Boekverslag : Maarten 't Hart - Een Vlucht Regenwulpen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 822 woorden.

Samenvatting
Op een dag gaat Maarten naar de receptie van Jacob en Jaqueline, hier komt hij het zusje van Martha, op wie hij vroeger verliefd was, tegen. Op weg naar huis krijgt Maarten een dwanggedachte, dat hij binnenkort door zal aan, nog voor hij naar het concert gaat. Maarten denkt aan vroeger, vergeet op de weg te letten en rijdt tegen een andere auto aan. Dit versterkt zijn dwanggedachte, hij denkt dat hij over 13 dagen doodgaat. Thuis ligt een uitnodiging voor de reünie op school en weer denkt hij aan vroeger. Hij gaat er naar toe en Martha is er ook. Hierna moet hij naar Bern en wordt daar verliefd op Adrienne. Op een dag maakt hij een bergtocht. Plotseling valt Maarten een stuk naar beneden en verwondt zijn handen. Terug in het hotel schrijft hij een kaart aan het zusje van Martha om hun afspraak af te zeggen. 's Nachts krijgt hij een visioen waarin hij duidelijk het gezicht van Martha voor zich ziet.


Personages
Maarten, de ikfiguur, is in het begin van het verhaal dertig jaar en heeft een goede carrière gemaakt als hoogleraar in de weefselkweek. Hij woont in de rietlanden en heeft een prachtige druivenkas. Zijn vader was vroeger tuinder maar is nu overleden net als zijn moeder. Hij is een schuchtere die al vanaf zijn vroegste jeugd in isolement leeft. Het grootste deel van zijn leven wordt beheerst door dwanggedachten en angsten, maar hij is anderzijds erg opmerkzaam en een gepassioneerd natuur- en dierenliefhebber. De enige personen die zijn afzondering kunnen doorbreken en tot hem kunnen doordringen zijn meisjes en vooral zijn eerste jeugdliefde Martha. Hij koestert zijn geïsoleerd leven en slaagt er telkens weer in om aan de toenaderingen van anderen te ontsnappen. Omdat hij verder in afzondering wil blijven leven, beslist hij ook nu zijn afspraakje met het zusje van Martha af te zeggen.


Overige
Het idee van het verhaal :

De schrijver wil aantonen dat door afkomst en opvoeding iemands leven al vanaf het prille begin ervan geïsoleerd kan zijn. Het boek bevat ook sterk autobiografische elementen. De vader van Maarten 't Hart zelf was eerst tuinder en werd later grafmaker. Dit was voor de jonge Maarten geen al te opgewekte omgeving om in op te groeien. De auteur vond het een erg treurig en persoonlijk verhaal en daarom heeft hij een poos gewacht met het uitbrengen ervan.

De schrijver vertelt in dit boek het treurige leven van een jongen die zichzelf van de buitenwereld afsluit en zich daardoor ook beschermt tegen pijn, afstoting, verdriet maar die aan de andere kant ook andere dingen buitensluit zoals liefde, genegenheid en vriendschap. De enige emotie die hij zichzelf toestaat is de hartstochtelijke liefde voor de natuur. In een mooi landschap geniet hij echt met volle teugen van het leven en op deze ogenblikken besluipt hem een diep tevreden gevoel. De titel heeft betrekking op het overlijden van Maarten's moeder. Op het moment dat ze sterft kijkt Maarten naar buiten en ziet dan een vlucht regenwulpen over komen. Het motto van het boek verwijst naar de voorzienigheid en verwijst naar de calvinistische "Heidelbergse Cathechismus". Een aantal motieven die in dit boek voorkomen zijn onder andere eenzaamheid, dwanggedachten, liefde voor de natuur en schijnheiligheid.Evaluatie:

Een vlucht regenwulpen is een psychologische roman en de stijl die 't Hart gebruikt is kort en zakelijk. Het boek is opgebouwd uit 23 hoofdstukken die wel een titel hebben maar niet genummerd zijn. Een aantal van deze hoofdstukken zijn flashbacks waarin Maarten belangrijke dingen uit zijn jeugd vertelt, de andere hoofdstukken zijn gebeurtenissen in het heden. Het verhaal wordt dus niet chronologisch vertelt, maar alles wordt in de tegenwoordige tijd verteld. Je ziet alles door de ogen van Maarten. Doordat het verhaal in de ikvorm is geschreven, is het makkelijk om mee te leven met Maarten. Het is een mooi boek, maar om na te vertellen is het zeer moeilijk doordat het heden en verleden erg moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Er zijn talloze mooie beschrijvingen terug te vinden die niets aan de verbeelding overlaten. Ik vind dat dit boek zeker een 8 waard is, want het is makkelijk om te lezen door de vlotte verteltrant.Belangrijke passage:

"Ik rook de herfstgeuren. Het water en de lucht waren stil, de zon scheen op de nevels die door het riet uitgeademd leken en het was alsof een grote helderheid in mij ontstond, een klaarheid die mij opeens de illusie gaf dat ik iets van het leven begreep, drijvend over inmiddels rimpelloos water omdat de wind was gaan liggen." Het is een mooie beschrijving van simpele dingen.

"Ik was niet geïsoleerder dan anderen, ik had alleen maar minder vertrouwen in surrogaten die werden aangeprezen als middelen om de eenzaamheid te verdrijven: liefde, vriendschap, gezelligheid. Het enige wat geen surrogaat was, was de vanzelfsprekende, woordeloze intimiteit zoals die bestaan had tussen mijn moeder en mij." Deze passage was ook zeer belangrijk want ze was erg veelzeggend over de kern van het verhaal.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen