Boekverslag :  - Matilda
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2020 woorden.

MatildaMatilda was een klein briljant meisje, maar haar ouders waren de domste ouders die je maar bedenken kon. Haar vader was een afzetter in de autohandel. Haar moeder ging 5 keer per week naar Bingo in de stad, 12 km. van huis vandaan. Op een dag toen Matilda 4 jr. oud was, vroeg ze aan haar vader of ze een boek mocht lenen uit de bieb. Maar dat mocht niet want ze hadden een televisie en dat vond haar vader voldoende. De middag erna ging ze toch naar de bieb., en las daar het ene boek na het andere. Maar zoals ik al zei, was haar vader een afzetter in de autohandel, daar maakte hij gebruik van hele oneerlijke trukjes.

Zoals bijv.: Zaagsel en olie door elkaar mengen, zodat de versnellingsbak weer 50.000km. loopt. Of de kilometerteller achteruit zetten zodat de teller weer op 10.000km. staat. Daar maakte Matilda zich zo kwaad over dat ze besloot om haar vader en moeder eens te pakken te nemen. Op een dag smeerde Matilda wat superlijm op de hoed van haar vader en hing hem weer aan de kapstok.Toen haar vader hem opzette, zat hij zo vast dat hij hem niet meer afkreeg. Dus mevrouw Wurmhout moest zijn haar eraf knippen,om de hoed eraf te halen. Maar haar vader had er niet van geleerd. De volgende dag ging Matilda naar een vriendje op de hoek van de straat,die Fred heette en een pratende papegaai had. Ze vroeg of ze de papegaai mee mocht nemen, stopte hem thuis in de schoorsteen en ze dachten dat er een spook in de kamer zat. Dus Matilda had ze weer de stuipen op het lijf gejaagd. De volgende week was het heel rustig geweest in het huis van de familie Wurmhout, maar op een avond kwam meneer Wurmhout thuis en zij tegen zijn zoon dat hij moest uitrekenen hoeveel winst hij had van zijn verkochte auto's. Zachtjes zij Matilda het antwoord uit haar blote hoofd. Haar vader was zo verbaasd dat hij in woede uitbarste omdat hij dacht dat Matilda gespiekt had.Dus vond Matilda dat het weer eens tijd werd om wraak te nemen. En dat ging zo: Ze gooide supersterke verf van haar moeder in het busje haarlak van haar vader,haar vader spoot de supersterke verf op zijn haar en zijn haar zag er niet uit.

De volgende ochtend ging Matilda voor het eerst naar school. De juffrouw,die achter het bureau zat was heel mooi, bleek en slank. En ze heette juffrouw Engel. Toen juf Engel vroeg of er iemand de tafel van 2 kende, stak Matilda haar vinger op en ze zegde de hele tafel van twee op. Daarna vroeg juf. Engel of ze nog meer tafels kende. Ze zei, ik weet het niet maar misschien wel. Juf. Engel vroeg haar wat drieendertig keer zeven was en ze zei heel zachtjes: tweehonderdeenendertig.,en juf Engel stond helemaal verbaast. Toen vroeg ze aan de klas of iemand KAT kon spellen, en Matilda zei:"ja hoor "K-A-T."

Ze zei ook ik kan ook al boeken lezen.", maar toen ging net de bel en gingen alle kinderen naar huis. Juf Engel ging naar het kamertje van juf. Bulstronk, het hoofd van de school, een grote dikke gespierde vrouw, die erg gemeen was, zelfs tegen de leerkrachten. Juf Engel zei dat Matilda een wonderkind was, maar juf Bulstronk wilde het maar niet geloven. Ze had net bij meneer Wurmhout een nieuwe auto gekocht en die zij dat zijn dochtertje niks was en haar vader zou wel gelijk hebben want hij woont met zijn dochtertje in een huis en toen moest juf Engel het kamertje uit. Maar ze was nog niet verslagen. Ze ging die avond naar het huis van de fam. Wurmhout en vroeg of ze niet gemerkt hadden dat Matilda kon lezen, maar ze zeiden van niet. De volgende ochtend op school zat Matilda met lavendel in de hoek van speelplaats. Opeens kwam er een meisje van tien jaar aan en zei:" Hebben jullie al kennis gemaakt met juffrouw Bulstronk?" maar voor ze iets konden zeggen praatte hortensia al weer verder, wat ze allemaal voor kattekwaad had uitgehaald en dat ze in stikhok heeft gezeten. En op dat moment kwam de Bulstronk buiten, iedereen was ineens stil. Ze stapte naar een meisje toe dat Amanda heette en zei:" waarom heb jij vlechten?" want waar Bulstronk absoluut niet tegen kon was vlechten in je haar. En toen Amanda een beetje tegenstribbelde was het meteen raak, want de Bulstronk pakte haar bij haar vlechten en slingerde haar weg tot buiten het schoolplein. En marcheerde weer naar haar eigen kamertje. De volgende ochtend werden alle kinderen verzocht om naar de aula te komen, zodra alle 250 kinderen in de aula zaten marcheerde Bulstronk het podium op. Iedereen was stil, in verwachting wat Bulstronk zou zeggen. " Bram Bokkepoot" gilde Bulstronk door de zaal. Bram moest dus naar voren komen, want Bulstronk zij dat hij de cake gisteren van haar had gejat. Deze keer klonk de stem van Bulstronk zachter en vriendelijker. Dat moment kwam de kokkin binnen met een hele grote chocoladecake en hij moest en zal opgegeten worden door Bram. Tot Bulstronks verbazing at hij de hele cake op. Een tijdje later op een ochtend in de pletze basisschool, zat iedereen van de klas van juffrouw Engel op hun plek. Opeen zij juffrouw Engel dat iedereen op moest letten, want het was tijd voor de wekelijkse test.

Dat is op een ochtend dat juffrouw Bulstronk de klas overneemt en gaat overhoren wat ze die week geleerd hebben. Er moest altijd een kan water op haar bureau staan met een glas. Lavendel stelde zich daarvoor ter beschikking.

Intussen dacht ze diep na hoe ze Bulstronk te pakken zou nemen. En ze was op het idee gekome dat ze een salamander in de kan van Bulstronk zou doen. De volgende ochtend pakte ze een kan water en gooide de salamander er in en ging buiten spelen. Om twee uur ging de bel en iedereen ging naar binnen. Bulstronk zei:" allemaal jullie handen omhoog, dan kom ik kijken of ze goed schoon zijn " en ze bleef staan bij een jongetje dat Nico heette. " je handen zijn vies ". zij ze en ze vroeg of hij het antwoord van 7 x 2 wist. Hij zei "achttien".

"dat is fout " zij Bulstronk. Ze pakte hem bij zijn haren en zei: " 7x2 is 14 en geen 18 zeg op dan 7x2 is 14 ". Nico zei heel zachtjes: "7x2 is 14" en bulstronk liet hem vallen. Zo deed ze dat bij nog wat kinderen. Toen ging ze voor het eerst naar haar bureau. Ze pakte haar kan en goot het water met de salamander in het glas. Ze deinsde heel hard achteruit van schrik.

"Matilda " zei ze deze streek heb ik zeker aan jou te danken he. Je vader had gelijk toen doe mij waarschuwde voor jou. Matilda werd ook boos en zij " ik heb het niet gedaan, echt niet "en op dat moment gingen haar ogen gloeien en zei tegen zichzelf :" duw om, duw dat glas om. Ze duwde het glas met haar ogen over Bulstronk heen. En Bulstronk was zo kwaad dat ze de klas uit stampte de deur hard achter haar dicht sloeg.

"Oef " zij juffrouw Engel, jullie mogen naar huis. Matilda ging niet naar huis, ze bleef zitten en vroeg of ze even mocht praten met juf Engel. Ze zei dat ze het glas had om gegooid met haar ogen. Juffrouw Engel was even stil en vroeg of ze het nog een keer wou doen. Matilda vond het goed en ging op haar plek zitten en concentreerde Zich. Haar ogen begonnen weer te gloeien en ze zij weer "duw het om" en het glas viel met een gerinkel om. Ze stonden allebei even met open mond te kijken naar het glas. Toen ze weer bij kwamen vroeg juf Engel aan Matilda of ze thee kwam drinken. Toen ze uit de stad waren gingen ze over het wonder praten dat Matilda net verricht had. Juf Engel vond dat het een bijzondere gave was en dat ze er voorzichtig mee om moesten gaan. Maar toen ze bij een klein huisje waren, wat het huisje van juf Engel was, stopten ze met praten. Matilda vond dat het huisje op het huisje van Hans en Grietje leek, maar ze kon zich nauwelijks voorstellen dat juf Engel hier in woonde, en zich afvroeg wat voor geheim hier nou achterzat. Toen ze achter de thee zaten zei juf Engel dat het haar een goed idee leek om is uit te proberen wat Matida nou nog meer kan optillen en omduwen.

Maar toen vroeg Matilda of ze veel verdiende. Juf Engel vertelde dat ze een heel moeilijk leven had en dat haar moeder dood ging toen ze 2 was en haar vader doodging toen ze 5 was en dat haar tante haar had opgevoed. Maar dat was niet zo maar een tante! Dat was een valse tante die juf Engel slecht had behandelt en haar weinig geld gaf. En die tante was…………………. JUFFROUW BULSTRONK!

Matilda stond helemaal verbaasd maar ze moest nu toch wel naar huis dus liep juf Engel even mee.toen ze bij matilda's huis aankwamen vroeg Matilda nog een paar dingen:hoe haar vader altijd genoemd werd, En dat was Marcus, en hoe Bulstronk altijd genoemd werd, en dat was Agatha, en hoe juf Engel altijd genoemd werd en dat was Marijke. Toen Matilda thuis was liep ze meteen naar de kast en pakte daar een sigaar uit en ging ermee naar haar kamer en ging ze oefenen. Elke middag toen ze thuis kwam oefende ze even met de sigaar. En na veel oefenen kon ze de sigaar laten vliegen, schrijven enz. maar nu moest het grote plan nog uitgevoerd worden. De dag erop was het donderdag en alle kinderen wisten maar al te goed dat op deze dag juffrouw Bulstronk komt om te inspecteren of ze wel goed geleerd hadden. Na de middagpauze kwam Bulstronk in de klas. Ze zei tegen Nico dat hij de tefel van drie moest opzeggen maar dan achterste voren. Maar hij kende de tafel van drie niet dus pakte Bulstronk hem bij de haren vast en ging met hem zwaaien en zei: " nou, zeg het dan ". Opeens zij Wilfred achter in de klas: "KIJK EENS NAAR HET BORD!!!!" Er hing een krijtje in de lucht en schreef iets op het bord: "Agatha, dit is Marcus. Geef mijn Marijke haar huis terug. Geef mijn Marijke haar salaris terug. Geef mijn Marijke haar huis terug en ga weg, anders pak ik je.

Net zoals je mij ook te pakken hebt genomen. Op dat moment zag juf Bulstronk zo wit dat ze helemaal flauwviel. Toen kwamen alle meesters en juffen en zeiden: "zo…wie heeft dat voor elkaar gekregen ". Niemand gaf antwoord. Juf Engel zei tegen de kinderen dat ze nog wel even naar buiten mochten, maar Matilda bleef staan bij juf Engel en ze gaf Matilda een dikke zoen. De volgende dag liep op rolletjes. Meneer Dophoed, het onderhoofd van de school, ging kijken of juf Bolstronk thuis was.Hij klopte aan, hij riep, maar er was niemand thuis. Hij ging naar binnen en ontdekte dat Bulstronk weg was. Iedereen op school was blij. Ondertussen had juf Engel al het huis en geld gekregen wat haar vader had achtergelaten. Op een middag ging Matilda mee naar juf Engel, ze praatten wat en om 6 uur ging Matilda weer naar huis.

En toen ze thuis kwam waren vader, moeder en haar broertje Michiel alles aan het inpakken in een grote zwarte Mercedes. Ze gingen weg, naar Spanje, maar Matilda wilde niet mee. Ze rende heel snel naar het huis van juf Engel. Ze zei:" ze gaan weg en ik wil niet mee". Snel renden ze naar het huis van de fam. Wurmhout om te vragen of Matilda bij juf Engel mocht wonen. Wat hen betrof mocht het en kort daarna reden ze hard met de Mercedes de bocht om en Matilda zag ze nooit meer terug.

Q
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen