Boekverslag : Thea Beckman - Het Rad Van Fortuin
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1142 woorden.

Auteur: Thea Beckman

--------------------------------------------------------------------------------

Het rad van fortuin

Samenvatting:

Koning Jean II is dood. Karel van Navarra wil voordat Charles zich tot koning kan

kronen de macht overnemen en heeft daarvoor in Normandiƫ een leger op de been gebracht.

Charles laat zich verdedigen door Du Guesclin. Deze neemt Kleine Robert en Matthis mee in

zijn leger. Door zijn kleine gestalte weet Robert als spion gegevens te bemachtigen mede

waardoor Du Guesclin het sterkere leger van Navarra te verslaan. Na deze opdracht moet hij

met Charles de Blois vechten tegen de Montfort. Hij heeft echter de opdracht gekregen om

ervoor te zorgen dat De Blois verliest en gedood wordt omdat Montfort gezworen heeft om

zijn land trouw te zijn als hij De Blois verslagen heeft. Zonder een dode zal deze strijd

eeuwig doorgaan. De mannen van Du Guesclin vermoorden tijdens het gevecht De Blois en Du Guesclin laat zich gevangen nemen. Hij voelt een enorme walging voor zijn daden, maar

moest dit in het belang van Frankrijk doen. Matthis snapt er niets van.

Berton en Marie-Claire worden tijdens een tocht overvallen en Berton wordt gedood. Een

deel van een plunderleger heeft dat gedaan, er zwerven duizenden georganiseerde

plunderaars door Frankrijk. Marie-Claire en Du Guesclin verzinnen een plan om daar een

eind aan te maken. Ze willen een veldtocht naar Spanje organiseren en alle plunderbendes

daarvoor uitnodigen. Du Guesclin krijgt onvoorwaardelijke vrijheid van handelen.

Marie-Claire organiseert een enorme kermistroep om het leger te vermaken. Na een jaar

organiseren lukt het om veel van de plunderaars bijeen te krijgen, allen belust op geld

dat ze denken te kunnen krijgen tijdens de veldtocht naar Spanje. Don Henri is van Spaanse

zijde de man die de macht in zijn land wil hebben en heeft een verbond met Charles

gesloten. De bedoeling van Du Guesclin en Marie-Claire is om zoveel mogelijk van de

plundertroepen te laten sterven en Don Henri aan de macht te brengen. Al snel merken ze

dat het toch ook mensen zijn en Du Guesclin laat niet zomaar mensen sterven, dat heeft hij

sinds de samenzwering tegen De Blois gezworen.

Matthis wordt in een van de veroverde Spaanse steden verliefd op een meisje maar als

hij haar na lang zoeken eindelijk terugvindt, is ze net getrouwd. Door dom gedrag van een

aantal Spaanse edelen verliezen ze op een keer een slag en Du Guesclin wordt gevangen

genomen. Pedro de Wrede, de tegenstander wil hem en Matthis doden, maar de Engelsen die

voor hem vochten, waaronder de Prins van Wales, hebben hun erewoord gegeven om hem als

gevangene te behandelen en laten hem leven. Dit ook natuurlijk voor de losprijs die hij op

kan leveren. De Engelsen trekken naar Gascogne waar ze Du Guesclin opsluiten. Ze willen

geen losprijs noemen, omdat ze bang zijn dat een vrij Du Guesclin hun leger kan verslaan. Maar door bluffen van Mathis en Du Guesclin komen ze er toch uit maar hetFranse volk moet een hoge losprijs betalen van 100000 Franks.

Hij gaat weer naar Don Henri en met een nieuw leger verslaan ze Pedro de Wrede. Deze

sterft door de dolk van Kleine Robert die hem zo in zijn nek werpt in een gevecht met

Don Henri . Ze kunnen naar huis. Matthis merkt dat hij zijn geliefde kan vergeten, zeker nadat hij een lief meisje op het kasteel van Du Guesclin heeft gevonden. Marie-Claire besluit weer door het land te gaan trekken en liederen te zingen. Gods Vlindertje zal de liederen van de vijf jaar geleden zanger Berton de Fleur opnieuw laten horen, dit keer in een vrij Frankrijk. De Engelsen doen nog enkele invallen, in 1415 bezetten ze zelfs een groot deel van het land, maar mede door Jeanne d'Arc worden ze weer verslagen en in 1453 komt er een einde aan de honderd-jarige oorlog.1:TitelverklaringHet rad van fortuin:

De titel heeft te maken met de wisselende kansen voor de legers. De ene keer winnen ze,

de andere keer verliezen ze. Volgens de aanbidster van Matthis zal het rad in hun voordeel

draaien.2: Soort verhaala Het genre is een Historische roman.

b Het is een literair boek

c Het heeft een kind als een van de hoofdpersonen

d Het heeft een aantal volwassen hoofdpersonen.3: Gebeurtenissen: probleem en hoofdlijn

a Het verjagen van de engelse uit Frankrijk.

b De kroning van koning Charles

Karel van Navarra wil dat voorkomen met zijn leger

Vorming leger van de Franse

Het gevecht tussen Karel van Navarra en Charles met Du Guesclin

Het gevecht wordt gewonnen door Charles en Du Guesclin

Charles wordt gekroond

c Ja het is een spannend verhaal

d Door de gevechten en de listen van Du Guesclin4: De personena Marie-Claire, Robert, Mathis, Du Guesclin, Karel van Navarra, De Bois,

koning Henri, Colpin

b De Hoofd personen:Marie-Claire, Robert, Mathis, Du Guesclin

De andere personen: Karel van Navarra, De Bois, koning Henri, Colpin

c Het zijn allemaal round karakters

d Bertrand de Guesclin Zoon van een herenboer. Vecht steeds tegen de Engelsen en tegen onderdrukking. Gebruikt listen om te vechten en laat zich niet verleiden tot open gevechten zoals de Franse adel wel doet en dan ook regelmatig klop krijgt. Door zijn heldendaden is hij eindelijk ridder geworden en adviseur van de Franse koning.Robert

Vondeling door Marie-Claire opgenomen in haar gezin. Is erg klein voor zijn leeftijd.

Hij is acht jaar maar lijkt veel jonger. Kan goed met messen gooienMatthis

De tweede aangenomen zoon van Marie-Claire, ongeveer 25 jaar oud. Heeft in dienst van

Du Guesclin al veel avonturen meegemaakt en is daar zelf ook beroemd door geworden.

5 De tijda Het speelt rond 1370, het verhaal duurt enkele jaren

b Enkele jaren

c Het wordt chronologisch verteld

d Nee het verhaal bevat geen terugblikken

e Nee het verhaal bevat geen terug - of vooruitverwijzingen

f Ja er zijn veel sprongen in de tijd.6: Vertelwijze

a Het verhaal beleef je door de ogen van Robert en Mathis

b Nee het is geen ik verhaal

c Nee er is geen alwetende verteller

d Nee er is geen personale verteller7 Ruimta In frankrijk

b Ja door de omgeving kun je goede en slecht strijd plaatsen nemen

c Bijna helemaal want in iedere streek is het anders.8 Themaa Het Thema is het leven in de Middeleeuwen in Frankrijk

b De motieven zijn discriminatie, de adel, ziektes, standen verschil, revolutie9 De boodschap/ bedoelinga Ja informatie geven of de oorlog tussen Engeland en Frankrijk in die tijd.

b Ja dat het behouden van tradities in oorlogvoering niet altijd goed is.

c Nee10

a Normaal ik snapte alle woorden gewoon

b Ja er worden veel personen beschreven

c Ja veel ruziesC Mijn meningIk vond het een mooi en intersant boek want ik heb er veel informatie

door gekregen hoe het er in die tijd aan toe ging.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen