Boekverslag : Per Hoofd Per Jaar - Alcoholisme Ingezonden Door: Harrie Categorie:
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1335 woorden.

Inleiding


Ik ga mijn spreekbeurt houden over alcoholisme en de gevolgen daarvan, ik heb voor het onderwerp gekozen omdat het naar mijn mening een actueel onderwerp is en omdat er door alcohol ook nadelige gevolgen kunnen zijn voor de samenleving.

Tijdens mijn spreekbeurt zal ik de volgende punten gaan behandelen


- De geschiedenis van alcohol


- Het alcoholgebruik van de laatste tijd


- Het alcoholisme


- Alcohol op de werkplek


- Cijfers over de gevolgen van alcohol


- Verkeersdoden als gevolg van alcohol


- Waarom kan de één beter tegen alcohol dan de ander


- De andere gevaren van alcohol


- De hulpverlening


- Conclusie

De geschiedenis van alcohol


Het gebruik van alcohol is al eeuwen oud. Het eerste bier recept stamt uit meer dan 5000 jaar terug.


Het eerste teken van alcoholgebruik werd op een muurtekening gevonden.


Vroeger werd alcohol vooral als medicijn gebruikt. Later, vooral in de tijd van de Grieken werd alcohol voor religieuze doelen gebruikt, vooral in de vorm van wijn.


In het begin van de middeleeuwen was alcohol erg schaars en duur, en het werd alleen door de hogere sociale klassen gedronken. Toen in de late middeleeuwen het distilleren werd uitgevonden kwam er een massa productie van alcoholhoudende dranken die nu voor meer mensen te betalen was. Het gebruik van alcohol is dus al eeuwen oud en nu niet meer weg te denken.

Het alcoholgebruik van de laatste tijd


In 1880 dronken we in Nederland 7 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. Toen er een drank-bestrijdings beweging op gang kwam daalde het gebruik tot 2 liter per hoofd per jaar. In 1960 werd dat echter weer 6 liter (per hoofd per jaar) en in 1980 dronken we 8,2 liter (per hoofd per jaar), gelijk aan 663 glazen alcoholhoudende drank, Het drankprobleem is dus een groot probleem voor Nederland en de rest van de wereld.

Alcoholisme


Alcoholisme, het te veel drinken, wordt gezien als een ziekte. Verslaafden aan alcohol zijn meestal geestelijk en lichamelijk verslaafd. Het einde van een ernstige verslaving is vaak hevige hersen schade en uiteindelijk een vroegtijdige dood.


Een verslaving aan alcohol moet je ontwikkelen. Het is niet zo als met sommige harddrugs dat je er gelijk verslaafd aan bent, maar op den duur raak je eraan verslaafd. De reden waarom veel mensen gaan drinken zijn voornamelijk:


- Bij psychische moeilijkheden: men wil zich “moed” indrinken.


- Voor de gezelligheid: als je uit gaat met gezellige drinkers wordt er vaak erg veel 'meegedronken'.


Verslaafd raken aan alcohol gaat dus erg langzaam. In het begin ga je drinken. Dan wordt de drank veel belangrijker dan de rest en uiteindelijk gaat ook de lichamelijke gezondheid achteruit, dan verliest de verslaafde de controle over zichzelf en “kan” het lichaam op een gegeven moment niet meer zonder alcohol.


Alcohol heeft een vergiftigende werking op het lichaam. De effecten op de organen zijn erg groot en de hersens leiden er ook onder. Van te veel alcohol kan je black-outs, hallucinaties, plotselinge en hevige stemmingsveranderingen krijgen en van erg veel alcohol zelfs in een coma raken.

Alcohol op de werkplek


In het bedrijfsleven kunnen de gevolgen van het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs op verschillende manieren naar voren komen. Bijvoorbeeld door het niet functioneren van medewerkers e.d.


Problemen door het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs komen vaker voor dan er gedacht wordt. Schattingen wijzen erop dat 3 tot 6 procent van de beroepsbevolking in Nederland probleemdrinker is. Dat kost bedrijven en instellingen geld en de probleemdrinkers vormen een bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van anderen en zichzelf.


Ook treden er verschijnselen op bij alcoholisme op de werkplek, zoals


- Vaker verzuimen. Het ziekteverzuim als gevolg van alcoholmisbruik is 1.5 tot 6 keer hoger dan bij matige drinkers


- Vaker betrokken zijn bij ongevallen. Geschat wordt dat 10 tot 30% van de bedrijfsongevallen samenhangt met alcohol. Alcoholisten hebben twee tot vier keer meer kans op een bedrijfsongeval


- Minder presteren. De productiviteit loopt behoorlijk terug en ook de kwaliteit van het werk neemt af.

In 1995 was er in Nederland voor 9 miljard schade door drugs en alcohol op de werkplek (statistieken)

Cijfers over de gevolgen van alcohol


Het alcoholgebruik in de Verenigde Staten: in de V.S. gaan er per jaar ongeveer 97.000 mensen dood aan de gevolgen van alcohol.


De kosten die dat met zich mee brengt zijn 100 miljard dollar per jaar in de VS. en in Nederland kost het alcoholisme de samenleving 6 miljard gulden per jaar. Deze kosten zijn berekent op basis van een lagere productiviteit, ziekte verzuim, verkeersongevallen en kosten voor de gezondheidszorg.


In Nederland zijn 300.000 mensen die meer dan 12 glazen alcohol per dag drinken. Voor hulp is 150 miljoen gulden beschikbaar.


Alcohol is dus over de gehele wereld een groot probleem.


In Nederland wordt er per jaar voor 9,8 miljard gulden aan alcoholhoudende dranken besteed. De overheid krijgt via accijnzen 1,8 miljard gulden dat valt dus in het niets bij de 6 miljard die het de overheid ieder jaar weer kost.

Verkeersdoden als gevolg van alcohol


Ook de kans op ongevallen is bij alcoholgebruik veel hoger, bij 9% van de verkeersdoden was er sprake van alcohol.


Alcoholgebruik leidt tot verstoringen in het centrale zenuwstelsel, het heeft met name gevolgen voor je reactievermogen, beoordelingvermogen, concentratie en coördinatie.

Waarom kan de één beter tegen alcohol dan de ander?


Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de één beter tegen alcohol kan dan de ander, maar het heeft voornamelijk te maken met of de maag gevuld is en wat het lichaamsgewicht is.


Alcohol hoeft niet eerst, zoals veel andere stoffen verteerd te worden in de maag. Het komt vrij snel in de bloedbaan terecht. Alcohol lost goed op in water. Aangezien ons lichaam voor 2/3 uit vocht bestaat zal een mager persoon met minder vocht een hogere concentratie alcohol in zijn lichaam hebben en deze persoon zal dus minder goed tegen alcohol kunnen.


Op een gevulde maag kan alcohol makkelijker worden afgebroken.


De lever is het orgaan dat giftige stoffen zoals alcohol afbreekt. De lever doet ongeveer een uur over 3/4 glas alcohol.

De andere gevaren van Alcohol


Erg gevaarlijk is ook de combinatie van alcohol en geneesmiddelen. Vooral bij slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen is deze combinatie slecht. Deze middelen hebben net als alcohol een verdovende werking op het centrale zenuwstelsel. De effecten van alcohol en medicijnen vullen elkaar niet alleen aan, maar versterken elkaar ook nog eens. Dit noemt men het 2+2=5 effect. Dit kan leiden tot een coma of een hartstilstand.

De hulpverlening


Er zijn een aantal organisaties die je kunnen helpen af te kicken van een alcohol verslaving. De bekendste is de AA, de anonieme alcoholisten waar vooral ex-verslaafden de drinkers proberen te helpen. Er zijn zo’n 160 AA-groepen in Nederland. Er zijn ook andere instellingen zoals de CAD’s de consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs. Bij deze instelling is er voornamelijk professionele hulp.


Toch is het alcohol probleem moeilijk op te lossen. Is iemand eenmaal verslaafd dan is die persoon meestal niet in staat blijvend af te kicken. Dat komt voornamelijk omdat de motivatie ontbreekt. Alcoholisten kicken af voor familie, vrienden of omdat de rechter ze heeft laten kiezen tussen afkicken of de cel in.


De beste oplossing is de preventie van alcoholisme. Ouders moeten hun kinderen het gebruik van alcohol niet verbieden. Daardoor krijgt het kind alleen maar de behoefte stiekem veel te gaan drinken. Ouders moeten kinderen de omgang met alcohol leren.

Slot


Het alcoholgebruik in Nederland is de laatste jaren aan het dalen. Dat geldt ook voor een aantal alcoholproblemen, zoals rijden onder invloed.


Toch ligt het gebruiksniveau nog steeds zo hoog en zijn de problemen die met het alcoholisme meekomen zo ernstig dat er nog steeds veel aandacht aan moet worden besteed.

Samengevat zijn de problemen van het alcoholgebruik en alcoholisme over het algemeen

In het bedrijfsleven functioneren de alcoholisten en de medewerkers minder goed, de alcoholisten hebben vaker last van ziekte, de alcoholisten raken vaker betrokken bij ongevallen en bij verkeersdoden was er bij 9% sprake van alcoholgebruik
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen