Boekverslag : Onbekend/anoniem - Beatrijs : Een Middeleeuws Maria-mirakel
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1172 woorden.


1. Uitgewerkte persoonlijke reactie


Het onderwerp van de tekst is te omschrijven in enkele steekwoorden: liefde, geloof, berouw. Deze drie woorden zijn in het verhaal als het ware samengesmolten tot een mooi en indrukwekkend verhaal over een non die kosteres is geworden: Beatrijs.


Mijn eerste indruk was dat het een saai en eentonig verhaal zou zijn. Ik ben van mening veranderd toen we eenmaal aan het lezen waren. Vooral omdat we de vertaling mochten lezen, en omdat het zo'n kort verhaal is, vond ik het minder erg om te lezen dan verwacht.


Het onderwerp heeft de schrijver goed uitgewerkt. Vooral het geloof wordt sterk benadrukt door de vele gebeden aan Maria. Zij speelt een zeer grote rol in de Middeleeuwen, dus ook in dit middeleeuwse verhaal. Omdat het een verhaal is uit de middeleeuwen ligt het niet in mijn belevingswereld, ik zie het als een soort sprookje. Een mooi verhaal over een vrouw, met een mooie afloop. Alles loopt immers toch goed af.
De belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal zijn vrij duidelijk. Er zijn er eigenlijk twee: Ten eerste het moment dat Beatrijs uit het klooster vertrekt, omdat ze bij haar liefde wil zijn. Ten tweede het moment dat ze weer terugkeert naar het klooster. Ze komt terug en is bang voor de gevolgen, maar Maria heeft haar taak overgenomen en niemand heeft het in die jaren gemerkt dat ze weg was.


Daarentegen vind ik de gevoelens van Beatrijs ook een erg grote betekenis in het verhaal spelen. Ze is een vriendelijke vrouw die veel voor andere over heeft. Om bij haar liefde te zijn, vlucht ze weg van haar plaats waar ze altijd is geweest. Ze krijgt kinderen en ze wordt prostituee omdat ze voor die kinderen wil zorgen.


De jonge man, haar liefde, vind ik erg afstandelijk. Hij is wel romantisch, maar heeft geen beroep en vlucht weg van zijn vrouw en kinderen omdat hij geen geld meer heeft om voor ze te zorgen.


De gebeurtenissen in het verhaal zijn onrealistisch. Ik denk dat zulke dingen nooit meer voor zullen komen, denk aan het verschijnsel dat Maria de taken van Beatrijs heeft overgenomen voor zeven jaar, en dat niemand er ooit iets van gemerkt heeft. Daarnaast zijn er wel een aantal gebeurtenissen die je in deze tijd kan plaatsen. Neem bijvoorbeeld het feit dat iemand wegloopt van huis, of iets belangrijks opgeeft (bijv. werk) om bij je ‘ware’ te kunnen blijven. Dit is duidelijk herkenbaar in het verhaal en ook in deze tijd.
De hoofdpersoon is Beatrijs, tevens de titel van het verhaal. Ik vind haar een heldin; ze neemt afstand van het klooster voor haar liefde en wordt prostituee om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Ook Maria is een ‘heldin’. Ze neemt de plaats in van Beatrijs, omdat Beatrijs elke dag trouw haar gebeden heeft opgezegd. Niemand heeft ooit gemerkt dat Beatrijs weg was geweest.


De karaktereigenschappen van Beatrijs zijn goed beschreven. Ze is een knappe, jonge, sympathieke dame die veel voor het klooster doet en deed. De jongeman is een knappe, jonge, romantische man die, als het hem te moeilijk wordt, vlucht voor de werkelijkheid. Hij heeft in het begin veel geld om het beste te bieden aan zijn vrouw. Daarna, in periode van diepe armoede, vlucht hij weg. Heel laf dus.
De opbouw van het verhaal logisch. Het is in chronologische volgorde beschreven, dus


makkelijk te volgen. Vooral omdat er nog geen moeilijke technieken zoals flashbacks en open plekken gebruikt zijn, is het eenvoudig om het verhaal te begrijpen en te lezen.


Het verhaal zie je niet vanuit de ogen van Beatrijs zelf. Het verhaal is in een alwetende vertelsituatie geschreven.


De verteller is in dit geval de schrijver van het boek. Dit is te herleiden uit de inleiding waarin kort staat: “Schrijven levert me slechts weinig op..(geeft aan dat het over de schrijver zelf gaat)…Ik ga over een non vertellen. Moge God mij toestaan dat ik het verhaal goed weergeef, ……” Hieruit blijkt dus dat de verteller die ‘boven’ het verhaal staat de schrijver zelf is.
Het taalgebruik van de vertaling is heel goed te volgen. Het is nog wel in een oude stijl geschreven, zodat je wel het gevoel krijgt dat je met een ouderwets verhaal te maken hebt, maar dit heeft geen invloed gehad op het snappen van het verhaal. De originele versie, is zeer waarschijnlijk in Brabants dialect geschreven en bovendien in oud Hollands. Soms kun je eruit opmaken wat er staat, maar vaak ook niet. Blij toe dat we de vertaling mochten lezen!
2. Verdiepingsopdracht


De politieke, sociaal- economische en culturele achtergrond


Beatrijs en de jongeman komen waarschijnlijk allebei uit een hoge stand. Beatrijs behoorde tot de geestelijken en de jongeman behoorde waarschijnlijk tot de adel of ridders.


Wanneer Beatrijs uit het geestelijke wereldje stapt behoort ze eigenlijk niet meer tot de geestelijken. Zeker waarneer ze in periode van armoede terechtkomen, ‘daalt’ de stand. Haar man vertrekt en ze belandt in de prostitutie. De burgerij is dan zelf nog te goed voor haar, ze is buiten de gemeenschap gevallen, haar eigen sociale groep steunt haar niet.


Als kosteres werd ze wel gewaardeerd. De geestelijken stonden namelijk in die periode hoog in het vaandel.


Beatrijs kreeg, niet zoals tegenwoordig, een uitkering om voor haar kinderen te zorgen, maar ze moest er hard voor werken. Ze was economisch en financieel erg afhankelijk van haar werk. Toen ze dat op een gegeven moment niet meer aankon, ging ze terug naar het klooster. Ze driemaal door God geroepen om terug te gaan, omdat Hij zag dat het niet goed ging met haar. In het klooster werd er economisch, financieel dan wel sociaal gezorgd voor haar.
Geestelijke letterkunde


Het verhaal bevat veel religieuze aspecten. In het verhaal komen veel stukken tekst voor die bestaan uit gebeden aan Maria en God. Het verhaal eindigt dan ook met een gebed voor het publiek.


Wat ik heel tegenstrijdig in het verhaal vindt, is dat Beatrijs als bruid van God, prostituee wordt. Dit is niet bepaald religieus. Ze was nu de bruid van vele mannen.


Beatijs is een typische legende, Bij legenden draait het om een episode uit het leven van een heilige waarin wonderlijke gebeurtenissen een belangrijke plaats innemen. Een belangrijke groep legenden is geschreven ter ere van Maria, de Marialegenden, net zoals Beatrijs.
3. Evaluatie


Beatrijs heeft voor mij een goede indruk gegeven over de stijl van leven in de Middeleeuwen. Vooral over de geestelijken kom je veel te weten: over hun dagvulling en hoe streng en serieus ze ermee bezig waren. Ik zal daarentegen niet gauw een boek lenen dat in de Middeleeuwen, daarvoor ligt het net iets te ver van mijn belevingswereld. Ik kan me er niet goed in inleven.


Ik ben tevreden over hoe ik de verdiepingsopdracht heb uitgevoerd. Ik heb er een aantal andere verslagen naast gelegd, die ik van internet heb gehaald. Zo was het wat makkelijker om de opdracht uit te voeren.


Een nadeel was wel dat ik nog niet de benodigde kennis bezat, omdat ik het hoofdstuk niet goed had bestudeerd voor het proefwerk. Maar ja, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen