Boekverslag : Tim Krabbe - Het Gouden Ei
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2944 woorden.

Schrijver: Tim Krabbé

Druk: 16e

Aantal Blz.: 98

1. Beschrijvingsopdracht.

Geef een korte motivatie van je boekkeuze:

Ik had U gevraagd om een goede boekentip en toen heeft U me dit boek aangeraden. Dat is

eigenlijk de enige motivatie voor mij geweest om dit boek uit te kiezen en te gaan lezen.Geef een eerste persoonlijke reactie (hierbij heb ik de punten op blz. 22 van het basisboek

Laagland gebruikt):

Het is best wel een origineel verhaal omdat ik nog nooit zo’n ingewikkeld verhaal heb gelezen.

Het is alleen wel jammer dat ik na ongeveer de dertigste bladzijde erachter kwam dat ik de

verfilming van het boek al had gezien, dan weet je al meteen hoe het afloopt. Het maakte me

daarom niet zo heel nieuwsgierig. De situatie is niet echt herkenbaar, ik heb nog nooit zoiets

op het nieuws gezien of in de krant gelezen. Het boek was voor mij ook niet echt begrijpelijk.

Hoe kan iemand zo ziek zijn (Lemorne) om zo’n onmenselijke daad te plegen? Het is dus best

een onbegrijpelijk verhaal. De spanning wordt wel heel goed opgebouwd! Als je de film nog

niet hebt gezien maakt het je echt heel nieuwsgierig hoe het afloopt. Dit door de vreemde

gebeurtenissen. Het was eigenlijk best makkelijk te lezen. Droevig was het boek zeker, heel erg

zelf. Een onschuldig persoon die zomaar levend begraven wordt. Dat is echt heel erg

emotioneel. Het verhaal is eigenlijk niet zo geloofwaardig. Rex zit er wel heel erg lang over in.Geef een korte samenvatting van de inhoud:

Rex en Saskia zijn op weg naar hun vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Onderweg

stoppen ze bij een TOTAL-benzinestation om even te rusten. Saskia gaat iets te drinken halen

en Rex maakt een foto van haar. Rex denkt aan de vakantie van drie jaar geleden. Op een

gegeven moment was de benzine op. Saskia heeft toen drie uur in de auto moeten wachten,

totdat Rex met brandstof terugkwam. Ze was helemaal overstuur geweest. Als kind had ze een

nachtmerrie gehad, waarin ze opgesloten zat in een gouden ei. Tijdens haar verblijf in de auto

was deze nachtmerrie weer naar boven gekomen. In die nachtmerrie zweefde ze in een gouden

ei door de ruimte en de enige manier om dood te gaan was door tegen een ander gouden ei aan

te botsen want er waren geen sterren. Inmiddels wacht Rex al een hele tijd op haar, maar

Saskia komt maar niet terug. Hij gaat naar de service winkel om haar te zoeken maar kan haar

niet vinden, ook de medewerkers weten niet waar ze is. Daarna belt hij de politie en het hotel

waar ze naar toe zouden gaan, maar niemand kan hem helpen. Saskia is spoorloos verdwenen.Raymond Lemorne heeft al zijn hele leven vreemde gedachten te hebben. Zo vraagt hij zich op

zijn zestiende af wat er gebeurt als hij van een flat afspringt. Om hier achter te komen besluit

hij dit gewoon te proberen. Het resultaat is, dat hij zes weken in het ziekenhuis moet liggen.

Eenentwintig jaar later is hij scheikundeleraar, getrouwd en heeft hij twee kinderen. Er komt

weer een absurde gedachte bij hem op. Nadat hij eerst een kind van de verdrinkingsdood heeft

gered, vraagt hij zich af of hij ook in staat is om een misdaad te plegen. Op dat moment begint

hij met de voorbereidingen voor de misdaad. Hij doet net alsof hij zijn afgelegen vakantiehuisje

gaat opknappen. In werkelijkheid maakt hij het huisje gereed om er een slachtoffer in te

“ontvangen”. Hij bedenkt een plan om zijn slachtoffer vanuit een benzinestation mee te lokken.

Hij zal een vrouw terwijl hij zijn arm in een mitella houdt, vragen of ze hem wil helpen zijn

aanhangwagen aan zijn auto te koppelen. Deze aanhangwagen staat op het einde van de

parkeerplaats. Zijn eerste pogingen mislukken, omdat niemand in zijn auto durft te stappen.

Een volgende poging lukt wel: een meisje vraagt hem naar de sleutelhanger die hij bij zich

heeft. Hieraan hangt namelijk een grote R. Hij zegt dat hij een vertegenwoordiger ervan is. Ze

is heel geïnteresseerd en vraagt hem of ze er eentje kan kopen. Dan neemt hij haar mee naar

zijn auto waar ze instapt om de doos voor hem te pakken en dan bedwelmt hij haar en neemt

haar mee. Daarvoor had hij 2 kampeerders doodgeschoten, omdat die op het grasveldje voor

zijn vakantiehuisje kampeerden.Acht jaar later is Rex op vakantie in Italië, samen met Lieneke, zijn nieuwe vriendin. Hij vraagt

haar ten huwelijk, terwijl Saskia “vanaf de zijlijn mee kijkt”. Hij wil Lieneke eerlijk vertellen

hoe hij over Saskia denkt: “Als ze terug zou komen, zou ik bij jou blijven, maar als ik terug

kon gaan naar dat benzinestation, dan zou ik dat doen”. Lieneke merkt dat Rex ‘s nachts een

nachtmerrie heeft over het gouden ei. Na deze vakantie start Rex een opsporingscampagne. Hij

roept in grote advertenties mensen, die Saskia toentertijd hebben gezien, op om zich te melden.

Hij krijgt verschillende reacties maar geen enkele is bruikbaar. Later belt Lieneke op: zij is

bedroefd, omdat ze elkaar na de vakantie zo weinig hebben gezien. Hij krijgt veel reacties op

z’n campagne maar geen enkele is bruikbaar. Na een aantal dagen meldt een Franse man zich

(Lemorne). Rex herkent deze man: hij was de man met de mitella bij het tankstation, acht jaar

geleden. Lemorne wil hem vertellen wat er met Saskia is gebeurt, maar alleen als Rex hetzelfde

lot ondergaat. Rex stemt toe, terwijl hij weet dat hij dan zal sterven. Lemorne neemt hem mee

naar het tankstation en laat hem een slaapmiddel innemen. Dan vertelt hij wat er is gebeurd.

Als Rex wakker wordt, ligt hij in een doodskist, op een matras. Lieneke zoekt Rex, maar van

hem en Saskia is nooit meer iets vernomen.Beschrijf in het kort de relatie tussen werk en leven van de schrijver:

Tim Krabbé (Amsterdam 13 april 1943), Nederlands schrijver, maakte in 1967 zijn

romandebuut met De werkelijke moord op Kitty Duisenberg, waarna hij zijn scenarioachtige

stijl voortzette in het later verfilmde Flanagan, of het einde van een beest (1970; verfilmd in

1975) en in Red desert penitentiary (1975; eveneens verfilmd), dat zich in de filmwereld

afspeelt. In deze werken staat de handeling centraal en is de stilering naar de achtergrond

gedrongen. Een geestig en gevoelig schrijver toont Krabbé zich in zijn latere werk, waarin de

filmische aandacht tot op zekere hoogte gehandhaafd blijft. Autobiografisch is het verslag

van een wielerwedstrijd in De renner (1978). Zijn roman Het gouden ei (1984) werd in 1988

verfilmd door Jos Sluiter (Spoorloos; Amerikaanse versie The Vanishing, 1993). Van zijn

voorliefde voor schaken getuigt o.a. De man die de Babson task wilde maken (1986).

WERK: (o.a.): De matador (1991); Vertraging (1994; Gouden Strop); De paardentekenaar

(1995); De grot (1997).2. Verdieping.

Verdiepingsopdracht 1 (tekstbestudering)Gewekte verwachtingen bij de lezer:

De opbouw van de spanning in het verhaal is heel sterk. Pas op de laatste bladzijde weet je wat

er met Saskia is gebeurd. Het hele boek draait eigenlijk om die afloop: Wat is er met Saskia

gebeurd? De opbouw van spanning is dus heel erg goed naar mijn mening.

Wat eigenlijk niet zo leuk is van de schrijver, is dat hij toch wel een hele vervelenden

verwachting oproept. Ik weet zeker dat ik, als ik de film nog niet had gezien, had gedacht dat

Saskia nog wel zou leven. Ik was het dan ook absoluut niet eens met het einde, maar dat is

ieder z’n eigen mening.

Open plekken + uitleg:

Het boek bevatte wel een aantal open plekken. Eén daarvan was natuurlijk de belangrijkste.

Dat was natuurlijk de verdwijning van Saskia. Je komt pas aan het einde van het boek te weten

wat er met haar gebeurd is. Dat is dan ook een hele goede reden om het boek helemaal uit te

gaan lezen. Verder zou je in het begin van het boek Lemourne ook als een open plek kunnen

zien. Je weet niet wat voor persoon het is. Later kom je erachter wat voor “gestoorde gek” het

wel niet is. Ik snap gewoon niet waarom hij iemand wil vermoorden.

Open plekken + motivatie:

Ja, het verhaal bevat inderdaad best een aantal open plekken. Vooral over de hoofdpersonen in

het boek, wie zijn ze en waarom gedragen ze zich zo? Natuurlijk ook nog de gebeurtenis van

de verdwijning van Saskia, dat reken in ook tot een open plek. Dat is tevens ook de

belangrijkste. Het verhaal bevat dus inderdaad best wel een aantal open plekken.

Opgeroepen vragen:

Het boek wekt inderdaad een hoop vragen bij je op. Eén daarvan blijft natuurlijk heel lang

onbeantwoord. Dat is wel heel spannend. Het is dat ik de film al heb gezien... Voor de rest heb

ik me ook nog de volgende dingen afgevraagd: Waarom is Lemourne zo ziek in z’n hoofd?

Wat maakte hem iemand levend begraven? Waarom kon Rex de moed niet gewoon opgeven?

Waarom stapte Saskia in de auto van Lemourne? Dat zijn eigenlijk vragen die voor mij

onbeantwoord bleven. Niet dat dat mij gestoord heeft.

Open plekken door lezer in te vullen + motivatie:

Door die verdwijning van Saskia worden er een aantal vragen bij je opgeroepen. Wat is er met

haar gebeurd? Wie heeft het gedaan? Is er wel iets gebeurd? Is ze dood? Leeft ze nog? Op

deze vragen kun je dan nog geen antwoord geven. Die kom je dan wel later in het boek tegen

(de antwoorden). Op die vragen “wil” je dan ook echt antwoord hebben. Iedereen die een

beetje nieuwsgierig is, zou het dan verder lezen.

Manipulatietechnieken + voorbeelden + toelichting:

Hij manipuleert de lezer door steeds als er iets heel ergs gebeurd is, het antwoord uit te stellen

tot een heleboel bladzijden verder. Dat verhoogt dus ook de spanning. Zoals het begin en het

einde van het boek. In het begin doet er zich een persoonsverdwijning voor. Pas aan het einde

van het boek komt naar voren wat er gebeurd is.

Spanningsbogen + uitleg + toelichting:

Er is eigenlijk maar gebruik gemaakt van één grote spanningsboog. Dat is de boog van het

begin naar het einde zoals ik hiervoor ook al beschreven heb. De boog naar het antwoord op

de steeds maar onbeantwoord blijvende vraag wat er met Saskia is gebeurd.Verdiepingsopdracht 2 (Tekstbestudering)

Schema leeservaring gedetailleerd beschrijven.Onderwerp

-Het onderwerp is best wel te achterhalen. Naar mijn mening is het onderwerp: De eindeloze

nietwetendheid.

-Het onderwerp spreekt me heel erg aan omdat het zo’n spannend onderwerp is. Mijn

verwachtingen zijn wel uitgekomen, dit mede omdat ik de film al gezien heb.

-Ik heb er zelf eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het staat ook best ver van me af. Natuurlijk

kom je dagelijks wel in aanraking met nietwetendheid, maar niet zo erg als in het boek is

beschreven. Het boek heeft me dus wel een beetje nieuwe kanten van het onderwerp laten zien.

-Ja, ik ben door het boek wel anders over het onderwerp gaan denken. De nietwetendheid kan

dus duidelijk heel slopend zijn.

-Het onderwerp is best verrassend uitgewerkt voor mensen die het hele verhaal nog niet

kennen. De opbouw er van is heel verrassend.

-Ik ben het niet zo met het boek eens. Ik snap niet dat Rex hetzelfde wil doorstaan als Saskia.

Dan maar leven zonder het antwoord.

-De uitwerking is niet echt oppervlakkig. Daar gaat de schrijver best wel diep op in.

-Ik heb wel eens een boek gezien met hetzelfde onderwerp. De meeste ontvoeringsfilms en

natuurlijk de verfilming van dit boek (The Vanishing). Ik vond de film leuker want dan zie echt

wat er allemaal gebeurd.De Gebeurtenissen

-De belangrijkste gebeurtenis in het boek is de verdwijning van Saskia. Daar draait het hele

boek om.

-Ik denk dat de nadruk meer op de gedachten van de personen ligt. Daar kom je echt heel veel

over te weten als je het boek leest. Vooral hoe die personen in elkaar zitten.

-Ja, het verhaal bevat genoeg gebeurtenissen om me te blijven boeien.

-De gebeurtenissen komen best wel logisch uit elkaar voort. Door de verdwijning begint Rex

een speuractie. Dat is allemaal heel erg logisch.

-Ik vind de gebeurtenissen schokkend en boeiend. Schokkend door Lemorne: ik zie hem als

een kille psychopaat. De dingen die hij doet zijn gewoon onaanvaardbaar. Mensen vermoorden

voor de kick! Dat kan toch niet?! Dat vind ik heel schokkend. Toch is het verhaal ook best wel

boeiend. Acht jaar lang kan Rex het maar niet van zich af zetten. Dat is gewoon onbegrijpelijk.

Ik snap wel dat het moeilijk is maar om zo ver te gaan dat je er voor kiest om hetzelfde als

Saskia te ondergaan is echt niet voorstelbaar. Dat boeit me eigenlijk best wel.

-De gebeurtenis die de meeste indruk op me heeft gemaakt is de laatste: wanneer Rex ervoor

kiest om hetzelfde lot te ondergaan als Saskia. De reden is omdat ik het niet begrijp.

-Ja, bepaalde gebeurtenissen hebben me aan het denken gezet. De laatste nu weer, dat Rex

kiest voor hetzelfde lot als Saskia. Het heeft me doen nadenken over hoe slopend

nietwetendheid kan zijn en welke prijs mensen bereid zijn er voor te betalen.

-De gebeurtenissen spelen zich af in een alledaagse sfeer. Dit heeft wel een effect op mij: het

kan iedereen overkomen!

-Ik zag de gebeurtenissen wel degelijk voor me. Dat komt doordat ik de film al gezien heb.

-Het verhaal is niet op zo’n manier geschreven dat je zelf veel moet invullen en aanvullen.

Eigenlijk helemaal niet.

-Nee, ik heb zelf nog nooit zoiets meegemaakt.

-De gebeurtenissen blijven me wel vanaf het begin tot het einde boeien. Het boek is ook niet zo

dik dus dat is eigenlijk geen probleem.

-Ik heb er weleens een film over gezien ja. Ik vond de film beter omdat dat in beeld is.Personages

-De hoofdpersoon is absoluut niet een persoon/held waarop ik zou willen lijken. Ik vind hem te

paniekerig. Hij gaat bovendien veel te ver.

-Ik kan me wel een beetje in hem verplaatsen, in zijn wanhoop.

-Ze zijn niet echt voor me gaan leven, daar vond ik het boek dan toch iets te kort voor. Dan

moet het boek echt heel diep op een persoon in gaan vind ik. Ze lijken wel allemaal op echte

mensen, alhoewel ik niet weet of ik Lemorne wel tot een mens moet beschouwen.

-De personages hebben niet echt eigenschappen die ik bewonder. Dan verafschuw ik ze nog

eerder. Vooral die van Lemorne en Rex. Ik zou nooit net als hen willen zijn.

-Ik vind niet dat Lemorne en Rex zich gedragen zoals het hoort. Ze gaan me allebei te ver.

Lemorne in zijn gruwelijke daden en Rex in zijn doorzetting. Ze hebben me niet beïnvloed.

-De beslissingen van de personages zijn niet echt begrijpelijk. De beslissing van Rex aan het

einde is heel erg vreemd. Ook de beslissing van Lemorne om zomaar mensen te vermoorden is

niet begrijpelijk.

-Ik denk dat ik Saskia het meest sympathiek vind. Ze is alleen iets te naïef en goedgelovig. Ze

staat voor iedereen open en doet ook tegen iedereen aardig. Lemorne vind ik absoluut niet

sympathiek. Hij is te gemeen en te psychopathisch. Zijn gedrag is niet aanvaardbaar.

-In het verhaal kom je het meest over Lemorne te weten. Je kunt zijn gedrag dan ook wel goed

begrijpen als je leest wat hij vanaf zijn jeugd al doet.

-Je hoefde niets in te vullen over de personages. Alles was duidelijk genoeg.Bouw

-Ik vond de bouw van het stuk niet ingewikkeld. Het verhaal ging dan wel terug in de tijd,

maar dat was heel makkelijk te volgen.

-Het verhaal komt in het begin best snel op gang. Later gaat het wat langzamer.

-De samenhang van gebeurtenissen is ook best wel logisch. Doordat die Lemorne zo’n

gestoorde man is gebeuren er allemaal rare dingen.

-Ja, het verhaal is heel erg spannend. Dit komt door de plotselinge verdwijning van Saskia.

-Het verhaal is ook heel erg boeiend, dit door de heel gecompliceerde hoofdpersonen. Dat

maakt het zo interessant om te lezen.

-Er zijn eigenlijk twee verhaallijnen die door elkaar heen lopen. Later komen ze samen. Dat is

geen probleem.

-De terugblikken passen best goed bij het onderwerp ja.

-Er wordt niet echt met de tijd gespeeld. Ze gaan dan wel terug in de tijd maar dat is om

achtergrondinformatie te geven.

-Er zitten best was terugblikken in het verhaal, dat is niet erg.

-Ik ben eigenlijk niet zo blij met het einde. Die Rex had niet dood hoeven gaan. Dat was

onnodig. Dat vind ik inderdaad heel vervelend.

-Je ziet de gebeurtenissen door verschillende ogen. Dat past ook goed bij het verhaal. Door de

ogen van Lemorne en die van Rex.Taalgebruik

-Ik vond de tekst niet lastig om te lezen.

-Er zijn me geen eigenaardigheden opgevallen in de tekst.

-Alles compenseerde goed met elkaar, er zat nergens te veel van in.

-De manier van vertellen was ook heel duidelijk, daar had ik ook geen problemen mee.

-Het taalgebruik past inderdaad heel goed bij de personages en het onderwerp. Het taalgebruik

is trouwens ook helemaal niet uitzonderlijk.

-De tekst bevatte niet veel onduidelijke beeldspraak, er zaten geen dingen in die ik niet snapte.3. Evaluatie

Over het algemeen vond ik het een heel spannend boek met een verkeerd einde. Maar dat is

hoe ik het opvat. Er zat heel veel spanning en sensatie in. Het boek ging ook redelijk diep op

de personages in. Vooral op die van Lemorne. Het verhaal was tevens best boeiend. Dit door

de vreemde gebeurtenissen die zich bleven voordoen. Ik zou het in ieder geval wel aan mensen

aanraden. Het boek heb je trouwens zo uit, nog niet eens 100 bladzijden.

bron: Internet College

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen