Boekverslag : Onbekend/anoniem - Domweg Gelukkig, In De Dapperstraat : De Bekendste Gedichten Uit De Nederlandse Literatuur
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2303 woorden.


De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur
Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten
Beschrijvingsopdracht


In de gedichtenbundel die ik heb gekozen staan iets teveel gedichten. Het is een verzamelbundel van de bekendste Nederlandse gedichten. Een beschrijving van de bundel kan ik dan ook niet geven. Daarom heb ik met u afgesproken dat ik over vijftien gedichten mijn mening geef en drie gedichten daarvan ga ik dieper uitwerken.


Hier volgt een lijst met de vijftien gedichten die ik heb uitgekozen uit de bundel met direct onder de gedichten mijn mening over het gedicht:


Holland, E.J. Potgieter


Dit vond ik een mooi gedicht om te lezen. Het taalgebruik is vooral aan het eind van het gedicht een beetje ouderwets maar de boodschap komt daardoor niet minder goed over.


Avond, Willem Kloos


Het was avond toen ik deze opdracht maakte en het was rustig buiten. Net als in het gedicht geschreven wordt. Al zachter en zachter – alles wordt zo stil. Dat vond ik mooi. Elke avond valt de stilte weer over het land en gaat iedereen slapen.


Van de zee, Willem Kloos


Dit is een gedicht met een vergelijking. De zee wordt verheerlijk en zo wil de schrijver van dit gedicht ook zijn. De zee wordt prachtig beschreven. Ze wist zichzelven af in eeuwige verreining en dan wil de ik-persoon in dit gedicht ook. Zijn ziel moet als een zee zijn. Dat vind ik een mooi streven. Rein zijn.


De grote hond en de kleine kat


Dit is een grappig gedichtje met humor erin. Het is leuk en modern geschreven. Er is ruzie tussen een kat en een hond en aan het eind van het gedicht komen ze weer bij elkaar.


Het geitenweitje, Jacqueline van der Waals


Heel toepasselijk voor mij wat er in dit gedicht staat. Het contact tussen mens en dier. Een vrouw die contact zoekt met een geitje die vastgebonden staat op de wei. Ik doe dat ook geregeld. Gewoon een dier even wat aandacht geven.


Het kind dat wij waren, E. du Perron


Hoe makkelijk het is als je kind bent. Je kunt alles doen, mag de hele dag spelen met van alles. Dat was een mooie tijd voor mij. Kinderen zijn zuiver. Dat zegt de schrijver van dit gedicht ook. Kinderen leven.


November, J.C. Bloem


November is een maand waarin het weer ons nooit zo erg mee zit. Dit gedicht beschrijft dat. November maakt de mensen droevig en geeft ze een leeg hart. Altijd. November is een maand om snel te vergeten.


De idioot in het bad, M. Vasalis


Niet iedereen vind het lekker om schoon te zijn. De hoofdpersoon van dit gedicht moet een sper week in bad maar vind het helemaal niet leuk. Moeilijk te begrijpen voor mij want ik vind het heerlijk. In zeven strofen wordt het in het bad doen beschreven. Het is aardig geschreven met hier en daar wat grappige momenten ertussen.
Joods kind, Henk Fedder


Een treurig gedicht dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Een kind en vader zijn samen maar nog voor hoelang. Worden ze opgepakt door de Gestapo, of niet. De schrijver verwoord goed hoe mensen zich in die tijd gevoeld kunnen hebben.


Celdroom, H.M. van Randwijk


Ook een treurig gedicht van iemand die in een cel zit en verlangt naar vrijheid en gerechtigheid maar het nog niet heeft. Ik vind dit een gedicht waarin emotie een grote rol speelt. De gevoelens die de man heeft geworden goed beschreven.


De koe, K. Schippers


Een leuk, grappig en kort gedichtje over een koe. Het gedicht telt maar zeven regels maar er zit zeker veel humor in.


’s Morgens, Jan Hanlo


Wanneer de vogeltjes weer fluiten weet je dat het ochtend is. Het nadoen van de vogeltjes is moeilijk maar de personage in dit gedicht doet het wel en vond het best aardig lijken.


Sebastiaan, Annie M.G. Schmidt


Men houdt niet zo van spinnen. Men ziet ze liever dood dan levend. In het gedicht wil een spin een web weven, maar buiten is het te koud. Hij gaat naar binnen en wordt daar opgeveegd en is dood. Een treurig kindergedichtje.


Ik ben lekker stout, Annie M.G. Schmidt


Nog zo’n leuk en grappig kindergedichtje over een jongetje dat niet netjes wil zijn maar stout. Hij wil alles doen wat niet mag. Dat deed ik vroeger ook dus een vergelijking tussen het jongetje en de Leon van vroeger is zeker aanwezig.


Made in Madurodam, C.B. Vaandrager


Het gedicht bestaat uit slechts twee korte zinnetjes. De kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant. Zonder de titel te lezen zou je het gedicht niet snappen.


Er zit een beetje een flauwe humor gedichtje maar wel aardig om te lezen.
Verdiepingsopdracht


Hier ga ik drie gedichten verder uitwerken. Dat zijn: Het kind dat wij waren, E. du perron, Sebastiaan, Annie M.G. Schmidt en Joods Kind, Henk Fedder.
Het kind dat wij waren, E. du perron


De titel zegt mij dat het over ouderen gaat die kijken naar kinderen. Die zien hoe kinderen alles kunnen doen en laten terwijl de volwassenen zelf allemaal verplichtingen hebben. Mijn eerste indruk over het gedicht nadat ik het globaal gelezen had is dan ook dat kinderen vrij kunnen bewegen, doen wat ze willen. Eigenlijk wil iedereen dat wel.


Het onderwerp van het gedicht is volgens mij kindertijd. Dat is het belangrijkste in dit gedicht. Daar wordt voortdurend over gesproken. Dat is goed te zie aan de eerste regel van het gedicht. “Wij leven ’t heerlijkst in ons verst verleden.” Het beste leven is de kindertijd. Het verst verleden. Toen we nog jong waren.


De titel is niet zo moeilijk te verklaren. Het kind dat wij waren slaat terug op vroeger. Hoe ze vroeger waren. Dat ze altijd speelden met van alles.


Het gedicht telt vier strofen. Waarom de dichter voor vier strofen heeft gekozen is mij niet geheel duidelijk. De witregels ertussen is om van onderwerp te wisselen. Hierdoor kan de dichter een andere wending geven aan het verhaal.


De rijmvorm die wordt gebruikt is volrijm. De plaats van het rijm is aan het eind van de regel dus is het eindrijm. Het rijmschema ziet er als volgt uit: abbaabbaccdeed. Dat is een combinatie van omarmde rijm met gepaarde rijm. De rijm zorgt ervoor dat de eerste en tweede strofe een verbintenis met elkaar krijgen en de derde en de vierde strofe een verbintenis krijgen. De rijm is dus zeker functioneel in dit gedicht.


De thematiek van dit gedicht is hetzelfde gebleven als wat ik eerder had gezegd: kindertijd. Het gaat over de manier hoe kinderen leven. Mijn verwachtingen die ik had voor het lezen van het gedicht en na het lezen van de titel zijn deels uitgekomen. Het gaat inderdaad over de manier hoe kinderen leven, zo zonder zorgen maar de verantwoordelijkheden die je hebt als volwassenen daar word niet over gesproken.


Het eind van het gedicht spreekt mij erg aan. Daar heeft de dichter het over dat kinderen soms zo fel en reedloos bewenen, tussen de dode heren en mevrouwen. Daar bevestigd hij mijn verwachtingen wel een beetje dat ouderen verantwoordelijkheden hebben. Ze kunnen niet meer doen en laten wat ze willen. Ze moeten zich houden aan de regels. Volledige vrijheid zit er niet meer voor ze in. Ze zijn een beetje dood van binnen. Het kinderlijke in hen is deels verdwenen.
Sebastiaan, Annie M.G. Schmidt


Uit de titel is moeilijk iets af te leiden. Ik had na het lezen van de titel nog geen idee waarover het gedicht zou kunnen gaan. Het zou vast over Sebastiaan gaan maar wie en wat dit is, geen idee.


Het is een leuk kinderverhaaltje geschreven door Annie M.G. Schmidt. Het gaat over een spinnetje dat een web wil maken. Buiten is het koud en vriest het maar het spinnetje wil per se een web maken. Dan maar naar binnen. In een huiskamer achter de gordijnen misschien. Zijn vriendjes waarschuwen hem, als hij naar binnen gaat komt hij vast niet levend naar buiten, maar het spinnetje luistert niet en gaat toch naar binnen. Daar wordt hij opgeveegd en overleeft het niet. Ik vond dit gewoon een leuk gedichtje om te lezen. Het gaat over het leven van een spinnetje. Zelf maak ik ook geregeld kleine insecten en ander “ongedierte” dood maar toch ga je nu nadenken over wat je eigenlijk doet. Niet dat ik nu plotseling denkt dat spinnen een ontwikkeld brein hebben en zeer goed met elkaar kunnen communiceren, toch zet het je even aan het denken. En dat allemaal door zo’n simpel gedichtje geschreven door een kinderschrijver. Geweldig vind ik dat.


Er zijn drie zinnen in het gedicht belangrijk die de hoofdlijn vertellen van het gedicht. Ten eerste dat het spinnetje drang heeft en web te maken. Ten tweede dat hij het huis binnen gaat om zo’n web te maken en de laatste zit dat Sebastiaan is opgeveegd en er niet meer is. Onderwerp van het gedicht is volgens mij dat je soms dingen gewoon moet doen. Sebastiaan wilde per se een web maken. Hij kon dat buiten niet doen vanwege de kou dus deed hij dat maar binnen. Binnen was wel veel gevaar. Hij liep het risico om gedood te worden. Toch ging hij naar binnen en probeerde te doen wat hij moest doen. Uit het gedicht is niet duidelijk te halen of Sebastiaan nou werkelijk een web gemaakt heeft of niet.


Een duidelijke tegenstelling die in dit gedicht voorkomt is dat de vrienden van Sebastiaan unaniem zeggen dat Sebastiaan niet naar binnen moet gaan maar Sebastiaan zelf vind wel dat hij moet gaan en hij gaat ook.


De titel van het gedicht slaat alleen terug op de hoofdpersonage in dit gedicht. De spin die een web wil maken wordt Sebastiaan genoemd en daarom zou het gedicht ook zo kunnen heten.


Het beeld van een spin over een huis en dat een huis gevaarlijk is voor spinnen. Vaak wordt het je dood als je je in een huis begeeft.


De witregels vervullen de functie om te wisselen van verteller. De ene keer is Sebastiaan zelf aan het woord en de andere keer zijn spinnenvriendjes.


Er worden veel verschillende vormen van rijm gebruikt door het gedicht heen. Een aantal vormen hiervan zij: abab, abcac, aabb, ababcc. Wel is er overal eindrijm en volrijm.


Mijn verwachtingen zijn uitgekomen. Het ging over iemand die Sebastiaan is en verder had ik geen verwachtingen.


Mijn oordeel over het gedicht is dat het lijkt een kindergedichtje maar las je je er verder in gaat verdiepen kun je er een hele andere boodschap uit halen en dat vind ik erg leuk. Dat verwachtte ik niet bij gedichten van Annie M.G. Schmidt. Het gedicht loopt weliswaar niet goed af maar het is leuk beschreven en ik vond en leuk om te lezen.
Joods kind, Henk Fedder


Het zal wel over de oorlog gaan. Over de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is mijn verwachting over dit gedicht.


Mijn eerste indruk over dit gedicht is dat het gedicht een vorm van angst uitstraalt. Angst voor de Gestapo en dus voor de Duitsers. Zullen ze alle joden oppakken of zullen ze er een aantal vergeten. Elke dag leefden de Joden met angst. Dat wordt prachtig verwoord in dit gedicht met een voorbeeld van een meisje dat elke avond op haar vader staat te wachten en als hij uit de trein stapt rent ze naar hem toe en knuffelen ze elkaar. Maar hoelang kan dat nog doorgaan. Zullen ze van elkaar gescheiden worden omdat ze allebei Joods zijn? Zullen ze naar concentratiekampen moeten? Dat eindigt de dichter met de zeer mooie eindzin “Laat die in Jezus’ naam toch bij elkaar.” Dat vind ik tevens een van de belangrijkste zinnen van het gedicht. Dat is wat de schrijver wil. Hij wil niet dat het geluk van deze wordt afgenomen. Dat ze elkaar nooit meer mogen zien. Dat ze van elkaar gescheiden worden.


De betekenis van de titel ligt voor de hand. Joods kind. Een Joods kind wacht iedere avond op haar vader als die met de trein naar huis komt.


Het meisje met d’ onarisch zwarte haren. Daar wordt gezegd dat ze niet bij het arische ras hoort en dus een “untermensch” is. Iemand waaraan geen waarde gehecht mag worden. Iemand die beter dood kan zijn dan levend.


De rijmvormen zijn volrijm en eindrijm. Het rijmschema is omarmde rijm (abbacddc).


Het onderwerp van het gedicht is de vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. De joden werden door de Gestapo en de SS opgejaagd, gevanghen genomen en in de beruchte kampen aan het werk gezet of van het leven geroofd. Hier is een voorbeeld van een Joods gezinnetje dat elke dag in spanning leeft en het hoopt niet opgepakt te worden door de Gestapo of de SS. Ze hopen de oorlog te overleven.


Mijn verwachtingen over het gedicht zijn uitgekomen. Het gedicht ging ook daadwerkelijk over de oorlog. Het was niet echt een beschrijving van de oorlog, maar meer een stukje uit het leven van een Joods gezinnetje. Hoe deze mensen elke dag de angst voelen. Het meisje dat elke avond op het station staat te wachten en maar hoopt dat haar vader er elke dag weer uit komt en mee naar huis kan komen.


Mijn oordeel over het gedicht blijft dat dit een prachtig gedicht vind. De thematiek in dit gedicht wordt geweldig verwoord. De angst en spanning is gewoon af te lezen van het gezicht van het Joodse kindje. De Gestapo wordt door zo’n gedicht nog slechter in het daglicht gezet dan het nu al staat. Hoe kun je nou gezinnen uit elkaar halen. Mensen van elkaar scheiden die gewoonweg bij elkaar horen. Dat komt zeer goed naar voren in dit gedicht en dat is een van de aspecten die het gedicht zo mooi maken
Evaluatie


Ik ben zeer tevreden over de gelezen gedichtenbundel. Het viel mij zeker mee en het was nog wel leuk om te doen ook. Deze gedichten behoren natuurlijk niet voor niets tot de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.


Tijdens het maken van de opdrachten ondervond ik geen grote problemen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen