Boekverslag : Onbekend/anoniem - Het Roelandslied
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 998 woorden.


Titel: Roelantslied (middelnederlands) vertaald van: Chanson de Roland


 


Samenvatting


Het Roelandslied is oorspronkelijk geschreven en in verschillende versies opgeschreven. Het verhaal stamt uit de achtste eeuw en is steeds generatie op generatie doorverteld. Het vers is opgeschreven in de middeleeuwen en telt 4002 versregels. Het vers bestaat uit 4 episoden:


1: Dit is, zoals gewoonlijk, de inleiding. Karel de Grote is bezig zijn keizerrijk uit te breiden. Hij heeft  bijna geheel spanje in zijn macht. Voorheen was dit land onder de hoede van de islamitische Arabieren. De arabieren worden ook wel Saracenen genoemd. Deze worden dus opgejaagd door Karel de Grote en zijn consorten. Dan biedt Koning Marcelijs, leider van de Saracenen, overgave aan. Graaf Ganelon, de rechterhand van Karel de Grote, die Roeland haat, wordt gestuurd als bode. Hij en alle Saracenen haten Roeland en samen smeden zij een plan, om Roeland te doden.


2: Karel de Grote trekt terug naar Frankrijk, omdat hij door Ganelon gerust gesteld is. Een groot deel van zijn leger gaat men hem mee. Slechts een klein deel, ongeveer 100 man, inclusief Roeland als leider, blijft achter om te controleren of Koning Marcelijs zich aan de afspraak houdt. Natuurlijk is dit niet het geval en het duurt niet lang of daar komt een leger, veel te sterk voor Roeland en zijn mankrachten. Allen sterven zij. Voordat Roeland sterft, blaast hij op de Olifant, een hoorn van slagtand. Zo roept hij zijn oom Karel de Grote om hulp. Natuurlijk is dit te laat, maar desalniettemin wreken, Karel en zijn grote leger zich en veroveren zij zo Spanje.


3: Nu komt de keizer van Babylonië met zijn leger.  Hij, de keizer genaamd Balignant, gaat op zoek naar het Frankische Leger. En vindt dit ook. Er volgt een rauwe veldslag, die uiteindelijk ook gewonnen wordt door de Franken. Nu is Spanje definitief Frankisch.


4. In het laatste deel wordt het proces omgschreven van Graaf Ganelon, de verrader. Hij wordt gevierendeeld en zijn familieleden opgehangen.


 


Mens en Wereldbeeld + vergelijking met nu


Mensen in de Middeleeuwen waren geen zakenmannetjes met GSMmetjes, labtoppies en auto's. Geslaagde mensen in de Middeleeuwen waren de ridders. Zij hadden hun bodes, knapen en paarden. De ridders hadden in iedere plaats andere functies. Zo kon in Duitsland een ridder bijvoorbeeld puur leenheer zijn en terwijl een ridder bij de frans-spaanse grens aan veldslagen deelnam. Ook waren er ridders die met kruistochten meegingen. Ridders stegen boven de gewone bevolking uit. Vaak traden zij ook toe tot de adel. Het waren de trouwste koningsdienenden.


 


Wat mij ook opvalt is dat men in de Middeleeuwen veel geloviger was. In dit boek, oorspronkelijk een verteld verhaal, komt ook duidelijk naar voren dat het christendom het beste is. Ik citeer: "...de Saracenen verdronken in grote getale. Ze deden beroep op Mohammed hen uit het diepe water te redden. Dat hielp weinig, want ze verdronken allemaal, de een na de ander". Een ander goed voorbeeld is deze: "Toen Karel zag dat het daglicht hen in de steek zou laten, knielde hij eerbiedig op de grond en deed hij een beroep op gods erbarmen: hij bad Hem de zon te laten stilstaan zodat hij de vijanden zou kunnen verslaan. Vrijwel meteen sprak een engel tot hem: 'Karel, het zal u niet aan daglicht ontbreken. Wreekt u met spoed op hen die u leed berokkenden, want u hebt uw beste ridders verloren'." En na de wraak: "Hij dankte god uit de grond van zijn hart dat Hij hem de gunst had bewezen de zon stil te laten staan. Terwijl Karel zijn gebed uitsprak, ging de zon onder. Dit is natuurlijk een prachtig verhaal en vele mensen in die tijd zullen het mooi hebben gevonden en god hebben gedankt. Maar tegenwoordig zou niemand dit meer geloven, want de aarde draait juist altijd.


 


In de Middeleeuwen was men veel bruter en gewelddadiger met betrekking tot het uitdelen van straffen. Gevierendeeld werd er bij het leven, handen afhakken, etcetera. Tegenwoordig zijn zulke straffen in strijd met de mensenrechten. Deze worden dan ook niet meer uitgevoerd. Maar toen was een openbare vierendeling heel gewoon.


 


Erg opvallend is dat de mensen tegenwoordig veel egoïstischer en egocentrisch zijn. In de Middeleeuwen juist niet. De ridders vochten voor hun koning en god en niet voor hun leven. Het maakte hen niet uit als ze voor het christendom stierven. Zo werd ridder Roeland meteen woest als hij een belediging over zijn koning of god hoort. Hij maakt de desbetreffende persoon meteen af. Nu is dat allemaal over. De mensen denken vooral in de eerste plaats aan zichzelf. De medeburger komt pas later in de ranglijst.


 


Wat begreep ik wel/niet?


Ik moet eerlijk zeggen dat er in het verhaal zelf niks was wat ik niet begreep. Ik kon het zo uitlezen. Wel begreep ik een paar handelingen niet die personen maakte in het boek. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat Karel de Grote, zomaar vertrekt uit Spanje, terwijl toch best veel argwaan heeft. Hij is overmoedig en dat kwam hem later duur te staan. Verder begrijp ik niet dat Roeland ook zo overmoedig was en niet vroeg om meer manschappen toen hij achterbleef. Híj kon toch weten dat Graaf Ganelon niet te vertrouwen was?


 


Verder vond ik het zelfs een leuk boek, niet zoals gezegd werd: "Middeleeuwse literatuur, daar is niks aan". Ik had geen tegenzin om het boek te lezen. Ik heb dus een vrije bewerking uit de jaren ' 80 gelezen en de studie van de serie Taal & Teken gelezen. Ik vond de boeken sterk met elkaar overeenkomen, er waren slechts verschillen in de inleiding en het slot. Het verdere tussengedeelte, met de veldslagen, overgave van Spanje, dood van Roeland, zijn allemaal hetzelfde. Ik denk dat de mensen in de Middeleeuwen die in hun koude, vochtige en donkere kastelen ook, net als ik, erg hebben genoten van dit verhaal over mijn naamgenoot.


 


Bronvermelding


Taal & Teken; Het Roelandslied, H. Adema, Tekst en Vertaling, 2e druk , Leeuwarden, 1ste druk 1983. Vertaald van Chanson de Roland.


De Roelandsage, A. Lechner, Geschiedenis en Cultuur Paperbacks, vertaald van: Die Rolandsage. Dat vertaald van Chanson de Roland.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen