Boekverslag : Paul Biegel - De Zwerftochten Van Aeneas
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1306 woorden.

1A) De titel van het boek is "De zwerftochten van Aeneas.

B) Aeneas moest, na de verwoesting van Troje, een zwerftocht maken van de (oud Griekse) goden. Dit werd onder andere bepaald door het Lot (dat wat er gaat gebeuren).2) Het originele boek is geschreven door Vergilius Maro uit Rome. Hij schreef het boek uit opdracht van keizer Augustus zodat hij zich kon meten met de twee boeken van de Ilias en de Odyssee. Paul Biegel heeft het op een moderne wijze naverteld in de vorm van een (proza) verhaal. Vergilius schreef het boek in dichtvorm.3) In bepaalde delen van het boek wordt er teruggeblikt op het verleden van Aeneas toen hij nog in Troje was. Dan verteld Aeneas het verhaal zelf. In het grootste deel van het boek wordt er door een buitenstaander verteld in de derde persoon. Ieder hoofdstuk van het boek wordt geassocieerd met een boek van Vergilius. De eerste zes hoofdstukken (boeken) gaan in feite over het boek van Homerus, de Odyssee. De laatste zes gaan over het beleg van Troje, oftewel de Ilias (ook van de blinde dichter Homerus)4) Ik vind dit boek vooral een leerzaam boek, omdat het op een goede manier weergeeft hoe de Grieken uit de oudheid dachten. Er worden veel feiten gebruikt uit de geschiedenis van die tijd.5) Het boek speelt zich af in het klassieke Turkije, Griekenland, Italië en Tunesië. Aeneas vaart met zijn mannen over de Middellandse-, Adriatische- en de Aegeïsche zee.6) Het boek speelde zich dertig eeuwen geleden af en de daarop volgende decennia's.7) De hoofdpersoon uit het boek is Aeneas. Hij was een van de dapperste helden aan de Trojaanse zijde toen deze werden aangevallen. Het valt erg op dat hij moedig en sterk is, maar ook vriendelijk en hij kon goed organiseren.Voor een groot deel hebben de Griekse goden een belangrijke rol in het verhaal. De drie belangrijkste goden in het verhaal waren; Venus (Afrodite), Juno (Hera) en Minerva (Pallas Athene). Venus was de godin van de liefde, ook was zij de moeder van Aeneas. Zij stond aan de kant van de Trojanen. De godin van de wijsheid, Minerva, stond aan de kant van de Grieken en bevoorrechte hun door de keuze van de gouden appel.

De vrouw van de oppergod Jupiter (Zeus), Juno, was eveneens door de gouden appel naar de kant van de Grieken gegaan en probeerde het leven van de Trojanen zuur te maken.8) Hoe het allemaal kwam.Ongeveer dertig eeuwen geleden werd er een kind geboren van koning Priamos van Troje, hij werd Paris genoemd. Vlak nadat Paris geboren was, werd er een voorspelling gedaan dat het kind tot de ondergang van Troje zou bijdragen. De koning liet hem naar de bergen brengen zodat hij daar zou omkomen van de honger. Een herders familie, die hem weg moest brengen, kregen medelijden met het kind en besloten om hem in hun familie op te nemen. Dit was allemaal strikt geheim en tegen de regels.

Toen hij ouder was en op de berg Ida aan het slapen was, werd hij gewekt door drie schone gestalten. Deze drie vrouwen waren de drie godinnen Minerva, Juno en Venus in sterfelijke gestalten. Ze vroegen hem om een gouden appel te geven aan de gene die het schoonst was. Er werden door allen schone beloften gedaan. Paris koos Venus, omdat zij hem de mooiste vrouw ter wereld, Helena, beloofde. En de mooiste vrouw ter wereld was nu net de vrouw van de koning van Sparta, Menelaos. Paris voer naar Sparta en schaakte Helena. De koning van Troje had hem weer erkend als zijn eigen zoon. Menelaos riep alle leiders uit Achaea (Griekenland) op om met hun legers Troje aan te vallen. Troje werd verwoest door middel van het houten paard, waar Griekse helden in zaten. Een paar mannen wisten te ontkomen van de moord- en plunderpartij. Onder leiding van Aeneas bouwden ze een paar schepen en gingen op zoek naar een nieuwe woonplaats.De zwerftochten (De Odyssee) In de eerste zes hoofdstukken (libers) blikte Aeneas terug op zijn zwerftochten. Hij vertelde zijn verhalen aan koningin Dido van Carthago. Het Lot bepaalde dat Aeneas een stad zou stichten in Italië en die stad zou de wereld regeren. De godin Juno had de wereldheerschappij aan Carthago toebedeeld. Juno probeerde Aeneas te verhinderen zijn eindbestemming te halen. Aeneas vertelde koningin Dido al zijn avonturen in Troje met het paard en zijn daaropvolgende zwerftocht. Tijdens dat verblijf in Carthago werd de koningin verliefd op Aeneas en ze bood hem aan om in de stad te blijven.

De twee godinnen Venus en Juno besluiten om de Trojanen en de Carthagers samen een volk te laten worden. Helaas voor deze twee godinnen gaat dit niet door, omdat er reeds iets anders bepaald was, aldus Jupiter (de oppergod).

De morgen daarop waren Aeneas en zijn mensen op aanraden van Mercurius, de Boodschapper van de goden, vertrokken. Dido, met een gebroken hart, stortte zichzelf in het zwaard. Na heel wat tegenslagen "Keerde het noodlot zich in al zijn wreedheid tegen de Trojanen." Aangekomen in Italië bezocht Aeneas de onderwereld en ontmoet daar zijn overleden vader. Zijn vader voorspelde hem dat hij een stad in Italië zou stichten en dat zijn nageslacht over de wereld zou heersen. Maar eerst zou hij daar oorlog moeten voeren. Ook kwam hij daar koningin Dido tegen, die weigerde met hem te praten.Oorlog, intriges en liefde (De Ilias) De hoofdstukken zeven tot en met twaalf spelen zich af in Italië. Koning Latinus, heerser over Latium werd onrustig toen verschillende voorspellingen vertelden dat "Een held uit een vreemd land zal met een leger op onze kust aankomen en hier gaan heersen."

Turnus, de toekomstige schoonzoon van koning Latinus, valt de Trojanen aan om de voorspelling niet uit te laten komen. De oorlog is lang en bloedig met veel verliezers aan beide kanten. Turnus is bijna overwinnaar, maar Aeneas en zijn mannen vechten terug en nemen de Latijnse stad in.

De voorspelling komt uit en Aeneas wordt heerser van Latium. Aan de Tiber sticht hij zijn nieuwe stad: ROME9) De schrijver wil de klassieke geschiedenis ook duidelijk maken voor de jeugd door er een "proza" van te maken. Het boek wordt nog eens extra interessant door de mooie tekeningen die in het boek staan.10) Het sterke punt van het boek vind ik het gedeelte waar de Trojanen aangevallen worden door Turnus, omdat daar helemaal geen goden aan te pas komen. De rest van het boek wordt vooral bepaald door de goden die doen waar ze zin in hebben. Het (wat) zwakkere punt vind ik het hoofdstuk waar er spelen worden gehouden, omdat dit niet helemaal klopt in de lijn van het verhaal. De Trojanen komen aan land waar er geen gevaren zijn, dit gebeurd meestal niet, en vooral niet met een stam die vriendelijk is tegenover de Trojanen.11) Het mooiste stuk vind ik het laatste, wanneer Aeneas zijn stad mag stichten. Hij is dan heerser van Latium en heeft dan zijn opdracht vervuld. Na meer dan zeven jaar is hij dan eindelijk op zijn eindbestemming en kan hij in rust leven. Ik vind dat het mooiste stuk omdat er dan eindelijk vrede is, dit gebeurde ook na de burgeroorlogen van Augustus (in wiens opdracht het geschreven was), een langdurige vrede.12) Ik zou het wel aanbevelen aan iemand omdat het niet erg moeilijk te lezen is. Eindelijk is er een boek dat niet over de Grieken gaat, er was ook alleen geschreven door Grieken. Er is een verklarende woordenlijst achter in het boek. Het hoeft daarom niet veel moeilijkheden op te leveren bij het lezen. Het boek is in feite een samenvatting van de volgende twee boeken: de vloek van Polyfemos, door E. Hartman en het beleg van Troje door P. Biegel.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen