Boekverslag : H. Marsman - Twee Vrienden
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 576 woorden.

Twee Vrienden

De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld


een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld:

er is door dit spreken een wonder gebeurd:


hun harten zijn zoozeer eender gekleurd

dat de een als hij soms naar den ander ziet


bij zichzelven zegt: maar ben ik dat niet?

een vrouw; nog een vrouw; een vertederend gemis…


het is alsof alles ten einde is

want één hart blijft thuis, en één hart gaat op reis


maar geen van twee vind het paradijs.

Twee vrienden, H. Marsman. Paradise Regained. Amsterdam 1997 (eerste druk)

Vormanalyse


Strofenbouw : Het gedicht heeft vijf distichons en die 5 distichons bij elkaar zijn 1 zin.

Klank en Rijm : Het is gepaard rijm, aa bb cc dd ee. Het is ook eindrijm en volrijm. Het rijmschema met de soorten volrijm staat hieronder:


a (mannelijk)


a (vrouwelijk)

b (vrouwelijk)


b (vrouwelijk)

c (mannelijk)


c (mannelijk)

d (vrouwelijk)


d (mannelijk)

e (mannelijk)


e (glijdend)

Metrum : Er zit geen metrum in dit gedicht

Stijlfiguren : Pleonasme, er wordt in de eerste strofe gesproken van een sneeuwwit veld. sneeuw is altijd al wit dus is wit overbodig.

Beeldspraak : Personificatie, in de laatste strofe heeft men het over harten die op reis gaan maar harten kunnen natuurlijk helemaal niet bewegen.


Pars pro toto, in de laatste strofe heeft men het over harten die op reis gaan maar hiermee wordt bedoeld dat twee mensen op reis gaan maar er wordt maar een deel genoemd.

Indeling De tekst is links uitgelijnd, de hele bladspiegel wordt niet gebruikt. De zin


v/d tekst die het gedicht bevat is verdeeld over vijf distichons dus er is sprake van enjambement.
Inhoudsanalyse


Tijd- en Er zijn geen tijd en ruimteaanwijzingen.


ruimte


aanwijzingen

Vertelsituatie : Dit gedicht is geschreven in alwetende verteller-situatie. Dit kun je zien doordat hij het alleen over hij en zij heeft en niet over ik of hij.

Motieven : Eenzaamheid en homo zijn

Samenhang Dit hangt samen doordat het homo zijn komt door de eenzaamheid.


v/d motieven

Verhaallaag : Een man maakt de nacht tot een sneeuwwit veld en had zijn vriend over zijn leven verteld. Hierdoor is een wonder gebeurd want hun harten zijn nu van dezelfde kleur. De een denkt soms dat hij de ander is en ze missen een vrouw. Maar één hart blijft thuis en het andere hart gaat op reis maar geen van beide wordt ooit gelukkig.

Symbolische : Een man is al lange tijd van zijn vrouw gescheiden (niet-wettelijk maar hij ziet haar al lange tijd niet meer) maar geen van beide wordt gelukkig, hierdoor zijn zij homo geworden (hun harten eender gekleurd, strofe 2).

Titel : De titel slaat op de twee vrienden waar het gedicht over gaat.

Thema : Het homo worden door het ontbreken van een vrouw.

Vorm- Er zijn geen vormaspecten die nuttig zijn voor het gedicht dus de schrijver


aspecten- heeft hier niet op gelet.


gebruik

Uitgebreide persoonlijke reactie


Ik vond het geen aangrijpend gedicht omdat het thema niet echt aangrijpend is en de


symbolische laag ook niet.

Ik vond het gedicht wel mooi door de vele dingen die anders zijn omschreven dan dat wordt


bedoeld en omdat het lang zoeken is voordat je de symbolische laag hebt gevonden in het


gedicht.

Ik herkende mijzelf niet in het gedicht omdat ik geen homo ben en ook geen vrouw mis.

Ik vond het gedicht wel interessant doordat de symbolische laag zo anders was dan de


verhaallaag.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen