Boekverslag : Voorlopig Toch - Ethisch Verantwoordelijkheid Bij Internetgebruik Ingezonden D
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1301 woorden.

Ethische verantwoordelijkheid:

Computer en internet

Interview met dhr. Hoefkens, leraar informatica


Interview door: Toon van Wint en Bert Ghys


Klas: 5Ewi


Nr.: 17 en 6


Datum: november 2000

Wat zijn de voor-en nadelen van internet?

Het is een communicatiemiddel dat de wereld kleiner maakt. Het is goed om creatieve dingen mee te doen, maar ook om contacten te leggen met mensen die veel verder woner. Zo kan men ook interesses delen. Langs de andere kant kunnen mensen met slechte bedoelingen er ook slechte dingen mee doen, zoals bv. Maffia, porno en terroristen.

Vindt u dat men te ver gaat met het kopiëren?

Ja, men gaat met iets positiefs, iets negatiefs doen. Men gaat het misbruiken. Het is natuurlijk een kwestie van interpreteren, mensen die het doen, zeggen dat ze het doen omdat de prijs van een cd te hoog ligt. Daarom gaan ze MP3’s downloaden. Maar ik vind dat ze er te ver mee gaan, want het is en blijft (voorlopig toch) illegaal.

Denkt u soms dat de virusscanner makers aan de oorzaak van de virussen liggen?

Het is natuurlijk wel verlijderlijk te denken dat zij het zijn die de virussen sturen, maar ik denk van niet. Dit is zoals de brandweerman-piromaan die eerst een huis in brand steekt om het nadien te gaan blussen. Het feit is dat een virusprogramma nooit af is, er zijn altijd nog fouten in te vinden en daar maken de hackers gebruik van.

Wat vindt u van de stelling dat een computer job afbrekend is?

Ik vind dat deze stelling fout is. Computers zijn deels jobafbrekend, maar zeker ook jobcreërend. Het automatiseren is niet meteen jobafbrekend, het is zeker zo jobcreërend.


De mensen die vroeger bv. In de mijnen werkten zijn zeker zo blij dat ze dit nu niet meer moeten doen. Door de automatisering is het gevaarlijke werk, zoals in de lijnen werken, of in een chemisch fabriek werken zeker verminderd. Doordat het nu machines zijn die dit doen. En er zijn altij mensen nodig om deze machines te onderhouden, na te zien en te besturen, dus het is zeker niet jobafbrekend.

Vindt u dat “de jeugd van tegenwoordig” te veel computer speelt?

Dit is afhankelijk van persoon tot persoon, de ene is sportiever dan de andere, en zal dus eerder naar buiten gaan dan achter zijn computer te kruipen. Het is dus de taak van de ouders om kinderen van de computer te houden. Want hoe jonger de kinderen, hoe groter de verleiding is om voor de computer te kruipen. Dit is hetzelfde met de televisie. Ouders zetten hun kinderen voor de telvisie als ze er geen blijf mee weten, dan zijn de kinderen braaf en kunnen zij ondertussen iets anders doen.

Wat zegt u als men zegt dat geweld veroorzaakt wordt door computerspelletjes en TV?

Volgens mij leidt frustratie tot geweld. En zijn het dus niet de computerspelletjes die ertoe leiden. Ik vind wel dat men het geweld in computerspellen moet beperken, want hoe minder contact er is met geweld, hoe minder kinderen er naar zullen grijpen. Ze moeten het verschil tussen fictie en non-fictie leren kennen. Men zou beter bezig zijn met realiteit in plaats van met virtuele realiteit, want op de duur kan men ze niet meer uit elkaar houden.

Wat zou u gedaan hebben als u vroeger een computer had gehad?

Daar heb ik geen idee van. Ik zat in de jeugdbeweging, nl scouts, en daar amuseerde ik mij zeer goed. Het is wel zo dat computer sport vermindert, maar dat er nu minder aan sport gedaan wordt, zou ik niet durven zeggen. Vroeger waren er van de school uit ook meer sportmogelijkheden, door de jezuïeten gegeven. Maar door het “uitsterven” van deze soort, is de sport op school ook uitgestorven.

Zou u nu nog zonder computer kunnen?

Hier kan ik een zeer kort antwoord op geven en dat is ja. Als ik op reis ga, wat niet vaak gebeurt, laat ik mijn computer altijd thuis. En dit zonder enige moeite.

Heeft de computer een evolutie gehad op uw kinderen?

Neen. Je moet als ouder het evenwicht kennen. Porno zou ik dus zeker verbieden. Ook het downloaden van muziek probeer ik zo veel mogelijk te verbieden. Maar ik begrijp wel dat mensen het doen, want moet ontspanning, wat muziek nu eenmaal is, zo veel kosten? Want een cd kopiëren kost nu eenmaal veel minder.

Vindt u het rechtvaardig dat men zoveel moet betalen voor ontspanning?

Neen, dat had ik al gezegd, ook is het niet goed dat scholen voor lessen die ze geven met beeldmateriaal telkens SABAN moeten betalen. Dit is helemaal onrechtvaardig. Want er moet al genoeg betaald worden door de ouders. Want eigelijk zou onderwijs gratis moeten zijn. Ik ben dan ook voorstander van het niet moeten betalen van een Copyright als de cd’s of video’s in schoolverband gebruikt worden. Hier zou dus eigelijk het ministerie van onderwijs moeten inspringen om de kosten te betalen.

Wat vindt u ervan dat de overheid gratis internet aanbied?

Op zich heb ik er niets tegen, maar men moet niet overdrijven. Als men het aan iedereen gratis gaat aanbieden, gaat er misschien nog meer misbruik gemaakt worden.

Wat vindt u van het idee computer en school te mengen?

Dit kan positief en negatief zijn. Het positieve eraan is dat men in contact kan zijn met andere scholen om een les te volgen. Maar zo kan een leerling ook op zijn eigen tempo werken, nu is het dat er snelle en trage leerlingen zijn. De snelle werken nu te traag voor hun niveau en de trage iets te snel. Met de computer kan de snelle leerling al doorwerken en op zijn eigen tempo werken. En de tragere leerling ook.


Het negatieve eraan is dat men de leraar nooit kan verwijderen uit de les. Het is nog altijd de leraar die de uitleg moet geven over het onderwerp. De computer is dus goed als aanvulling.

En nu nog een ethische afsluiter. Is de computer de oorzaak dat mensen minder naar de kerk gaan?

Neen, absoluut niet. Het is ook voor de kerk een manier om in contact te komen en te blijven met mensen. Er zijn ook geloofsprogramma’s. Als het zo zou zijn, dan zou men het al veel vroeger moeten gezegd hebben. Bij het uitkomen van de TV. Neen, in tegendeel, onze jezuïet Fons Swinner, hij is de begeleider van leraars godsdienst, is een fanaat van e-mail en internet.
Synthese:

Internet is een communicatie middel dat de wereld kleiner maakt, het kan positief en spijtig genoeg ook negatief gebruikt worden. Het is er om de mens te helpen en niet om slechte dingen mee te doen, zoals vb. hacken (= kraken van andere computers). Het computeriseren is niet jobafbrekend, het is jobverbeterend. Nu kunnen de gevaarlijke karwijen door machines gedaan worden en dit is dus beter voor de mensen. Volgens dhr Hoefkens liggen computer en internet niet aan de oorzaak van het geweld onder kinderen. Het is wel zo dat kinderen beter bezig zijn met realiteit dan met de virtuele realiteit, want dit geeft toch waanbeelden.


Het is niet de schuld van de computer dat mensen minder naar de kerk gaan. Het is trouwens ook geen slecht idee om computer te combineren met lesgeven. De leerlingen kunnen zo op hun eigen tempo werken. Maar er zal altijd toch nog een leraar aanwezig moeten zijn.

Onze mening

Wij vinden het dom dat men zo reageert tegen het kopiëren van cd’s, want wat is de reden dat ontspanning zo duur moet zijn? Dit is allemaal niet nodig. We zouden het ook wel een goed idee vinden om computers in de klas te hebben. Volgens ons is internet een zeer goed ding met vele mogelijkheden die goed kunnen benut worden. En het zou zonde zijn om het te gaan verbieden omdat er enkelen het misbruiken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen