Boekverslag : Erich Van Däniken - Waren De Goden Kosmonauten
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1108 woorden.

Datum: 31/01/01 Naam: Jan van Nispen


Nummer: 16 Vak: Nederlands


Opdracht: BoekbesprekingWaren de goden kosmonauten?De auteur van “Waren de goden kosmonauten?” is de Zwitser Erich von Däniken.


Erich von Däniken is op 14 april in 1935 geboren te Zofingen. Al van tijdens zijn studies op het “College St-Michel” in Fribourg hield hij zich bezig met het bestuderen van oude religieuze geschriften. Na zijn studies, terwijl hij een 5 sterren hotel runde schreef hij zijn eerste boek: “Waren de goden kosmonauten?”. Door het immens succes van dit boek en diegenen die volgden werd onder begeleiding van E. Von Däniken een 24-delige documentaire-reeks gemaakt over zijn theorie en in 1995 is hij begonnen met de verfilming van een van zijn boeken.

De titel van het boek is eigenlijk ook de stelling die ingenomen wordt.Deze zal ik op de achterkant van dit blad verder uitleggen en verklaren.

De vertelstof situeert zich over de hele geschiedenis van de mensheid (en nog verder terug in het verleden). Er worden eeuwenoude verhalen, legendes, geruchten en tekeningen bovengehaald m het verhaal te vertellen.

Het hoofdpersonage in het boek is volgens mij Erich von Däniken zelf. (het is niet makkelijk te onderscheiden omdat het een semi-wetenschappelijk boek is). In het boek worden bepaalde fragmenten en belevenissen uit zijn reiservaringen verteld vanuit het standpunt van de schrijver. Er zijn delen waar hij duidelijk in de ik-vorm schrijft maar er zijn ook delen waar gewoon feiten worden aangehaald en mythes worden herverteld.

Synopsis: Het boek begint met een kort voorwoord van de gekende professor Fred Polak. Deze schrijft met respect over zijn vriend Erich von Däniken en geeft een relativerende uitleg over de bedoeling van het boek en de feiten die in het boek aangehaald worden.


Hierna volgt een verantwoording van de schrijver zelf. Deze zegt dat zijn stellingen (voorlopig) nog hypothetish zijn en dat hij hoopt niemand persoonlijk te beledigen met dit boek (ik denk dat het hier vooral gaat om de geloofskwesties die in het boek openlijk in twijfel worden getrokken).


Na deze dingen begint het eigenlijke boek. Het boek is zo opgebouwd dat in de eerste hoofdstukken de hoofdstelling (Waren de goden.....?) in het kort wordt uitgelegd.


In de rest van het boek wordt deze stelling bewezen door middel van zorgvuldig aangebrachte feiten(de feiten door de ogen van de schrijver). De aanbreng van de feiten volgt steeds een bepaalde volgorde. Eerst wordt de lezer overrompeld met bewijzen, je krijgt een hele hoop teksten en tekeningen van over de hele wereld en uit verschillende culturen. Daarna wordt alles wat voordien is aangebracht gerelativeerd en in twijfel getrokken. Dan wordt de kijkwijze op het bewijsmateriaal gewijzigd en valt alles terug in zijn plooien. Pas dan worden de conclusies getrokken. Deze conclusies wijzen meestal in de richting van de stelling.
De stelling en ook


de titel van het boek: Waren de goden kosmonauten?

In het boek probeert de schrijver aan de hand van allerlei feiten te bewijzen dan het menselijk ras zoals wij het kennen op aarde is gekomen door het toedoen van “kosmonauten van een andere planeet” of dat deze kosmonauten op onze aarde landden tijdens de oertijd en een kweek maakten tussen de primaten en hunzelf en dat zo de hele evolutie van de mens (zie Darwin) in gang is gestoken. Deze kosmonauten zouden nog tot voor 2000 jaar regelmatig de aarde bezocht hebben om te zien hoe het met de mens ging.

Waarom spreekt deze stelling mij aan, wat heeft mij geraakt ?

-De stellingname en de bewijzen van Erich von Däniken zijn zo geformuleerd en onderbouwd dat je er echt in begint te geloven. Eerst en vooral kun je tegen het grootste deel van zijn bewijzen niets inbrengen omdat ze schijnbaar correct lijken te zijn. Het feit is echter dat de wijze waarop je de feiten bekijkt zeer bepalend is voor de eindconclusie die je daaruit trekt en de auteur bekijkt alles op die manier dat de feiten in de richting van “zijn” waarheid wijzen. Dit spreekt me aan omdat de wijze waarop hij dit doet bewondering bij me oproept. Het goed opbouwen van bewijzen en de anderen iets op dezelfde manier laten bekijken als jezelf is iets wat ik ook probeer te doen en ook wil kunnen. Erich von Däniken laat overkomen dat zijn boek vol met feiten en waarheden staat ,maar in werkelijkheid staat het boek vol veronderstellingen die slechts door een zijden draadje bij elkaar worden gehouden en als een waarheid afgebeeld worden.

-Het tweede wat me aanspreekt gaat nu niet direct over de formulering van de stelling maar over de inhoud. Ik denk dat het grote succes van het boek te danken is aan het feit dat er eindelijk eens een (blijkbaar- zie hierboven-) duidelijke verklaring wordt gegeven op de grote vragen van “waar komen wij nu vandaan?”, “wie zijn wij?”,... . De conventionele wetenschap laat ons in het donker als het op antwoorden op deze vragen aan komt. Daarom ben ik eigenlijk gelukkig met een uitleg als deze. Ze is wel wat controversieel maar volgens mij aanvaardbaar. Als je er over nadenkt vind je geen redenen waarom de aangehaalde feiten onmogelijk zouden moeten zijn. In het boek wordt met heel wat gekende natuurkundige theorieën rekening gehouden, zoals het feit dat reizen aan lichtsnelheid niet mogelijk is en de relativiteits theorie van Einstein. Ik denk dat ,in een tijd waar het rationeel denken het blind geloof heeft vervangen, men rekening moet houden met theorieën als deze . Een te enge manier van denken remt immers de evolutie van de vooruitgang af.

- Het laatste maar dan ook het persoonlijkste is dat ik een enorme “gelover” ben in het bestaan van buitenaards leven. Het heelal is onmetelijk groot. Ik vind dat wij als mens niet de pretentie mogen hebben om te zeggen dat we de enige intelligente wezens zijn in het universum. Volgens het boek zijn in onze eigen melkweg ongeveer 8000 planeten die procentueel aan dezelfde voorwaarden als de aarde voldoen om leven te kunnen bevatten. Ik geloof dat ze er zijn, maar dit wil niet zeggen dat ik ook gewoonweg geloof in de theorie van Erich von Däniken....

Besluit: Hoewel dit boek geen puur verhaal is, heb ik me er toch goed mee geamuseerd.


Ik zou het boek zeker aanraden aan hen die geïnteresseerd zijn in oude religies en de wetenschap naar het onverklaarbare.De lezer mag zeker niet terugdeinzen om verder over het onderwerp na te denken. Aan de mensen die het boek willen lezen geef ik één goede raad: lees het boek met een open geest en wees niet té kritisch, dat verpest de hele sfeer en het plezier dat je aan het boek kunt beleven.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen