Boekverslag : Anna Blaman - De Rode Beuk
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 754 woorden.

Titel

De Rode BeukOver het boek

Chronologisch verhaal waarbij ik vooral op ruimte moest letten. Ruimte kan een verhaal meer echtheid geven, een bepaalde ruimte kan ook een bepaalde sfeer creëren. Zo zal de beschrijving van bijvoorbeeld een riool niet een prettig gevoel geven, hiermee kun je dus afschuw opwekken.

In dit verhaal spelen twee dingen de hoofdrol, namelijk de beuk en de vrouw die uit het raam kijkt. De vrouw ziet alles, maar doet niets. Ze is bang. Angst is het thema en het motief van dit verhaal.Samenvatting

Tegenover villa Weltevreden staat een prachtige oude beuk. Honderd jaar oud welteverstaan. De boom waakt al honderd jaar over de mensen in het dorp, al honderd seizoenen heeft zij haar takken zegenend uitgestrekt boven de mensen; boven kinderen, kussende liefdesparen, eenzamen die er troost zoeken…

Het is 1944. Oorlog. Er worden mensen gedood op straat maar iedereen leeft gewoon door en blijft tevreden van de mooie boom genieten. Er is een vrouw die uit het raam tuurt, zij ziet alles gebeuren op straat, maar ze kijkt en kijkt alleen maar naar de boom en doet verder niets, ze geniet louter van het uitzicht.

Dan ziet ze iets. Ze ziet dat de takken een beetje bewegen van de boom. Dat kan niet, want er is geen wind. Ze pakt haar toneelkijkertje die ze tijdens toneelstukken gebruikt om de gezichten van de spelers goed te zien en ze kijkt geconcentreerd naar de boom.

Dan ziet ze iets. Er zit een man in de boom. Een man die daar vlucht. Misschien een jood. De vrouw ziet hem, schrikt en is zo bang, bang voor de Duitsers en bang voor wat ze moet doen. Want hij zit in haar boom, zij heeft hem gezien en dat is gevaarlijk.

Dan hoort ze een legerauto. De auto rijdt naar villa Weltevreden toe. Er wordt aangebeld en ze doet open. "Nee, geen vluchteling gezien", verteld ze. De soldaten merken dat ze bang is en haar huis wordt doorzocht, maar daar vinden ze uiteraard niets, de man zit buiten in de boom. De soldaten vertrekken.

Ze wil blij en opgelucht zijn maar het lukt niet, ze denkt aan de andere mensen die gedood zijn bij dit soort gebeurtenissen en ze is nog steeds bang.

Ze doet haar gordijnen dicht. Want ze denkt dat ze hem gered heeft door hem niet te verraden en dat ze er verder niets meer mee te maken heeft.Die avond wandelen een soldaat en een Hollands meisje arm in arm en blijven stil staan onder de boom. De boom hoort het lieftallige gelispel voor de zoveelste keer aan en weet wat er zal komen: de soldaat zal het jaartal, 1944, in de bast krassen . Dit gebeurt niet. De soldaat kust het meisje, onder de boom. De jongen in de boom huivert, hij is bang ontdekt te worden en hij wordt moe van het vasthouden.

De soldaat merkt de huivering. Hij richtte een zaklantaarn op de boom en ontdekte de man daarin. Hij stuurde het meisje weg en binnen de kortste keren kwam er een legerauto. De vrouw hoort alles in haar huis en is bang.

De legerauto stopt, er stappen zes soldaten uit en er wordt op de boom geschoten. De vluchteling valt eruit, hij is dood.Een week later wordt de mooie boom gekapt door de bewoners. Want het is geen prachtige boom meer maar een verlaten schuilplaats van een gestorven vluchteling.Tijd

Chronologisch verhaal. Sommige delen zijn uitgebreider beschreven om dingen te verduidelijken. De schrijver probeert ook steeds spanning op te bouwen.Versnelling regel 175 t/m 183 en vertraging: 1 t/m 52 en 110 t/m 217.Fabel

Oude boom in WOII bij oude villa, een man zit in de boom, wordt neergeschoten, chronologisch. Een opstapeling van gebeurtenissen.

42 t/m 52: krassen in de boom, jaartallen.

218 t/m 235: als symbool van liefde, jaar na jaar op dezelfde plek.

133 t/m 136, 146 t/m 162, 240 t/m 279: strijd om leven en dood.

Thema

De vrouw helpt de vluchteling niet echt, ze had hem net zo goed naar binnen kunnen halen zodra haar huis doorzocht was en de soldaten weer weg.

Ze doet dit niet omdat ze ontzettend bang is.

Thema: Angst. Je wilt wel maar je durft niet en dus kies je de veiligste weg, het kiezen voor jezelf.

De beuk en de villa zijn de belangrijkste twee ruimte-elementen.

De boom is open en onveilig, villa is gesloten en veilig.

Hoewel de boom beschuttend en veilig lijkt, is zij dat niet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen