Boekverslag : Betoog - De Imam Khalil El-moumni
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 952 woorden.

Khalil el-Moumni

De laatste tijd zijn de imams in Nederland steeds vaker in het nieuws. Kranten schrijven vele artikelen, halve nieuwsuitzendingen zijn eraan gewijd. Maar wat er nu precies aan de hand is met de imams weten weinigen, de meesten denken dat het alleen gaat om de homoseksualiteit, waarover negatieve uitspraken zijn gedaan, maar dat is niet zo. Dat is wel de reden dat het zo actueel is de laatste tijd maar er zit veel meer achter de imams. Al zal ik me hieronder beperken tot 1 Imam, namelijk Khalil el-Moumni

Khalil el-Moumni


Deze Imam is degene die over homoseksualiteit heeft gezegd: “Homoseksualiteit is een ziekte, die schadelijk is voor de samenleving.” Zo’n uitspraak kan natuurlijk niet en mag bovendien ook niet, het is bij wet verboden zulke uitspraken te doen, daarom loopt er nu ook een gerechtelijk onderzoek tegen deze man.

Maar het bleef niet bij deze uitspraak, hij heeft in een bundel met zijn preken die in 1998 (in het Arabisch) verscheen gezegd: “De westerse beschaving is een beschaving zonder moraal. In Nederland is het toegestaan dat homo’s met elkaar trouwen. De Europeanen staan lager dan honden of varkens. Homoseksualiteit komt bij die beesten immers niet voor. Ik vraag God de moslims tegen deze verderfelijke praktijken te beschermen.”


Dit is puur racisme, de uitspraak “Europeanen zijn lager dan varken en honden” kan niet getolereerd worden en het is dan ook de vraag wat deze imam hier in Nederland nu doet. Probeert hij dan van Nederland een Islamitische staat te maken? Het lijkt er wel op, als hij de Europeanen en dus de Nederlanders zo minderwaardig beschouwt kunnen ze dus ook niet integreren want daarvoor is wederzijds respect nodig.

En aan dat respect ontbreekt het ook weer in de volgende uitspraak waarin de Imam zich eigenlijk verkapt uitspreekt tegen integratie en voor het Nederland omvormen in een Moslimstaat. Khalil el-Moumni zegt: “Wij zien en horen dat veel moslimdochters omgaan met kinderen van ongelovigen (hiermee bedoelt hij niet-moslims) en ook met dochters van Surinamers. Dat leidt tot de grootste ellende. Word wakker vaders. Bewaak je eer.” Ook noemt hij Nederland: “land van vrijheid en zedeloosheid.”


Dit werkt dus integratie tegen, hoe kun je immers integreren als je niet met anderen om mag gaan dan Moslims.

Hoe kan het nu dat zo’n man nog mag werken als Imam voor de Moslims. Dat is erg vreemd. En dat vindt Marokko ook, dit land heeft de Imam namelijk al een preekverbod gegeven. Dit kreeg hij omdat hij ervan werd beschuldigt dat hij begin jaren negentig in Oujda moslimstudenten heeft aangezet tot geweld tegen de communisten op een universiteit. Hij belandde echter op de zwarte lijst wegens fundamentalistische sympathieën.


Deze man zou hetzelfde in Nederland kunnen bewerkstelligen. Ik moet er niet aan denken wat deze man allemaal met de moslims in Nederland zou kunnen en ook vast en zeker zal gaan doen. Ze opstoken tegen de Nederlanders, het begon al met de uitspraken tegen integratie van de vorige paragraaf. Ook komt daar dus nog eens de belediging bij uit paragraaf 2. En het gevaarlijkste de uitspraak uit paragraaf 1 dat homoseksualiteit een ziekte is. Deze Imam zoekt namelijk een punt waarachter alle, of althans de meeste, moslims in Nederland staan zodat ze hem zullen gaan steunen. Is dat eenmaal het geval zal deze man een tweede Hitler worden. Tegen integratie, moslims zijn de beste en ga zo maar door. Dit moet voorkomen worden en daarom moet deze man volgens mij ook het land uitgezet worden.

Van Boxtel, minister van integratie- en minderhedenbeleid, heeft hierover een andere mening, blijkt uit een interview met Trouw (22 Mei 2001). Hij wil met die mensen praten en dat is ook wel een goede oplossing alleen dit zal niet werken op de manier van Van Boxtel. Hij heeft namelijk het volgende commentaar op de uitspraken:

- De opmerkingen zijn net over de rand


- De Imam had zijn uitspraken wel mogen doen maar had erbij moeten zeggen dat de Nederlandse wetten en regels, ook ten aanzien van homoseksuelen, gerespecteerd moeten worden.

Ik vindt dat Van Boxtel veel te mild is in zijn commentaar. De uitspraken zijn niet “net over de rand” maar gaan veel te ver. Het is pure discriminatie. En iedereen weet zelf dat Van Boxtel heel wat anders zou zeggen als je buitenlanders zou discrimineren. Dan zou hij het ook niet “net over de rand” hebben genoemd.


Verder is het bespottelijk dat de minister vindt dat de Imam zijn uitspraken wel mocht doen, mits hij er een zinnetje bij had gezegd over het respecteren van Nederlandse wetten en regels.


Van Boxtel verklaarde namelijk ook: “Ik ga in een gesprek met hun niet een opvatting bestrijden. Die is iemands geestelijk eigendom, in dit geval van iemand die de Koran kent en uitlegt. Als iemand met woorden uit dat schrift komt, ga ik niet zeggen dat dat niet mag. Maar dat doe ik wel als hij woorden gebruikt die verder gaan.”


Ik had niet verwacht dat de Nederlandse samenleving al zo ver afgezakt was… “Omdat het uit de Koran komt is het geestelijk eigendom en mag het”, kan het nog gekker? Zoiets kan niet en of het nou wel of niet in die Koran staat je mag niet homoseksuelen discrimineren.


De Koran is een soort legale versie van Mein Kampf van Adolf Hitler. Ook hij discrimineert homoseksuelen en ook staan er in de Koran andere dingen zoals het bestrijden van mensen die je geloof belemmeren. Onbegrijpelijk dat de Koran nog gewoon legaal is, het is minstens net zo erg als Mein Kampf. De nazi’s waren de grootste bedreiging 55 jaar geleden, wat zou de grootste bedreiging over 55 jaar in het heden toch zijn……

Bronnen:


- Trouw, dinsdag 22 Mei 2001
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen