk van de knappe, maar vrij stille Elmo. Ze raken bevriend en Vera wordt steeds verliefder op de jongen, maar hij laat niet duidelijk merken wat hij voor haar voelt.

Vera en Elmo gaan veel met elkaar om, ook al omdat ze op dezelfde school zitten, maar Elmo heeft het te druk met begeleiden en verzorgen van zijn moeder. Jolene twijfelt namelijk enorm of ze wel weer zal optreden. Ze is erg onzeker. Elmo moet steeds op haar inpraten en ook het hele huishouden regelen want Jolene maakt van het huis een enorme bende.

Jolenes vriend Martin heeft een optreden in Haarlem geregeld. Vlak voor het optreden weigert Jolene het toneel op te gaan. Elmo en Vera slagen erin haar ervan te overtuigen dat ze echt niet zal afgaan. Het optreden wordt inderdaad een succes.

Kort daarop weet Martin een optreden tijdens een festival in Belgie te boeken. In de aanlooppereode ernaartoe wordt Jolene steeds zenuwachtiger en angstiger.

Als ze op het festivalterrein aangekomen zijn, verteld een van Jolenes bandleden aan Vera dat Jolenes ex-man Bill ook aanwezig is met zijn band. Vera wil Jolene en Elmo waarschuwen, maar dat mislukt. Plotseling worden ze geconfronteerd met Bills aanwezigheid en dat is een grote schok. Elmo reageert woedend op Vera maar draait later wel weer bij.

Tijdens het festival laat Elmo een zwaluw op z'n arm tatoeren. Bill, met wie Elmo nog steeds goed op kan schieten, heeft ook z'n tatoeage. Na haar succesvolle optreden ziet Jolene de tatoeage bij Elmo en raakt helemaal buiten zinnen van kwaadheid. Nu wordt Elmo voor het eerst in zijn leven echt kwaad op zijn moeder. Hij zecht dat hij genoeg van haar nukken heeft en gaat vanavond met Vera naar een feestje dat Bill met zijn bandleden geeft. Bill zegt daar dat Elmo altijd bij z'n tante kan komen wonen.

De volgende dag praat Vera tijdens een gesprek met Jolene haar mond voorbij: ze zecht dat Elmo overweegt om bij haar weg te gaan. Terug in Nederland rijdt Jolene zich 's nachts met de auto van Martin dood. Het is een duidelijk geval van zelfmoord. Elmo is totaal in de war en overstuur. Hij wil Vera niet meer zien. Vera is ook vollendig van de kaart. Ze voelt zich schuldig.

Het verhaal maakt nu een sprong van anderhalf jaar. In die tijd heeft Vera Elmo niet meer gezien. Wel denkt ze veel aan hem. Van Martin weet ze hoe het met hem gaat. Een keer belt ze Elmo op, maar hij zecht dat hij wel contact met haar zal opnemen als hij daar aan toe is.


Overige
BESPREKING

In een interview heeft Veronica Hazelhof een gezecht dat haar boeken altijd gaan over vier belangrijke menselijke relaties: liefde, jaloerzie, trouw en strijd. In Elmo komen deze onderwerpen inderdaad ook duidelijk naar voren.

De liefde komt op verschillende manieren aan de orde. In de eerste plaats gaat het boek over de vriendschap tussen Vera en Elmo. Vera is gauw verliefd op Elmo, maar hij draagt een pantser om zich heen; zijn gevoelens laat hij niet gemakkelijk blijken. Alleen uit kleine, terloopse opmerkingen valt op te maken dat hij op Vera gesteld is. Pas op de avond na het feest bij Bill toont Elmo zijn gevoelens echt: hij wil met Vera vrijen.

In de tweede plaats speelt de liefde van Elmo voor zijn moeder een belangrijke rol. Hij beschermt, begeleidt en steunt haar waar en wanneer hij kan.Vaak cijfert hij zich weg. Jolene is niet makkelijk, maar Elmo heeft een enorm incasserings vermorgen. Pas als Jolene buiten zichzelf raakt op het festival, is het voor Elmo genoeg geweest.

In de derde plaats komt de liefde van Jolene voor Bill omgekeerd aan bod. Ze houden van elkaar maar uiteindelijk kon Bill niet meer met haar leven. Door haar kuren en wispelturigheid maakte Jolene hun samenleving tot een hel. Hoewel Jolene het door haar gedrag op een scheiding gestuurt heeft, kan ze eigenlijk niet leven zonder Bill.

In de vierde plaats wordt de liefde van Martin voor Jolene zichtbaar. Hij gedraagt zich vrij ruw, maar houdt echt van Jolene en laat dit ook voordurend zien.

In de vijfde plaats is er de liefde van Elmo voor zijn vader. Hij kan enorm goed met hem opschieten en bewondert hem, maar aan Jolene mag hij daar niets van laten blijken. Dat zou haar nog onzekerder maken.

Jaloezie speelt in bijna alle genoemde liefdesrelaties een rol. Het meest opvallende in dit in de relatie tussen Jolene en Bill. Bill was niet altijd trouw en Jolene kon dit niet accepteren. Ze was vereselijk jaloers op zijn liefjes.

Jaloezie komt ook voor bij de klasgenooten van Vera. Ze zijn jaloers op haar, omdat Vera met de knappe Elmo omgaat. Een belangrijke rol speelt die jaloezie echter niet in het verhaal. De gevoelens van jaloezie die Vera koestert zijn wel heel belangrijk: die vormen zelfs de KERN van het verhaal. Vera is er steeds op uit Elmo voor zichzelf te krijgen. Maar hij heeft meer aandacht voor zijn moeder dan voor haar. Dat kan ze niet goed verkroppen, maar ze zecht daar niets over. Tot het moment dat Elmo genoeg van zijn moeder heeft en dat tegen haar zegt. Dan komt de cruciale gebeurtenis in het verhaal: Vera verteld Jolene dat Elmo niet meer bij haar blijft. Als Jolene zegt dat ze dat nooit zal kunnen verdragen, wordt Vera kwaad en smijt Jolene allerlij verwijten naar het hooft: "Op zijn zestigste woont die jongen nog bij zijn moeder omdat de ziel hem zo hard nodig heeft, want zelf kan ze niks of ze wil niks. Elmo als verpleegster voor z'n mammie!" (p. 134). Later blijkt dat dit moment de aanleiding voor Jolenes zelfmoord moet zijn geweest.

Trouw en strijd zijn in dit boek nauw verbonden met de thema's liefde en jaloezie. Bill is Jolene bepaalt niet trouw en dat veroorzaakt hun breuk. Elmo probeert heel lang trouw te zijn aan zijn moeder: steeds weer helpt hij haar over haar inzinkingen heen. Maar ook hij slaagt er niet in haar tot het eind trouw te blijven.

Verschillende personen leveren strijd met zichzelf of met een ander. Jolene strijdt vooral met zichzelf. Ze is bang dat haar come-back zal mislukken, Dat ze onvoldoende kwaliteiten heeft. Ze strijdt voordurend tegen haar onzekerheid. Ook Elmo wordt bij de strijd betrokken. Daarnaast voert hij een innerlijke strijdt: zowel zijn moeder als zijn vader mag hij graag. Het ellendige is alleen dat hij moet kiezen. Uiteindelijk kiest hij voor zijn vader. Vera voert een strijdt om de aandacht van Elmo. Ze wint het makkelijk van haar jaloerse klasgenoten, maar van zijn moeder kan ze Elmo minder makkelijk losweken. Als ze, aan het eind, de strijdt gewonnen lijkt te hebben, heeft ze in werkelijkheid Elmo verloren: hij wil haar niet meer zien.

We zien de gebeurtenissen door de ogen van Vera. Zij vertelt het verhaal achteraf in de ik-vorm. We leren daardoor haar gevoelens heel goed kennen. De gedachten en gevoelend van de andere personen blijken alleen uit wat zij zeggen en doen. Door dat we weinig van hem weten, is hun gedrag soms moeilijk te begrijpen of verrassend. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk wat er in de stille Elmo omgaat. Verrassend is natuurlijk Jolenes plotselinge zelfmoord.

Het verhaal speelt zich af in het milieu van de country-muziek. Zowel artiesten en publiek kleden zich op een bepaalde manier en je krijgt als lezer een kijkje achter de schermen. De tranentrekkende smartlappen die de artiesten zingen, blijken soms verrassend veel op werkelijke gebeurtenissen te lijken. Jolene zingt regelmatig nummers die op haar eigen leven van toepassing zijn. ('Jolene' is ook een lied van Dolly Parton).

De drie belangrijkste personen van het verhaal, Vera , Elmo en Jolene, maken een duidelijk ontwikkeling door. Aan het eind van het verhaal zijn ze anders dan in het begin. De ongeduldige en wispelturige Vera die haar mond snel voorbij praat, is aan het eind een stuk wijzer en rustiger geworden: ze is door het drama met jolene geestelijk ook flink beschadigd , want ze denkt dat de zelfmoord deels haar schuld is geweest. De knappe Elmo die steeds alles voor zijn moeder regelde en een eindeloos geduld met haar had, koos voor zijn vader en veroorzaakte daarmee ongewild de dood van zijn moeder.

De zenuwachtige, onzelfstandige Jolene drijgt na haar man haar laatste steun te verliezen, haar zoon, en dan heeft het leven voor haar geen zin meer.

Het boek is verdeelt in achttien korte hoofdstukken. Behalve het laatste, sluiten ze direct op elkaar aan: ze beslaan enkele weken aan het eind van een schooljaar. Het laatste hoofdstuk speelt anderhalf jaar later. Daarin verteld Vera wat er gebeurt is na Jolenes crematie. Wat liefde tussen Vera en Elmo betreft, heeft het verhaal weliswaar een open einde, maar het lijkt niet erg waarschijnlijk dat het tussen die twee nog wat wordt.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen