Boekverslag : Onbekend/anoniem - Esmoreit
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 940 woorden.


SAMENVATTING


Proloog


De voorredenaar bidt tot God en vertelt in het kort waar (het eerste deel van) het spel over gaat.

Op Sicilië


Robbrecht, een neef van de oude koning van Sicilië, had er vast op gerekend zijn oom te zullen opvolgen. De koning is echter getrouwd met een jonge vorstin (dochter van de koning van Hongarije), bij wie hij een kind gekregen heeft. Omdat Robbrechts kans op de troon daarmee verkeken is, bedenkt hij een plan om het kind (Esmoreit) uit de weg te ruimen en de koningin te schande te maken, zodat de koning niet meer naar haar om zal kijken.

In Damascus


Meester Platus, de sterrenwichelaar van de koning van Damascus, vertelt de koning dat hij aan de stand van de planeten gezien heeft, dat er in het rijk van de christenen op Sicilië een kind is geboren van hoge waardigheid. Dat kind zal de koning doden en zijn dochter, die christin zal worden, tot vrouw hebben. De vorst schrikt hevig van dat bericht, maar Platus weet raad: hij zal naar Sicilië reizen en het kind stelen of kopen. Daarna zullen ze het opvoeden tot een goede heiden en het kind zal denken dat de koning zijn vader is. De koning stemt in met het plan. Platus krijgt voldoende geld en vertrekt.

Op Sicilië


Robbrecht heeft het kind te pakken gekregen en staat op het punt het in een put te verdrinken. Meester Platus hoort Robbrechts monoloog en knoopt een gesprek met hem aan. Robbrecht vertelt hoe alles in zijn werk is gegaan. Platus biedt aan het kind te kopen en mee te voeren naar Balderijs, een stad die verder dan Turkije ligt. Robbrecht stemt toe, vertelt over de voorname afkomst van het kind, krijgt duizend pond goud en prijst zich gelukkig met de oplossing.

In Damascus


Flatus komt met het kind bij de koning; hij raadt hem aan niet bekend te maken wie de ouders van het kind zijn, zodat de afkomst van de \'vondeling\' geheim blijft. De koning stemt daarmee in, laat zijn dochter Damiët roepen en belast haar met de opvoeding. Ze verbaast zich erover dat het jongetje, dat Esmoreit wordt genoemd, een vondeling is, want hij is knap en draagt mooie kleren.

Op Sicilië


De koning van Sicilië is erg bedroefd over het verdwijnen van zijn zoon. Robbrecht maakt hem wijs dat de koningin de schuldige is; zij haat de oude grijze koning, zou van plan zijn hem te vergiftigen en het met een ander houden. Woedend laat de koning zijn vrouw ontbieden. Robbrecht waarschuwt haar nog dat de koning buiten zichzelf is en zij denkt, dat het verlies van het kind daarvan de oorzaak is. De koning scheldt haar de huid vol, veroordeelt haar ter dood en laat haar zonder vorm van proces gevangen zetten. Volledig van streek klaagt ze haar nood aan God. In

Damascus, achttien jaar later


Damiët is op Esmoreit verliefd geworden. Als hij op een dag in de tuin ligt, hoort hij haar over haar heimelijke liefde voor hem praten en ze onthult, dat hij een vondeling is. Ze bemint hem al achttien jaar, maar durft er niet over te praten, omdat haar vader haar dan zal doden. Esmoreit is verbaasd over wat hij hoort. Hij houdt van Damiët, maar wil nu eerst meer duidelijkheid over zijn afkomst hebben. Dan zal hij terugkeren en met haar trouwen: voor hij op zoek gaat naar zijn ouders, geeft Damiët hem de doek, waarin hij gewikkeld was toen hij aan haar zorgen werd toevertrouwd.

Op Sicilië (twee jaar later)


Esmoreit dwaalt lange tijd rond en komt dan toevallig op Sicilië aan. Als hij langs de gevangenis loopt, klaagt hij zijn nood en roept de goden aan om hulp bij het vinden van zijn ouders. De koningin, die nog steeds in de gevangenis zit, hoort zijn klachten en verzuchtingen, kijkt door het tralievenster en herkent haar zoon aan de doek (met de geborduurde wapens van Sicilië en Hongarije) die hij op mohammedaanse wijze om het hoofd gewonden heeft. Ze vertelt hem dat ze zijn moeder is en wat er vroeger allemaal gebeurd is. Esmoreit haast zich dan naar de koning; de koningin dankt God. De koning laat zijn vrouw door Robbrecht, die grote blijdschap veinst, uit de gevangenis halen en smeekt haar om vergeving. Esmoreit wordt door de vorst als zoon erkend en vertelt uitvoerig over zijn leven in Damascus. Robbrecht beweert quasi-woedend dat hij degene die Esmoreit alle ellende heeft aangedaan, wel zou willen doden. De koningin wil liever alle leed vergeten. Op advies van zijn vader bekeert Esmoreit zich tot het christendom; zijn eerste gebed tot God is voor Damiët. Robbrecht nodigt Esmoreit uit voor de maaltijd.

In Damascus


Damiët is zeer bezorgd over Esmoreits lange afwezigheid. Ze haalt Platus over met haar mee te gaan om Esmoreit te zoeken. Als pelgrims verkleed trekken ze van land naar land.

Op Sicilië


Toevallig komen Damiët en Platus aan het hof op Sicilië. Als ze om een gift vragen, hoort Esmoreit de stem van Damiët en hij herkent haar. De koning verwelkomt Damiët en geeft haar toestemming met zijn zoon te trouwen. Hij zal afstand van de troon doen. Robbrecht, die het tafereel bijwoont, wordt door Platus herkend als degene die Esmoreit alle leed heeft aangedaan. Alles komt uit, maar Robbrecht ontkent zijn wandaad. Hij wil zelfs een tweegevecht om zijn onschuld te bewijzen, maar Platus legt hem het zwijgen op: het ivoren kistje met het geld, dat Platus hem voor het kind gaf, zou gemakkelijk te vinden zijn! Robbrecht wordt opgehangen. Esmoreit en Damiët trouwen en worden koning en koningin van Sicilië

Epiloog


Esmoreit heeft wraak genomen op zijn neef. Hij spoort allen tot deugd aan. Tot slot wijst Platus de toeschouwers erop, dat er nog een klucht gespeeld zal worden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen