Boekverslag : Onbekend/anoniem - Een Abel Spel Van Esmoreit Sconincx Sone Van Cecilien Ende Ene Sotternie Daer Na Volgende
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1602 woorden.


-Auteur: onbekend, Een abel spel van Esmoreit sconincx sone van ceciliën ende ene sotternie daer na volgende. (=Lippijn)

Door toedoen van een jaloerse neef, wordt de kroonprins van Sicilië opgevoed aan het hof van

Damascus. Na 18 jaar gaat de prins op zoek naar zijn werkelijke ouders. Hij vindt hen en de neef

wordt gestraft.-Samenvatting:De koning van Sicilië is al oud en hij heeft nog geen zoon om hem op te volgen. De broer van de koning heeft wel een zoon. Deze Robbrecht heeft dus recht op troonopvolging. Maar de vrouw van de koning krijgt toch nog een kindje, Esmoreit genaamd. Nu is troonopvolging door Robbrecht uitgesloten. Maar Robbrecht laat zich het rijk niet zomaar afnemen. Hij bedenkt een plan om Esmoreit te doden en de koningin de schuld te geven.

In Damascus vertelt de sterrenwichelaar Platus aan zijn koning dat hij iets afschuwelijks heeft

gezien in de sterren. In de christenwereld is een kindje geboren dat later de koning van Damascus zal vermoorden, met zijn dochter trouwen en haar bekeren tot het christendom. Platus bedenkt een plan om dit niet te laten gebeuren. Door het christenkindje naar Damascus te halen en het daar op te voeden, zal de er geen gevaar meer dreigen voor de koning van Damascus. De koning keurt het plan goed en Platus gaat op zoek naar het prinsje.

Als Platus in Sicilië terechtkomt, ontmoet hij juist Robbrecht die op het punt staat om Esmoreit te doden. Op het moment dat Platus erachter komt dat dit het christenkindje is dat het gevaar voor zijn koning zal zijn, praat hij Robbrecht om, om het kindje niet te vermoorden, maar om het aan hem te verkopen voor duizend pond in rood goud. Robbrecht gaat hiermee akkoord, aangezien Esmoreit meegenomen zal worden naar Damascus. Platus is blij, omdat hij het prinsje heeft en Robbrecht is tevreden, aangezien hij nu weer troonopvolger is.

In Damascus wordt Esmoreit aan de dochter van de koning toevertrouwd. Zij heet Damiët en is slechts 18 jaar oud. Ze moet een moeder en zuster voor Esmoreit zijn. Ze denkt dat Esmoreit in de boomgaard gevonden is, waar hij te vondeling was gelegd.

Tegelijkertijd beweert Robbrecht in Sicilië dat de koningin Esmoreit heeft vermoord. Robbrecht zegt tegen de koning dat hij haar vaak heeft horen klagen over de oude koning. De koning gelooft Robbrecht boven zijn eigen vrouw en laat de koningin opsluiten in de kerker.

18 jaar later

Esmoreit is inmiddels 18 jaar oud en hij is zich nog steeds onbewust van zijn afkomst. Hij denkt dat hij een zoon van de koning van Damascus is, en dat Damiët (36 jaar oud) zijn zuster is. Op een dag hoort hij Damiët jammeren en hij luistert waar zij over klaagt. Damiët vraagt zich af waarom zij zoveel van Esmoreit houdt. Ze klaagt erover dat Esmoreit niet haar echte broer is, maar slechts een vondeling. Esmoreit heeft het allemaal gehoord en vraagt aan Damiët om uitleg. Ze zegt dat hij dit eigenlijk nooit had mogen weten. Ze is zo verliefd op Esmoreit. Het is wederzijds en Damiët wil met Esmoreit trouwen als haar vader dood is, zodat Esmoreit koning van Damascus zal worden. Esmoreit zegt dat het schandelijk is om als vondeling met de prinses te trouwen. Esmoreit besluit om gelijk zijn werkelijke ouders te gaan zoeken. Hij krijgt de mooie doek mee waarin hij gevonden is. Misschien herkent zijn moeder hem hieraan. Esmoreit belooft om terug te komen als hij zijn ouders gevonden he

Esmoreit komt op Sicilië. Zijn moeder ziet hem vanuit de gevangenis en herkent hem aan de doek om zijn hoofd. Esmoreit gaat snel op weg naar de koning.

Robbrecht heeft gehoord dat Esmoreit terug is en komt aangelopen. Hij verraadt zichzelf echter niet en haalt op bevel van de koning de koningin na 18 jaar uit de kerker. Zij vergeeft de koning, aangezien ze overspoelt is door geluk. Want ze heeft haar kind terug. Esmoreit zweert dat hij niet zal rusten voordat diegene, die hem en zijn ouders dit leed heeft aangedaan, gestraft is. De koning wil dat Esmoreit zich bekeert tot het christelijk geloof. Esmoreit gaat hiermee akkoord. Damiët in Damascus vraagt zich af waar Esmoreit gebleven is en gaat hem samen met Platus, als pelgrim verkleed, zoeken. Als ze op Sicilië komen herkent Esmoreit haar. De koning belooft afstand te doen van de troon voor Damiët en Esmoreit. Platus herkent Robbrecht van 18 jaar geleden. Platus vertelt hoe hij Esmoreit van Robbrecht kocht op het moment dat hij hem wilde doden. Robbrecht zegt dat hij zwaar beledigd is door deze onzin, en daagt Esmoreit uit voor een gevecht. Maar zonder pardon wordt Robbrecht opgehangen.

Personages:

-Esmoreit: Oorspronkelijk is hij de zoon van de koning van Sicilië, maar hij wordt opgevoed in Damascus.Hij is 18 jaar. Over zijn uiterlijk wordt nooit wat gezegd. Je kunt wel enige dingen zeggen over zijn persoonlijkheid. Hij komt beloftes niet na, want hij had Damiët beloofd om terug te keren, wat hij niet heeft gedaan. Hij is zeer vastbesloten. Hij wil zijn ouders terugvinden en de dader van zijn

ongelukkigheid straffen.

-De koning van Sicilië: Het is een oude man, die zich zeer snel laat overtuigen. Robbrecht kan hem zomaar overtuigen dat de koningin overspelig en een moordenaar is.

-De koningin van Sicilië: Deze vrouw is ook al aardig oud, maar ze is sterk genoeg om 18 jaar in een gevangenis te overleven, wat in die tijd bijna onmogelijk was. Ze is zeer vergeeflijk. Met een enkele excuses vergeeft ze haar man, dat hij haar 18 jaar lang heeft opgesloten.

-Robbrecht: De koning van Sicilië is zijn oom. Hij is de oudere neef van Esmoreit. Het is een brute schurk. Omdat hij het rijk van Sicilië wil erven, is hij bereid om zijn neefje te vermoorden en dan ook nog eens de koningin de schuld te geven. Hij heeft totaal geen familieliefde. Het is een schijnheilig

persoon. Hij blijft aardig doen tegen de koning en ontkent al zijn misdaden.

-De koning van Damascus: Dit is de vader van Damiët. Over hem is heel weinig bekend.

-Damiët: De dochter van de koning van Damascus is heel trouw en houd heel erg veel van Esmoreit. Ze is bereid om haar geloof te bekeren voor Esmoreit. Ze heeft 18 jaar lang voor Esmoreit gezorgd.

-Meester Platus: Hij is adviseur en sterrenwichelaar van de koning van Damascus. Hij heeft veel voor de koning en zijn dochter over. Hij haalt Esmoreit naar Damascus en reist samen met Damiët naar Sicilië.Literaire en historische gegevens:De genre van dit verhaal is een abel spel. Abel kan meerdere betekenissen hebben. Het kan betekenen, dat het knap in elkaar gezet is. Velen denken dat abel van het Latijnse woord 'habilis' afstamt, dat knap, edel, ernstig of mooi betekent. 'Esmoreit' is een van de bekendste abele spelen.

Het thema is liefde. In het verhaal spelen alleen hooggeplaatste personen en ze bevatten een moraal. Samen met de kluchten (dit zijn grappige korte toneelstukjes) vormen de abele spelen het wereldlijk toneel. Dit is niet-religieus toneel. Vaak werden deze gecombineerd in 1 voorstelling. Eerst het abel spel, dat behoorlijk serieus en spannend was, en vervolgens de klucht om de mensen een beetje te laten lachen, waarin heel anders werd omgesprongen met liefde en trouw.

Auteur:Het verhaal van Esmoreit is overgebracht door het Hulthemse handschrift. Het heet het Hulthemse handschrift dankzij de Gentse bibliofiel Karel van Hulthem (1762-1832) die er de eigenaar van was. De schrijver is dus onbekend, maar waarschijnlijk heeft deze persoon meer dan tweehonderd teksten geschreven, omdat het handschrift van de verschillende teksten bijzonder veel op elkaar lijkt. Het verhaal Esmoreit is in de tweede helft van de 14e eeuw geschreven.Motieven:-Queestemotief: De jongeman die op zoek gaat naar zijn afkomst

-Godsdienst: (zowel christelijk als islamitisch) de onschuldig veroordeelde koningin die in een berustend vertrouwen op God haar lijden ondergaat.

-De liefde tussen twee koningskinderen van respectievelijk heidense en christelijke afkomst.

-De profetie van naderend onheil, (de koning krijgt te horen over het onheil en door het proberen te omzeilen trekt hij het juist aan.).

-Middeleeuwse standenmaatschappij: Damiët kan niet met een vondeling trouwen, maar alleen iemand van edele afkomst.

-Toevallige ontmoetingen.

-Sterrenwichelarij.

Moraal: (meerdere in verschillende boekbeschrijvingen)-De moraal van het verhaal wordt door Esmoreit zelf verteld aan het eind van het verhaal:

"Quade werken comen te quaden loene,

Maer reine herten spannen croene,

Die vol doeghden sijn ende vol trouwen."

Dit betekent: Kwaad wordt met kwaad vergolden, maar zuivere harten vol deugd en trouw

spannen de kroon.-Juist door het lot te ontlopen vindt deze juist wel plaats.Structuur:

De boek is niet in hoofdstukken ingedeeld maar in monologen.

Het is een toneelstuk, dus het verhaal is geschreven als een script. De naam van diegene die iets zegt, staat naast de tekst. De Epiloog en proloog worden vertelt tegen het publiek.Compositie:

Het spel bestaat uit twee delen, waartussen een tijdsprong van 18 jaar zit; de gebeurtenissen spelen afwisselend in Damascus of Sicilië af.

-Deel 1: (Esmoreit speelt een passieve rol)

-proloog (1-30)

-geboorte (31-57: Sicilië)

-voorspelling (58-141: Damascus)

-ontvoering (142-225: Sicilië)

-vondeling (226-291: Damascus)

-wraak (292-405: Damascus)

-Deel 2: (Esmoreit speelt een actieve rol)

-liefdesidylle (406-591: Damascus)

-moeder en kind (592-841: Sicilië)

-zoektocht (842-869: Damascus)

-straf (870-995: Sicilië)

-epiloog (996-1006)Tijd:

Het verhaal is chronologisch vertelt, met een sprong in de tijd van 18 jaar.Stijl:

Het stuk is geschreven in paarsgewijs rijmende versregels. De taal is Zuidnederlands. Er komen veel enjambementen in voor.

-Lippijn.

-199 versregels-De klucht die op Esmoreit volgt heet Lippijn. Het was in die tijd gebruikelijk om na een abel spel een klucht te maken die in structuur en moraal vaaak overeenkomen maar a.h.w. een versimpelde versie van een abel-spel voorsteld, bedoeld voor het gewone volk. (veel scheld en vechtpartijen) Ook komt het vaak voor dat er in een klucht, gezien het didactische perspectief, juist het slechte als “goed” naar voren gebracht om juist het tegengestelde over te laten komen.-korte inhoud:

Een echtgenoot die zich door zijn vrouw en zijn vriendin om de tuin laat leiden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen