Boekverslag : Onbekend/anoniem - Karel Ende Elegast
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1073 woorden.


A. Eigen mening


Ik vind het een aardig
onderwerp, de Middeleeuwen hebben me toen ik klein was geboeid (ik heb toen ook
een hele reeks boeken over ridders en Middeleeuwen, zoals Ivanhoe gele­­­­­­­­­­­­zen).Als
je van de riddertijd houdt is het verhaal wel aardig. ­­­­­­­­­­­­­­Ik houd nu
alleen meer van realistische boeken, boeken die in deze tijd gebeuren, boeken
met onderwerpen waarvan je zegt >dat kan me elk moment gebeuren. Door het lezen
van deze tekst ben ik niet van mening veranderd, omdat het verhaal niet erg
veel dieptegang heeft. Het is een vrij apart onderwerp, het komt niet vaak voor
dat een koning/keizer uit stelen moet gaan.


De nadruk in dit verhaal ligt
op de gedachten van Karel die er overigens in dit verhaal niet erg veel zijn.
De gedachten hebben veel met de gebeurtenissen te maken, (alles wat Karel
denkt/hoopt gebeurt) ­waarschijnlijk omdat God een grote rol in het verhaal
speelt. In het verhaal komt maar een dramatische gebeurtenis voor (zijn neef
verraadt ­hem, hij wil hem vermoorden). Niet alle gebeurtenissen zijn
geloofwaardig: ten eerste omdat het een mythe is, en ten tweede omdat God een
grote rol speelt. Veel verras­sends gebeurt er in het verhaal niet (omdat de
gedachten een grote rol spelen weet je vaak al wat er gaat gebeu­ren). De
gebeurtenissen maken een onwaar­­schijnlijke indruk op mij­­­­.


De opbouw is heel simpel en
zeer begrijpelijk.


De tijd verloopt net als in
werkelijkheid. En terugblikken dienen om personages aan te geven.


Het taalgebruik was heel soms
hoogstaand dus af en toe moeilijk te begrijpen (oud taalge­bruik). Aan
gevoelens wordt niet echt veel aandacht besteed, omdat er niet zoveel personages
zijn: 1. Elegast, 2. neef Eggerick, 3. God.


Het verhaal bevat ook een
aantal interressante boeiende dialogen.


 


Verhaalanalyse, interpretatie
en samenvatting.


 


1. Titel beschrijving:


Naam auteur is er niet
(vermoedelijk Belgische priester)


Karel ende Elegast


Elfde druk, 1971


 


2. Uiterlijke beschrijving:


Het boek Karel ende Elegast
bevat 61 pagina=s (incl. oude taal, het verhaal apart zo=n 30


pagina=s ), 6 hoofdstukken, een
voorwoord en geen motto. Het thema van het verhaal is koning die uit stelen
gaat (geboden door god). Op de voor­kant staat een ridder die naar alle waarschijnlijkheid
Karel moet voorstellen.


 


4. Titelverklaring:


De titel van dit boek is nogal
makkelijk te verklaren: Karel ende Ele­­­­­­­gast,


omdat het over hun gaat. Het
verhaal heeft geen ondertitel.


 


5. Motto:


Dit verhaal heeft geen motto.


 


6. Genre:


Karel en de Elegast is een
ridderpiek. Het sub-genre is een ridderroman, omdat het het verhaal over de
ridderperiode gaat (de roman weet ik niet, waarschijnlijk de relatie tussen
Karel en God of Elegast).


 


7. Idee, motieven en thema.


Thema: De zinvolheid van Gods
bestuur (zelfs een absurd lijkend bevel blijkt later van groot belang). Het
idee van dit verhaal is: ABlijf op God, je dromen of je intuïtie vertrou­wen@.


Enige motieven zijn:


- koning die uit stelen gaat


- de meesterdief­


- toverkruid en toverspreuken


- Gods vertrouwen, vroomheid, samenzwering en verraad


 


8. Opbouw, structuur en spanning:


Opbouw:


a. Het verhaal wordt in
chronologische volgorde verteld en het is een aaneengesloten verhaal. Er zijn
geen flashbacks en/of vooruit wijzigingen. Wel denk hij een keer terug waarom
hij Elegast had verbannen.


b. De samenhang die ik in dit
verhaal zie is: de rol van de hoofdpersoon die uit stelen gaat en een vriend
wint en zijn eigen dood voorkomt en daardoor een vijand verliest­.


c. In dit boek vind je 3 grote
verhaallijnen: de hoofdpersoon is het centrale punt in dit verhaal. Hij is
dominant aanwezig in (vrij­wel) alle scènes. Alle gebeurtenissen (pro­blemen)
spelen zich af in zijn directe omgeving. Daarnaast zie je de verhaallijn van de
hoofdpersoon in relatie tot God, zijn (boosaardige) neef en Elegast.


d. In dit verhaal is er een grote
span­­­ningsboog te vinden en een boel kleine andere spanningsbogen. De grote
is waarom stuurt God hem in hemelsnaam uit stelen , en de kleine zijn wie is de
zwarte ridder, wie wint het duel (Karel-Elegast) wie wint het duel
(Elegast-Eggerick) enzovoorts­­­­­­­­­­­­­­. ­


e. Het verhaal begint met een
duidelijk begin: God gebied Karel te gaan stelen. In het midden kom je er
achter waarom (om zijn eigen dood te voorko­­men)en het eindigt met een
gesloten einde: AZo moge God voor onze dood alles ten goede keren.­­­­­­­­­­­


 


9. Personages:


Hoofdpersonen:


a. Karel historisch figuur
leefde van 742 tot ­­814 (van 800 tot 814 keizer). Karel is in dit ­verhaal
niet de machtige keizer die alles naar zijn hand zet. Hij is vroom, onhandig,
edelmoedig, dapper, kent twijfels en ook angstig.


b. Elegast is door Karel
verbannen na een klein misdrijf. Hij is roofridder en is barmhartig naar armen,
hij blijft trouw aan leenheer en koning (een outlaw die zijn
riddereigenschappen heeft behouden). De naam Elegast zou elven heer kunnen
betekenen, staand voor elvenkoning


c. Eggerick van Eggermonde hij
is getrouwd met de zus­ter van Karel. Hij is een ontrouwe ridder, het type van
de onsympathieke, ruwe krijgsman, die blijft vertrouwen op zijn eigen kracht,
een overmoedige ridder-zonder-vrees.


­­­­­­­d. Vrouw van Eggerick
niks over gezegd: slecht behandelt bij Eggerick en wordt uitgehuwd aan Elegast.


e. Engel: boodschapper van god
blijft maar aan dringen.


De karakter tekening is sterk
zwart-wit.


 


10. Tijd:


De tijd waarin het verhaal zich
afspeelt, is de Middeleeuwen, rond het jaar 780 dat haal je niet uit de tekst
maar met een gokje met zijn geboortejaar en voor de tijd dat hij keizer werd.
De vertelde tijd is ongeveer 12 uur. Dat maak ik op aan het feit dat het begint
als hij ligt te slapen en het eindigt de volgende dag die avond. De verteltijd
is een les uur (50 min).­­­­Het verband tussen verteltijd en de vertelde tijd
is dat de vertelde tijd ongeveer 16 keer sneller gaat. Dat merkje aan dingen
als: het werd donker de strijd duurde uren enzovoorts. Het is een chro­nologisch
verhaal en het tijds­perspectief is: de schrij­ver, net zomin als de lezer,
weet hoe het eindigt (vision avec).


 


11. Perspectief en
vertelsituatie:


 


Het verhaal wordt verteld door
de ogen van Karel (een enkelvoudig personaal). Je leert daardoor zijn gevoelens
kennen, ­­­­die sterk worden beïnvloed door religie (God).


 


12. Ruimte:


Het verhaal speelt zich af in
Ingelheim aan de Rijn. Ook speelt het een stukje in het woud van Ingelheim. En
bij het kasteel van Eggerick (ook in Ingelheim­­­­­­­.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


 


13. Taalgebruik:


De taal is eenvoudig, beeldend
en Zuid-Hollandse afkomst. Het verhaal is geschreven in paarsgewijs rijmende
versregels, die allemaal beklemtoonde lettergrepen hebben. Dit soort verzen is
gemakkelijk uit het hoofd te leren en voor te dragen. Er komen veel herhalingen
in voor: het kraaien van een haan, mishandeling van Eggerick=s vrouw, Elegast=s trouw op de proef gesteld,
engel aan Karel=s bed en het vragen naar de naam v/d ander.


 


C Achtergrondinformatie:


Het verhaal over Karel en
Elegast is boeiend en genoot grote populariteit, wat onder meer ­blijkt het
feit dat er oude drukken op rijm van be­staan. De gebeurtenissen worden met
vaart en gevoel voor humor en zijn nergens langdradig. Het verhaal verscheen in
proza voor volksboek (1488) en in bewerkingen van J.A. Alberdingk Thijm (in
zijn Kar­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­olingische verhalen, 1851) en Timmermans
(1921) . Er bestaan verschillende vertalingen: Karlmeinet, een Neder-Rijnse
vertaling rond 1300; Karl und Elegast, een Duitse versie eind 1400 begin 1500;
een franse vertaling in proza van J. de Saint-Genois, 1936.­­­­­­­­­­­­­­­­­en
van introspectie of detail­be­­schrijving.@


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen