Boekverslag :  - Godsdiens, Gewetensvol Handelen Binnen De Sport Ingezonden Do
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1098 woorden.

In juni stond voor sommigen de wereld bijna stil. Voetbal, voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Niet enkel op televisie of in de journaals, maar ook in de gesprekken op café, op straat of in de winkels.


Dé match van het tornooi was ongetwijfeld Engeland tegen Duitsland, en dat niet omwille van het voetbal dat er getoond werd... Reeds maanden was vooraf in de pers aangekondigd dat de match Duitsland-Engeland in Charleroi zou leiden tot een massale veldslag. De opbouw naar die aangekondigde veldslag was zo groot dat iedere zichzelf respecterende hooligan die dag wel naar Charleroi moest gaan… . De politie had dan ook de handen vol om de hooligans onder controle te houden. Dat lukte nog min of meer tot in Brussel, waar de politie overging tot een blinde repressie tegen iedereen die Engels sprak. Cafés werden leeggehaald met traangas en iedereen die in het café zat werd op het vliegtuig gezet richting Engeland.

Hoe is er tijdens Euro 2000 opgetreden tegen het voetbalgeweld?


Eerst en vooral zou ik duidelijk willen stellen dat het niet vanzelfsprekend is om zo'n evenement in goede banen te leiden. Maar het verschil tussen het optreden van de politie in Nederland en België was immens. In Nederland was de politie opvallend aanwezig in kleine groepjes, niet in gevechtskledij, vriendelijk, pratend met de supporters. Op die manier waren ze in staat om iedere mogelijke rel die kon ontwikkelen direct in de kiem te smoren. In België was de ervaring totaal tegenovergesteld. Bijvoorbeeld, de dag voor de match tussen Duitsland en Engeland waren er op de markt in Charleroi ongeveer 3.000 à 4.000 Engelse fans. Er was de ganse dag geen enkele politieagent te bekennen. Enkel toen je zag dat de spanning aan het toenemen was, kwam de politie ter plekke, die vanaf dan bijna volledig door het lint gingen, honderden politieagenten in gevechtsuitrusting kwamen het plein opgestormd met natuurlijk een explosief resultaat.

Waarom hebben Belgische en Nederlandse politiediensten niet op dezelfde manier opgetreden, de Nederlandse aanpak was toch duidelijk efficiënter?


Men kan ze wel laten samenwerken, maar het is dan nog niet gegarandeerd dat ze op dezelfde manier te werk gaan. De Nederlandse aanpak is duidelijk efficiënter gebleken. We kunnen hieruit dus onze conclusies trekken voor volgende evenementen.

Er zijn veel arrestaties gebeurd, waar de wildste verhalen de ronde over doen.


Wel, er zitten redelijk wat onaangename groepen onder de Engelse supporters, o.a. groepen neonazi’s en bewuste racisten. De Belgische politie heeft zich oncapabel getoond om die te onderscheiden van de duizenden gewone supporters. De hooligans bedragen misschien 1% van het totaal. Dan heb je wellicht 75% supporters die puur voor het voetbal komen en een groep tussenin die afhankelijk van de omstandigheden al dan niet kan meegetrokken worden door de hooligans. Er zijn bijna 1.000 arrestaties verricht, waarvan er 500 met het vliegtuig werden teruggestuurd naar Manchester. Van de 1.000 arrestaties zijn er enkel l30 in beschuldiging gesteld, de rest zijn allemaal administratieve aanhoudingen. Zo bijvoorbeeld kregen we het bericht dat 12 hooligans zich verschanst hadden in een café. Resultaat: de plaatselijke politie spuit traangas binnen in het café, 150 mensen komen buitengekropen en worden allemaal gearresteerd. Het zou beter zijn om die individuen zo veel mogelijk te isoleren binnen de supportersgroepen. De meeste supporters hebben er geen enkel probleem mee dat wij hard optreden tegen de echte hooligans. Maar wanneer sommige agenten op zo’n een roekeloze manier optreden creëert men een atmosfeer van geweld.


Vindt U dat de politiediensten geweld mogen gebruiken om het geweld te bestrijden?


Dit mag, maar enkel met de bedoeling om de hooligans te arresteren als ze een bedreiging vormen. Het is niet omdat je een bepaalde hooligan niet kan uitstaan, dat je hem moet gaan viseren en een pak slaag gaan geven. Je moet wel binnen de perken blijven; je moet geen vuurwapen gebruiken als de betrokkene je leven niet bedreigt.

Komen hooligans speciaal naar de match om te vechten of loopt het tijdens de match uit de hand?


De meeste hooligans worden agressief door het spelverloop zelf. Bijvoorbeeld als hun ploeg op achterstand komt of als de scheidsrechter een beslissing neemt in het nadeel van de betreffende ploeg.


Daarentegen zijn er ook de echte hooligans die al op voorhand hebben afgesproken om met de tegenpartij te vechten, meestal buiten het stadion. Omdat in en rond het stadion zelf het risico om opgepakt te worden door de politie te groot is. De plaatsen waar er gevochten wordt, worden door de hooligans geheim gehouden, waardoor de politie weinig kan doen.

Waarom is hooliganisme hier in België heviger dan bijvoorbeeld in Engeland?


Volgens mij komt dit omdat er hier te laks wordt opgetreden tegen de hooligans. In Engeland kom je minder hooligans tegen omdat de sancties er veel zwaarder zijn. De Engelse hooligans gaan dan hun geweld uiten buiten Engeland, omdat hij weet dat hij binnen Engeland zwaarder wordt gestraft. Als men in België dezelfde maatregelen zou toepassen, zou het voetbalgeweld hier ook zienderogen verminderen. Als je hier iets misdaan hebt kom je meestal dezelfde avond of de volgende dag nog vrij.

Wat zou volgens U een gewetensvolle oplossing zijn?


Zwaardere straffen zouden in ieder geval al iets uithalen, maar onze gevangenissen zitten overvol, waardoor we niet alle hooligans in hechtenis kunnen nemen. Dus denk ik dat we beter af zijn met alternatieve straffen. Zoals de veroorzaakte schade zelf herstellen of een aantal uur werken ten goede van de maatschappij.

Slotbedenking:


Er is gebleken dat men betere resultaten haalt als men in kleine groepjes aanwezig is onder de supporters en zo de individuen die voor problemen zorgen isoleert. De Belgische ordediensten hebben op vele vlakken verkeerd gehandeld door niet selectief te werk te gaan en zo vele honderden onschuldige voetbalfans te arresteren. Men moet weten dat de hooligan over het algemeen redeneert volgens een buitenboordgeweten. Zijn geweten is niets meer dan het oppassen voor een instantie die sanctioneert. Zolang hij niet betrapt wordt, vindt hij dat er niets aan de hand is.

Bovendien mogen we niet iedereen over dezelfde kam scheren. We moeten het probleem vinden en proberen om zo elk geval apart te behandelen naargelang de situatie. Bijvoorbeeld: iemand die geweld veroorzaakt, moet zwaarder gestraft worden dan iemand die maar meedoet met de rest. Door dan bovendien alternatieve straffen toe te passen kan men de hooligan, tot beter inzien brengen en hem zo op een hoger gewetensniveau brengen. Zo kan men hem achteraf laten inzien dat hij ongewetensvol heeft gehandeld, waardoor hij zijn waardenhiërarchie kan herzien. Dit proces blijft zich herhalen tot hij de ethische waarden vanboven plaatst in zijn waardenhiërarchie en zo ethisch aanspreekbaar wordt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen