Boekverslag : Onbekend/anoniem - Karel Ende Elegast
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2227 woorden.


Zakelijke gegevens
Naam van de auteur: Onbekend


Jaar van eerste druk: onbekend


Indeling: Het is een doorlopend verhaal van 41 bladzijden


Motto: geen
Samenvatting
Koning Karel de Grote wordt in de nacht voor hij zijn hofdag gewekt door een engel. Hij beveelt Karel om te gaan stelen, maar Karel doet dat niet. Pas na de derde keer (3 is een heilig getal) gelooft hij het en sluipt Karel het kasteel uit. Alle wachters slapen.


Op een gegeven moment komt hij op zijn paard een andere roofridder tegen. Beiden willen ze niet zeggen wie ze zijn en er ontstaat een gevecht. Dan noemt de onbekende ridder zijn naam: Elegast (Vroegere leenman die verbannen is).


Samen besluiten ze om bij Eggeric (zwager van Karel) het kasteel binnen te dringen. Daar gedraagt Karel zich erg onhandig, door te willen inbreken met een ploegijzer. D.m.v. een wonderkruid kan Elegast verstaan wat de dieren zeggen, en hij hoort dat de koning in de buurt is, maar hij gelooft hen niet.


Elegast neemt een flinke buit en wil ook nog een kostbaar zadel uit de slaapkamer stelen, maar Eggeric en zijn vrouw worden wakker van het gerinkel van de bellen van het zadel en Elegast verstopt zich onder het bed. Eggeric vertelt aan zijn vrouw dat morgen koning Karel vermoord zal worden. Als zij dan daarom tegen hem uitvalt, slaat Eggeric haar een bloedneus. Elegast vangt wat van haar bloed als bewijs in zijn handschoen op en tovert daarna iedereen weer in slaap en vlucht het kasteel uit. Dan vertelt hij alles aan Karel (maar Elegast weet niet dat de koning himself voor hem staat!).


Karel begrijpt hierdoor dat hij daarom door God was gezonden om uit stelen te gaan.


Karel belooft Elegast dat hij de koning zal inlichten en zo gaan ze uit elkaar. Door deze nachtelijke tocht ontdekt Karel -ondanks zijn verbanning- Elegasts trouw aan de koning en de ontrouw van Eggeric.


De volgende dag worden op het hofdag alle samenzweerders gevangen genomen en wordt er een tweestrijd tussen Elegast en Eggeric uitgeroepen. Elegast overwint (m.b.v. zijn gebed tot God) en Eggeric wordt gedood.


Elegast wordt dan in eer hersteld en krijgt Karels zuster als vrouw.


Thematiek:
Onderwerp: Een koning die uit stelen gaat.


Motieven: Duels, engel , Gods vertrouwen, koning die uit stelen gaat, Ridders, Moord, tovenarij.


Thema: Trouw. Dat je vertrouwen in elkaar moet hebben. Zo had Elegast ondanks de koning zijn landgoed had afgenomen had hij nog steeds vertrouwen in hem. En vertrouwen op God. Dat je hem moet vertrouwen ook al is de opdracht dat je iets eigenzinnigs moet doen zoals in dit verhaal gaan stelen.
Analyse
Titelverklaring: De titel verwijst naar de twee hoofdpersonen: koning Karel en Elegast.


Toepassing van het motto: is er niet.
Personages:
De Hoofdpersoon is Koning Karel (round character): karel is machtig en erg vroom. Hij vraagt God om hulp en voert zijn opdracht uit. Karel kan goed vechten en in stelen is hij niet erg handig.
De bijpersonen:
Elegast (round character): Hij werd door Karel na een klein vergrijp verbannen en om toen nog in leven te blijven is hij roofridder geworden. Hij is een meesterdief (kijk maar naar de inbraak) en hij is heel trouw aan de koning.
Eggeric (flat character): Hij is de zwager van Karel (getrouwd met Karels zuster) en eigenlijk is hij tegen de koning, want hij beraamt een samenzwering om hem te vermoorden.
Perspectief: Auctoriaal perspectief
Tijd: Het boek is geschreven in de middeleeuwen en het gaat over de tijd dat Karel de Grote leefde. Het boek begint s’nachts en eindigt de volgende dag. Het speelt zich af in chronologische volgorde.
Ruimte: Het verhaal speelt zich af in het kasteel van Karel, in het bos en in het kasteel van Eggeric en in de omgeving van Ingelheim aan de Rijn.
Open of gesloten eind: gesloten alle vragen worden beantwoord.


Beschrijvingsopdracht
Motivatie boekkeuze: We moesten een middeleeuws boek lezen. En dus ging ik maar kijken in de bibliotheek en pakte willekeurig een boekje van de plank.
Titelbeschrijving: Karel en Elegast, in de bewerking van J.A. Alberdingk Thijm en gemoderniseerd door J.J. Blessinga van L.j. Veen’s uitgersmij n.v. Amsterdam.
Persoonlijke reactie
Onderwerp:
Het gaat over Karel de Grote die uit stelen gaat. Ik vond het wel interressant, omdat je dat niet vaak tegen komt. Ik had wel verwacht dat het boek zo zou lopen, omdat ik in het Nederlands boek er al wat over gelezen had. Over het onderwerp heb ik nog nooit nagedacht en dat ga ik niet doen ook. Het is iets wat toch nooit gebeurt. Het onderwerp is hier meer gekozen, om het thema trouw te verduidelijken. Het onderwerp wordt oppervlakkig weergegeven, er worden niet veel details over verteld. Er wordt niet echt een visie op het onderwerp weergegeven, maar wel wordt in het boek wel een visie op het thema gegeven, want er wordt duidelijk gemaakt dat je moet vasthouden aan je geloof in God en aan de koning en dan zul je een goed leven hebben. Ik heb nog nooit een boek gelezen of een film gezien met dit zelfde onderwerp.
Gebeurtenissen:
De belangrijkste gebeurtenis is de boodschap van God, want dit is het begin van het verhaal. Andere belangrijke gebeurtenissen zijn de ontmoeting tussen Karel en Elegast, de beroving van Eggermonde en het duel tussen Elegast en Eggermonde. Deze gebeurtenissen worden goed beschreven in eenvoudige zinnen. Er wordt alles verteld wat je weten moet. De gebeurtenissen spelen de belangrijkste rol in het boek. Ik vind dat dat een goede keuze is geweest, want hierdoor is de verhaallijn heel duidelijk. Het verband tussen de gebeurtenissen vloeien logisch in elkaar over en vertonen veel samenhang. Ik vond het verhaal er ongeloofwaardig, bijvoorbeeld omdat Elegast dieren kon verstaan. De gebeurtenis dat Elegast Eggeric zijn huis weer inging om dat zadel te gaan halen en toen hoorde wat Elegast tegen zijn vrouw zei heeft de meeste indruk gemaakt, omdat dit duidelijk maakte waarom Karel uit stelen moest. De gebeurtenissen hebben geen indruk op mij gemaakt, maar het verbaasde me wel dat Elegast de koning trouw bleef. Ik had geen moeite om het verhaal door te komen. Ik had het zo uit. De verteller legde alles uit en je hoefde zelf geen verbanden meer te leggen. Dat is wel prettig. Ik ken geen films met dezelfde gebeurtenissen.
Personages:
Ik vind Karel de Grote wel een held, hij bleef God trouw, kon goed vechten en hij besefte dat hij fouten had gemaakt. Als lezer leer je de hoofdpersonen niet goed kennen, want hun karakters worden niet duidelijk beschreven. Het is duidelijk dat de nadruk in het boek ligt op de gebeurtenissen. Ik vind het in het algemeen wel belangrijk dat ik de hoofdpersoon in een verhaal goed leer kennen, maar bij dit verhaal vond ik het niet storend dat de karakters niet echt duidelijk werden beschreven, want het paste goed bij het verhaal. Ik vind de personages niet herkenbaar of levensecht, want ze leven in een andere tijd dan ik en ik kan me de tijd waarin zij leven moeilijk voorstellen. Bepaalde ideeën, gedachten, gevoelens en daden van de personages hebben mij niet beïnvloedt. Ik kon me redelijk verplaatsen in de personages, want ik begreep waaruit het gedrag van de personages voorkwam. Ik vind dit in het algemeen belangrijk, dat ik me kan verplaatsen in de personages, want hierdoor begrijp je als lezer het gedrag van de personages beter. Ik vond Karel en Elegast sympathiek, want ze leren van hun fouten en blijven trouw aan hun geloof en heerser. Hun gedrag keur ik dus goed. Eggeric van Eggermonde vond ik niet sympathiek, want hij beraadt een aanslag tegen de koning en is dus niet trouw aan zijn heer. Zijn gedrag keur ik om deze reden af. Ik vind de beslissingen van de personages begrijpelijk en aanvaardbaar, want dit past bij hun karakter en hun positie in de gemeenschap. Ik denk dat ik in dezelfde situatie op dezelfde manier zou reageren en handelen. De personages reageren redelijk voorspelbaar en ik vind dat niet storend.
Opbouw:
Ik vond het verhaal niet ingewikkeld. Je kon het goed volgen. Het verhaal was wel spannend. Ik was erg nieuwsgierig hoe het afliep. Er zijn geen terugblikken. Je ziet het verhaal voornamelijk door de ogen van een personage, namelijk door de ogen van koning Karel de Grote. De manier waarop je gebeurtenissen in dit verhaal ziet, vind ik goed geslaagd, want het wordt goed beschreven en het is duidelijk wat er gebeurt. Aan het einde blijf je als lezer niet met vragen zitten. Dat is wel prettig, ik heb een hekel aan boeken waarbij ik met vragen blijf zitten. Dan vindt ik het verhaal niet compleet. Het boek begon me te boeien toen Karel Elegast ontmoette, omdat het toen spannender werd.
Taalgebruik:
Ik vond het taalgebruik niet moeilijk. De verhouding tussen dialoog en beschrijving vond ik goed, ook al waren er meer dialogen dan beschrijvingen, maar dat paste goed bij het verhaal. De tekst leverderde geen problemen op door ingewikkelde beeldspraak, symbolische verwijzingen of duister taalgebruik, want alles werd uitgelegd in het boek. Er zijn geen eigenaardigheden.


Verdiepingsopdracht
De politieke, sociaal-economische en culturele achtergrond
• Relatie met politieke achtergronden


De door mij gelezen tekst bevat geen duidelijke relaties met politieke achtergronden. Nergens wordt er in de tekst verwezen naar vriendschappelijke of vijandige landen of naar het rijk van Karel de grote zelf.


• Relatie met sociaal-economische achtergronden


Het verhaal speelt zich alleen maar af binnen de stand van de adel / ridders. Geestelijken of boeren / vissers spelen geen rol in dit verhaal. Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat men van Elegast accepteert als hij van de geestelijken steelt. Men vond dit vaak een hypocriete en inhalige klasse.


Het feodale stelsel komt wel heel uitgebreid aan bod. Elegast, een vazal van Karel, wordt vanwege een klein vergrijp zwaar veroordeeld door Karel. Hij was immers ontrouw geweest. Later als tot Karel doordringt hoe enorm trouw Elegast nog aan hem is, terwijl hij alles door hem is kwijt geraakt en hij veel mensen moet onderhouden, herstelt hij Elegast weer in ere en geeft hij hem alles terug. Ook wordt er in de tekst een hofdag genoemd. Dan worden alle vazallen uitgenodigd door de leenheer.


Ook eercultuur komt aan bod in de tekst. Als Karel wordt bevolen om te gaan stelen wil hij dat eerst niet, omdat de mensen hem zullen verachten als ze erachter komen. Ook bedekt hij zijn schild als hij Elegast ontmoet en doet hij zich voor als iemand anders omdat hij niet herkend wil worden als zichzelf als hij gaat stelen. Als hij dan met Elegast vecht breekt het zwaard van Elegast. Hij dood hem dan niet, want dat zou oneervol zijn.


• Relatie met de culturele achtergronden


De tekst is overgeleverd in druk. Er zijn echter ook enkele handgeschreven pagina’s gevonden van Karel en Elegast, maar nooit het hele verhaal in schrift.


Ik heb symboliek aangetroffen:


Als de engel de tweede keer komt is Karel bang, want 2 is het getal van de Duivel.


Als de engel voor de derde keer komt weet Karel dat het goed zit, want 3 is een heilig getal en wijst naar de Goddelijke Drie-eenheid.


Als Karel de in het zwart geklede ridder (Elegast) ontmoet, is hij eerst bang. Zwart werd namelijk geassocieerd met duivel en hel.
Literatuur aan het hof


• Hoofsheid


De hoofsheid komt vooral tot uiting tijdens de gevechten. Karel doodt Elegast niet als zijn zwaard breekt en Elegast doodt Eggeric niet als die van zijn paard is gestoten. In beide gevallen is de tegenstander dan een makkelijke prooi, maar Karel staakt het gevecht en Elegast wacht totdat Eggeric weer in zijn zadel is geklommen. Dit doen ze omdat het tegen de regels van de hoofsheid is je tegenstander te doden als die zijn zwaard / paard kwijt is. Verder liegt Karel en doet hij zich als iemand anders voor om z’n ware identiteit te verbergen als hij gaat stelen. Stelen wordt beschouwd als iets onhoofs en dus wil Karel niet betrapt worden. Verder is het ook onhoofs als je je vrouw mishandelt. Hiermee wordt bevestigd dat Eggeric de ‘slechterik’ is.


• Genre


Het verhaal dat ik gelezen hebt behoord ongetwijfeld tot de Karelepiek. In tegenstelling tot de meeste verhalen speelt dit verhaal zich niet af tegen de achtergrond van Karel, maar speelt Karel zelf de hoofdrol. Vele Karelromans gaan over opstandige vazallen, waarin de sympathie bij de vazal ligt. Ook in deze tekst speelt een Vazal een hoofdrol. Het Centrale thema in deze tekst is ook heel duidelijk trouw, net zoals in de meeste Karelromans. Verder worden er weliswaar geen kruistochten gevoerd, maar toch is deze tekst doordrenkt met de invloed van God, zoals ook in de meeste Karelromans.


• Functie van de tekst aan het hof


Deze tekst moest de mensen aan het hof duidelijk maken dat je trouw moest blijven aan je leenheer en vooral aan God. Als je dat deed zou je niet snel onrecht aangedaan worden en als dat wel het geval was dan zou toch nog alles goed komen (De aanslag op Karel werd verijdelt en Elegast werd in ere hersteld). Als je dat niet deed dan zag het er niet best voor je uit (Eggeric vond de dood).


Informatie over boek
Het genre is de karelepiek. Het behoort ook tot deze stroming. De aanleiding waardoor dit boek is geschreven weet ik niet. Het is geschreven in de middeleeuwen rond 1230 en het speelt zich af tijdens het leven van Karel (742-814). Hij was keizer van 800-814 en rond 785 was er echt sprake van een samenzwering tegen hem.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen