Boekverslag : Rene Appel - Spijt
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1238 woorden.

· De zender

1) Wie is de verteller


De auteur is René Appel, een Nederlandse auteur. Hij heeft hoofdzakelijk misdaad romans geschreven zoals Handicap.


2) Uit welk sociaal milieu komt hij/zij


René Appel werd geboren in 1945 in Hoogkarspel, een dorpje tussen Hoorn en Enkhuizen. Hij bezocht de Rijks HBS te Enkhuizen, waar hij in 1962 het diploma HBS-B behaalde. Na een korte, maar teleurstellende studie Scheikunde van een half jaar, schreef hij zich in voor de universitaire studie Nederlands MO. Het diploma Nederlands MO-B behaalde hij in 1967. Tijdens de studie Nederlands ontwikkelde hij – zoals veel collega studenten – een voorzichtige ambitie om te gaan schrijven, maar hij publiceerde nooit iets. Na een korte militaire carrière van 2½ maand, voortijdig afgesloten wegens gebleken psychische instabiliteit, werd hij leraar Nederlands op de Gemeentelijke Scholengemeenschap te Hilversum.


Bron: http://www.reneappel.nl


3) Vanuit welk standpunt is de tekst gepresenteerd?


Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van een 41 jarige Amsterdammer die werkt als hulpverlener voor drugsverslaafden. Drugs wordt dus afgespiegeld als een kwaadaardige dreiging voor ons maatschappelijk stelsel. Een groot probleem waar enkelen grote last mee hebben, de junks. De drugs vernielt heel hun leven. Hierbij proberen mensen als Frans hen te helpen om af te kicken. Dit wil dikwijls niet lukken, hun “klanten” geraken oftewel weer aan de drugs, of ze geraken in de gevangenis.


4) Hoe staat de verteller tegenover het verhaal en tegenover de boodschap?


Hij heeft een negatieve houding tegenover de junks, wat wel normaal is. Zelf ziet hij drugs wel als een maatschappelijk gevaar indien het uit de hand loopt. Junks zijn een vervuiling omdat ze alles doen om aan geld te komen en zo extra drugs aan te kopen.


5) Uit welk sociaal milieu komt de verteller?


Zie vraag 4

· De ruimte

1) Bepaal de geografische ruimte. Vind je bepaalde ruimtelijke gegevens?


Het verhaal speelt zich af in de donkere buurten van Amsterdam. Alles wordt vrij donker en dreigend afgebeeld. Dit brengt de juiste sfeer in het verhaal. Een spannend boek in een fleurig park zou niet echt de juiste sfeer naar boven brengen.


2) Bepaal het sociaal milieu


De hoofdpersonages hebben allemaal wel op een of andere manier te maken met de criminele uithoeken van de Amsterdamse binnenstad. De scheidingslijn tussen goed en kwaad wordt soms overschreden doordat Frans hulp verleent aan bepaalde junks. Deze lijken zo vastbesloten om eindelijk hun leven in eigen handen te nemen, maar na een week blijkt alweer dat ze terug naar hun oude leven zijn gegaan.
3) Vind je symboliek in de ruimte?


In zeker zin wel. De ruimte wordt als koel en oppervlakkig weergegeven, niet al te veel tekst wordt er aan verspilt, net genoeg om een eigen voorbeeld in gedachten te brengen. Dit stemt overeen met het leven als junk. Van dag tot dag leven voor die ene rush. Geen omkijken hebben naar de buitenwereld, zolang ze maar op tijd hun drugs kunnen kopen, zijn ze weer even tevreden.


4) Welke sfeer wordt er gecreëerd? Licht toe.


Een donkere, dreigende sfeer. Elk moment kan er van een donkere hoek een junk met een mes komen die je neersteekt om je portefeuille te plunderen zodat hij aan de volgende straathoek weer wat levenskracht kan inslaan.

· De Tijd

1) Wanneer brengt de verteller de boodschap over? Tijdens of na de ervaring?


Alles wordt verteld zoals het hoofdpersonage het op dat moment meemaakt. Zo wordt je beter betrokken in het verhaal, zoek je net zoals het hoofdpersonage naar de dader van de moord.


2) Bepaal de verteltijd, de vertelde tijd en de verhouding tussen beide.


De verteltijd is ongeveer 7 uur.


De vertelde tijd wordt niet duidelijk aangegeven. Op het einde van het boek is het november, maar in het begin wordt er geen tijdstip aangegeven. Maar omdat het boek van dag tot dag gaat vermoed ik dat er ongeveer 1-2 maanden zijn verstreken.


3) Is het verhaal chronologisch?


Ja, het begint bij de ontdekking van het lijk van Simon Devree en eindigt bij de oplossing van de moord. Slechts enkele kleine flashbacks zijn er wanneer Frans o.a. terugdenkt aan zijn middelbare schooltijd, maar deze hebben weinig tot geen invloed op het verhaal.

· De boodschap

1) Wat is de boodschap?


Het hoofdthema van dit boek zijn junkies. Daarnaast wordt er ook af en toe uitgeweken naar thema’s zoals kraakbewegingen en persoonlijke problemen.


2) Welke gebeurtenissen worden er beschreven?


- de dood van Simon Devree


- de zoektocht van Frans naar de waarheid achter zijn dood


3) Welke gevoelens worden weergegeven?


Het belangrijkste gevoel in dit verhaal is machteloosheid. Frans staat altijd machteloos tegenover de drugs die de junks altijd weer naar het verkeerde eind trekt.


Daarnaast heerst ook wantrouwen wanneer Frans bij verschillenden bronnen informatie probeert te winnen. Altijd verdenken ze hem van naar de politie te gaan als ze iets verkeerds zeggen.


4) Beschrijf de karakters van de belangrijkste personages


- Frans: Ooit was hij idealistisch, maar dat heeft allang plaats moeten maken voor hoop. Hij is zeer gedreven, en dat heeft van de ene kant ervoor gezorgd dat zijn vrouw hem heeft verlaten.


- Heleen: De echtgenote van Frans die een zeer verveeld leven leidt. Het huwelijk loopt al een hele tijd slecht, maar omdat Frans hier geen weet van heeft, of wil hebben, besluit ze maar om hem te verlaten.


- Tanja: Een zeer wispelturig personage dat van de ene kant een vrij grove mond heeft, maar die van de andere kant haar laat mishandelen door mensen zoals Bob. Ze verleid Frans, maar na een paar dagen laat hij haar alweer koud.


- Bob: Een imponerend persoon die een vriend was van Simon. Hij geeft veel om Tanja, en dat is eigenlijk zen enige zwakke plek.


5) Bepaal de tekstsoort


Dit verhaal is een duidelijke detectiveroman, op zoek naar de moordenaar van Simon.

· Het tekensysteem en de vormgeving

1) Structuur van het verhaal


Inleiding: Het lijk van Simon Devree wordt gevonden in een Amsterdams steegje. Dit deel omvat slechts 1 hoofdstuk


Midden: De zoektocht van Frans naar de waarheid. Hierbij ontmoet hij verschillende personages zoals Bob en Tanja.


Einde: De waarheid wordt ontsluierd, Frans ontdekt de waarheid en komt te weten wie de moordenaar is. Hij houdt het echter bij zich, het ging hem alleen maar om de waarheid.


2) Verduidelijk indien traditionele structuur niet werd gevolgd.


De traditionele structuur werd wel gevolgd.


3) Schema van de belangrijkste stappen


Lijk van Simon wordt gevonden à Frans gaat op zoek naar waarheid à Zijn vrouw verlaat hem maar hij blijft ongehinderd verder gaan à Hij ontmoet Tanja, iemand die hem niet geheel koud laat en wie hem zal helpen bij zijn zoektocht à Ontdekking van de waarheid


4) Hoe wordt de spanning opgewekt en hoe verloopt ze?


Veel spanning is er niet. Een donkere sfeer waarin hij toch al wel goed zijn weg weet dankzij zijn beroep. Je wordt gewoon meegeloodst in de gedachtegang van het hoofdpersonage.


5) Taalgebruik.


Er wordt over het algemeen vrij veel Nederlandse termen gebruikt afgewisseld met enkele Engelsen: zoals dope, stuff, jatten, zen wao etc.

· Het socio-culturele systeem

1) Welke waarden worden weergegeven?


Drugs zijn gevaarlijk indien je eraan verslaafd wordt. Wijken waarin veel gedeald wordt kan je best ontwijken.


2) Is de wereld die wordt voorgesteld erg verschillend van de onze?


Nee, ik denk dat in grote steden er wel zulke wijken zijn waarin straatcriminaliteit hoog ligt mede door de drugs en de junkies.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen