Boekverslag : Thea Beckman - Kinderen Van Moeder Aarde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1326 woorden.

Iedereen had gedacht dat het wel mee zou vallen: een paar miljoen doden en een enorme verwoesting, ja dat was onvermijdelijk. Maar ja, de eerste twee wereldoorlogen waren ook overleefd, dus dit zou ook nog wel meevallen.

Nooit eerder had men een kernoorlog meegemaakt en niemand kende de gevolgen.

En op een dag gebeurde het.........

Sommige mensen doken weg, in kelders en in grotten. Die wisten niet hoe het daarboven aan toe ging en hoe er elke dag zo’n twee miljard mensen stierven. Maar op de derde dag............

Een twintig megaton H-bom zorgde voor een enorme schokgolf: er ontstonden vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, vloedgolven en verwoestende tornado’s.

Maar niemand had rekening gehouden met de reactie van Moeder Aarde.

Ze kantelde.

De polen verschoven zich, evenals de evenaar. De nieuwe polen vormden zich op Japan en Zuid-Amerika, de nieuwe evenaar liep langs West- Australië, West-Afrika en het zuiden van Noord-Amerika.

En Groenland kreeg een heerlijk klimaat.......Er waren weinig levende mensen te vinden op Groenland, en die waren bang, koud, nat en hongerig. Maar langzamerhand werd het klimaat steeds milder. Op een mooie dag vaarde er een schip naar Groenland met daarop een gezaghebbende vrouw: Sigrid Helgadottir.

Zij gaf de mensen weer hoop en stichtte een nieuw rijk: Thule.

Het rijk werd bestuurd door vrouwen, want zo zei Sigrid: ”Mannen bestuurden eerst de wereld, en dat leidde tot de Grote Ramp. Mannen zijn hebberig, veroorzaken oorlogen en willen de beste zijn. Zij denken alleen aan zichzelf.’’

En Sigrid werd het staatshoofd, door de bevolking Konega genoemd.

Alle daaropvolgende Konega’s moesten regelrechte nazaten van haar zijn, omdat Sigrid alle goede eigenschappen bezat die een Konega behoorde te hebben.

Alle vrouwelijke nazaten van Sigrid kregen de eretitel Dottir, wat betekende: dochter van.....Het verhaal begint bij de Konega van Thule: Armina-Dottir, 26e nazaat van Sigrid Helgadottir. Haar man Rajo is drie jaar geleden verdwenen na een fikse ruzie. Iedereen denkt dat hij dood is, maar Armina-Dottir denkt van niet. Ze treurt nog steeds om hem en hoopt dat hij terugkomt. Maar na drie jaar is hij nog steeds vermist. Het verhaal begint ook bij haar enige zoon Christian. Hij is verliefd op Thura, een gewoon meisje uit het volk.

In het paleis van de Konega wordt vergaderd. De Konega voelt onraad, haar intuïtie vertelt haar dat Thule bedreigd wordt. Christian zit onder het raam en luistert af. Hij hoort wat er gezegd wordt en vindt het uiterst interessant. Zouden er dan mensen komen met stoomschepen? Zijn overgrootmoeder, Belle-Dottir, had in de tijd dat de stoommachine in Thule uitgevonden het apparaat verboden omdat het slecht was voor de natuur. Maar een andere beschaving zal ongetwijfeld ook stoommachines hebben uitgevonden en misschien hebben zij die uitvinding ook wel gebruikt om schepen te laten varen! Of zullen ze niet per schip komen?

Misschien hadden ze nog wel een ander voertuig uitgevonden! Wat zou Thura dat interessant vinden> Als hij het haar zou vertellen, zal ze hem dan ook knap vinden omdat hij dat allemaal wist?

In het huidige Midden-Europa hebben ook enige mensen weten te overleven en hebben een nieuwe samenleving opgebouwd, het Badense Rijk. Zij zijn al een stuk verder met hun technologie omdat zij niet zo bezig zijn met de natuur. In hun rijk is het heet en stoffig, dus er is geen groen te behouden voor hun. Zij hebben inderdaad stoommachines. Op een dag gaat een jonge geleerde genaamd Kunz naar het staatshoofd, dat hier een man is, om te vertellen dat op Groenland een heerlijk klimaat is en dat volgens hem er ongetwijfeld een beschaving opgebouwd is. Het staatshoofd stemt in een schip te sturen. Hij is gierig en wil graag dat eiland veroveren.

Een maand later vaart dit schip de haven van Julianhab binnen. Aan boord is professor Kunz en hij neemt contact op met de Konega. Hij vertelt over goede bedoelingen en dat hij wil handelen. De Konega gelooft hem niet, maar laat de Badeners hun gang gaan, zelfs als in de haven van Julianhab meisjes lastig worden gevallen door Badense matrozen. Intussen heeft Kunz ontdekt dat in het binnenland van Thule in het Kalmjargebergte goud moet zijn en dat de Thulenen niks om goud geven. Hij trekt met Christian als gids en vier matrozen en een luitenant het binnenland in. Na een tijdje reizen grijpen de Thulenen in als de Badeners Christian bedreigen, want de Thulenen zorgen goed voor hun landgenoten en houden van hun Konegazoon, en hij zal de vader worden van de volgende Konega. De professor, de luitenant en de overgebleven matroos keren terug naar het schip dat intussen naar de haven van Gothab gevaren. Als Christian terugreist naar Gothab overnacht hij aan de rand van het bos.Hij is niet bang voor de wilde dieren, want Thulenen en wilde dieren gaan vriendschappelijk met elkaar om en helpen elkaar. Thulenen respecteren Moeder Aarde en hakken daarom geen bomen om als ze geen nieuwe kunnen planten. Ze zorgen voor Moeder Aarde en Moeder Aarde zorgt voor hun. Christian wordt wakker doordat een boswachter hem op de schouder tikt en als hij zich omdraait schrikt hij. Dan springt hij op. Het is zijn vader! Hij heeft een lang gesprek met hem. Na een tijd praten belooft Rajo dat hij terug zal keren naar Armina-Dottir.Christian houdt nog steeds van Thura, en Thura heeft bekend dat ze ook van hem houdt. Maar ze probeert haar gevoelens te onderdrukken, omdat ze zichzelf geen verdriet wil doen, want ze mogen niet trouwen volgens de wet. Christian moet trouwen met een Dottir, want zo zal de genialiteit van Sigrid Helgadottir het best in hun ras blijven voortleven.De Badeners willen vertrekken uit Thule om in het Badense Rijk meer schepen te halen om Thule te veroveren, maar Thura verzint een list: ze laat in de fjord allemaal schepen vastleggen met kleine kinderen erop. Op zulke schepen zullen de Badeners niet schieten en kunnen ze dus niet naar huis.

Maar als het gaat stormen moeten de schepen ingehaald worden, en dus proberen de Badeners te vertrekken. Maar een gek geworden luitenant begint in het rond te schieten en de kapitein en de scheepsarts worden geraakt. Er is een luitenant die niet geraakt is en hij probeert te vertrekken, maar het schip loopt vast en de schroef breekt af. Er is een geweldige scheur in het schip gekomen en het schip zinkt. De overgebleven Badeners worden opgenomen in de Thuleense samenleving.

Ze willen wel terug naar Het Badense Rijk, maar ze zien in dat dat niet gaat. Thura heeft de Konega geholpen bij het verzinnen van een list en de Konega vindt haar een sympathiek meisje.Ook Rajo is teruggekeerd en daar is de Konega vreselijk blij om, maar ze hebben geen tijd om dat te vieren, want Thule heeft de Konega nodig om het land te regeren.Op een dag heeft de Konega vergadering met haar parlement, wat natuurlijk bestaat uit vrouwen. Tijdens die vergadering komen Christian en Thura hand in hand binnenlopen. Het wordt stil en de zaal en Christian begint te praten. Hij legt het hele verhaal uit, hoe hij Thura ontmoet heeft en hoe ze verliefd zijn geworden. En dat hij met haar wil trouwen en desnoods geen vader zijn van de volgende Konega. En dat hij vindt dat mannen meer recht van spreken willen hebben, omdat Rajo de Konega de hele tijd vanaf dat de Badeners wilden vertrekken bij heeft gestaan.

Na een tijd overleggen zijn de Konega en haar parlement er over eens dat Thura geschikt is om Konegamoeder te worden en er wordt besloten dat mannen meer voor het zeggen krijgen op Thule, en daarbij vooral de Konegazoon en –echtgenoot.Later die middag wandelen Christian en Thura hand in hand door Gothab. Stil stonden ze te kijken naar het mooie herfstlandschap. Achter hen begint de zon te dalen, hij werpt zijn bloedrode stralen over de verkleurde bomen en de velden, en over twee gelukkige kinderen van Moeder Aarde.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen