Boekverslag : Ulrich Plenzdorf - Die Neuen Leiden Des Jungen W.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1667 woorden.

Auteur: Ulrich Plenzdorf

Titel: Die neuen leiden des jungen W.

Genre: roman

Eerste publicatie in 1976ThemaAan het begin van het boek komt er een overlijdensadvertentie van Edgar Wibeau. Zijn vader gaat uitzoeken hoe zijn leven in Berlijn is geweest. Edgar geeft in het boek commentaar vanuit het hiernamaals. De buitenwereld ziet Edgar als een opstandige jongen. De jongen die zomaar wegliep naar Berlijn. Hij is slim, trots, zelfstandig en eigenwijs. Voor de buitenwereld lijkt hij heel sterk en gelukkig, maar eigenlijk is hij heel eenzaam. Hij heeft behoefte aan gezelschap en liefde. Het huiselijke lijkt hem wel wat. Het wil dus eigenlijk zeggen dat mensen er voor de buitenwereld heel anders uitkunnen zien dan hoe ze zich eigenlijk voelen. Je moet dus verder kunnen kijken dan hoe mensen zich voordoen om ze goed te leren kennen. Het thema is zijn ongelukkige liefde voor Charlie. De liefde wordt niet beantwoord. Eventjes lijkt het van wel, maar dan kiest ze toch voor zekerheid en kiest ze voor Dieter.B Vragen over de personen in het boek1 Hoofdpersoon:

Edgar Wibeau

2 Wat houdt hem bezig:

Zijn vader die hem in de steek heeft gelaten.

Zijn liefde voor Charlie.

Zijn tekentalent.

3 Bijpersonen:

De belangrijkste:

Willie: Hij is de beste vriend van Edgar. Hij was de enige van het thuisfront

die nog een beetje contact had met Edgar. Hij kreeg cassettes van Edgar

Charlie: Ze kleuterjuf op de kleuterschool die in de buurt van Edgars

tuinhuisje staat. Edgar is verliefd op haar.

De andere bijpersonen:

Dieter Schmidt: Hij is de verloofde van Charlie.

Flemminga: Hij is Edgars leermeester.

Zaremba: Hij is bouwvakker en een vriend van Edgar.

Addi: Hij is bouwvakker. Hij is Edgars tegenpool, maar ook zijn beste vriend

in Berlijn.

Zijn ouders: Ze zijn gewoon zijn ouders.

4 Wat is het karakter van de hoofdpersoon + belangrijkste bijpersonen:

Edgar is een slimme, trotse, zelfstandige jongen. Hij heeft lef dat blijkt uit de scène op de kunstacademie. Negatief is dat hij erg eigenwijs is. De buitenwereld ziet hem als een opstandige jongen. Hij is eigenlijk heel eenzaam en mist liefde. Hij heeft behoefte aan gezelschap het huiselijk lijkt hem wel leuk.

Charlie is verloofd. Ze is een aardig meisje. Ze vindt Edgar schilder talenten niet goed. Ze vindt het leuk dat hij zo goed met de kinderen kan omgaan. Ze is wel verliefd op hem, maar kiest uiteindelijk wel voor zekerheid en trouwt met Dieter.

Willie is de beste vriend van Edgar. Hij en Edgar begrijpen elkaar precies, maar van de bandjes begrijpt hij ook niet alles. Hij is slim. Hij is volgens mij een aardige jongen.

5 Hoe ervaar jij de dingen die ze doen en denken:

Ik vind het wel begrijpelijk dat Edgar eenzaam is. Hij is toch in de steek gelaten door zijn vader. Ik denk dat dat een enorm rotgevoel geeft. Ik kan dit gevoel op zich wel herkennen. Je voelt je ook wel eens door iemand in de steek gelaten. Het is denk ik alleen niet zo sterk als bij Edgar, want als één van je ouders je in de steek laat dan lijkt me dat heel erg. Ik zou niet verkleed bij mijn vader op bezoek gaan om te kijken of hij me herkend, maar ik zou denk ik een brief schrijven.

Het gevoel van Charlie dat ze wel verliefd is op Edgar, maar dan toch voor zekerheid kiest snap ik niet. Als je echt verliefd op iemand bent dan maakt het niks uit hoeveel geld hij heeft of hoeveel zekerheid je bij hem hebt. Je houd dan gewoon van hem en dat is genoeg. Ik zou het denk ik anders aanpakken. Ik zou gewoon verder gaan met de jongen waar ik het meest van zou houden.

6 Wie vind je het meest sympathiek:

Ik vind Edgar het meest sympathiek. Hij is een aardige joongen. Hij doet geen vlieg kwaad. Hij wordt ook niet goed begrepen en is erg eenzaam. Hij laat het niet blijken dat hij zich zo alleen voelt en liefde mist, maar hij houdt zich groot.

7 Wie vind je het minst sympathiek:

Ik vind de vader van Edgar het minst sympathiek, omdat hij zijn zoon zomaar in de steek laat. Als zijn zoon dan ook nog bij hem thuis komt verkleed als verwarmingsmonteur en hij herkent hem niet. Dat vind ik echt dom. Dan ben je wel al heel erg vervreemd van je zoon en heb je echt geen interesse meer in hem.C Vragen over het element tijd:

1 Wanneer is het boek geschreven:

Het boek is in de jaren zeventig geschreven. De eerste druk is uit 1976.

2 In welke tijd speelt het boek zich af:

Het speelt zich ook in deze tijd af. Het is de jaren zeventig. Het speelt zich af in de DDR. Daar waren allemaal regeltjes waar je je aan moest houden.

3 Is dit van belang voor het verhaal:

Dit is wel van belang in het verhaal. Edgar vertelt namelijk over dat zijn vader die een echte jeans aanhad. In het gewone leven mocht dat niet in de DDR. De broeken mochten ook niet verkocht worden. Soms kwam er een partij, maar die waren dan enorm duur en je moest er echt voor in de wachtrij. Het boek laat dus het leven zien in Berlijn in de DDR.

4 Speelt het verhaal zich af tegen bepaalde gebeurtenissen:

Het verhaal speelt zich af tegen de gebeurtenissen in de DDR. Bij gevoegd informatie uit Encarta.D Vragen over de plaats:

1Op welke plekken speelt het boek zich af:

Edgar groeit op in Mittenbach. In het begin van het boek wordt verteld dat hij naar Berlijn verhuist. Edgar woont daar in een tuinhuisje dat eigenlijk voor afbraak bestemd is. Het huisje staat in Oost-Berlijn. Vlakbij het huisje is de kleuterschool waar Charlie werkt. Ook daar speelt het verhaal zich af. Hij gaat in de bouw werken en dan speelt het boek zich ook daar af.

2 Geven deze plaatsen het boek een extra betekenis:

Ik denk niet dat het een extra betekenis geeft. Misschien om de eenzaamheid van Edgar echt goed te laten uitkomen. Het kan zijn dat ze het huisje daarom op een verlaten plek staat en klaar is voor de sloop.

3 Wat voor maatschappij wordt er beschreven:

Er wordt de maatschappij van de DDR in de jaren zeventig beschreven. Zie ook de bijgevoegde informatie van Encarta.E Boodschap, moraal:

1 Is er een boodschap of een moraal:

Ik weet niet of er echt een boodschap in het verhaal zit, maar ik denk dat de schrijver wel iets duidelijk wil maken. Hij wil duidelijk maken dat mensen zich soms anders voordoen dan ze zijn en hoe ze zich voelen. Soms is het gewoon uiterlijke schijn en dan voelen mensen zich van binnen erg beroerd. De schrijver bedoelt denk ik dat je niet alleen naar de buitenkant moet kijken, maar ook heel erg goed naar de binnenkant.

2 Hoe ervaar jij deze houding van de schrijver:

Ik vind dat de schrijver wel gelijk heeft. Mensen doen zich vaak echt anders voor dan ze zijn. Soms doen ze dat om erbij te horen en niet eenzaam willen zijn. Soms doen ze het ook om andere redenen om bijv. iets te verbergen. Achter dat dunne laagje uiterlijk vertoon zit dan vaak een heel ander mens.3 Wat vond je van het boek:

Ik vond het boek erg moeilijk om te lezen. Ik heb het toen eerst weggelegd totdat ik naar de voorstelling was geweest. Toen ik het toen weer las was het al heel wat makkelijker dan eerst. Je kan je dan een beeld vormen van wat er gebeurd. Ik vond het best wel een saai boek. Het trok mij niet echt. Ik hou meer van avonturen boeken en dit was een geschiedenis van een leven van een jongen.F Stromingen in de literatuur:

1 Wordt de auteur tot een bepaalde stroming of groep gerekend: Het boek wordt gerekend tot de literatuur uit de DDR.

2 Noem dingen uit het boek die typerend zijn voor deze stroming: Ik had al dingen in dit verslag genoemd. In de DDR moest je aan allerlei regeltjes houden. In dit boek kan je dat ook goed zien. (Zie bijgevoegde informatie over de DDR).G De titel:

1 Verklaar de titel:

De titel lijkt veel op de titel van het boek van Goethe. Dit heeft de schrijver met opzet gedaan. Het is niet bedoeld om het oude boek belachelijk te maken, maar Plendorf had juist grote bewondering voor Goethe. Hij heeft een verhaal geschreven met allerlei passages en citaten uit het boek van Goethe. Het leek hem toen een goed idee om ook de titel gedeeltelijk over te nemen. Het boek draait om Edgar Wibeau. Vandaar dat hij de titel “ het nieuwe lijden van de jongen W.” koos.H Vergelijkend:

1 Zijn er andere kunstuitingen die op het boek lijken:

Het boek lijkt heelveel op het boek van Goethe “ Die Leiden des jungen Wether”. Ik heb het boek van Goethe niet gelezen, maar heb de verschillen en overeenkomsten wel ergens gevonden. De personen zijn vrijwel hetzelfde alleen hebben ze andere namen. Het thema de ongelukkig liefde staat in beide boeken centraal. Allebei de hoofdpersonen leven in een gestoorde relatie tot hun omgeving. Ze houden allebei contact met het thuisfront door een vriend. Bij Goethe gaat dit met brieven. Bij Plenzdorf is het iets moderner en gaat het met cassettes. Het grote verschil is dat bij Goethe de hoofdpersoon zelfmoord pleegt en dat bij Plenzdorf de hoofdpersoon door een ongeval omkomt. De nieuwe dingen bij Plenzdorf zijn: De humoristische wijze waarop hij het boek schrijft en de relativerende wijze waarop hij de problemen benadert.

2 Is er een boek, film met hetzelfde thema:

Er zijn vast wel andere boeken en films met het thema een ongelukkige liefde. Ik zou er alleen niet zo gauw één weten.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen