Boekverslag : Driest/dolandus, Petrus Van - Spyeghel Der Salicheyt Van Elckerlijc
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 190 woorden.

God beklaagt zich over de verdorvenheid van de mensen. Hij roept de Doot bij zich: Elckerlijc (elk mens, iedereen) moet verantwoording gaan afleggen van zijn leven. Hij krijgt de opdracht een "pelgrimage" te ondernemen (d.w.z. hij krijgt te horen, dat hij moet sterven). Elckerlijc probeert tevergeefs de Doot om te kopen: hij krijgt geen uitstel. Wel mag hij op zijn tocht een reisgenoot meenemen. Elckerlijc vraagt aan Gheselscap, Maghe, Neve (vrienden en bloedverwanten) en Tgoet (het bezit, geld en goederen) hem te verge-zellen, maar ze laten hem allemaal in de steek. De Doecht (deugd) is te zwak om mee te gaan. Kennisse (berouwvol inzicht) brengt Elckerlijc bij Biechte: Elckerlijc doet boete en de Doecht herstelt. Scoenheit (schoonheid), Vroetscap (wijsheid). Cracht en Vijf Sinnen (zintuigen)beloven dan met hem mee te gaan. Elckerlijc maakt zijn testament en ontvangt de laatste sacramenten. Bij het open graf aangekomen, laten de begeleiders Elckerlijc echter ook in de steek; alleen Doecht gaat mee verder. Elckerlijc sterft. Kennisse vertelt dat Doecht zich bij God zal melden. Een engel voert Elckerlijcs ziel naar de hemel. In de "Na-prologhe" wordt de moraal verwoord: mogen mensen zuiver voor God verschijnen!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen